Змест

 1. Аўтабіяграфія
 2. Летапіс жыцця і дзейнасці Зоі Уладзіміраўны Дзяканавай
 3. Бібліяграфічны спіс работ
 4. Публікацыі пра жыццё і дзейнасць З. У. Дзяканавай
 5. Кнігі з прысвячэннямі
 6. Асабовыя дакументы
 7. Фотагалерэя
 8. Аб праекце


Аўтабіяграфія

Аўтабіяграфія
Аўтабіяграфія
Расшыфроўка тэксту *


Я Дьяконова Зоя Владимировна
родилася в 1912 г. в городе Смоленске в семье
свещенника. Когда мне было 10 лет отец умер и
я стала жить на иждивении сестры Веры – служащей.
В 1930 г. окончила 2-ую Смоленскую девятилетку
с полит. просвет уклоном, и была направлена
на работу избачем в Раменский с/с Н. Сокольницкого
района Зап. области. В 1930 г. вступила в члены ВЛКСМ.
Избачем проработала 7 м. и была мобилизована
на работу в школу. Работала в школе 1930/31 учеб.
год. По совместительству с работой в школе
работала старшим пионер вожатым Н.СК. ж.д. школы.
В 1932 году я приехала в гор. Минск, здесь
поступила на работу в 25-ую Среднюю школу
на должность завед. библиотекой. На этой
работе проработала до 1941 г. Библиотека 25-ой
школы была лучшей школьной библиотекой
гор. Минска, о чем неоднократно упоминалось
в печати (в “Совет. Беларусии”, “Учит. газ.” “Сталин. молодеж” и друг.)
За эти годы, без отрыва от работы, в 1936–37 г.
окончила Высшие библиотечные курсы при Гос.
библ. им. Ленина. В 1938 г. поступила в Минский вечерний
педагогический институт. В 1941 г. окончила его
и сдала государственные экзамены.
По совместительству с работой в библиотеке
в 1939–40 г. работала в Гос. библ. им. Ленина методистом
по массовой работе с детской книгой.
в 5-х классах 25-ой школы и старшим
Пионер вожатым этой же школы.
В 1937 г. вышла замуж. Муж – лейтенант
Шилович Сергей Григорьевич был в 1941 г.
В Красной Армии и погиб на фронте Отеч.
войны. Получаю пенсию на ребенка.
Война 1941 г. застала меня с 7-ми мес.
грудным ребенком. Первыми бомбежками
была уничтожена квартира и имущество.
Во время эвакуации попасть на поезд
я с грудным ребенком не могла, в виду
сильных давок. Эвакуировалась из города
по Могилевскому шоссе пешком. Дошла
до Бобруйска, дальше идти не смогла.
Там меня застала немецкая окупация.
Я вернулась в Минск. Ни имея ни
квартиры без одежды, без возможности
оставлять ребенка одного во время работы,
я поехала в район на работу учителем
В Рыловскую школу Сенницкого с/с.
Работала только 1 год. Школу закрыли партизаны.
Остальное время я жила в этой же деревне.
По освобождении Белоруссии я опять
с 1944 г. до настоящего времени работаю
учительницей в Рыловщинской школе
Сенницкого с/с. Минского района.
подпись

*Тэкст у аўтарскім варыянце

Зачыніць


Летапіс жыцця і дзейнасці Зоі Уладзіміраўны Дзяканавай

1912, 31 снежня – нарадзілася ў горадзе Смаленску ў шматдзетнай (усяго было 10 дзяцей, З. Дзяканава – 9-е дзіця) сям’і патомнага праваслаўнага святара Уладзіміра Яўграфавіча Дзяканава (1869–1938). Сям’я жыла ў сваім доме ў цэнтры Смаленска.

1930, красавік – скончыла 2-ю Смаленскую дзевяцігодку з палітыка-асветніцкім ухілам, атрымала спецыяльнасць бібліятэкара. Накіравана на працу загадчыцы хаты-чытальні ў в. Рамень Новасакольніцкага раёна Заходняй вобласці (цяпер Смаленская вобласць).

