Змест

 1. Аўтабіяграфія
 2. Даты жыцця і дзейнасці Н.Б. Ватацы
 3. Бібліяграфічная дзейнасць Н.Б. Ватацы
 4. Храналагічны паказальнік прац Н.Б. Ватацы, рэцэнзій на іх і кніг, выдадзеных з яе ўдзелам
 5. Літаратура пра жыццё і дзейнасць Н.Б. Ватацы
 6. Дакументы з музейных і архіўных сховішчаў
 7. Фотагалерэя


Аўтабіяграфія

Н.Б. Ватацы

Н.Б. Ватацы

Родилась в 1908 г. Окончила литературно-лингвистическое отделение педфака Белорусского государственного университета в 1930 г. По направлению Наркомпроса БССР работала в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина с 1930 г. (1930–1936; 1945 – по настоящее время). Прошла путь от помощника библиотекаря до библиотекаря 6-го разряда (по современному до главного библиографа).

Во время Великой Отечественной войны заведовала библиотекой эвакогоспиталя № 1701.

Общий стаж работы 55 лет.

Муж погиб на фронте в 1942 г.

Работа в государственной библиотеке.

В тридцатые годы работала над составлением «Книжной летописи» (1930–1932), затем – в отделе критической [теперь – рекомендательной] библиографии. После войны вначале работала заведующей отделом белорусской литературы и библиографии, восстанавливала его книжные фонды, каталоги и картотеки. В 1952 г. перешла на библиографическую работу и с того времени выполняю работу главного библиографа по белорусской литературе.

Библиографические указатели начала составлять с 1952 г. – о Я. Коласе, Я. Купале, К. Чорном, К. Крапиве, М. Лынькове, П. Глебке и др.

В 1957 г. в Москве вышел из печати библиографический указатель, составленный мной, «Белорусская литература». В 1962 г. вышел первый том библиографического указателя «Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі» (1917–1960), в 1971 г. – второй том этой библиографии (1961–1968), в 1964 г. – «Беларускае літаратуразнаўства і крытыка» (1945–1963), в 1966 г. – «Беларуская драматургія» (1917–1965), указатели о К. Крапиве, М. Богдановиче и др.

С 1957 г. занимаюсь поисками неизвестных материалов о Максиме Богдановиче. Опубликовала ряд поэтических и литературоведческих произведений поэта, которые прежде не были известны литературоведам. Нашла автограф сборника стихов поэта в его собственных переводах на русский язык «Зеленя». Собрала много семейных фотографий Максима Богдановича, познакомилась с его родственниками. Когда в 1981 г. была создана дирекция литературного музея Максима Богдановича, передала туда собранные мной автографы и фотографии. Мое собрание явилось первым вкладом в фонды музея.

В 1975 г. издательство «Мастацкая літаратура» выпустило книгу воспоминаний о Максиме Богдановиче «Шлях паэта». Работала над составлением этого сборника в архивах и по периодической печати много лет. Кроме воспоминаний в книгу вошло эпистолярное наследие поэта. Отдельным разделом помещены статьи, в которых даны новые, неизвестные прежде, сведения о жизни и деятельности Максима Богдановича.

В начале 1986 г. должна выйти моя книжка статей «Шляхі». Большая часть их посвящена Максиму Богдановичу, есть также материалы, характеризующие историю развития белорусской культуры.

Сейчас работаю вместе с сотрудницей отдела белорусской литературы и библиографии Л. Н. Новицкой над вторым томом библиографического указателя «Белорусская драматургия» (1965–1985).Тэкст аўтабіяграфіі адпавядае яе арыгіналу 1986 г.:


Аўтабіяграфія
Аўтабіяграфія
Аўтабіяграфія

Даты жыцця і дзейнасці Н.Б. Ватацы

1908 (14 мая) у г. Вендэні Ліфляндскай губерні (цяпер горад Цэсіс, Латвія) у сям’і служачых нарадзілася Ніна Барысаўна Ватацы.

1922 Скончыла школу-сямігодку.

Н.Б. Ватацы

Н.Б. Ватацы, 1922 г.

Н.Б. Ватацы

Н.Б. Ватацы, 1930-36 г.


1926 Прыехала на жыхарства ў Мінск.

1926–1927 Працавала замалёўшчыкам у Мінскім краязнаўчым музеі.

1927–1930 Вучылася на літаратурна-лінгвістычным аддзяленні педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

1930–1936 Працавала ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У.І. Леніна (цяпер Нацыянальная бібліятэка Беларусі).

1932 Пачала друкавацца. Першы артыкул па афармленню кніг быў надрукаваны ў часопісе “Кніга – масам” (№ 2/3).

1933 Выйшла замуж за аспіранта Саўчанку Аляксандра Іванавіча.

Н.Б. Ватацы

Н.Б. Ватацы з мужам

1936–1937 Працавала галоўным бібліёграфам у абласной бібліятэцы імя М.А. Дабралюбава ў Архангельску (Расія).

1937–1939 Працавала мастаком у мастацкай арцелі “Спартак” у Кіраве (Расія).

1939–1941 Загадвала бібліятэкай, кіравала літаратурным гуртком у педвучылішчы, працавала навуковым супрацоўнікам у Мастацкім музеі ва Ульянаўску (Расія).

1942 Страціла мужа, які загінуў на фронце Вялікай Айчыннай вайны.

1942–1945 Працавала ў сакратарыяце вучэбнай часткі ветэрынарнага тэхнікума, загадчыкам бібліятэкі эвакуацыйнага шпіталя, у брыгадзе па прыёмцы параненых у горадзе Мелекесе Ульянаўскай вобласці (Расія).

1945 Вярнулася ў Мінск. Пачала працаваць у Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У.І. Леніна на пасадзе галоўнага бібліёграфа аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі. Уступіла ў ВКП(б) (Камуністычная партыя Савецкага Саюза).

Н.Б. Ватацы

Партыйны білет

1945–1952 Працавала загадчыкам аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі.

1946 (май) Узнагароджана медалём ”За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.

1946–1956 Выкладала па сумяшчэнні бібліяграфію на бібліятэчным факультэце Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горкага.

Н.Б. Ватацы

1946-1956 г.

1949 (сакавік) Узнагароджана медалём за ”Трудовую доблесть”.

1949 (лістапад) Смерць бацькі

Некралог

Б. Ф. Ватаци [Некролог] / И. В. Белоусова и др. // Лесник Севера (Архангельск). – 1949. – 16 ноября (№ 127). – С. 2.


1950-я Выдала шэраг памятак пра творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, К. Чорнага, К. Крапівы, М. Лынькова, П. Глебкі, П. Труса, П. Пестрака, І. Шамякіна, П. Панчанкі і інш.

Н.Б. Ватацы

Н.Б. Ватацы, 1950-я гг.

1952 Да 70-годдзя з дня нараджэння паэта ў Мінску на беларускай мове, а ў Маскве на рускай мове выдаюцца бібліяграфічныя даведнікі “Якуб Колас” (Мінск, 1952), (Москва, 1952).

1953 Выйшаў з друку бібліяграфічны даведнік “Янка Купала” (Мінск, 1953) да 70-годдзя з дня нараджэння паэта.

1954 Надрукаваны бібліяграфічны даведнік “Кузьма Чорны” (Мінск, 1954).

1957 Выйшаў з друку рэкамендацыйны паказальнік “Белорусская литература” (Москва, 1957) у серыі прац Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У.І. Леніна па прапагандзе літаратуры народаў СССР. Створаны бібліяграфічны даведнік “Пятро Глебка” (Мінск, 1957).

1959 Да 60-годдзя з дня нараджэння пісьменніка выдадзены паказальнік “Міхась Лынькоў” (Мінск, 1959).

1961 Створаны бібліяграфічны даведнік “Максім Багдановіч” (Мінск, 1961) да 70-годдзя з дня нараджэння паэта.

Н.Б. Ватацы

Н.Б. Ватацы, 1961 г.

1962 Выйшла з друку бібліяграфія асобных выданняў “Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1917–1960)” (Мінск, 1962). Створаны да 80-годдзя з дня нараджэння паэта паказальнік “Якуб Колас” (Мінск, 1962) (у складзе калектыва аўтараў).

1963 Атрымала званне заслужанага работніка культуры Беларусі. Склала бібліяграфічны даведнік “Кандрат Крапіва” (Мінск, 1963), які знаёміць з жыццём і творчасцю буйнейшага беларускага сатырыка.

1964 Створаны спецыяльны бібліяграфічны даведнік па пытаннях літаратуразнаўства “Беларускае літаратуразнаўства і крытыка (1945–1963)” (Мінск, 1964).

1967 Выйшаў з друку паказальнік “Беларуская савецкая драматургія” (Мінск, 1967), які знаёміць чытача з драматургічнымі творамі беларускіх савецкіх пісьменнікаў і з ацэнкаю іх у друку. Гэта першая спроба скласці бібліяграфію беларускай савецкай драматургіі.

1968 Створаны альбом “Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць” (Мінск, 1968) (разам з А. Лойкам).

1970 (красавік) Узнагароджана юбілейным медалём “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина”.

1971 Выйшаў з друку бібліяграфічны паказальнік “Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1961–1968)” (Мінск, 1971), які з’яўляецца працягам аднайменнай кнігі, выдадзенай у 1962 годзе, і знаёміць з асобнымі выданнямі паэтычных, празаічных і драматычных твораў пісьменнікаў.

Н.Б. Ватацы

1971 г.

1972 (верасень) Узнагароджана Ганаровай граматай і Граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

1975 Склала зборнік успамінаў і біяграфічных матэрыялаў пра Максіма Багдановіча “Шлях паэта” (Мінск, 1975).

1977 Створаны бібліяграфічны паказальнік твораў, аўтографаў і крытычнай літаратуры, апублікаванай з 1908 па 1976 год, “Максім Багдановіч” (Мінск, 1977).

Н.Б. Ватацы

1977 г.

1978 Надрукаваны матэрыял у дапамогу лектару да 150-годдзя з дня нараджэння пісьменніка “Лев Толстой и Белоруссия” (Минск, 1978) (у сааўтарстве з літаратуразнаўцам Н. Лапідусам).

1979 Прынята ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Надрукаваны матэрыял у дапамогу лектару “А.С. Пушкин и Белоруссия” (Минск, 1978) (у сааўтарстве з літаратуразнаўцам Н. Лапідусам) да 180-годдзя з дня нараджэння паэта.

1980 (сакавік) Узнагароджана медалём “Ветеран труда”.

1981 Напісана брашура “Песня Максіма” (Мінск, 1981), прысвечаная 90-годдзю Максіма Багдановіча. У складзе калектыву аўтараў прыняла ўдзел у стварэнні кніг: аб вандраванні па зямлі беларускай “Белорусский «экватор»” (Минск, 1981), у якой у папулярнай форме расказваецца пра выдатныя мясціны наўсцяж аўтадарогі Мінск–Брэст, і энцыклапедычнага даведніка “Перыядычны друк Беларусі” (Мінск, 1981).

1983 Да 100-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа ў складзе калектыву аўтараў прыняла ўдзел у стварэнні біябібліяграфічнага паказальніка “Якуб Колас” (Мінск, 1983).

Н.Б. Ватацы

1981 г.

Н.Б. Ватацы

1986 г.


1986 Склала зборнік гісторыка-літаратурных артыкулаў “Шляхі” (Мінск, 1986), у які ўвайшлі матэрыялы пра жыццё і творчую спадчыну класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча, а таксама асобныя артыкулы, прысвечаныя культурнаму жыццю Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзя. Прыняла ўдзел у рэдагаванні зводнага каталога “Кніга Беларусі, 1517–1917”, для якога яна таксама напісала ўступны артыкул да другой часткі “Выданні на беларускай мове, ХIХ – пачатак ХХ ст.”.

1988 Выйшаў з друку рэкамендацыйны паказальнік “Белорусская литература” (Москва, 1988), складзены сумесна з М. Каваленка і Р. Сіпаковай.

1990 (сакавік) Выйшла на пенсію.

Н.Б. Ватацы

1990 г.

1993 Выдадзены працяг бібліяграфічнага паказальніка аб драматургічных творах беларускіх пісьменнікаў “Беларуская драматургія, 1966–1986” (Мінск, 1993).

1994 Склала сумесна з Я.І. Садоўскім кнігу ўспамінаў пра таленавітага беларускага паэта Паўлюка Труса (Мінск, 1994).

1997 (3 жніўня) Памерла. Пахавана на Паўночных могілках Мінска.


Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь. Тэлеканал "Лад"
Домарацкий, А. Нина Ватаци [Видеозапись] : авторская программа “Свет далекой звезды” / Александр Домарацкий ; режиссер Валерий Горовой ; оператор Павел Тенин. – Минск : Телеканал “Лад”, 2007.
(время воспроизведения: 26 мин., размер: 61 Мб)


Бібліяграфічная дзейнасць Н.Б. Ватацы

Звыш шасці дзесяткаў гадоў прайшло з таго часу, калі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі (тады Дзяржаўную бібліятэку БССР) паступіла на работу новая супрацоўніца – Ніна Барысаўна Ватацы. Гэта маладая дзяўчына адразу звярнула на сябе ўвагу сур’ёзнасцю, працавітасцю, грунтоўнымі ведамі, любоўю да бібліятэчнай працы. Невыпадкова, што за незвычайна кароткі час яна прайшла службовыя ступені ад практыканта i памочніка бібліятэкара да галоўнага бібліёграфа аддзела беларускай літаратуры i бібліяграфіі.

А да пачатку бібліяграфічнай працы яна перажыла ўжо немалыя выпрабаванні: цяжкую хваробу, падчас якой кнігі сталі для Ніны Барысаўны лепшымі сябрамі; упартай самастойнай працай набыла сярэднюю адукацыю без наведвання старшых класаў школы. Вучобу па праграме агульнаадукацыйных курсаў яна спалучала з працай мастака ў краязнаўчым музеі. У 1927 г. Ніна Барысаўна стала студэнткай літаратурна-лінгвістычнага аддзялення педагагічнага факультэта БДУ. Ва універсітэце прыйшла да яе вялікая любоў да роднай літаратуры, якая напоўніла радасцю, святлом дзесяцігоддзі самаадданай творчай працы. Разам з Hінай Барысаўнай вучыліся П. Глебка, К. Крапіва, М. Лужанін, Я. Скрыган, П. Трус.

