ГалоўнаяПра бiблiятэкуВыдавецкая прадукцыя бібліятэкі

Выдавецкая прадукцыя бібліятэкі

Рыхтуюцца да выхаду чарговыя выпускі зборнікаў "Бібліятэчны веснік", "Здабыткі" і часопіса "Бібліятэчны свет". Запрашаем да супрацоўніцтва даследчыкаў кніжнай культуры і спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыйных тэхналогій.

pdf.png Тэмплан выпуску інфармацыйных выданняў на 2020 год.
pdf.png Тэмплан выпуску інфармацыйных выданняў на 2019 год.
Друкаваныя выданні 2019

bibl-vesnik-11.jpg


Бібліятэчны веснік: навуковы зборнік. Вып. 11

Адказны за выпуск Пшыбытка М.Г.

Чарговы выпуск навуковага зборніка прысвечаны пытанням фарміравання сучаснай бібліятэчна-інфармацыйнай прасторы, перспектывам развіцця бібліятэк.

Прызначаны спецыялістам у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыйных тэхналогій, выкладчыкам, аспірантам і магістрантам, кіраўнікам органаў упраўлення культуры.


bibl-vesnik-11.jpg

Бібліятэчны свет: часопіс *

Галоўны рэдактар Кірухіна Л.Г.

Часопіс, заснавальнікамі якога з’яўляюцца Нацыянальная бібліятэка Беларусі і Беларуская бібліятэчная асацыяцыя, выдаецца з мэтай навукова-практычнага і навукова-метадычнага забеспячэння бібліятэчнай справы, а таксама раскрыцця творчага і навуковага патэнцыялу спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыйных тэхналогій. Прадстаўляе інтарэс для тых, хто вывучае бібліятэчную справу, гісторыю, краязнаўства і культуру Беларусі.

* Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу Белпошты “Газеты и журналы Республики Беларусь”. Індэксы выдання – 74895 (інд.), 748952 (вед.).


Выданні Францыска Скарыны ў свеце: зводны каталог

Адказны за выпуск Карнілава Т. У.

Прадстаўлены бібліяграфічныя апісанні асобнікаў друкаваных выданняў, што дазваляе сабраць рэпертуар кніг, надрукаваных Францыскам Скарынам. Выданні беларускага першадрукара ўяўляюць найкаштоўнейшы пласт культурнай спадчыны беларускага народа і з’яўляюцца базавымі крыніцамі для кнігазнаўчых, філалагічных і культуралагічных даследаванняў. Іх улік прадставіць магчымасць раскрыць іх месцазнаходжанні і колькасць у розных краінах свету.


zdabitki_22.jpg

Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 22

Адказны за выпуск Сцебурака А.М.

У чарговым выпуску навуковага зборніка будуць адлюстраваны матэрыялы па праблемах вывучэння, захавання і выкарыстання дакументальнай спадчыны Беларусі, гісторыі рукапіснай і друкаванай кнігі, архіўных дакументаў, бібліятэчнай справы, бібліяграфазнаўства, культуралогіі, падрыхтаваныя беларускімі і замежнымі даследчыкамі кніжнай культуры. Зборнік артыкулаў з’яўляецца навуковым выданнем, якое рэцэнзуецца і ўключана ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па педагагічных, гістарычных навуках і культуралогіі. Матэрыялы зборнікаў уводзяць у навуковы ўжытак унікальныя дакументальныя помнікі, новыя дакументы, факты і звесткі, звязаныя з гісторыяй кнігі і культуры Беларусі, і будуць карыснымі ўсім, хто цікавіцца нашай спадчынай.Интегрированные информационно-поисковые системы и сервисы библиотек: научно-методическое издание

Адказны за выпуск Шарамецева А.А.

Матэрыялы выдання адлюстроўваюць сучасны ўзровень развіцця інфармацыйна-пошукавых сістэм бібліятэк у нашай краіне і за мяжой, у тым ліку вопыт нацыянальных і рэгіянальных карпаратыўных праектаў. У працы абмяркоўваюцца актуальныя праблемы развіцця пошукавых сістэм бібліятэк ва ўмовах дынамічных змен інфармацыйнага асяроддзя.

Разгледжаны інавацыйныя падыходы інтэграцыі інфармацыйных рэсурсаў бібліятэк у сусветную інфармацыйную прастору, фарміравання адзінага пункту доступу да разнародных рэсурсаў бібліятэкі, аптымізацыі інфармацыйна-пошукавых магчымасцей каталогаў бібліятэк з ужываннем адкрытых міжнародных мадэляў, фарматаў і пратаколаў прадстаўлення бібліятэчных метаданых.

Выданне будзе карысным для бібліятэчных работнікаў, спецыялістаў па інфарматызацыі бібліятэк, навуковых работнікаў і выкладчыкаў у галіне бібліятэчнай справы і камп’ютарных тэхналогій.


Bookface.jpg

Материалы VI Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры"

Адказны за выпуск Есіс Н.С.

Зборнік змяшчае матэрыялы VI Міжнароднага кангрэса “Бібліятэка як феномен культуры”, які праводзіць Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Публікуюцца даклады вядомых спецыялістаў найбуйнейшых бібліятэк, навукова-даследчых устаноў, прадстаўнікоў іншых арганізацый Беларусі і замежных краін, прысвечаныя актуальным пытанням развіцця бібліятэчнай справы.

Матэрыялы публікуюцца ў аўтарскай рэдакцыі.

knigaznauchyia_mat_15_Isp.jpg


Матэрыялы ХV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў

Адказны за выпуск Сцебурака А.М.