1930, кастрычнік – пачала працаваць настаўніцай пачатковай школы в. Жукава Новасакольніцкага раёна Заходняй вобласці. Адначасова выконвала абавязкі старшай піянерважатай Новасакольніцкай чыгуначнай школы.

1932, ліпень – пераехала ў Беларусь. Працавала загадчыцай бібліятэкі сярэдняй школы № 25 г. Мінска.

1936, снежань – выйшла першая публікацыя З.У. Дзяканавай “Школьная библиотека” ў часопісе “Красный библиотекарь” (Масква; 1936, № 12).

1937 – скончыла двухгадовыя вышэйшыя бібліятэчныя курсы пры Дзяржаўнай бібліятэцы і Бібліяграфічным інстытуце БССР імя У.І. Леніна (цяпер – Нацыянальная бібліятэка Беларусі).

1937 – выйшла замуж за Сяргея Рыгоравіча Шыловіча (1906–1941), ураджэнца Мурамскага павета Уладзімірскай губерні.

1939–1940 – метадыст па масавай рабоце з дзіцячай кнігай Дзяржаўнай бібліятэкі і Бібліяграфічнага інстытута БССР імя У.І. Леніна.

1940 – нарадзілася дачка Ірына Сяргееўна Шыловіч (працавала ўрачом-педыятрам, на пенсіі, жыве ў Мінску).

1940–1941 – працавала па сумяшчальніцтве настаўніцай рускай мовы ў 5-х класах і старшай піянерважатай СШ № 25 г. Мінска.

1941 – скончыла літаратурны факультэт вячэрняга аддзялення Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А.М. Горкага па спецыяльнасці “настаўнік рускай мовы і літаратуры”.

Пасведчанне
Пасведчанне

Зачыніць


1941, чэрвень–ліпень – спроба разам з 7-месячнай дачкой Ірынай эвакуіравацца на Усход. Не атрымалася, давялося з Бабруйска вярнуцца ў Мінск. Кватэра З.У. Дзяканавай была знішчана ў выніку бамбёжак.

1941, ліпень – муж З.У. Дзяканавай, камандзір узвода 437-га артылерыйскага палка, малодшы лейтэнант Чырвонай арміі С.Р. Шыловіч (1906–1941), прапаў без вестак на фронце на тэрыторыі Украіны.

1941, кастрычнік – 1942, кастрычнік – працавала настаўніцай Рылаўскай сельскай школы Сенненскага сельскага савета Мінскага раёна. Пражывала ў вёсцы Рылаўшчына.

1944, жнівень – 1946, ліпень – працавала настаўніцай Рылаўскай пачатковай школы Сенненскага сельскага савета Мінскага раёна.

1946, ліпень – прынята на працу метадыстам па масавай рабоце з дзіцячай кнігай метадычнага кабінета (пазней навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства) Дзяржаўнай бібліятэкі і Бібліяграфічнага інстытута БССР імя У.І. Леніна. Разам з калегамі ўзяла актыўны ўдзел у пасляваенным аднаўленні бібліятэкі, развіцці бібліятэчнай і метадычнай работы.

1946, жнівень – старшы бібліятэкар метадычнага кабінета (пазней – навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства) Дзяржаўнай бібліятэкі і Бібліяграфічнага інстытута БССР імя У.І. Леніна.

1948, красавік – прызначана метадыстам па дзіцячай літаратуры, па дзіцячых бібліятэках метадычнага кабінета (пазней – навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства) Дзяржаўнай бібліятэкі і Бібліяграфічнага інстытута БССР імя У.І. Леніна.

1948, лістапад – выйшла замуж за Адама Антонавіча Сакольчыка (1896–1983), ураджэнца в. Вуглы Мінскага павета, Мінскай губерні, загадчыка Кніжнай палаты БССР пры Дзяржаўнай бібліятэцы і Бібліяграфічным інстытуце БССР імя У.І. Леніна.

А.А. Сакольчык

У гэтым жа годзе нарадзілася дачка Наталля Адамаўна Сакольчык, працавала хімікам-тэхнолагам, на пенсіі, жыве ў Мінску.