Хуткае развіццё Дзяржаўнай 6ібліятэкі, фарміраванне яе як нацыянальнага бібліяграфічнага цэнтра далі магчымасць Ніне Барысаўне актыўна ўдзельнічаць у розных 6ібліяграфічных працэсах і формах работы. Так, разам з супрацоўнікамі аддзела яна складала каталогі і картатэкі, вяла даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне. Невыпадкова здольную маладую супрацоўніцу дырэктар бібліятэкі І.Б. Сіманоўскі прыцягнуў да удзелу ў часопісе "Кніга – масам", у якім у 1932 г. быў надрукаваны яе першы артыкул, прысвечаны пытанням афармлення кніг. 3 таго часу Ніна Барысаўна сістэматычна друкуецца ў перыядычных выданнях, імкліва пашыраецца кола яе прафесіянальных інтарэсаў. Напружаная, плённая праца ў ДБ БССР была перарвана арыштам у 1936 г. мужа Ніны Барысаўны – А.І. Саўчанкі, які пісаў дысертацыю пра вядомага беларускага пісьменніка З. Бядулю. Насталі гады вымушанага выгнання. Ніна Барысаўна працавала ў краявой бібліятэцы Архангельска, мастаком у Кіраве, у педвучылішчы г. Ульянаўска. У гады вайны А.І. Саўчанка загінуў на фронце. Ніна Барысаўна загадвала бібліятэкай эвакашпіталя ў г. Мелекесе Ульянаўскай вобласці.

У 1945 г. яна прыехала ў зруйнаваны Мінск, вярнулася на работу ў ДБ БССР. Разам з былымі i новымі калегамі аднаўляла фонд бібліятэкі, даведачна-бібліяграфічны апарат.

Завяршэнне асноўных аднаўленчых работ дазволіла Ніне Барысаўне цалкам заняцца літаратурнай бібліяграфіяй. Яна з радасцю адзначыла пашырэнне радоў беларускіх пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, з’яўленне новых літаратурных імён i твораў, xyткi рост выданняў мастацкай літаратуры. У той жа час яна бачыла бібліяграфічную незабяспечанасць літаратуры i страты, якія цярпела ад такога стану работа бібліятэк, навука.

Першачарговай задачай Ніна Барысаўна ставіла стварэнне персанальных паказальнікаў, якія дапамаглі б вывучаць i папулярызаваць творчасць вядомых беларускіх пісьменнікаў сярод шырокіх чытацкіх колаў. Першы кароткі бібліяграфічны паказальнік "Якуб Колас", які выйшаў у 1952 г. спачатку ў Мінску, затым у Маскве, быў разлічаны на шырокую папулярызацыю творчасці паэта. У наступным годзе з’явіўся ў Мінску бібліяграфічны даведнік "Янка Купала". Да 1983 г. выйшлі з друку 22 персанальных бібліяграфічных дапаможнікi. Яны былі прысвечаны М. Багдановічу, П. Броўку, П. Глебку, Я. Коласу, Я. Купалу, А. Куляшову, К. Крапіве, М. Лынькову, П. Панчанку, П. Пестраку, М. Танку, П. Трусу, К. Чорнаму, І. Шамякіну. Значэнне гэтых дапаможнікаў у тым, што бібліёграф выявіла i сістэматызавала надрукаваныя тэксты пісьменнікаў, літаратуру аб ix, літаратуразнаўчыя i крытычныя публікацыі. Комплекс персанальных дапаможнікаў, створаных Н.Б. Ватацы, неаднародны па функцыянальна-мэтаваму прызначэнню. Так, серыя памятак чытача "Пісьменнікі БССР", у складзе якой выйшлі памяткі аб 12 пісьменніках, па жанру павінна ўяўляць сабой рэкамендацыйную бібліяграфічную інфармацыю. Гэта былі паказальнікі выданняў, у т.л. перакладаў на мовы народаў СССР i замежныя, i асноўнай літаратуры аб пісьменніках. Не ўсе выпускі былі анатаваныя. Рысы рэкамендацыйнай бібліяграфічнай інфармацыі больш праявіліся ў памятках аб Я. Коласу, П. Панчанку, П. Трусу, якія былі адрасаваны настаўнікам. Аднак, увогуле гэтыя дапаможнікі не адпавядалі заяўленаму жанру i яскрава выявілі схільнасць складальніцы да бібліяграфавання з мэтай забеспячэння патрэб спецыялістаў i навукоўцаў.

У 1957 г. Ніна Барысаўна стварыла першы агульны дапаможнік "Белорусская литература", які выйшаў у серыі рэкамендацыйных бібліяграфічных паказальнікаў Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У.І. Леніна i дзяржаўных бібліятэк саюзных рэспублік па прапагандзе нацыянальных літаратур.

У гэты перыяд Н.Б. Ватацы сумесна з Ф.А. Мерынай надрукавалі артыкул, прысвечаны дырэктару ДБ БССР, выдатнаму арганізатару бібліятэчнай i бібліяграфічнай справы ў рэспубліцы І.Б. Сіманоўскаму [1]. У артыкуле "Агульнымі намаганнямі" [2] Ніна Барысаўна разгледзела актуальную для рэспублікі праблему арганізацыі каардынацыі i кааперавання пры складанні картатэк i бібліяграфічных дапаможнікаў паміж бібліятэкамі i навукова-даследчымі цэнтрамі. Яна адзначыла недастатковае развіццё галіновай навукова-дапаможнай бібліяграфіі. Змест артыкулаў сведчыць аб шырыні праблем, вырашэнне якіх цікавіла Hіну Барысаўну, i ўменні выяўляць перспектыўныя напрамкі развіцця бібліяграфічнай дзейнасці.

Н.Б. Ватацы добра ведала стан бібліяграфічнай работы, імкнулася павысіць узровень бібліяграфічнай кваліфікацыі бібліятэкараў i бібліёграфаў, раскрыць для ix бібліяграфічныя рэсурсы, паказаць прыёмы эфектыўнага выкарыстання бібліяграфічнай інфармацыі. Таму ў прадмовах да ўcix складзеных ёю бібліяграфічных дапаможнікаў раскрываюцца магчымасці ix выкарыстання ў бібліятэках. Бібліятэкарам была адрасавана яе работа "Беларуская літаратура i работа з ёю ў масавых бібліятэках" (1958 г.). Гэта быў першы ў рэспубліцы дапаможнік, які ўсебакова i глыбока асвятляў прафесіянальныя бібліятэчныя пытанні папулярызацыі нацыянальнай мастацкай літаратуры. "Каштоўным дапаможнікам" было ахарактарызавана гэта выданне ў прэсе [3]. Можна падкрэсліць, што бібліятэкары атрымалі добры матэрыял аб бібліяграфічным забеспячэнні на той час мастацкай літаратуры i літаратуразнаўства.

Hінa Барысаўна прымала непасрэдны ўдзел у падрыхтоўцы бібліятэчных кадраў. 3 1946 па 1956 г. яна выкладала па сумяшчальніцтву на бібліятэчным факультэце Мінскага педагагічнага інстытута імя А.М. Горкага.

Штогод у часопісах i газетах з’яўляліся бібліяграфічныя матэрыялы Ніны Барысаўны рознай тэматыкі, артыкулы па пытаннях гісторыі кнігі, кнігавыдавецтва, літаратуразнаўчыя публікацыі. У 50-я гады яна пачала сістэматычна даследаваць творчасць выдатнага беларускага паэта М. Багдановіча: сустракалася з многімі людзьмі, што мелі дачыненне да паэта, збірала рукапісныя, друкаваныя дакументы, фотадакументы, сярод якіх былі рэдкія i унікальныя, такія, як рукапісны зборнік "Зеленя", складзены з 22 вершаў, перакладзеных Багдановічам на рускую мову, i адзіная прыжыццёвая кніга "Вянок". Новыя матэрыялы аб паэце Ніна Барысаўна друкавала ў перыёдыцы, у найцікавейшых, таленавіта напісаных кнігах "Шлях паэта" (1975 г.) i "Песня Максіма" (1981 г.). Літаратурныя адкрыцці Ніны Барысаўны ў многім залежалі ад прафесіяналізму i інтуіцыі выдатнага бібліёграфа.

Багаты бібліяграфічны вопыт, літаратурная эрудыцыя дазволілі Ніне Барысаўне скласці шэраг навукова-дапаможных паказальнікаў, што сталі новымі звеннямі ў беларускай літаратурнай 6ібліяграфіі. Два выпускі – "Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі" (1917–1960) i "Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі" (1961–1968) [4, 5] – былі прысвечаны ўліку паасобных выданняў мастацкай літаратуры, затым выйшлі паказальнікі "Беларуская савецкая драматургія" (1945–1965) i "Беларуская драматургія" (1966–1986) [6, 7]. Дапаможнік "Беларускае літаратуразнаўства i крытыка" (1945–1963) [8] адлюстраваў літаратуразнаўчыя i крытычныя выданні. Комплекс гэтых выданняў адрасаваны даследчыкам, аспірантам, студэнтам, бібліятэкарам.

У даведнік "Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі" ўключаны звесткі аб кнігах, якія напісаны на беларускай i рускай мовах, i кнігах аўтараў, членаў Саюза пісьменнікаў БССР, якія друкаваліся ў іншых рэспубліках i за мяжой. Не ўключаліся даныя аб савецкіх перавыданнях твораў дарэвалюцыйнай беларускай мастацкай літаратуры. Бібліяграфічная інфармацыя аб творах кожнага аўтара прадстаўлена арыгінальнымі выданнямі, перакладамі на мовы народаў СССР, на замежныя мовы. У гэтых даведніках адлюстраваны арыгінальныя выданні анталогій, альманахаў, зборнікаў i ix пераклады на мовы народаў СССР. У структуры двух выпускаў аднолькавымі з’яўляюцца такія галоўныя раздзелы, як "Кнігі пісьменнікаў Савецкай Беларусі", "Альманахі, анталогіі i збopнікі беларускай савецкай літаратуры". У першым выпуску ў асобных раздзелах былі прадстаўлены партызанскія выданнi і беларускія часопісы, у якіx друкаваліся творы мастацкай літаратуры. Аўтарскія рубрыкі ў раздзелах "Кнігі" гэтых даведнікаў даюць прынятае літаратурнае імя, у дужках поўнае імя, імя па бацьку, прозвішча, звесткі аб псеўданімах, даты жыцця. Напрыклад, Чорны Кузьма (Мікалай Карлавіч Раманоўскі) 7 ліпеня 1900 г. – 22 лістапада 1944 г. Працуючы над рознымі бібліяграфічнымі дапаможнікамі, у тым ліку над тымі, якія разглядаюцца цяпер, Ніна Барысаўна раскрыла шэраг псеўданімаў, i гэта ў сваю чаргу дапамагло ёй удакладніць многія факты ў гісторыі беларускай літаратуры. Дакладнасцю ў даведніках "Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі" вызначаюцца анатацыі да зборнікаў прозы, паэзіі i драматургіі аднаго аўтара. У анатацыі да кожнай такой кнігі пералічаны ўключаныя творы, пры анатаванні паэтычных зборнікаў названы паэмы i дадзены звесткі аб часе напісання вершаў. Выключны інтарэс прадстаўляюць дапаможныя паказальнікі. Змест бiблiягpaфiчныx даведнікаў дакладна сведчыць, што дапаможныя паказальнікі Hінa Барысаўна разглядала не як другарадны элемент, а як ёмкую, шматфункцыянальную пошукавую сістэму i ставіла ix у шэраг з галоўнымі paздзeлaмi. Так, у першым i другім выпусках "Мастацкай літаратуры Савецкай Беларусі" змешчана па 10 дапаможных паказальнікаў. У першым выпуску гэта: імянны паказальнік; алфавітны паказальнік альманахаў, анталогій i зборнікаў; пaкaзaльнiк кніг, выдадзеных для дзяцей; паказальнік выданняў для сляпых; паказальнік мемуарнай літаратуры, месцаў выданняў, моў (апрача беларускай), творчых арганізацый i аб’яднанняў пісьменнікаў БССР; паказальнік выдавецкіх серый; храналагічны пaкaзaльнiк. У другім выпуску "Мастацкай літаратуры Савецкай Беларусі" маюцца такія новыя дапаможныя паказальнікі, як пaкaзaльнiк кніг, якія атрымалі дзяржаўныя прэміі; паказaльнiк кніг бeлapycкix пісьменнікаў, адзначаных дыпломамі Усесаюзных конкурсаў за высокі ўзровень мастацкага афармлення i пaлiгpaфiчнaгa выканання. Асаблівасцю дапаможных паказальнікаў другога выпуску з’яўляецца тое, што яны ахопліваюць матэрыялы першага выпуску, таму што нумарацыя ў iм працягваецца. Гэты прыём значна пaвялiчыў ёмкасць i пошукавыя магчымасці кожнага дапаможнага паказальніка. Па аб’ёму дапаможныя паказальнікі ў другім выпуску даведніка "Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі" займаюць 105 старонак. Насычанасць ix пошукавымі элементамі таксама сведчыць аб дасканаласці методыкі. Напрыклад, у імянным паказальніку не толькі мaкciмaльнa поўна адлюстраваны прозвішчы аўтараў, у т.л. аўтараў, творы якіх увайшлі ў з6opнiкi (другі раздзел), хаця змест гэтых выданняў не раскрываўся ў анатацыях. У гэтым паказальніку вызначаны кнігі, у якіх меліся біяграфічныя ці літаратурна-крытычныя артыкулы, прысвечаныя аўтарам. У гэтым жа імянным пaкaзaльнікy была закладзена інфармацыя для пошуку выданняў з партрэтамі.

Выхад даведнікаў "Мастацкая літapaтypa Савецкай Белаpycі" стаў значнай падзеяй у літаратурным і бібліягpaфічным асяроддзі. У рэспубліканскіх і ўсесаюзных чacoпіcax і газетах з’явіліся грунтоўныя рэцэнзіі, напісаныя вядомымі літаратуразнаўцамі, крытыкамі і бібліёграфамі В. Буранам, С. Варановічам, Я. Саламевічам і іншымі.

Да названых дапаможнікаў блізкі выдадзены ў 1966 г. даведнік "Беларуская савецкая драматургія" [6]. Гэты дапаможнік, як і іншыя работы Hіны Барысаўны, не меў папярэдніх узораў у беларускай літаратурнай бібліягpaфіі. Было ўлічана 552 драматургічныя творы і літаратура аб іx за 1917–1965 гг. Кароткія звесткі аб п’есах, якія друкаваліся ў газетах, але не перавыдаваліся, адзначаны ў падтэкставых заўвагах. У гэтым дaпaмoжнікy Hінa Барысаўна адступіла ад звычайнага свайго правіла займацца тoлькі бібліяграфаваннем дакументаў савецкага часу. У адносінах да пісьменнікаў, творчасць якіх пачалася ў дакастрычніцкі час, напрыклад, З. Бядулі, Ц. Гартнага, У. Галубка і іншых, яна адлюстравала драматургічныя творы за ўвесь час.

