ГалоўнаяБiблiятэкарамНавукова-практычныя распрацоўкі і метадычныя матэрыялы

Навукова-практычныя распрацоўкі і метадычныя матэрыялы

Бібліятэчная справа на Беларусі : дакументы і матэрыялы. ХІХ – пачатак ХХ ст. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; cкладальнік В.А. Рынкевіч. – Мінск, 2008. – 168 с.
Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси / Национальная библиотека Беларуси ; [составитель О. И. Воронецкая ; редакторы: Т. А. Ерохо, Ж. К. Зеневич, Е. М. Бильдюк]. – Минск, 2012. – 34 с.
Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік Т. В. Кузьмініч ; рэдкалегія: Л. Г. Кірухіна і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. — 202 с.
Кірухіна, Л.Г. Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных традыцый : тэарэтыка-метадычны аспект / Л.Г. Кірухіна ; Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2007. – 76 с.
Организация обслуживания пользователей: из опыта работы Национальной библиотеки Беларуси : сб. ст. / Нац. б-ка Беларуси ; [сост. Е.Е. Долгополова ; редкол.: Л.Г. Кирюхина (отв. ред.) и др.]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2009. – 148 с. : ил., табл.
Разработка и внедрение виртуальных сервисов / Нац. б-ка Беларуси ; [авт.-сост.: Е.Е. Долгополова и др. ; ред.: Е.М. Бильдюк, Ж.К. Зеневич, А.А. Шереметьева]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2010. – 64 с. : ил., схемы.
Современное состояние и тенденции развития детского чтения в Республике Беларусь: по результатам респ. исслед. / Нац. б-ка Беларуси ; [сост.: М.Г. Пшибытко, О.В. Гаврилович ; ред.: Л.Г. Кирюхина и др.]. – 2-е изд. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2012. – 155 с. : ил., табл.
Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сб. ст. / [сост. А.А. Шереметьева ; редкол.: Л.Г. Кирюхина и др.]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2008. – 151 с. : схемы, табл.

Бібліятэкарам