1956 – апублікавана праца З.У. Дзяканавай “Обзор работы детских библиотек БССР за 1955 год”, якая адкрывае серыю падрыхтаваных ёю і ў сааўтарстве штогадовых аглядаў па працы дзіцячых бібліятэк БССР.

1957, 17 верасня – узнагароджана значком Міністэрства культуры СССР “За выдатную працу”.

1961 – надрукаваны рэкамендацыйны паказальнік “Дзіцячая літаратура БССР, 1945–1960”. Яшчэ два яе паказальнікі за 1961–1965 і 1966–1970 гг. выйшлі ў 1967 і 1971 гг. адпаведна.

1965, студзень – узяла ўдзел у нарадзе-семінары дырэктараў дзіцячых бібліятэк у Маскве. Сярод ганаровых гасцей прысутнічалі вядомыя дзіцячыя пісьменнікі Агнія Барто і Сяргей Міхалкоў.

1965, люты – прызначана загадчыцай сектара па працы з дзецьмі навукова-метадычнага аддзела бібліятэказнаўства Дзяржаўнай бібліятэкі і Бібліяграфічнага інстытута БССР імя У.І. Леніна.

1966 – надрукаваны агляд З.У. Дзяканавай “Библиотечное обслуживание детей в Белоруссии…: (анализ состояния и методические рекомендации)”, які адкрывае серыю падрыхтаваных ёю і ў сааўтарстве аглядаў па бібліятэчным абслугоўванні дзяцей у БССР.

1967, 28 лютага – узнагароджана медалём “За працоўную доблесць”.

1970, 3 лістапада – удастоена медаля “За доблесную працу. У азнаменаванне 100-годдзя з дня нараджэння У.І. Леніна”.

1972 – нарадзілася ўнучка Юлія (дачка І.С. Шыловіч). Цяпер – доктар медыцынскіх навук, прафесар.

1972, 15 студзеня – Зоя Уладзіміраўна Дзяканава выйшла на заслужаны адпачынак.

1972, 8 жніўня – рашэннем пашыранага пасяджэння месткама за доўгую і бездакорную працу ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У.І. Леніна і ў азнаменаванне 50-годдзя з дня яе заснавання імя Зоі Уладзіміраўны Дзяканавай унесена ў “Кнігу народнай славы” бібліятэкі.

1996, 30 верасня – памерла ў Мінску. У адпаведнасці з завяшчаннем прах пахаваны ў магілу мужа А.А. Сакольчыка на могілках пасёлка Самахвалавічы Мінскага раёна Мінскай вобласці.


Бібліяграфічны спіс работ

1936

Дьяконова, З. Школьная библиотека / З. Дьяконова // Красный библиотекарь. – 1936. – № 12. – С. 45–47 : ил.

1951

Дзяканава, З. Работа школьнай бібліятэкі / З. Дзяканава // У дапамогу настаўніку. – 1951. – № 6. – С. 54–63 : іл.

1956

Дьяконова, З. В. Обзор работы детских библиотек БССР за 1955 год / З. В. Дьяконова // Материалы по обмену опытом работы массовых библиотек БССР / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Кабинет библиотековедения ; [ответственный редактор Н. Колоско]. – Минск, 1956. – Вып. 2. – С. 67–86 : табл.

1957

Да 40-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі : (зборнік метадычных і бібліяграфічных матэрыялаў) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна ; [склалі: М. І. Масенжнік і інш.]. – Мінск : [б. в.], 1957. – 117, [2] с. – (У дапамогу масавым бібліятэкам БССР).
Дьяконова, З. Обзор работы детских библиотек БССР за 1956 г. / З. Дьяконова // Материалы по обмену опытом работы массовых библиотек БССР / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Кабинет библиотековедения ; [ответственный редактор Н. Колоско]. – Минск, 1957. – Вып. 2 (6). – С. 160–183 : табл.