Адметнай рысай даведніка стала ўключэнне ненадрукаваных дpaмaтypгічныx твораў, якія былі пастаўлены тэатрамі і разглядаліся крытыкай ("На Купалле" М. Чарота, "Сержант Дроб" Э. Самуйлёнка, "Бітвa ў космасе" M. Гaмoлкі і іншых).

У гэтым дапаможніку Н.Б. Ватацы знайшла новыя магчымасці сінтэзу першаснай і другаснай інфармацыі. У бібліяграфічным зaпіce, акрамя апісання і анатацыі, яна дае звесткі аб пастаноўках, колькасці дзеючых асоб, пералічвае публікацыі п’есы, уключаючы публікацыі ўрыўкаў і выданняў на ратапрынце, крытычныя артыкулы, рэцэнзіі і водгукі на п’есу і спектакль, літаратуру пра драматургію аўтара ў цэлым. В. Буран назваў такі метадычны прыём "даведнікам у даведніку" [9].

Бібліягpaфічны даведнік "Беларуская драматургія" [7] з’явіўся працягам папярэдняга дапаможніка. Ён змяшчае інфармацыю аб драматургічных творах, апублікаваных, пастаўленых або прарэцэнзаваных за перыяд 1966–1986 гг. Усяго ўлічаны 931 драматургічны твор, у параўнанні з першым выпускам прадстаўлены 83 новыя аўтары. Даведнік складаецца з двух раздзелаў. У першым адлюстраваны творы асобных драматургаў, іx публікацыі і пастаноўкі, ацэнка ў друку. Другі раздзел інфармуе аб агульнай крытычнай літаратуры па пытаннях беларускай драматургіі. Н.Б. Ватацы захавала метадычныя прыёмы стварэння бібліяграфічнага зaпіcy, выкарыстаныя ёю ў першым выпуску даведніка, прысвечанага драматургічным творам. У "Беларускай драматургіі" змешчаны дапаможныя паказальнікі: імянны, прадметна-тэматычны, геаграфічны, паказальнік аднаактовых п’ес. Групоўка ў асноўных раздзелах і дапаможныя паказальнікі ствараюць умовы для шматварыянтнага пошуку драматургічных твораў. Дапаможныя паказальнікі забяспечваюць пошук па двух выпусках бібліяграфічнага даведніка.

Лагічна дапоўніў навукова-дапаможныя паказальнікі тэкстаў мастацкіх твораў даведнік "Беларускае літаратуразнаўства і крытыка" [8]. У ім улічаны асобныя выданні навуковых даследаванняў, зборнікі крытычных артыкулаў, папулярныя кнігі і брашуры, успаміны, метадычныя дапаможнікі, аўтарэфераты дысертацый і бібліяграфічныя выданні, якія выйшлі ў 1945–1963 гг., часткова ў 1964 г. Адчуваючы патрэбу цэласнага адлюстравання развіцця літаратуразнаўства і крытыкі за савецкі перыяд, Н.Б. Ватацы ва "Уводзінах" дае агляд некаторых выданняў за даваенны перыяд, змяшчае іx пералік у падрадковых заўвагах. Бібліяграфічныя запісы размеркаваны па асноўных тэматычных раздзелах: "Тэорыя літаратуры", "Літаратура і фальклор", "Гісторыя літаратуры". У апошнім раздзеле прыменена дэталёвая сістэматызацыя матэрыялу па гісторыі беларускай літаратуры. Складзены чатыры дапаможныя паказальнікі, якія максімальна насычаны пошукавымі элементамі, напрыклад, невялічкі фрагмент з імяннога паказальніка: Сабаленка Р. Аб ім: 23 (аналіз мовы), 78, 80 (аўтабіягр.), ... фота: 80, 82, 85; Хемінгуэй Э. Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Купалы). Параўнаем методыку гэтага імяннога паказальніка з імянным паказальнікам у бібліяграфічным дапаможніку А. Мажэйкі і Л. Самасейкі "Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі замежных славянскіх народаў" (выд. АН БССР, 1963 г.). У адрозненне ад Н.Б. Ватацы складальнікі не прымянілі прадметнай канкрэтызацыі сувязі суб’екта і тэксту, таму дапаможны паказальнік уключае толькі пералік прозвішчаў. У бібліяграфічных дапаможніках І.І. Фалькоўскай "Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову", якія выйшлі ў двух выпусках 1967 і 1978 гг., у методыцы імяннога дапаможнага паказальніка выкарыстаны вопыт Н.Б. Ватацы. У першым выпуску гэтага паказальніка яна ўдзельнічала як рэдактар. Аднак ніхто ca складальнікаў не дасягнуў той глыбіні раскрыцця імянных рубрык, якая іcнye ў дапаможніках, створаных Н.Б. Ватацы.

Сплаў бібліяграфічнага майстэрства і таленту, веды даследчыка-літаратуразнаўцы дазволілі Hінe Барысаўне не толькі забяспечыць рэгістрацыю дакументаў, але даць максімальную інфармацыйную насычанасць элементаў бібліяграфічнага запісу, прадмовы, дапаможных паказальнікаў, падрадковых заўваг. Падкрэслім, што ў адносінах да паказальнікаў тэкстаў і шэрагу персанальных дапаможнікаў Н.Б. Ватацы выкарыстоўвала азначэнне "даведнік". Адзначым, што жанр бібліяграфічнага даведніка атрымаў адносна шырокае распаўсюджванне толькі ў апошнія гады. Н.Б. Ватацы не дала разгорнутага тлумачэння гэтага тэрміну, у большасці выпадкаў выкарыстоўвала яго ў прадмовах да дапаможнікаў. Прымяненне тэрміну "даведнік" сведчыць, што выдатная інтуіцыя дазволіла Hінe Барысаўне выключна дакладна зафіксаваць унікальную якасць створаных ёю тэкстаў, якія былі сінтэзам другаснай і першаснай інфармацыі. Гэта ўжо было паказана на прыкладзе распрацоўкі дапаможных паказальнікаў.

Многія бібліяграфічныя дапаможнікі, складзеныя Н.Б. Ватацы, маюць грунтоўныя прадмовы. Фактычна Hінa Барысаўна пісала ўводныя агляды, якія раскрывалі тэндэнцыі развіцця літаратуры, літаратуразнаўства, выдзяляла найбольш каштоўныя работы, прыводзіла новыя даныя па выданню і іншыя цікавыя, невядомыя нават даследчыкам, факты. Аб значэнні тaкіx уводных аглядаў для літаратурнай бібліяграфіі пісала вядомы бібліёграф К. Муратава, адзначаючы, што яны выходзяць за "бібліяграфічныя paмкі" [10]. Адчуваецца, што даследчыкі ставіліся да прадмоў Hіны Барысаўны як да літаратуразнаўчых прац і ў рэцэнзіях часам уступалі ў палеміку ў ацэнцы пэўных з’яў і фактаў, напрыклад, Дз. Бугаёў [11].

Бібліяграфічныя даведнікі Н.Б. Ватацы ў большасці не з’яўляюцца вычарпальнымі. Да крытэрыя максімальнай паўнаты бліжэй за ўсё выдадзены ў 1977 г. паказальнік "Максім Багдановіч" [12], даведнікі драматургічных твораў [6, 7]. Ніна Барысаўна заўжды акрэслівала крытэрыі ўліку. Яна добра разумела складанасць фарміравання сістэмы навукова-дапаможнай літаратурнай бібліяграфіі, значэнне паэтапнасці ў гэтай рабоце, і, галоўнае, неабходнасці для даследаванняў выбарачных паказальнікаў з пункту гледжання літаратурнай навукі.

Бібліяграфічныя дапаможнікі Н.Б. Ватацы не свабодны ад недахопаў: меліся пропускі, памылкі і памылкі друку, якія скрупулёзна былі вызначаны рэцэнзентамі. Не ўсе заўвагі былі справядлівымі. Папракаючы Ніну Барысаўну ў тым, што пачатковай датай уліку ў бібліяграфічным дапаможніку "Беларускае літаратуразнаўства і крытыка" яна ўзяла 1945 год, а не даваенны час, рэцэнзент напэўна не ўяўляў сабе ролю ідэалагічнага фактару ў літаратуразнаўстве і крытыцы той эпoxі і трагічнага ходу беларускай літаратурнай навукі. Не мог ён таксама ведаць і аб асабістай трагедыі сям’і Ватацы, стаўшай ахвярай у гэтых падзеях. Можна папракнуць рэцэнзента і за няўважлівасць, таму што бібліяграфічныя матэрыялы за даваенны перыяд былі прыведзены ва ўводзінах і ў падрадковых заўвагах. Часам літаратуразнаўцам хацелася, каб Ніна Барысаўна ў адным дапаможніку адлюстравала ледзь не ўвесь гісторыка-літаратурны працэс [11], што цалкам немагчыма.

У 70–80-я гады Н.Б. Ватацы шмат друкуецца, інтэнсіўна працуе ў літаратуразнаўстве і бібліяграфіі. Выйшлі цікавыя работы "Лев Толстой и Белоруссия" (1978 г.), "А.С. Пушкин и Белоруссия" (1979 г.) (сааўтар абедзвюх Н. Лапідус). З’явіўся зборнік гісторыка-літаратурных артыкулаў "Шляхі" (1986 г.). Н.Б. Ватацы падрыхтавала раздзел аб беларускім фальклоры для паказальніка "Литература и фольклор народов СССР" (М., 1975). У 1988 г. таксама ў Маскве выйшаў рэкамендацыйны бібліяграфічны паказальнік "Белорусская литература", складзены Нінай Барысаўнай сумесна з М. Каваленкай, Р. Сіпаковай [13].

Н.Б. Ватацы рэдагавала самы буйны ў нашай краіне рэтраспектыўны універсальны паказальнік "Кніга Беларусі: 1517–1917" (1986 г.). Яна таксама складала для яго анатацыі і напісала ўступны артыкул да другой часткі "Выданні на беларускай мове. XІX – пач. XX ст.".

Да вяршынь навукова-бібліяграфічнай культуры належыць паказальнік "Максім Багдановіч" (1977 г.), у якім зарэгістраваны творы, аўтографы і крытычная літаратура аб знакамітым беларускім паэце за перыяд 1908–1976 гг. Выдатнай асаблівасцю дапаможніка з’явіўся ўлік аўтографаў, бо ніводнае акадэмічнае выданне твораў М. Багдановіча не мела яшчэ зводнага вопісу аўтографаў у розных apxівax і кнігасховішчах. Усе часткі гэтага паказальніка насычаны вялікай па аб’ёму фактаграфічнай інфармацыяй, вывадамі ўласнага даследавання жыцця, творчасці і гісторыі літаратурнай спадчыны паэта. Выпраўлены памылкі, дапушчаныя іншымі даследчыкамі пры aпіcaнні яго творчай спадчыны.

Н.Б. Ватацы працягвала рэцэнзаваць новыя бібліяграфічныя дапаможнікі, друкавала артыкулы бібліяграфічнай тэматыкі ў энцыклапедыях. У 1973 г. надрукавала сумесна з В.С. Адамовіч вялікі артыкул "Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В.И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет" [14].

Ацэньваючы унікальны ўклад Н.Б. Ватацы ў стварэнне сістэмы літаратурнай бібліяграфіі, у распрацоўку яе методыкі, трэба выкарыстаць гэты каштоўны вопыт у падрыхтоўцы бібліёграфаў і далейшым развіцці бібліяграфічнага забеспячэння беларускай літаратуры.

3 жніўня 1997 г. на 90-м годзе жыцця Н.Б. Ватацы памерла.

Зыгмантовіч С.В., дацэнт кафедры
бібліяграфіі і дакументазнаўства
Беларускага ўніверсітэта культуры,

Саітава В.І., дацэнт кафедры
бібліяграфіі і дакументазнаўства
Беларускага ўніверсітэта культуры


Артыкул апублікаваны ў зборніку "Здабыткі" (Мінск, 1997. Вып. 2).

Спіс крыніц

Зыгмантовіч, С. В., Саітава, В. І. Бібліяграфічная дзейнасць Н. Б. Ватацы / Зыгмантовіч С. В., Саітава В. І. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1995–. Вып. 2 / [складальнікі: Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына]. – 1997. – С. 10–20.

 1. Ватацы, Н., Мерына, Ф. На ніве роднай культуры / Н. Ватацы, Ф. Мерына // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 25 студзеня (№ 8). – С. 3.
 2. Ватацы, Н. Агульнымі намаганнямі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 12 сакавіка (№ 21). – С. 2.
 3. Буран, В. Каштоўны дапаможнік / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 26 красавіка (№ 34). – С. 4.
 4. Ватацы, Н. Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1917–1960) = Художественная литература Советской Белоруссии (1917–1960) : бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 1962. – 461, [1] с.
 5. Ватацы, Н. Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1961–1968) = Художественная литература Советской Белоруссии (1961–1968) : бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі. – Мінск : Беларусь, 1971. – 356, [2] с.
 6. Ватацы, Н. Б. Беларуская савецкая драматургія : бібліяграфія / Н. Б. Ватацы ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі. – Мінск : Кніжная палата БССР, 1966 (выпускныя даныя 1967). – 275, [1] с.
 7. Беларуская драматургія, 1966–1986 : бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік Н. Б. Ватацы]. – Мінск : НББ, 1993. – 445, [1] с., уключаючы вокладку.
 8. Ватацы, Н. Б. Беларускае літаратуразнаўства і крытыка (1945–1963) = Белорусское литературоведение и критика (1945–1963) : бібліяграфія асобных выданняў / Н. Ватацы ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі. – Мінск : Кніжная палата БССР, 1964. – 190, [1] с. : факсім.
 9. Буран, В. Майстэрства бібліяёграфа / Васіль Буран // Полымя. – 1968. – № 1. – С. 251–252.
 10. Лауфер, Ю. М. Теория и методика советской литературной библиографии : историографический очерк. – Москва : Книга, 1978. – 240 с.
 11. Бугаёў, Дз. Здабыткі літаратурнай і крытычнай думкі / Дзмітры Бугаёў // Полымя. – 1965. – № 3. – 188–190.
 12. Ватацы, Н. Б. Максім Багдановіч : паказальнік твораў, аўтографаў і крытычнай літаратуры / Н. Ватацы ; [рэдактар Р. Бярозкін] ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна [Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі]. – Мінск : Дзяржбібліятэка БССР, 1977. – 155 с. : партр., іл.
 13. Белорусская литература : рекомендательный библиографический справочник / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [авторы-составители: Н. Б. Ватаци, М. А. Коваленко, Р. Ф. Сипакова]. – Москва : Книжная палата, 1988. – 255, [1] с. : портр.
 14. Адамович, В. С., Ватаци, Н. Б. Библиографическая деятельность государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // Советская библиография. – 1973. – № 1. – С. 13–25.