Зборнік складаецца з матэрыялаў ХIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, якія адбыліся ў красавіку 2019 г. Матэрыялы зборніка прысвечаны гісторыі кніжнай культуры, падыходам да захавання, вывучэння і папулярызацыі дакументальнай спадчыны, дэманструюць унікальнасць беларускай кніжнай культуры і агульнасць культурнай спадчыны Беларусі і іншых краін.


Nowye_Knigi_10_2019.jpg

Новыя кнігі: па старонках беларускага друку *

Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.

Штомесячны ўніверсальны бібліяграфічны бюлетэнь інфармуе пра новыя кнігі беларускіх выдавецтваў, найбольш значныя артыкулы з рэспубліканскай перыёдыкі, а таксама рэцэнзіі на беларускія выданні.

У якасці дадаткаў друкуюцца біяграфічныя спісы або агляды, прысвечаныя значным гістарычным падзеям і актуальным пытанням сучаснага развіцця Беларусі, “Беларускі каляндар, 2020 год”, а таксама матэрыялы да юбілеяў выдатных дзеячаў краіны, шэрага арганізацый і ўстаноў, што складаюць аснову эканомікі, культуры, навукі і асветы Беларусі.

Прызначаны ў дапамогу прафесійнай дзейнасці работнікаў бібліятэк, іншых культурных і асветных устаноў, а таксама студэнтам, навучэнцам і ўсім неабыякавым да гісторыі, культуры і сучаснага жыцця сваёй краіны, тым, хто адчувае неабходнасць аператыўна атрымліваць патрэбную інфармацыю для павышэння агульнай і прафесійнай адукацыі, самаадукацыі і арганізацыі вольнага часу.

* Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу Белпошты “Газеты и журналы Республики Беларусь”. Індэксы выдання – 74972 (інд.), 749722 (вед.).


Rukovodstvo_Statist_ucheta_Oblogka306_4051585816_12539.jpg

Руководство по осуществлению статистического учёта функционирования библиотек в интернет-пространстве

Адказны за выпуск Пшыбытка М.Г.

У выданні прааналізаваны асноўныя віды вэб-прадстаўніцтваў бібліятэк, прыведзены статыстычныя паказчыкі ўліку дзейнасці бібліятэк у глабальнай сетцы, апісаны арганізацыйна-прававыя і тэхнічныя аспекты стварэння, падтрымкі інтэрнэт-рэсурсаў і ўліку іх выкарыстання.

Выданне адрасавана спецыялістам бібліятэк, выкладчыкам, студэнтам, аспірантам, магістрантам, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца пытаннямі статыстычнага ўліку функцыянавання бібліятэк у інтэрнэт-прасторы.


Творы Францыска Скарыны = Произведения Франциска Скорины = Writings by Francysk Skaryna

Адказны за выпуск Суша А.А.

Выданне ўключае арыгінальныя творы Францыска Скарыны ў перакладзе на сучасныя беларускую, рускую і англійскую мовы. Раскрывае ўсё багацце інтэлектуальнай спадчыны беларускага асветніка і першадрукара.

Будзе цікавым для навукоўцаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры.

Электронныя выданні 2019Навагрудак = Наваградак = Новогрудок = Nowogródek: старажытны беларускі горад у дакументах і матэрыялах

Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.

На кампакт-дыску прадстаўлены (у выглядзе бібліяграфічнай, паўнатэкставай, фактаграфічнай інфармацыі) дакументы і матэрыялы, прысвечаныя гісторыі аднаго з самых старажытных гарадоў Беларусі.

Выданне падрыхтавана сумесна з Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я. Карскага, Навагрудскай цэнтральнай раённай бібліятэкай, кафедрай крыніцазнаўства гістарычнага факультэта БДУ, Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі ў межах прыкладной НДР “Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі”.

Прызначана для навуковых работнікаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, краязнаўцаў, бібліятэкараў, супрацоўнікаў музеяў і архіваў, аматараў айчыннай гісторыі.

BAGUSHEWICH_3.jpg

"Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…": да 180-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча (1840–1900)

Адказны за выпуск Працько Н.Л.

Да 180-годдзя з дня нараджэння Францішка Казіміравіча Багушэвіча (1840–1900) падрыхтавана дапоўненае выданне электроннага рэсурсу на DVD “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…”, які пабачыў свет у 2010 г. і быў прысвечаны 170-гадоваму юбілею паэта.

Электронны рэсурс дапоўнены актуальнай інфармацыяй за апошнія 10 гадоў у 4 раздзелах: “Творчая спадчына Ф. Багушэвіча”, “Публікацыі, прысвечаныя жыццю і творчай дзейнасці Ф. Багушэвіча”, “Ф. Багушэвіч у мастацкай літаратуры і мастацтве”, “Ушанаванне памяці Ф. Багушэвіча”.

slonim_i_navakolle.jpg


Слонім і наваколле праз прызму гістарычных дакументаў, паданняў, даследаванняў

Адказны за выпуск Градоўкіна І.У.

У электронным выданні, падрыхтаваным сумесна са Слонімскай цэнтральнай раённай бібліятэкай, змешчаны гістарычныя дакументы, работы краязнаўцаў, этнографаў, літаратараў ХІХ – першай паловы ХХ ст. аб старажытным горадзе Слоніме і яго наваколлі, а таксама адпаведны навукова-даведачны апарат.

Выданне прымеркавана да Дня беларускай пісьменнасці (Слонім–2019). Падрыхтавана ў рамках прыкладной навукова-даследчай работы “Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі”, адрасавана навуковым работнікам, выкладчыкам, студэнтам і аспірантам, краязнаўцам, бібліятэкарам, супрацоўнікам музеяў і архіваў, аматарам айчыннай гісторыі.

Бібліятэкарам
111