1958

Дзяканава, З. Агляд работы дзіцячых бібліятэк БССР за 1957 год / З. Дзяканава ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Кабінет бібліятэказнаўства. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1958. – 20 л.
Да 40-й гадавіны з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі : (метадычнае пісьмо) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Кабінет бібліятэказнаўства ; [склалі: М. І. Масенжнік, З. У. Дзяканава ; адказны рэдактар Н. Калоска]. – Мінск : [б. в.], 1958. – 57, [1] c. – (У дапамогу масавым бібліятэкам БССР).
Навстречу 40-летию Ленинского комсомола : (методическое письмо по работе массовых библиотек с молодежью) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Кабинет библиотековедения ; [составили: А. Г. Меламед, З. В. Дьяконова ; редактор Н. М. Колоско]. – Минск : [б. в.], 1958. – 50, [1] с.

1959

Прапаганда рашэнняў XXI з’езда Камуністычнай партыі Савецкага Саюза ў масавых бібліятэках БССР : (інструктыўна-метадычныя матэрыялы) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Кабінет бібліятэказнаўства ; [склалі: М. І. Масенжнік, З. У. Дз’яканава]. – Мінск : [б. в.], 1959. – 66, [1] c. – (У дапамогу масавым бібліятэкам БССР).
Умения и навыки юных пионеров : (инструктивно-методическое письмо в помощь работе библиотек среди детей с литературой по «Пионерским ступеням») / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Кабинет библиотековедения ; [составила З. В. Дьяконова ; редактор Н. М. Колоско]. – Минск : [б. и.], 1959. – 46 с.

1960

Да 40-годдзя Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі Беларусі : зборнік метадычных і бібліяграфічных матэрыялаў / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, ЦК ЛКСМ Беларусі ; [склалі: А. Г. Меламед i iнш. ; рэдактары: Н. В. Каляда, А. Л. Петрашкевіч]. – Мінск : Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел Кніжнай палаты БССР пры Дзяржаўнай бібліятэцы БССР, 1960. – 64 с. – (У дапамогу масавым бібліятэкам БССР).
Дьяконова, З. Обзор работы детских библиотек БССР за 1959 год / З. Дьяконова ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Кабинет библиотековедения. – Минск : [б. и.], 1960. – 35 л. : табл.

1961

Дзіцячая літаратура БССР : (рэкамендацыйны паказальнік літаратуры 1945–1960 гг.) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Кабінет бібліятэказнаўства ; [склала З. У. Дзяканава ; рэдактар А. І. Якімовіч ; аўтар уступнага артыкула М. Барсток]. – Мінск : Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел Кніжнай палаты БССР пры Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна, 1961. – 186, [1] с. – Паказальнік аўтараў і назваў кніг: с. 173–186.
Дьяконова, З. Обзор работы детских библиотек за 1960 год / З. Дьяконова ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Кабинет библиотековедения. – Минск : [б. и.], 1961. – 33 л.
Работа массовых библиотек по ознаменованию 250-летия со дня рождения М. В. Ломоносова : (инструктивно-методические материалы) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. Дьяконова, П. Архипец]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1961. – 17 c., включая обложку.

1962

Да 80-годдзя з Дня нараджэння Якуба Коласа (1882–1956) : (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [склалі: А. Г. Меламед, З. У. Дзяканава ; пад рэдакцыяй Н. Б. Ватацы]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1962. – 44, [1] c.
Да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы (1882–1942) : (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [склалі: Э. Н. Цыганкоў, З. У. Дзяканава ; пад рэдакцыяй Н. Б. Ватацы]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1962. – 24, [1] с., уключаючы вокладку.
Дьяконова, З. Обзор работы детских библиотек БССР за 1961 год / З. Дьяконова ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1962. – 17 л., включая обложку : табл.
К 100-летию со дня рождения Александра Серафимовича (1863–1949) : (методические и библиографические материалы в помощь библиотекам) / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: Т. И. Гринкевич, З. В. Дьяконова ; редактор Н. В. Фокина]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1962. – 25 с., включая обложку.
Піянер краіны Саветаў : (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам па азнаменаванню 40-годдзя піянерскай арганізацыі імя У. І. Леніна) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [склала З. Дзяканава ; рэдактар Н. Фокіна]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1962. – 35, [1] c., уключаючы вокладку.
Юны чытач і бібліятэка : (з вопыту работы дзіцячых бібліятэк БССР) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [рэдактар З. В. Дзяканава]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1962. – 61 л.