Храналагічны паказальнік прац Н.Б. Ватацы, рэцэнзій на іх і кніг, выдадзеных з яе ўдзелам

1932

Кніжная вокладка ДВБ / Н. Ватацы // Кніга – масам. – 1932. – № 2/3. – С. 34–38.
Пра мастацкае афармленне кніжнай прадукцыі Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі.
3ОК9646
Сусветная мастацкая літаратура ў перакладзе на беларускую мову / І. В. і Н. В. // Кніга – масам. – 1932. – № 4/5. – С. 25–36. – Дадатак: с. 34–36. – Крыптанім Н. В. належыць Н. Ватацы.
3ОК9646

1934


Зрываць маскі з класавых ворагаў / Н. В. // Крытыка-бібліяграфічны зборнік / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР ім. Леніна. – Менск [Мінск], 1934. – С. 33–34. – Рэцэнзія на кнігу: Апошні зверыядавец: аповесць / Міхась Лынькоў. – Менск [Мінск]: ДВБ: ЛіМ, 1933. – 203, [1] с. – Крыптанім Н. В. належыць Н. Ватацы.
Ба48657 * Ба35894

Японская пралетарская літаратура – зброя рэвалюцыйнай барацьбы / Н. Ватацы // Крытыка-бібліяграфічны зборнік / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР ім. Леніна. – Менск [Мінск], 1934. – С. 36–37. – Рэцэнзія на кнігу: Альманах японскай пралетарскай літаратуры / пераклаў з рускай мовы Ул. Хадыка. – Менск [Мінск]: ДВБ: ЛіМ, 1933. – 163 с.
Ба48657 * Ба35894

1936


Літаратура народаў СССР у перакладах на беларускую мову: (бібліяграфічны агляд за 1932–1935 гг.) / Н. Ватацы // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – Кн. 7. – С. 140–153.
3ОК1714

1946


Грыбаедаў на Беларусі / Н. Ватацы // Беларусь. – 1946. – № 8. – С. 63.
3ОК242

Лажэчнікаў у Віцебску / Н. Ватацы // Беларусь. – 1946. – № 11/12. – С. 94–95.
3ОК242

А. С. Пушкін у Магілёве / Н. Ватацы // Беларусь. – 1946. – № 10. – С. 60–61.
3ОК242

Белгосиздат не удовлетворяет выросших запросов / Н. Ватаци, П. Богатырёва // Советская Белоруссия. – 1946. – 25 авг.
4Н//620

1947


Два дакументы аб дзейнасці Якуба Коласа / Н. Ватацы // Беларусь. - 1947. - № 1. - С. 64.
3ОК242

1948


Бібліятэка імя У. І. Леніна / Н. Ватацы; фота Я. Босіна // Работніца і сялянка. – 1948. – № 4. – С. 19: фат.
3ОК1844

1952

Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч): да 70-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Выдавецтва АН БССР, 1952. – 71, [2] с. : партр.
БА35993 * 1БА286364
Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич): к 70-летию со дня рождения: краткий указатель литературы / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [составила Н. Б. Ватаци]. – Москва: [б. и.], 1952. – 54, [2] с., [1] л. портр.
БА36282 * БА36283

1953

Янка Купала 1882–1942: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Выдавецтва АН БССР, 1953. – 83, [1] с.: партр.
БА37787

1954

Аркадзь Куляшоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР],1954. – 17, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40765

Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
Кандрат Крапіва: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. – 20, [3] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40766

Рэцэнзія: Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
Кузьма Чорны, 1900–1944: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Барысенка]. – Мінск: Вучпедвыд БССР, 1954. – 82, [1] с., [1] л. партр.
БА41507 * БА41508 * БА41509

Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
Максім Танк: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. – 21, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40767 * БА41505 * БА41506

Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
Пятрусь Броўка: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. – 18, [2] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40768 * БА41109 * БА41110

Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242

Без уліку патрабаванняў чытачоў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1954.– 16 кастр.
Аб выданні твораў беларускай класікі ў Дзяржаўным выдавецтве БССР.
4Н//334

Глубже отображать жизнь советского человека / Н. Ватаци // Правда. – 1954. – 14 дек.
О советской художественной литературе.
4Н//1150

Литература, любимая народом / Н. Ватаци // Сталинская молодёжь. – 1954. – 15 сент.
О белорусской советской литературе. К третьему съезду писателей Беларуси.
4Н//642

1955


Наспеўшае пытанне / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1955. – 26 лют.
Аб рабоце беларускіх выдавецтваў.
4Н//1877

Певец народных дум / Н. Ватаци // Сталинская молодёжь. – 1955. – 29 мая.
К 50-летию со дня опубликования первого стихотворения Янки Купалы.
4Н//642

Узбагацім фонд краязнаўчай літаратуры / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1955. – 16 ліп.
Аб папаўненні фонда аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі рэдкімі беларускімі выданнямі.
4Н//334

1956


Выданне твораў М. Горкага / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 16 чэрв.
4Н//334

На мовах народаў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 17 сак.
Аб перакладах кніг Кандрата Крапівы.
4Н//334

На мовах народаў свету / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 15 верас.
Аб перакладах твораў Якуба Коласа.
4Н//334

Чаму не вывучаюцца мастацкія пераклады? / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 26 мая.
Стан работы па перакладу мастацкай літаратуры ў Беларусі.
4Н//334

1957

Белорусская литература: краткий рекомендательный указатель / Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина; [составитель Н. Б. Ватаци; научный редактор В. В. Борисенко]. – Москва: [б. и.], 1957. – 157, [1] с.: портр.
БА53486 * АН319007 * БА119790

Рэцэнзія:
Варановіч, С. Новыя бібліяграфічныя даведнікі / С. Варановіч // Полымя. – 1959. – № 5. – С. 189–190.
3Ок1714
Іван Шамякін: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 23, [2] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49493 * БА49782 * БА49783
Міхась Лынькоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 31, [2] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА48884 * БА49745 * БА49746 * БА146719
Пятро Глебка: кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 83, [1] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49494 * БА144653
Якуб Колас: да 75-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар С. Г. Анісаў]. – Мінск: Выдавецтва ЦК КП Беларусі, 1957. – 56, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА52745 * БА52746
Якуб Колас: памятка читателю / Н. Б. Ватаци; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Москва: [б. и.], 1957. – 24, [2] с., [1] л. портр.
БА53057
Янка Брыль: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы; рэдактар В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 33, [2] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49852 * БА50057

Невядомыя творы Максіма Багдановіча / [уступны артыкул: Н. Ватацы, Н. Лапідус] // Полымя. – 1957. – № 5. – С. 155–162.
3ОК1714

Юнацкія гады Максіма Багдановіча / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. – 1957. – № 5. – С. 19–20.: іл.
3ОК54

Максім Багдановіч аб чэшскім народзе / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. – 1957. – 15 чэрв.
Пра публіцыстычную дзейнасць пісьменніка.
4Н//334

Пачэсная справа пісьменнікаў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1957. – 13 лют.
Пра падрыхтоўку да друку зборніка матэрыялаў пра жыццё і дзейнасць К. Чорнага.
4Н//334
Шалашова, З. П. Янка Купала, 1882–1942: памятка читателю / З. П. Шалашова; [редактор Н. Б. Ватаци]; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Москва: [б. и.], 1957. – 33, [2] с., [1] л. портр.
БА52543

1958

Беларуская літаратура і работа з ёю ў масавых бібліятэках / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: [б. в.], 1958. – 45, [1] с.
БА56812 * БА56813 * БА56814

Рэцэнзія:
Буран, В. Каштоўны дапаможнік / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 26 крас.
4н//334

Максім Багдановіч, 1907–1957: публікацыі твораў і літаратура аб ім / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1958. – 450 л. – Машынапіс.
Паўлюк Трус: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1958. – 30, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА57773
Пімен Панчанка: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1958. – 37, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА57770 * БА57771 * БА57772

Агульнымі намаганнямі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 12 сак.
Аб каардынацыі бібліяграфічнай работы ў рэспубліцы.
4Н//334

Літаратуру трэба прапагандаваць / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 23 жн.
Аб прапагандзе беларускай літаратуры ў навуковых і масавых бібліятэках рэспублікі.
4Н//334

На беларускай мове / Н. Ватацы // Мінская праўда. – 1958. – 26 сак.
Аб творах М. Горкага.
4Н//1877

На ніве роднай культуры / Н. Ватацы, Ф. Мерына // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 25 студз.
Пра заслужанага дзеяча культуры БССР, дырэктара Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна І. Б. Сіманоўскага.
4Н//334

Невядомы тэкст Максіма Багдановіча / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 7 чэрв.
Разглядаецца верш «Белым кветам адзета каліна», апублікаваны ў газеце «Наша ніва» за 23 лістапада 1912 года.
4Н//334

1959

Міхась Лынькоў: да 60-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1959. – 87, [2] с., [1] л. партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА61835 * 1БА368653

Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа / склала Н. Б. Ватацы // Якуб Колас: жыццё і творчасць: альбом / [складальнік Ю. Пшыркоў]. – Мінск, 1959. – С. 183–191.
Ба61361К * Ба61362К * Ба61933К

На беларускай і кітайскай мовах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 30 верас.
Аб перакладах твораў беларускіх і кітайскіх пісьменнікаў.
4Н//334

На беларускай мове / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 6 чэрв.
Пераклад твораў А. С. Пушкіна.
4Н//334

На братніх мовах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 9 верас.
Аб перакладзе твораў латышскіх пісьменнікаў на беларускую мову.
4Н//334

Патрабаванні чытача / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 27 чэрв.
Аб прапагандзе беларускай літаратуры ў друку.
4Н//334

Цікавая кніга пра Беларусь / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 18 ліп. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Пра кнігу «Революционное движение в Литве и Белоруссии 1905–1907 гг.» (Вильнюс, 1958).
4Н//334

Цікавы даведнік / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 4 ліп.
Аб бібліяграфічным даведніку «Творы савецкіх пісьменнікаў у перакладах на замежныя мовы» (М., 1958).
4Н//334

Каштоўны даведнік / Н. Ватацы // Полымя. – 1959. – № 9. – С. 186. – Рэцэнзія на кнігу: Художня література, выдана на Украіні за 40 років, 1917–1957: бібліографічний покажчик. Ч. 1. – Харків: Книжна палата УРСР, 1958. – 439 с.
3ОК1714

Прапаганда твораў беларускіх пісьменнікаў: (зборнік метадычных і бібліяграфічных матэрыялаў у дапамогу масавым бібліятэкам вобласці) / Маладзечанская абласная бібліятэка. – Маладзечна: [б. в.], 1959 (вокладка 1958). – 16, [2] с.: іл.
Выкарыстаны матэрыялы паказальніка «Белорусская литература» (Москва, 1957), які склала Н. Б. Ватацы.
БА59945 * БА59947

1960


Кузьма Чорны і маладыя беларускія пісьменнікі / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. – 1960. – № 6. – С. 59–61.
3ОК54

Малавядомыя творы Кузьмы Чорнага: да 60-годдзя з дня нараджэння / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. – 1960. – № 6. – С. 54–55.: іл.
3ОК54

Ён ведаў Беларусь / Н. Ватацы, Ф. Куляшоў // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 27 студз.
Да 100-годдзя з дня нараджэння А. П. Чэхава.
4Н//334

Пісьменнік і публіцыст / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 23 крас.
Да 50-годдзя з дня смерці С. Палуяна.
4Н//334

Талстой і беларускі народ / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Мінская праўда. – 1960. – 20 лістап.
4Н//1877

Ул. Маякоўскі ў беларускім друку / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 27 крас. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334

Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг. = Перыядычны друк Беларусі, 1817–1916 гг.: библиографический указатель / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина; [составил А. А. Сакольчик; редактор Н. Б. Ватаци]. – Минск: Книжная палата БССР, 1960. – 138 л.
Ба64402К * Ба64403К * Ба72226К * Ба72227К * Ба72228К

1961

Максім Багдановіч: да 70-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: Выдавецтва газеты "Мінская праўда", 1961. – 75, [2] с., [1] л. партр.: іл.
БА71883

Рэцэнзія: Аўгусціновіч, М. З якога разліку / М. Аўгусціновіч // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 24 лістап.
4н//334
Піліп Пестрак: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. Бурносаў]. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1961. – 30, [2] с., [1] л. партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА68889

Шаўчэнка ў Беларусі / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Беларусь. – 1961. – № 3. – С. 16.: іл.
3ОК242

Лапідус, Н. Гучаць яго песні на зямлі беларускай / Н. Лапідус, Н. Ватацы // Мінская праўда. – 1961. – 10 сак.
Да 100-годдзя з дня смерці Т. Г. Шаўчэнкі.
4Н//1877

Наш вялікі друг / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 13 чэрв. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Аб творах В. Бялінскага ў бібліятэках Беларусі.
4Н//334

Нямецкая літаратура на беларускай мове / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 10 кастр. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334

Праявы даўняй дружбы / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 19 верас.
Аб беларуска-польскіх літаратурных сувязях.
4Н//334

У беларускім друку / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 17 лістап. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Аб дзейнасці М. Ламаносава ў творах беларускіх вучоных і М. Багдановіча.
4Н//334

У газетах, часопісах, кнігах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 8 снеж.
Пра публікацыю літаратурнай спадчыны М. Багдановіча.
4Н//334

Шевченко среди нас / Н. Ватаци, Н. Лапидус // Советская Белоруссия. – 1961. – 17 февр.
К 100-летию со дня смерти.
4Н//620

1962

Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1917–1960) = Художественная литература Советской Белоруссии (1917–1960): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1962. – 461, [1] с.
БА75398 * 1БА377957