1963

Библиотеки – активные помощники партии в идеологической работе : (методические и библиографические материалы в помощь работе с детьми) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель З. В. Дьяконова ; редактор Н. В. Фокина]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1963. – 12, [1] с., включая обложку.
Обзор работы детских библиотек БССР за 1962 год / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель З. Дьяконова ; редактор Н. Фокина]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1963. – 25, [1] л. : табл.
Дьяконова, З. В. Поколение коммунизма формировать с детских лет : (работа Бобруйской детской библиотеки им. Крупской по воспитанию коммунистического мировоззрения у юных читателей) / З. В. Дьяконова // Библиотека – молодежи : (из опыта работы библиотек БССР по коммунистическому воспитанию молодежи) : [сборник статей] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор Н. Фокина]. – Минск, 1963. – С. 20–26.
Советский народ – победитель космоса : (методические и библиографические материалы в помощь библиотекам) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: Т. Шестакова, Э. Цыганков ; редакторы: З. Дьяконова, А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1963. – 28 с.
Химические знания – в массы : (методические и библиографические материалы в помощь работе массовых и детских библиотек) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека ; [составители: И. А. Басалаева и др. ; под общей редакцией А. П. Демченковой, Н. В. Фокиной]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1963. – 53 с., включая обложку.

1964

Библиотека и школа : (методические и библиографические материалы в помощь детским и школьным библиотекам) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель З. Дьяконова ; редактор Н. Фокина]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1964. – 59, [1] с.
Веселова, Т. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) : материалы для библиотек к 150-летию со дня рождения : консультация / Т. Веселова, З. В. Дьяконова // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1964 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников : ІІІ кв.) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск, 1964. – С. 8–29.
Дьяконова, З. В. Некоторые вопросы изучения чтения детей / З. В. Дьяконова // Библиотеки в помощь молодежи : (из опыта работы библиотек Белоруссии) : [сборник статей] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор Н. Фокина]. – Минск, 1964. – С. 38–45.
Дьяконова, З. Работа с детьми младшего возраста в сельской библиотеке : консультация / З. Дьяконова // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1964 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников) : IV квартал / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск, 1964. – С. 9–14.
Обзор работы библиотек Белоруссии с детским читателем в 1963 г. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель З. В. Дьяконова]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина]. – 1964. – 39 л.

1965

Дьяконова, З. В. Навстречу 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции : пропаганда среди детей книг о В. И. Ленине и его соратниках, о Великой Октябрьской социалистической революции : консультация / З. Дьяконова // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1965 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников) : ІIІ кв. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск, 1965. – С. 1–19. – В приложении представлены материалы для утренника, книжной выставки, предложен список книг по тематике.
Дьяконова, З. Пропаганда сельскохозяйственной книги среди юных читателей в сельской библиотеке : консультация / З. Дьяконова // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1965 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников) : ІІ кв. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск, 1965. – С. 47–56.
Дьяконова, З. В. Работа детского отделения (детской комнаты) сельской библиотеки : примерный план работы : консультация / З. В. Дьяконова // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1965 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников) : І кв. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск, 1965. – С. 1–6.
Некоторые итоги изучения комплектования и состава фонда детской литературы в библиотеках Белоруссии / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель З. В. Дьяконова ; редактор А. Г. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1965. – [25] л., включая обложку.
Дьяконова, З. Обзор работы библиотек Белоруссии с детским читателем в 1964 г. / З. Дьяконова ; [редактор Ф. В. Степанюк] ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина]. – 1965. – 35, [2] с. : табл.

1966

Библиотечное обслуживание детей в Белоруссии в 1965 году : [анализ состояния и методические рекомендации] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. Дьяконова, В. Виноградова ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1966. – 33 с., включая обложку : табл.
Библиотечное обслуживание детей на селе : (материалы из опыта работы сельских библиотек) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор З. Дьяконова]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1966. – 37, [1] с.
Дьяконова, З. Воспитание культуры чтения и библиографической грамотности у читателей учащихся 7–8 кл. : консультация / З. Дьяконова, А. Стамлер // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1966 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников) : III кв. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел. – Минск, 1966. – С. 12–17.
Дьяконова, З. Где найдешь страну на свете краше Родины моей : пропаганда среди детей литературы о родной стране : консультация / З. Дьяконова // Материалы трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1966 год : (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников) : І кв. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения. – Минск, 1966. – С. 40–52. – Приложения: с. 43–52.
Дьяконова, З. Совершенствовать работу с детьми на селе / З. Дьяконова // Библиотечное обслуживание детей на селе : (материалы из опыта работы сельских библиотек) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор З. Дьяконова]. – Минск, 1966. – С. 1–5.