Рэцэнзіі:
Багдановіч, М. Каштоўны даведнік / М. Багдановіч, І. Саламевіч // Звязда. – 1962. – 1 снеж.
4н//245
Буран, В. Бібліяграфічны дапаможнік / В. Буран // Настаўніцкая газета. – 1963. – 13 лют.
4н//421
Буран, В. А. Важный вклад в библиографию белорусской художественной литературы / В. А. Буран // Советская библиография. – 1963. – № 4. – С. 68–72.
3Ок253
Варановіч, С. Новы бібліяграфічны даведнік / Сцяпан Варановіч // Полымя. – 1963. – № 3. – С. 187–188.
3Ок1714
Крендель, Р. Н. Важное звено в системе пособий / Р. Н. Крендель // Советская библиография. – 1965. – № 6. – С. 52–66.
3Ок253
Марцінкоўскі, М. Цікавы даведнік / М. Марцінкоўскі // Літаратура і мастацтва. – 1963. – 8 лют.
4н//334
Якуб Колас: да 80-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Якуба Коласа АН БССР; [склалі: Н. Б. Ватацы, М. Пратасевіч, М. Базарэвіч]. – Мінск: [б. в.], 1962. – 186 с., [7] л. іл., факсім.
БА75985

Рэцэнзія:
Мушынскі, М. Новае выданне даведніка / Міхась Мушынскі // Полымя. – 1963. – № 1. – С. 188–189.
3Ок1714

Бурносов, В. Журналу «Полымя» сорок лет / В. Бурносов, Н. Ватаци // Нёман. – 1962. – № 6. – С. 134–137.
3ОК1467

40 лет на библиотечной работе / В. Адамович, Ю. Бибилло, Н. Ватаци [и др.] // Советская библиография. – 1962. – № 2. – С. 96–98.
К 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР И. Б. Симановского.
3ОК253

Говорит на разных языках / Н. Ватаци // Сельская газета. – 1962. – 6 июля.
О передвижной купаловской выставке.
4Н//586

На разных языках / Н. Ватаци // Сельская газета. – 1962. – 3 нояб.
Об издании произведений Якуба Коласа.
4Н//586

На розных мовах / Н. Ватацы // Голас Радзімы. – 1962. – Лістап. (№ 89).
Аб выданні твораў Якуба Коласа.
4Н//157

Папулярна, але няпоўна / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1962. – 26 студз. – Рэцэнзія на кнігу: Максім Багдановіч: нарыс аб жыцці і творчасці / М. Барсток. – Мінск: Вучпедвыд БССР, 1961. – 54, [1] с.: фат. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
Да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы (1882–1942): (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склалі: Э. Н. Цыганкоў, З. У. Дзяканава; пад рэдакцыяй Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1962. – 24, [1] с., уключаючы вокладку.
БА73808

Прапаганда беларускай лiтаратуры ў масавай бiблiятэцы № 1 Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска: з вопыту работы / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна, Мінскі гарадскі міжведамасны бібліятэчны савет; [Л. Фрыд, М. Масенжнік; рэдактары: Н. Ватацы, Л. Абуховіч]. – Мінск: [б. в.], 1962. – 8 с.
БА76304

1963

Кандрат Крапіва: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; склала Н. Ватацы. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1963. – 190, [1] с.: іл.
БА80407 * АН428565

Рэцэнзія:
Буран, В. Даты і творы / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1964. – 14 лют.
4н//334

А. С. Пушкін і Беларусь: бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1963. – 32 л. – Машынапіс (330 назв.).

Т. Р. Шаўчэнка і Беларусь: (да 150-годдзя з дня нараджэння): бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1963. – 16 л. – Машынапіс (171 назв.).
Іван Мележ: кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна; [складальнік І. У. Смыкава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1963. – 28, [1] с., [1] л. партр.: іл.
БА79736

1964

Беларускае літаратуразнаўства і крытыка (1945–1963) = Белорусское литературоведение и критика (1945–1963): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1964. – 190, [1] с.: факсім.
БА85356

Рэцэнзіі:
Бугаёў, Д. Здабыткі літаратуразнаўчай і крытычнай думкі / Дзмітры Бугаёў // Полымя. – 1965. – № 3. – С. 188–190.
3Ок1714
Буран, В. Прысвечана крытыцы / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1965. – 2 сак.
4н//334
Крендель, Р. Н. Важное звено в системе пособий / Р. Н. Крендель // Советская библиография. – 1965. – № 6. – С. 52–66.
3Ок253
Розум, Н. Г. [Рецензия] / Н. Г. Розум // Советская библиография. – 1966. – № 3. – С. 73–74.
3Ок253
Беларускі фальклор (1926–1963): кароткі бібліяграфічны даведнік / [складальнік І. У. Саламевіч; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1964. – 134, [1] с.
БА82876 * 1БА343651

1965


Гартны, Ц. За сваю волю, за волю краіны / Цішка Гартны; [аўтар уступнага слова Ніна Ватацы] // Полымя. – 1965. – № 12. – С. 10–45.
3ОК1714

З сямейнага альбома Максіма Багдановіча / Н. Ватацы // Беларусь. – 1965. – № 8. – С. 27.: фат.
3ОК242

Прапаганда беларускай літаратуры ў сельскіх і клубных бібліятэках: кансультацыя / Н. Б. Ватацы // Материалы трёхдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1965 год: (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников): I квартал. – Минск, 1965. – Л. [17–31].
Ба86422

У пошуках спадчыны / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1965. – № 2. – С. 124–135.: фат.
3ОК54

1966

Беларуская савецкая драматургія, [1917–1965]: бібліяграфія / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1966 (выпускныя даныя 1967). – 275, [1] с.
БА97101

Рэцэнзіі:
Буран, В. Майстэрства бібліёграфа / В. Буран // Полымя. – 1968. – № 1. – С. 251–252.
3Ок1714
Пятровіч, С. Дас’е 552 п’ес / С. Пятровіч // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 16 студз.
4н//334

Певец родной земли / Н. Ватаци // Сельская газета. – 1966. – 9 дек.
К 75-летию со дня рождения М. Богдановича.
4Н//586

[Рецензия] / Н. Б. Ватацы, Е. М. Романович и Е. К. Юревич // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1966. – Т. 25, вып. 2. – С. 156–159. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. – Рецензия на книгу: Славянское языкознание: библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1960 гг. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. – Ч. 1: 1918–1955. – 341, [1] с.; Ч. 2: 1956–1960. – 448, [2] с. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
3ОК108

1967


Красуйся, горад стольны / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Мінская праўда. – 1967. – 25 чэрв.
Адлюстраванне матэрыялаў пра Мінск у мастацкай літаратуры.
4Н//1877

Там, дзе жыў Максім Багдановіч / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1967. – 20 студз.
Аб святкаванні 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча ў Горкім.
4Н//334

Каштоўны бібліяграфічны даведнік / Ніна Ватацы // Полымя. – 1967. – № 8. – С. 247–248. – Рэцэнзія на кнігу: Русские поэты XX века, 1900–1955: библиография / Ан. Тарасенков. – Москва: Советский писатель, 1966. – 484, [2] с.: фот.
3ОК1714
Дзіцячая літаратура БССР: рэкамендацыйны паказальнік літаратуры, 1961–1965 / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна ; [складальнік З. У. Дзяканава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1967. – 94, [2] с.
БА96771 * БА97255
Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову, 1917–1965 гг.: бібліяграфія / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала І. І. Фалькоўская; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1967. – 174, [1] с.
БА98501 * БА134146 * БА98866

1968

Максім Багдановіч: жыццё і творчасць: матэрыялы для выстаўкі ў школе / [складальнікі: Н. Ватацы, А. Лойка]. – Мінск: Народная асвета, 1968. – 8 с., 48 л.: іл.
БА103321К

Бібліяграфія / Ніна Ватацы // Максім Горкі і Беларусь: зборнік артыкулаў і ўспамінаў / [укладальнік Фёдар Куляшоў]. – Мінск, 1968. – С. 245–259.
Адлюстраваны кнігі М. Горкага, выдадзеныя на Беларусі, літаратура аб жыцці і дзейнасці, крытыка-бібліяграфічныя і літаратурна-крытычныя працы.
Ба99853

«В 1917 году, вдали от родной Белоруссии, в Крыму...» / Н. Ватаци // В мире книг. – 1968. – № 1. – С. 46.: фот.
Об обнаружении ценных документов, связанных с жизнью поэта М. Богдановича.
3ОК2185

Пра казахска-беларускія літаратурныя сувязі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 24 верас.
Аб бібліяграфічным паказальніку «Казахские литературные связи (1917–1967 гг.)».
4Н//334

Сведчанне братняй дружбы / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 17 снеж.
Аб беларуска-украінскіх літаратурных сувязях.
4Н//334

1969

Беларускія пісьменнікі – перакладчыкі ўкраінскай літаратуры: спіс літаратуры / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1969. – 100 л. – Машынапіс (1000 назв.).

М. Ю. Лермантаў і Беларусь: бібліяграфічны спіс выданняў М. Ю. Лермантава і публікацыі іх у перыядычным друку, крытычных матэрыялаў аб творчасці / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1969. – 14 л. – Машынапіс (100 назв.).
Наведванні Беларусі рускімі пісьменнікамі. Выказванні рускімі пісьменнікамі пра Беларусь і беларускую літаратуру: бібліяграфія / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1969. – 15 л. – Машынапіс (102 назв.).

Брусаў і Максім Багдановіч / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1969. – 4 крас.
Пра кнігу: Брусаўскія чытанні 1966 года (Ерэван, 1968).
4Н//334

Ці друкаваўся «Слоўнік...» І. Грыгаровіча? / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1969. – 28 кастр.
Разважанні наконт слоўніка беларускай мовы.
4Н//334

1970


М. І. Някрасаў і Беларусь: спіс літаратуры / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1970. – 16 л. – Машынапіс (152 назв.).

1971

Максім Горкі і Беларусь: бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1971. – 35 л. – Машынапіс (399 назв.).

Максім Танк: літаратура аб творчасці / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1971. – 17 л. – Машынапіс (243 назв.).
Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1961–1968) = Художественная литература Советской Белоруссии (1961–1968): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Беларусь, 1971. – 356, [2] с.
БА117524 * 1БА377958 * БА118288

Рэцэнзія:
Саламевіч, Я. Надзейны лоцман у кніжным моры / Янка Саламевіч // Полымя. – 1972. – № 10. – С. 239–243.
3Ок1714

Всего легче и лучше / Н. Ватаци // Нёман. – 1971. – № 9. – С. 181–182.
О переводе белорусской поэзии на языки народов СССР.
3ОК1467

Лёгкіх шляхоў не шукаў / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1971. – № 12. – С. 114–116.
Штрыхі да партрэта М. Багдановіча.
3ОК54

Слово о старшем брате / Н. Ватаци // Нёман. – 1971. – № 4. – С. 146–156.
Переписка с Павлом Богдановичем.
3ОК1467
Дзіцячая літаратура БССР: рэкамендацыйны паказальнік літаратуры, 1966–1970 гг. / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [складальнік З. У. Дзяканава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1971. – 73, [1] с.
БА116241 * БА116325

1972


Сергей Есенин в белорусской печати: список литературы / составитель Н. Б. Ватацы. – 1972. – 4 л. – Машинопись (35 назв.).

Гучаць на розных мовах / Н. Ватацы // Голас Радзімы. – 1972. – Лістап. (№ 46). – С. 5.
Разглядаюцца творы Я. Коласа.
4Н//157

Гучаць яго творы на розных мовах / Н. Ватацы // Звязда. – 1972. – 3 лістап.
Да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа.
4Н//245

Тут жыве мудрасць вякоў: Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна – 50 гадоў / Н. Ватацы; фота Д. Лупача // Звязда. – 1972. – 15 верас.
З гісторыі Бібліятэкі. На здымку – Н. Б. Ватацы.
4Н//245

1973


Адамович, В. С. Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // Советская библиография. – 1973. – № 1. – С. 13–25. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
3ОК253

Адамович, В. С. Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // 50-летие образования СССР и развитие библиотечного дела в Белоруссии: сборник научных работ / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина. – Минск, 1973. – С. 100–119. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
Ба130654

«Яна – выдумка маёй галавы...» / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1973. – № 8. – С. 146–152.: іл. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Штрыхі да партрэта М. Багдановіча.
3ОК54

1975

Шлях паэта: зборнік успамінаў і біяграфічных матэрыялаў пра Максіма Багдановіча / [складальнік Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1975. – 319 с., [6] л. іл., факсім.: іл.
БА144472

Максім Багдановіч – Валерыю Брусаву / Н. Б. Ватацы // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1975. – № 1. – С. 41–43: іл. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Аб меркаваннях М. Багдановіча наконт вершаў А. С. Пушкіна.
3ОК1717

1976


Сціпласць і дабрата / Ніна Ватацы // Пясняр мужнасці: кніга пра Пятра Глебку. – Мінск, 1976. – С. 52–53.
Ба148156

1977

Максім Багдановіч: паказальнік твораў, аўтографаў і крытычнай літаратуры / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск, 1977. – 155 с.: партр.
БА150309 * 1БА343638

Рэцэнзіі:
Лапідус, Н. “Кнігапіс” / Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. – 1977. – 29 крас. (№ 17). – С. 7.
4н //334
Саламевіч, Я. Усё пра Максіма Багдановіча / Янка Саламевіч // Полымя. – 1977. – № 9. – С. 245–248.
3Ок1714
Poźniak, T. [Recenzja] / Telesfor Poźniak // Slavia orientalis. – 1977. – Rocznik XXVI, № 4. – S. 497–498.
19ин1345

Да святла новага жыцця: тэма рэвалюцыі ў беларускай прозе / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. – 1977. – 2 лістап.
4Н//2796

Сила правды / Н. Ватаци // Знамя юности. – 1977. – 25 авг.
О необходимости расширения сети библиотек, увеличения тиражей выпускаемых книг.
4Н//251

1978

Лев Толстой и Белоруссия: (к 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого: материал в помощь лектору) / Н. Б. Ватаци, Н. И. Лапидус; Правление общества "Знание" Белорусской ССР, Правление Добровольного общества любителей книги Белорусской ССР. – Минск, 1978. – 21 с.
БА158303 * БА158363 * 1БА286363

Нязгаснае святло / Ніна Ватацы, Навум Лапідус // Полымя. – 1978. – № 9. – С. 213–221. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Да 150-годдзя з дня нараджэння Л. М. Талстога.
3ОК1714

Ганаровы член Мінскай бібліятэкі / Н. Ватаці, Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. – 1978. – 4 ліп. – На беларускай мове – Ватацы Н.
Да 150-годдзя з дня нараджэння Л. М. Талстога.
4Н//2796