1967

Библиотечное обслуживание детей в Белоруссии в 1966 году : [анализ состояния и методические рекомендации] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. Дьяконова, В. Виноградова ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1967. – 33 с. : табл.
Виноградова, В. Детям о детских писателях : (материалы к юбилейным датам) : консультация / В. Виноградова, З. Дьяконова // Матэрыялы трохдзённых гарадскіх і раённых семінараў культасветработнікаў і сакратароў камсамольскіх арганізацый на 1967 год : (бібліятэчная секцыя семінара сельскіх культасветработнікаў) : I кв. / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [редактор А. Меламед]. – Мінск, 1967. – С. 27–43.
Дзіцячая літаратура БССР : рэкамендацыйны паказальнік літаратуры. 1961–1965 / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [складальнік З. У. Дзяканава ; рэдактар Н. Б. Ватацы ; аўтар уступнага артыкула М. Яфімава]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1967. – 94, [2] с. – Паказальнік аўтараў і назваў кніг: с. 87–95.
Дьяконова, З. Клуб друзей книги : (из опыта Гомельской областной детской библиотеки) / З. Дьяконова // Развитие инициативы и самодеятельности детей в условиях библиотеки : (из опыта работы детских библиотек республики) : [сборник статей] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор З. Дьяконова]. – Минск, 1967. – С. 17–23.
Инструктивно-методическое письмо в помощь библиотекам республики «Детям о здоровье» / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель З. В. Дьяконова ; редактор А. Г. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека им. В. И. Ленина], 1967. – 9 с., включая обложку.

1968

Библиотечное обслуживание детей Белоруссии в 1967 г. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. Дьяконова, В. Виноградова, Г. Алексеева ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1968. – 47, [1] с. : табл.
Дьяконова, З. Работа с книгами о В. И. Ленине среди детей : (к 100-летию со дня рождения) / З. Дьяконова, В. Виноградова // Инструктивно-методические материалы к проведению трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1969 год. І кв. : (библиотечная секция) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор А. Меламед]. – Минск, 1968. – С. 4–14.
Дьяконова, З. За человека высокой коммунистической морали / З. Дьяконова // За человека высокой коммунистической морали : (из опыта работы детских библиотек Белоруссии) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редакторы: З. Дьяконова, В. Виноградова]. – Минск, 1968. – С. 3–5.
Ленинскому комсомолу – 50 лет : инструктивно-методическое письмо в помощь массовым библиотекам республики / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: В. Виноградова, Э. Кравцевич, Р. Кулагина ; редакторы: З. Дьяконова, А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1968. – 67, [1] с.
Программа «Ориентир» в работе детских библиотек с читателями младшего школьного возраста : (инструктивно-методическое письмо) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: В. Виноградова, З. Дьяконова ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1968. – 28, [2] c.
Савецкай Беларусі – 50 гадоў : (інструктыўна-метадычнае пісьмо ў дапамогу бібліятэкам рэспублікі па азнаменаванню 50-годдзя БССР і 50-годдзя Камуністычнай партыі Беларусі) / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [складальнікі: З. Дзяканава, Л. Дзямешка, К. Санько ; рэдактар А. Меламед]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1968. – 63 с.

1969

Библиотечное обслуживание детей Белоруссии в 1968 г. / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. Дьяконова, В. Виноградова]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1969. – 45, [1] с. : табл.
Дьяконова, З. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди учащихся 7–8 классов / З. Дьяконова // Инструктивно-методические материалы к проведению трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1969 год. IV кв. : (библиотечная секция) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор А. Меламед]. – Минск, 1969. – С. 17–21.
Дьяконова, З. В. Старейшая детская библиотека : (из истории Бобруйской детской библиотеки им. Н. К. Крупской) / З. В. Дьяконова // Библиотечное дело в БССР : (из истории библиотек республики) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редакторы: Н. М. Колоско, А. Г. Меламед]. – Минск, 1969. – С. 79–81.
Заветам Ленина верны : (инструктивно-методическое письмо в помощь проведению Всесоюзной молодежной читательской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: Л. Демешко, З. Дьяконова, Р. Кулагина ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1969. – 63 с.
Санько, К. Краязнаўчай рабоце – штодзённую ўвагу / Санько К., Дзяканава З. // Любіць і ведаць сваю рэспубліку : (з вопыту краязнаўчай работы масавых бібліятэк рэспублікі ў сувязі з 50-годдзем БССР і КПБ) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел ; [рэдактары: К. Санько, З. Дзяканава]. – Мінск, 1969. – С. 1–20.
Юные ленинцы : инструктивно-методическое письмо в помощь работе библиотек с книгами о пионерах / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. Дьяконова, К. Науменко ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1969. – 30 с., включая обложку.

1970

Дьяконова, З. В помощь работе детских библиотек по ознаменованию 25-летия со дня победы над фашистской Германией : консультация / З. Дьяконова // Инструктивно-методические материалы к проведению трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1970 г. ІІ кв. : (библиотечная секция) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор А. Меламед]. – Минск, 1970. – С. 1–17. – Подстрочные примечания.
Дьяконова, З. В. Претворение в жизнь ленинских указаний о библиотечном обслуживании детского читателя / З. В. Дьяконова // Развитие библиотечного дела в Белоруссии : (материалы республиканской научно-практической конференции), [г. Минск, 29 июня – 1 июля 1970 г.] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор Л. А. Демешко]. – Минск, 1970. – С. 23–29.
Дьяконова, З. Шире использовать книжные богатства / З. Дьяконова // Библиотекарь. – 1970. – № 7. – С. 41–43.
Ленінскаму камсамолу Беларусі – 50 гадоў : (інструкцыйна-метадычнае пісьмо ў дапамогу масавым і дзіцячым бібліятэкам рэспублікі) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [складальнікі: З. Дзяканава, Л. Дзямешка, Э. Краўцэвіч ; рэдактары: А. Меламед, К. Санько]. – Мінск : [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна], 1970. – 36, [1] с.

1971

Библиотечное обслуживание детей в Белоруссии в 1970 году : [анализ состояния и методические рекомендации] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [подготовили: З. Дьяконова и др. ; редактор А. Меламед]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1971. – 47, [1] с. : табл.
Дзіцячая літаратура БССР : рэкамендацыйны паказальнік літаратуры. 1966–1970 гг. / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Навукова-метадычны аддзел бібліятэказнаўства ; [складальнік З. У. Дзяканава ; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск : [БДУ], 1971. – 73, [1] с. – Паказальнік аўтараў і назваў кніг: с. 67–73.
Дьяконова, З. Семиклассник и книга / Дьяконова З., Науменко, К. // Книга в жизни молодежи : (изучение чтения рабочей и сельской молодёжи и учащихся 7-х классов в массовых и детских библиотеках республики) : [сборник статей] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редактор К. Санько]. – Минск, 1971. – С. 56–77 : табл.
Дьяконова, З. Учить читать и понимать художественное произведение / Дьяконова З. // Художественная литература в эстетическом воспитании детей : (из опыта работы детских библиотек Белоруссии) : [сборник статей] / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [редакторы: З. Дьяконова, Г. Алексеева]. – Минск, 1971. – С. 1–6.
Золотой юбилей пионерии : (методические и библиографические материалы в помощь библиотекам Белоруссии по подготовке к 50-летию пионерской организации им. В. И. Ленина) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: З. В. Дьяконова, Т. К. Лазарук ; редакторы: А. Г. Меламед, В. М. Силенко]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1971. – 37 с.
Нестационарные формы обслуживания в библиотечной работе с детьми : (инструктивно-методическое письмо) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составитель О. Соболевская ; редакторы: З. Дьяконова, К. Науменко]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1971. – 12 с.