Диалог с белорусским народом / Н. Ватаци, Н. Лапидус // Сельская газета. – 1978. – 15 авг.
О письмах белорусских крестьян Л. Н. Толстому.
4Н//586

Надрукавана ў Оршы / Н. Ватацы // Вячэрні Мінск. – 1978. – 8 верас.
Пра апавяданне Л. М. Талстога «Упусціш агонь – не патушыш», якое выйшла асобным выданнем у 1918 г.
4Н//2796

Няхамкін, С. Галоўная бібліятэка рэспублікі / С. Няхамкін // Літаратура і мастацтва. – 1978. – 24 лістап. (№ 47). – С. 11.
Аб Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, у т.л. пра аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі расказвае Н. Б. Ватацы.
4Н//334

1979

А. С. Пушкин и Белоруссия: (к 180-летию со дня рождения А. С. Пушкина: материал в помощь лектору) / Н. Б. Ватаци, Н. И. Лапидус; Правление общества "Знание" Белорусской ССР, Правление Добровольного общества любителей книги Белорусской ССР. – Минск, 1979. – 19 с.
БА162596 * БА162597

Дабрата / Ніна Ватацы // Святло яго душы: успаміны пра Міхася Лынькова / складальнікі: С. Лынькова-Куспіц, Ю. Пшыркоў. – Мінск, 1979. – С. 143–144.
Ба163880 * Ба164376

Дарэвалюцыйныя пераклады вершаў М. Багдановіча на польскую мову / Н. Б. Ватацы // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Минск, 1979. – С. 69–73. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Ба163422 * Ба162919

Зноў пра Вераніку / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1979. – № 1. – С. 166–173: іл.
Меркаванні наконт правобраза Веранікі з аднайменнай паэмы М. Багдановіча ў асобе Г. Р. Какуевай.
3ОК54

Кондратовская, М. Е. Личная библиотека Е. Ф. Карского в фондах Государственной библиотеки БССР имени В. И. Ленина / М. Е. Кондратовская, Н. Б. Ватаци // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Минск, 1979. – С. 5–14. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
Ба163422 * Ба162919

Максім Багдановіч у дарэвалюцыйнай літаратурнай крытыцы: (бібліяграфічны агляд) / Н. Б. Ватацы // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей. – Минск, 1979. – С. 53–68. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Ба163422 * Ба162919

Слоўнік псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў / Н. Ватацы, В. Дышыневіч // Літаратура і мастацтва. – 1979. – 8 чэрв. (№ 23). – С. 6.
Аб неабходнасці выдання слоўніка.
4Н//334

1980


Библиография / Н. Б. Ватацы // Белорусская ССР: краткая энциклопедия. – Минск, 1980. – Т. 3: Наука и научные учреждения. Техника и технология. Народное образование. Культурно-просветительные учреждения. Печать, телевидение, радиовещание. Здравоохранение. Физкультура и спорт. – С. 103–104. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
Ба171323 * Ба172196

Бібліяграфія / Н. Б. Ватацы // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1980. – Т. 3: Навука і навуковыя ўстановы. Тэхніка і тэхналогія. Народная асвета. Культурна-асветныя ўстановы. Друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне. Ахова здароўя. Фізкультура і спорт. – С. 118–119.
Ба169778 * Ба169207 * Ба169674

Биобиблиография / Н. Б. Ватацы // Белорусская ССР: краткая энциклопедия. – Минск, 1980. – Т. 3: Наука и научные учреждения. Техника и технология. Народное образование. Культурно-просветительные учреждения. Печать, телевидение, радиовещание. Здравоохранение. Физкультура и спорт. – С. 107. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
Ба171323 * Ба172196

Біябібліяграфія / Н. Б. Ватацы // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1980. – Т. 3: Навука і навуковыя ўстановы. Тэхніка і тэхналогія. Народная асвета. Культурна-асветныя ўстановы. Друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне. Ахова здароўя. Фізкультура і спорт. – С. 122.
Ба169778 * Ба169207 * Ба169674

Писать историю современности / Н. Б. Ватаци // Знамя юности. – 1980. – 27 мая.
О роли литературы, печати в духовном обогащении, идейно-нравственном совершенствовании личности, о домашних библиотеках и использовании книг из них.
4Н//251

1981

Песня Максіма / Ніна Ватацы. – Мінск: Рэдакцыя газеты "Голас Радзімы", 1981. – 58, [2] с.: іл. – (Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы": ГР).
БА173292 * БА173844 * 1БА68520

Белорусский "экватор": путевая книга в шести тетрадях: [путешествующим от западной и восточной границы БССР до Минска]: / А. С. Дитлов [и др.]; при участии: О. Б. Бурака, Н. Б. Ватаци [и др.]. – Минск: Полымя, 1981. – 129 с., 135 с. – Книга-"перевертыш".
БА175902 * БА176914
Книжное ядро сельской библиотеки-филиала: методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [составители: Н. Б. Ватаци и др.]. – Минск: Госбиблиотека БССР, 1981. – 60 с.
БА173039 * БА173266

Рецензия:
Маркина, А. В. Начало положено / А. В. Маркина // Советское библиотековедение. – 1983. – № 2. – С. 103–104.
3Ок2229

Перыядычны друк Беларусі: [энцыклапедычны даведнік / В. С. Адамовіч і інш.; адказны рэдактар Н. І. Копысава]. – Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1981. – 223 с.: факсім. – (Энцыклапедычная бібліятэчка "Беларусь").
Адным з аўтараў даведніка з’яўляецца Н. Б. Ватацы.
БА174545 * БА175102 * 1БА281766 * БА174545

«А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...» / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1981. – № 6. – С. 171–178: іл.
Новыя старонкі жыцця і творчасці М. Багдановіча.
3ОК54

«Вянок» / Ніна Ватацы // Беларусь. – 1981. – № 11. – С. 16–17: іл.
Да 90-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
3ОК242

Яны ведалі паэта / Ніна Ватацы // Полымя. – 1981. – № 12. – С. 174–188. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Успаміны пра М. Багдановіча.
3ОК1714

Паэт з легенды / Н. Ватацы // Настаўніцкая газета. – 1981. – 9 снеж.
Матэрыялы аб жыцці і дзейнасці М. Багдановіча.
4Н//421

У вянок Максіму / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1981. – 17 снеж. (№ 50). – С. 6–7.
Даследаванне творчасці М. Багдановіча.
4Н//157

Прыкрыя праблемы / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1981. – 9 кастр. (№ 41). – С. 7. – Рэцэнзія на кнігу: Пісьменнікі Савецкай Беларусі: кароткі даведнік / складальнік А. К. Гардзіцкі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1981. – 406, [1] с.: фат.
4Н//334

1982


«Загляне сонца і ў наша аконца» / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С. 184–185.
О первом белорусском легальном издательском товариществе.
1ОК211626К

«Наша нива» / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С. 372.
О белорусском издательстве «Наша ніва» (1907–1914 гг.).
1ОК211626К

Эпимах-Шипилло Бронислав Игнатьевич / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С. 611–612.
О деятеле белорусской культуры, издателе, фальклористе, языковеде, литературоведе.
1ОК211626К

Людзі і кнігі / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1982. – 30 верас. (№ 39). – С. 6.
Аб Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і яе сувязях з беларускімі пісьменнікамі.
4Н//157

1983

Якуб Колас : да 100-годдзя з дня нараджэння: біябібліяграфічны паказальнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Якуба Коласа; [склалі: Н. Б. Ватацы і інш.]. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1983. – 422 с.: іл., партр.
БА188555 * БА187929

Сіла сонечных промняў / [Ватацы Н. Б.; запісала] Дзіяна Чаркасава // Голас Радзімы. – 1983. – 2 чэрв. (№ 22). – С. 6–7.
Н. Б. Ватацы расказвае пра свой жыццёвы шлях, прафесійную дзейнасць.
4Н//157

1984


Аўтографы / Ніна Ватацы // Успаміны пра Цішку Гартнага. – Мінск, 1984. – С. 63–64.
Пра рукапісы Ц. Гартнага, падораныя ім Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Ба193264 * Ба193583

Бібіла Юлія Іосіфаўна / Н. Б. Ватацы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1984. – Т. 1: Акапэла–Габелен. – С. 433–434. – Бібліяграфія: 6 назваў.
1Ба390148 * 1Ба390155 * 1Ба390157

Бібліятэка Я. Ф. Карскага / Н. Б. Ватацы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1984. – Т. 1: Акапэла–Габелен. – С. 442.
1Ба390148 * 1Ба390155 * 1Ба390157

Лермантаў па-беларуску / Ніна Ватацы // Беларусь. – 1984. – № 10. – С. 22.
Да 170-годдзя М. Ю. Лермантава.
3ОК242

Глебка, П. Збор твораў: у 4 Т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 1.: Вершы, балады і паэмы. – 1984. – 318, [1] c., [4] л. iл.
БА196544 * БА197333

1985


Насустрач юбілею / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1985. – 11 кастр. (№ 41). – С. 15.
Ліст у рэдакцыю. Пра падрыхтоўку да 100-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
4Н//334
Беларуская Ясенініяна (1925–1984): бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства культуры БССР, Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна; складальнік Фрыдман У. М.; рэдактар Ватацы Н. Б. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1985. – 74, [8] с.: іл.
БА203991 * 1БА377960

Рэцэнзія:
Кажамякін, Ц. Першая “Беларуская Ясенініяна” / Ц. Кажамякін // Гомельская праўда. – 1986. – 15 студз.
4н//1828

Глебка, П. Збор твораў: у 4 Т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 2: Балады, паэмы. – 1985. – 349, [2] с., [4] л. іл.
БА201497 * БА201859

Глебка, П. Збор твораў: у 4 Т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 3: Драматычныя творы. – 1985. – 333, [1] с., [4] л. іл.
БА202272 * БА202902

1986

Шляхі: гісторыка-літаратурныя артыкулы / Н. Б. Ватацы. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. – 172, [1] с., [8] л. іл.
БА206906 * БА207747

Рэцэнзіі:
Бабей, В. І паўстае вобраз паэта... / В. Бабей // Мінская праўда. – 1986. – 17 верас.
4н//1877
Островцов, С. Легких дорог не искал / С. Островцов // Гродненская правда. – 1987. – 7 янв.
4н//1829
Сидоревич, А. Штрихи к портрету Максима Книжника / Анатоль Сидоревич // Нёман. – 1987. – № 4. – С. 165–167.
3Ок1467
Ягоўдзік, У. Асоба, дакумент, вобраз / Уладзімір Ягоўдзік // Полымя. – 1987. – № 1. – С. 215–217.
3Ок1714

Выданні на беларускай мове, XIX – пачатак XX ст. = Издания на белорусском языке, XIX – начало XX в. / [аўтар прадмовы Н. Б. Ватацы] // Кніга Беларусі, 1517–1917 = Книга Белоруссии, 1517–1917: зводны каталог. – Мінск, 1986. – С. 193–272. – Тэкст прадмовы паралельны на беларускай, рускай мовах.
Ба206784 * Ба207078

Яшчэ раз пра эпісталярый А. Я. Багдановіча / Ніна Ватацы // Полымя. – 1986. – № 5. – С. 181–185. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Пра бацьку М. Багдановіча.
3ОК1714

Шамякін, І. На строме жыцця / Іван Шамякін, Ніна Ватацы; [запісала А. Стулава] // Вячэрні Мінск. – 1986. – 22 крас.
Аб беларускай літаратуры разважаюць напярэдадні з’езда пісьменнікаў дэлегаты, сярод якіх – Н. Б. Ватацы.
4Н//1877

Глебка, П. Збор твораў: у 4 Т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 4: Артыкулы, дзённік, "мая анкета". – 1986. – 349, [2] c., [4] л. іл.
БА205410 * БА206259

Кніга Беларусі (1517–1917) = Книга Белоруссии (1517–1917): зводны каталог / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя; [складальнікі: Г. Я. Галенчанка, Т. В. Непарожная, Т. К. Радзевіч; навуковыя рэдактары: С. Х. Александровіч, Н. Б. Ватацы, І. П. Хаўратовіч]. – Мінск: БелСЭ, 1986. – 614, [1] с., [12] л. іл.
БА206784 * БА207078
Ніл Гілевіч: (метадычныя рэкамендацыі па прапагандзе творчасці пісьменніка) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Добраахвотнае таварыства аматараў кнігі БССР; [складальнік М. Р. Розум; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1986. – 24 с. – (Сучасныя беларускія пісьменнікі).
1БА129223

1987


Загадка Багдановіча / Ніна Ватацы // Звязда. – 1987. – 24 мая.
Аб творчасці М. Багдановіча.
4Н//245

1988

Белорусская литература: рекомендательный библиографический справочник / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [авторы-составители: Н. Б. Ватаци, М. А. Коваленко, Р. Ф. Сипакова; научный редактор М. И. Мушинский]. – Москва: Книжная палата, 1988. – 255, [1] с.: портр.
БА218599

Белорусский "экватор": путевая книга-беседа в 6 тетрадях о путешествии по земле белорусской в полосе, примыкающей к автомобильной магистрали Москва-Брест от 456-го км до границы страны / [А. С. Дитлов, Н. Б. Ватаци и др.; художник Н. А. Петкун; фотографы: В. С. Брейтман, А. С. Дитлов]. – 2-е изд., дополненное и переработанное. – Минск: Полымя, 1988. – 326, [2] с.: цв. ил.
БА224389

1989


Бацька паэта / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1989. – 2 сак. (№ 9). – С. 6.
Пра беларускага этнографа А. Я. Багдановіча.
4Н//157

1991


Ватацы, Н. Б. Пісьменнікі і вучоныя пра Дзяржаўную бібліятэку БССР імя У. І. Леніна, сшытак агульны з выпісамі цытат / Ватацы Н. Б. ― Мінск, [1991]. – 96 с.