1973

Читальные залы детских библиотек Белоруссии : (методические рекомендации на базе изучения) / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составители: З. В. Дьяконова, К. А. Науменко]. – Минск : [Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина], 1973. – 35, [1] с. : табл.

Публікацыі пра жыццё і дзейнасць З. У. Дзяканавай


у друку

 1. Барановский, А. Л. Жизнь, отданная детской книге и детскому читателю: материалы к биографии Зои Владимировны Дьяконовой (1912–1996) / Андрей Барановский // Край Смоленский. – 2018. – № 7. – С. 26–34 : фот. – Примечания на с. 34.
 2. Барановский, А. Л. Инскрипты из личной библиотеки семьи Сакольчик, сотрудников Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина / Барановский А. Л. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2016. – Вып. 19. – С. 204–219 : ил.
 3. Барановский, А. Л. Фотоархив личного архивного фонда белорусского библиографа А. А. Сакольчика (1896–1983) Национальной библиотеки Беларуси / Барановский А. Л. // Матэрыялы міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання» : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. : у 2 ч. / [складальнік А. А. Суша ; навуковы рэдактар Р. С. Матульскі]. – Мінск, 2017. – Ч. 2. – С. 68–70.
 4. Жолудев, И. В. Мне повезло в жизни / Жолудев И. В. // С любовью о библиотеке : история библиотеки в воспоминаниях : к 80-летию Национальной библиотеки Беларуси / авторы-составители: Л. М. Михальчук, Л. И. Курилина. – Минск, 2002. – С. 78–82.
  О Дьяконовой З. В. и Сакольчике А. А. см. с. 81–82.

у сеціве

 1. Дьяконова, Зоя Владимировна (библиотечное дело) [Электронный ресурс] // Национальная база данных авторитетных записей. – Режим доступа: http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-SEK-215798&strq=l_siz=20 . – Дата доступа: 10.01.2023.
 2. Дьяконова Зоя Владимировна [Электронный ресурс] // Генеалогический форум ВГД. – Режим доступа: https://forum.vgd.ru/post/1629/32429/p2523111.htm?hlt=%C4%FC%FF%EA%EE%ED%EE%E2#pp2523111 . – Дата доступа: 10.01.2023.
 3. К 110-летию со дня рождения Зои Владимировны Дьяконовой [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; подготовили: Ирина Кукета, Георгий Винокуров // Портреты: история библиотеки в лицах : рубрика новостей. – Режим доступа: https://www.nlb.by/content/news/portrety-istoriya-biblioteki-v-litsakh/k-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-zoi-vladimirovny-dyakonovoy/. – Дата доступа: 10.01.2023.

Кнігі з прысвячэннямі

Аўтографы-прысвячэнні Зоі Уладзіміраўне Дзьяканавай :
бібліяграфія кніжных выданняў


Асабовыя дакументы

Фотагалерэя

Аб праекце

Удзельнікі праекта:
Складальнік: А. Л. Бараноўскі (навукова-даследчы аддзел бібліяграфіі).
Рэдактары: І. У. Градоўкіна, Т. І. Лагош (навукова-даследчы аддзел бібліяграфіі).
Пераклад, карэктура і тэхнічнае выкананне: аддзел суправаджэння інтэрнэт-партала.
Алічбоўка дакументаў: аддзел фарміравання электроннай бібліятэкі.

Бібліяграфічныя запісы складзены ў адпаведнасці з ДАСТ 7.1–2003 "Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы складання" (Мінск, 2004) і рэкамендацыямі па ўжыванні асобных палажэнняў ДАСТ 7.1–2003 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Унутры падраздзелаў запісы размешчаны ў парадку храналогіі. У выпадку неінфарматыўнай назвы дакумента яго бібліяграфічнае апісанне дапаўняецца ўдакладняючай анатацыяй. Большасць запісаў забяспечана спасылкамі на электронныя копіі дакументаў.

Пры выкарыстанні матэрыялаў праекта неабходна прыводзіць спасылку на крыніцу – інтэрнэт-партал Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Бібліятэкарам