1992


Зберагала памяць пра Максіма... / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1992. – 24 ліп. (№ 30). – С. 12.
Да 80-годдзя з дня нараджэння стрыечнай пляменніцы М. Багдановіча Н. Г. Кунцэвіч.
4Н//334

1993

Беларуская драматургія, 1966–1986: бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; [складальнік Н. Б. Ватацы; навуковы рэдактар Т. Я. Гаробчанка]. – Мінск: НББ, 1993. – 445, [1] с., уключаючы вокладку.
1БА45669 * 1БА45670 * 1БА46130 * 1БА46131 * 1БА46132

Рэцэнзіі:
Марціновіч, А. Дакладна, усеахопна / Алесь Марціновіч // Тэатральная Беларусь. – 1995. – № 3. – С. 59–60.
3Ок2492
Тарасенка, К. Бібліяграфія... ды не сумна / К. Тарасенка // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 10 сак. (№ 10). – С. 6–7.
4н//334

1994


Голас вясны далёкай: Паўлюк Трус ва ўспамінах, лістах, артыкулах, вершах / [складальнікі: Н. Б. Ватацы, Я. І. Садоўскі]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. – 205, [2] с., [4] л. iл.
1БА27468 * 1БА27469 * 1БА29404 * 1БА29405 * 1БА29406

1996


«Не трэба нічога перапісваць...» / Ніна Барысаўна Ватацы; запісаў Віталь Скалабан // Культура. – 1996. – 14–20 лют. (№ 7). – С. 13.
З успамінаў Н. Б. Ватацы пра М. М. Улашчыка.
4Н//323

Літаратура пра жыццё і дзейнасць Н.Б. Ватацы


Аб прысваенні галоўнаму бібліёграфу Дзяржаўнай бібліятэкі Беларускай ССР імя У. І. Леніна тав. Ватацы Н. Б. ганаровага звання заслужанага дзеяча культуры Беларускай ССР : Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 17 студзеня 1963 г. // Збор законаў, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў Беларускай ССР. – 1963. – № 2. – С. 66–67. – Паралельны тэкст на рускай мове на с. 116–117.
3Ок811

Аб прысваенні галоўнаму бібліёграфу Дзяржаўнай бібліятэкі Беларускай ССР імя У. І. Леніна тав. Ватацы Н. Б. ганаровага звання заслужанага дзеяча культуры Беларускай ССР : Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 17 студзеня 1963 г. // Звязда. – 1963. – 18 студз.
4Н//245

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай і Граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР работнікаў Дзяржаўнай бібліятэкі Беларускай ССР імя У. І. Леніна : Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, 14 верасня 1972 г. // Звязда. – 1972. – 15 верас.
Сярод іншых – Н. Б. Ватацы.
4Н//245

Аркадзьеў, А. Як выглядаў Максім Багдановіч? / А. Аркадзьеў // Народнае слова. – 1991. – 7 снеж. (№ 53). – С. 5.
Аб гісторыі з’яўлення «афіцыйнага» партрэта паэта па матэрыялах Н. Б. Ватацы.
4Н//1887

Барадзіна, Г. Жыццё, аддадзенае кнігам / Г. Барадзіна // Мінская праўда. – 1978. – 13 снеж.
Аб жыццёвым і творчым шляху Н. Б. Ватацы.
4Н//1877

Белорусская литература и фольклор // Литература и фольклор народов СССР : указатель отечественных библиографических пособий и справочных изданий, 1926–1970. – Москва, 1975. – С. 51–63. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
В разделе также представлена библиографическая информация о работах Н. Б. Ватаци.
АУ499768 * АН879261

Белоус, И. Окна дома смотрели на Свислочь... / Иван Белоус // Белорусская нива. – 1996. – 12 марта.
О жизненном и творческом пути Н. Б. Ватаци.
4Н//72

Белы, А. В. Агляд фонду асабістага паходжання Ватацы Н. Б. / Белы А. В. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 172–175.
1Н//77828(039) * 1Н//78359(039) * 1Н//78360(039) * 1Н//78361(039)

Бяляўская, В. Збіральніца / Валянціна Бяляўская // Роднае слова. – 1993. – № 5. – С. 72–73 : іл.
Да 85-годдзя Н. Б. Ватацы.
3Ок2069

Ватаци Нина Борисовна : Беларусь / история предоставлена Национальной библиотекой Беларуси // Библиотеки – свидетели Победы : [проект, посвящённый 75-летию со дня Великой Победы] [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://victory.libfl.ru/info/115. – Дата доступа: 01.08.2022 г.

Ватацы Ніна Барысаўна // Беларуская савецкая энцыклапедыя. – Мінск, 1970. – Т. 2 : Афіны – Ведрыч. – С. 621.
БА113701 * БА114637

Ватацы Ніна Барысаўна // Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1981. – Т. 5 : Біяграфічны даведнік. – С. 119.
БА177980 * БА178838

Ватацы Ніна Барысаўна // Беларуская энцыклапедыя. – Мінск, 1997. – Т. 4 : Варанецкі – Гальфстрым. – С. 36.
1БА117189К

Ватацы Нина Борисовна // Белорусская ССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1982. – Т. 5 : Биографический справочник. – С. 105. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
БА182780 * АУ627522

Ватацы Нина Борисовна // Большой белорусский энциклопедический словарь : [около 12000 терминов (статей) / редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.]. – Минск, 2011. – С. 60.

Ватацы Ніна Барысаўна // Францыск Скарына : энцыклапедыя / [пад навуковай рэдакцыяй Г. Я. Галенчанкі, А. А. Сушы]. – Мінск, 2017. – С. 77 : партр.

Ватацы Ніна Барысаўна // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – Мінск, 1984. – Т. 1. – С. 586.

Віншуем з узнагародай! // Літаратура і мастацтва. – 1972. – 22 верас. (№ 38). – С. 4.
Аб узнагароджанні таксама Н. Б. Ватацы Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.
4Н//334

Вярба, В. Сэрца яе – адкрытая кніга / Вера Вярба ; фота Ул. Лупейкі // Літаратура і мастацтва. – 1964. – 6 сак.
Старонкі жыцця Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Ганаровае званне // Літаратура і мастацтва. – 1963. – 18 студз.
Аб прысваенні звання заслужанага дзеяча культуры Беларускай ССР Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Галіеўская, Я. В. «Беларусы». Да гісторыі аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : Частка I. 1922–1944 гг. / Галіеўская Я. В. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2012. – Вып. 14. – С. 14–33 : фот. – Бібліяграфія: 15 назв.
Прыведзены звесткі пра дзейнасць Н. Б. Ватацы.

Галіеўская, Я. В. «Беларусы». Да гісторыі аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : Частка ІІ. 1944–2006 гг. / Галіеўская Я. В. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2013. – Вып. 16. – С. 88–108. – Бібліяграфія: 14 назв.
Ёсць матэрыял пра Н. Б. Ватацы.

Галіеўская, Я. В. Светлай памяці Ніны Барысаўны Ватацы : (да 100-годдзя з дня нараджэння) / Я. Галіеўская // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С. 30–31.

Гарэлікава, Т. Самы патрэбны чалавек / Т. Гарэлікава // Вячэрні Мінск. – 1968. – 8 лют.
Аб жыцці і дзейнасці Н. Б. Ватацы.
4Н//2796

Гіне нацыянальны скарб! // Літаратура і мастацтва. – 1989. – 8 верас. (№ 36). – С. 2.
Пісьмо супрацоўнікаў і чытачоў пра дрэннае становішча Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Сярод іншых – подпіс Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Государственной библиотеке Белорусской ССР им. В. И. Ленина – 50 лет // Советская библиография. – 1972. – № 6. – С. 92–94.
О торжественном собрании, посвященном юбилею библиотеки, о научно-практической конференции, посвященной 50-летию создания СССР и развитию библиотечного дела в Белорусской ССР. Также о докладе Н. Б. Ватаци на конференции.
3Ок253

Давідоўскі, Д. М. Акадэмік бібліятэчнай справы – Ніна Ватацы / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2021. – № 6. – С. 25–26 : іл.

Давідоўскі, Д. М. Ліставанне Ніны Ватацы з Паўлам Адамавічам Багдановічам / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2022. – № 5. – С. 28–32.

Данилович, И. Она спасла библию Скорины и заново открыла Богдановича / Игнат Данилович // TAXI. – 2012. – № 5. – С. 56–58 : ил.

Данская, Я. Мінск, Чырвонаармейская, 9 / Я. Данская // Літаратура і мастацтва. – 1972. – 22 верас. (№ 38). – С. 4–5.
Пра Нацыянальную бібліятэку Беларусі, яе супрацоўнікаў, у т.л. Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Зыгмантовіч, С. В. Бібліяграфічная дзейнасць Н. Б. Ватацы / Зыгмантовіч С. В., Саітава В. І. // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 1997. – Вып. 2. – С. 10–20. – Бібліяграфія: с. 19–20 (14 назв.).
1БА121713 * 1БА121714 * 1БА121715 * 1БА121716 * 1БА121717

Іофе, Э. Р. Арыгінальная літаратуразнаўца Ніна Ватацы / Эмануіл Іофе // Роднае слова. – 2018. – № 5. – С. 21–24 : іл. – Бібліяграфія: 5 назв.

Карніенка, З. Жыццё сярод кніг / З. Карніенка // Мінская праўда. – 1961. – 28 лістап.
Аб творчай дзейнасці Н. Б. Ватацы.
4Н//1877

Кніга, А. Нястомны летапісец класікі : [Н. Б. Ватацы] / Алена Кніга // Роднае слова. – 2008. – № 5. – С. 13–14 : фат.

Козырева, Л. Книга освобожденная / Л. Козырева ; фото Н. Бондарика // Советская Белоруссия. – 1988. – 3 июля.
Вехи жизненного пути Н. Б. Ватаци.
4Н//620

Кончин, Е. Возвращение сокровищ / Е. Кончин, А. Березнев // Знамя юности. – 1977. – 9 мая.
Из воспоминаний Н. Б. Ватаци о возвращении фондов Национальной библиотеки Беларуси в первые послевоенные годы.
4Н//251

Курков, И. Библиограф от бога / Илья Курков // Обозреватель. – 2002. – 11 окт. (№ 8). – С. 8 : фот.
О библиографе Национальной библиотеки Беларуси, члене Союза писателей, заслуженном работнике культуры Беларуси Н. Б. Ватаци.
4Н//461

Лапідус, Н. Старонкі жыцця / Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. – 1988. – 1 ліп.
Да 80-годдзя з дня нараджэння Н. Б. Ватацы.
4Н//2796

Лапідус, Н. Новыя старонкі біяграфіі паэта / Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. – 1987. – 9 снеж.
Даследаванні Н. Б. Ватацы жыцця і творчасці М. Багдановіча.
4Н//2796

Леончиков, В. Е. Развитие белорусского советского библиографоведения в послевоенный период (1945–1959 гг.) / В. Е. Леончиков // Библиотечное дело в Белоруссии (1919–1979 гг.) : сборник статей. – Минск, 1980. – С. 3–13. – Библиография: с. 11–13 (21 назв.).
Вопросы развития теории и методики белорусской советской библиографии, также в работах Н. Б. Ватаци.
БА167265 * БА173928 * АР465980

Лісты, віншаванні / Мікалай Улашчык // Выбранае / Мікалай Улашчык. – Мінск, 2001. – С. 475–528. – (Беларускі кнігазбор. Серыя 2, Гісторыка-літаратурныя помнікі).
З эпісталярнай спадчыны гісторыка. Сярод іншых – лісты да Н. Б. Ватацы (с. 497).
1БА227277 * 1БА227281 * 1БА227718 * 1БА227719

Літаратурны даследчык, добры знаўца роднай мовы Н. Ватацы [Выяўленчы матэрыял] / аўтар-складальнік Я. Пясецкі // Кнігарня. – 1992. – 1–15 лістап. (№ 9). – С. 2.
4Н//283

Луканская, Э. Храм думкі і святла / Э. Луканская ; фота У. Вяхоткі // Работніца і сялянка. – 1982. – № 9. – С. 18–19.
Пра Нацыянальную бібліятэку Беларусі, яе супрацоўнікаў, у т.л. Н. Б. Ватацы.
3Ок1844

Матэрыялы Першых Кнігазнаўчых чытанняў (Мінск, 15 верасня 1998 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік Т. І. Рошчына ; рэдакцыйная калегія: Г. Я. Галенчанка і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2000. – 159 с. : іл. – Частка тэксту на рускай мове. – Бібліяграфія ў канцы артыкулаў.
Першыя Кнігазнаўчыя чытанні прысвечаны памяці Н. Б. Ватацы.
1БА202704 * 1БА202705 * 1БА204233 * 1БА204234 * 1БА204235

Міхайлаў, П. Суботнік у Ракуцёўшчыне / П. Міхайлаў // Літаратура і мастацтва. – 1983. – 13 мая (№ 19). – С. 2 : фат.
Сярод удзельнікаў суботніка ў вёсцы Маладзечанскага раёна, дзе жыў і працаваў М. Багдановіч, – Н. Ватацы.
4Н//334

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах, 1922–2006 : да 85-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ; [складальнікі: К. А. Навуменка, М. В. Рудакоўская ; рэдкалегія: Л. Г. Кірухіна (адказны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2007. – 807, [1] с. : табл.
Звесткі пра Н. Б. Ватацы прадстаўлены на старонках 214, 265, 448, 467, 672.
1Н//54868(048) * 1Н//54874(015) * 1Н//54870(021) * 1Н//54873(024) * 1Н//54869(025) * 1Н//54876(030) * 1Н//54877(031) * 1Н//54875(032) * 1Н//54863(039) * 1Н//54864(039) * 1Н//55360(039) * 1Н//55361(039) * 1Н//54867(048) * 1Н//54865(048)

Ніна Барысаўна Ватацы // Культура. – 1997. – 9–15 жн. (№ 31). – С. 5.
Памяці бібліёграфа, літаратуразнаўцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужанага работніка культуры Беларусі.
4Н//323

Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1997. – 21 жн. (№ 34). – С. 7.
Памяці бібліёграфа, літаратуразнаўцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужанага работніка культуры Беларусі.
4Н//157

Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1997. – 8 жн. (№ 32). – С. 15.
Памяці бібліёграфа, літаратуразнаўцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужанага работніка культуры Беларусі.
4Н//334

Ніна Ватацы // Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі даведнік. – Мінск, 1981. – С. 65–66.
1БА223738 * БА173696 * БА174106

Ніне Ватацы – 75 // Літаратура і мастацтва. – 1983. – 13 мая (№ 19). – С. 11 : фат.
4Н//334

О награждении Почетной грамотой и Грамотой Верховного Совета Белорусской ССР работников Государственной библиотеки Белорусской ССР им. В. И. Ленина : Указ Президиума Верховного Совета БССР, 14 сентября 1972 г. // Советская Белоруссия. – 1972. – 15 сент.
Среди награжденных – Н. Б. Ватаци.
4Н//620

Овчинникова, И. 1937-й: события, книги, люди : взгляд в прошлое из окна библиотеки : [из истории Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова в 20 веке] / Ирина Овчинникова // Архангельск [Электронный ресурс]. – 2017. – 21 сентября (№ 37/1) : спецвыпуск «Юбилей». – С. 24 : фот. – (Общество). – Режим доступа: https://www.aonb.ru/upload/obr/spes.pdf. – Дата доступа: 01.08.2022 г.

Пазнякоў, М. У пошуку, у працы / Міхась Пазнякоў // Літаратура і мастацтва. – 1983. – 13 мая (№ 19). – С. 11.
Да 75-годдзя з дня нараджэння Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Панізнік, С. С. Дзе шляхі, там і песня / Сяргей Панізьнік // Абліччы сустрэчаў : нататкі / Сяргей Панізьнік. – Мінск, 2017. – С. 35–38 : фат.
Пра бібліёграфа і літаратуразнаўцу, заслужанага дзеяча культуры, былую супрацоўніцу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Ніну Барысаўну Ватацы.

Савік, Л. С. Ватацы Ніна / Л. С. Савік ; [складальнік бібліяграфіі Т. М. Махнач] // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік. – Мінск, 1992. – Т. 1 : Абуховіч – Ватацы. – С. 539–541 : фат.
БА255368 * БА255369

Сакалова, Т. М. Ватацы Ніна Барысаўна / Т. М. Сакалова // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1984. – Т. 1 : Акапэла – Габелен. – С. 586.
БА195326 * БА195841

Сакалоў, А. Галоўны бібліёграф / А. Сакалоў // Літаратура і мастацтва. – 1975. – 8 жн. (№ 32). – С. 12 : фат.
Жыццёвы і творчы шлях Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Сачанка, А. Бібліятэкар / А. Сачанка ; фота П. Нікіціна // Настаўніцкая газета. – 1976. – 8 снеж.
Пра заслужанага дзеяча культуры БССР Н. Б. Ватацы.
4Н//421

Скалабан, В. Засталіся Памяць, Кнігі і Музей / Віталь Скалабан // Бібліятэчны свет. – 1997 – № 4. – С. 29 : фат. – Спіс асноўных прац галоўнага бібліятэкара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, заслужанага дзеяча культуры Беларусі Ватацы Н. Б.
Памяці бібліёграфа, літаратуразнаўцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужанага работніка культуры Беларусі.
3Ок7392

Сильнова, Л. Д. «Белым цветом одета калина…» : письмо А. Я. Бараховича к Н. Б. Ватаци о судьбе двоюродной сестры Максима Богдановича и первой музе поэта Нюте Гапанович (в замужестве А. И. Селивановской) / Сильнова Л. Д. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2011. – Вып. 13. – С. 69–87 : фот.

Сильнова, Л. Д. Классик белорусской библиографии Н. Б. Ватаци (1908–1997) / Л. Д. Сильнова // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2010 г.) / [научные редакторы: Н. К. Леликова (ответственный редактор) и др.]. – Санкт-Петербург, 2012. – 2012. – Ч. 3 : Библиографические исследования в гуманитарных науках. Источниковедение в библиографии. Библиографические аспекты изучения книжной культуры. История библиографии. – С. 476–483. – Библиография: 7 назв.

Сільнова, Л. Д. Легенда бібліятэчнай справы : да 100-годдзя Ніны Барысаўны Ватацы / Л. Сільнова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С. 31–32 : іл., фат.

Сільнова, Л. Д. Ніна Ватацы як бібліёграф Якуба Коласа / Людміла Сільнова // Каласавіны : Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXVI навуковай канферэнцыі, 4 лістапада 2011 г., Мінск / [складальнікі: З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава]. – Мінск, 2012. – С. 205–216. – Бібліяграфія: 6 назв.

Соколова, Т. Н. Некоторые вопросы развития белорусской литературной библиографии / Т. Н. Соколова // Библиотечное дело и библиографоведение в БССР : (сборник статей) / Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа АН БССР, Минский институт культуры, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [редколлегия: М. П. Стрижонок (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 1978. – С. 145–151. – Библиография: с. 150–151.
Есть материал о библиографической деятельности Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина, в том числе о Н. Б. Ватаци.

Сокровищница белорусской культуры / фото В. Кузьмина // Библиотекарь. – 1976. – № 9. – С. 24–26 : фот.
О Национальной библиотеке Беларуси. На одном из снимков – Н. Б. Ватаци.
3Ок254

Станкевіч, Л. У. Рукапісны фонд Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі як крыніца па гісторыі Беларусі / Людміла Станкевіч // М. М. Улашчык і праблемы беларускай гістарыяграфіі, крыніцазнаўства і археаграфіі (да 90-х угодкаў вучонага) : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Мінск, 14–15 лютага 1996 г. – Мінск, 1997. – С. 272–279. – Бібліяграфія ў заўвагах: с. 328.
У артыкуле ёсць звесткі пра ліст М. М. Улашчыка да Н. Б. Ватацы ад 23 чэрвеня 1977 г.
1БА127424 * 1БА128692 * 1БА128693 * 1БА131039 * 1БА131040

Станкевіч, Р. Галоўны бібліёграф галоўнай бібліятэкі / Р. Станкевіч // Работніца і сялянка. – 1984. – № 8. – С. 20–21 : фат.
Аб жыццёвым і творчым шляху Н. Б. Ватацы.
3Ок1844

Стулава, А. Яе далёкая і блізкая зорка / А. Стулава ; фота М. Хадасевіча // Вячэрні Мінск. – 1974. – 27 лют.
Старонкі жыцця і дзейнасці Н. Б. Ватацы.
4Н//2796

Трус, М. В. Ватацы Ніна Барысаўна (1908–97) / М. В. Трус // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / [складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса]. – Мінск, 2011. – С. 126–128 : фат.

Трус, М. В. Даследчыцкі плён Ніны Ватацы / М. В. Трус // Максім Багдановіч: коды жыцця і творчасці / М. В. Трус ; Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт». – Мінск, 2015. – С. 145–150 : іл. – Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах.

Трус, М. В. Шляхамі Максіма Багдановіча : даследчыцкі плён Ніны Ватацы / Мікола Трус // Роднае слова. – 2011. – № 7. – С. 13–16 : іл. – Бібліяграфія: 6 назв.

Указ Президиума Верховного Совета Белорусской ССР «О присвоении главному библиографу Государственной библиотеки Белорусской ССР им. В. И. Ленина тов. Ватаци Н. Б. почетного звания заслуженного деятеля культуры Белорусской ССР», 17 января 1963 г. // Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах, 1922–2006 : да 85-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – Мінск, 2007. – С. 216.
1Н//54868(048) * 1Н//54874(015) * 1Н//54870(021) * 1Н//54873(024) * 1Н//54869(025) * 1Н//54863(039) * 1Н//54864(039) * 1Н//55360(039) * 1Н//55361(039) * 1Н//54867(048) * 1Н//54865(048)

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР “Аб узнагароджанні Ганаровай граматай і Граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР работнікаў Дзяржаўнай бібліятэкі Беларускай ССР імя У. І. Леніна”, 14 верасня 1972 г. // Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах, 1922–2006 : да 85-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – Мінск, 2007. – С. 252–253.
Аб узнагароджанні у т.л. Н. Б. Ватацы.
1Н//54868(048) * 1Н//54874(015) * 1Н//54870(021) * 1Н//54873(024) * 1Н//54869(025) * 1Н//54863(039) * 1Н//54864(039) * 1Н//55360(039) * 1Н//55361(039) * 1Н//54867(048) * 1Н//54865(048)

Улашчык, М. М. Даць народу гісторыю : успаміны, лісты / Мікалай Улашчык ; [укладанне: А. Каўка, М. Скобла ; прадмова: А. Каўка ; каментарыі: М. Скобла]. – Мінск : Лімарыус, 2016. – 559 с., [6] л. іл. – (Беларуская мемуарная бібліятэка).
Таксама надрукаваны лісты да Н. Б. Ватацы.

Улашчык, М. М. Ліст М. М. Улашчыка да Н. Б. Ватацы / М. Улашчык // Культура. – 1996. – 14–20 лют. (№ 7). – С. 4.
4Н//323

Улащик, Н. Н. Белорус в Москве: из эпистолярного наследия Н. Н. Улащика. 1943–1986 гг. / Н. Н. Улащик ; публикацию подготовил А. К. Кавко // Исторический архив. – 2005. – № 6. – С. 121–147. – Примечания: с. 144–147.
Среди адресатов – Н. Б. Ватаци. Письмо от 15 октября 1969 г.
3Ок4561

Улащик, Н. Н. Письма / Н. Н. Улащик // Русь – Литва – Беларусь : проблемы национального самосознания в историографии и культурологии : по материалам международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Н. Н. Улащика (Москва, 31 янв. 1996 г.). – Москва, 1997. – С. 245–286.
Из переписки 1958–1986 гг. Среди адресатов – Н. Б. Ватаци.
1БА114672 * 1БА114834 * 1БА326670

Чаркасава, Дз. Бібліёграф-даследчыца / Дзіяна Чаркасава // Кола дзен’88 : беларускі літаратурна-мастацкі каляндар. – Мінск, 1988. – С. 82–83.
Пра творчую дзейнасць Н. Б. Ватацы.
БА221138 * 1БА48710

Чарнякевіч, Ц. В. Лісты з «лясной хаткі» / Ціхан Чарнякевіч // Маладосць. – 2011. – № 12. – С. 86–90.
Пра перапіску З. Верас з багдановічазнаўцамі А. Бачыла і Н. Ватацы.

Шымолін, В. Бібліятэкары сорак пятага / В. Шымолін ; фота аўтара // Літаратура і мастацтва. – 1975. – 13 чэрв. (№ 24). – С. 12.
Аб дзейнасці старэйшых супрацоўнікаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, у т.л. Н. Б. Ватацы.
4Н//334

Янка Купала : энцыклапедыя : [у 3 т.]. – Мінск, 2017. – Т. 1. – С. 161.

14 мая – 80 год з дня нараджэння (1908) Н. Б. Ватацы, беларускага савецкага бібліёграфа і літаратуразнаўцы, заслужанага дзеяча культуры БССР // Новыя кнігі БССР. – 1988. – № 3. – С. 12–13.
3Ок1539

14 мая – 100 год з дня нараджэння Н. Б. Ватацы (1908–1997), бібліёграфа, літаратуразнаўцы / складальнікі: Т. Я. Мамедава, Н. А. Шашэнька ; рэдактар К. Дз. Варанько // Новыя кнігі : па старонках беларускага друку. – 2008. – № 1. – С. 14–16.
3Ок1539

Дакументы з музейных і архіўных сховішчаў


 • Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва
  1. Чаму не вывучаюцца мастацкія пераклады? Аўтограф Н. Б. Ватацы. 26.05.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 109, арк. 5–16).
  2. Письмо Лынькову Михаилу Тихоновичу. 14.06.1956 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 191, оп. 1, д. 319, л. 4).
  3. Творы Максіма Горкага на беларускай мове. Паведамленне. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 14.06.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 112, арк. 45–49).
  4. Творы Ул. Маякоўскага на беларускай мове. Артыкул. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 14.06.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 103, арк. 79–81).
  5. На мовах народаў свету. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 15.09.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 123, арк. 145–152).
  6. Выданні кніг Змітрака Бядулі. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.10.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 131, арк. 37–39).
  7. Невядомыя творы Максіма Багдановіча. Машынапіс з рэдактарскай праўкай Н. Б. Ватацы. 1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 42, воп. 1, спр. 98, арк. 1–10).
  8. Максім Багдановіч аб чэшскім народзе. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 15.06.1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 93, арк. 23–31).
  9. «Думкі чытача». Рэцэнзія на артыкул А. М. Адамовіча «Пісьменнік і народ». Аўтограф Н. Б. Ватацы. 26.06.1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 250, арк. 15–25).
  10. Пачэсная справа пісьменнікаў. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 08.11.1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 158, арк. 1–4).
  11. Беларуская літаратура ў перакладах на мовы народаў СССР. Артыкул. Аўтограф Н. Б. Ватацы. Машынапіс з рэдакцыйнай праўкай. Неапублікавана. 1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 606, арк. 39–47).
  12. На ніве роднай культуры. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 25.01.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 260, арк. 1–6).
  13. Бібліяграфію на службу навуцы. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 19.02.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 273, арк. 1–9).
  14. Невядомы тэкст Максіма Багдановіча. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 07.06.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 298, арк. 9–13).
  15. Літаратуру трэба прапагандаваць. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 23.08.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 320, арк. 23–50).
  16. На беларускай мове. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 06.06.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 404, арк. 21–25).
  17. Крытык і чытач. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.06.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 410, арк. 18–26).
  18. Произведения советских писателей в переводе на иностранный язык. Информация. Автограф Н. Б. Ватаци. 04.07.1959 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 12, оп. 1, д. 412, л. 75–79).
  19. Кніга пра Беларусь. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 18.07.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 416, арк. 71–73).
  20. Латышская літаратура ў беларускім друку. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 09.09.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 431, арк. 41–43).
  21. Кузьма Чорны і маладыя беларускія пісьменнікі. Рукапіс Н. Б. Ватацы, Н. Лапідуса. 1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 37, воп. 1, спр. 135, арк. 1–7).
  22. Ліст да А. Т. Галавана. Копія. Машынапіс. [1960 г.]. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 153, воп. 2, спр. 59, арк. 10–15).
  23. Чэхаў і Беларусь. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.01.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 477, арк. 16–32).
  24. Пясняр дружбы народаў. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 23.04.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 502, арк. 4–15).
  25. Ул. Маякоўскі ў беларускім друку. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.04.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 503, арк. 38–49).
  26. Творы Янкі Брыля на балгарскай мове. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 16.09.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 544, арк. 88–89).
  27. Выданні твораў Васіля Віткі. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.04.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 664, арк. 6–7).
  28. Наш вялікі друг. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 13.06.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 718, арк. 1–7).
  29. Праявы братняй дружбы. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 19.09.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 622, арк. 16–22).
  30. Нямецкая літаратура на беларускай мове. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 10.10.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 649, арк. 29–32).
  31. М. В. Ламаносаў у друку БССР. Заметка. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 16.11.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 649, арк. 22–28).
  32. Творы М. Някрасава на беларускай мове. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 08.12.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 649, арк. 20–21).
  33. Патрэбна новае выданне. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 09.12.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 622, арк. 8–15).
  34. Папулярна, але няпоўна. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 26.01.1962 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 759, арк. 1–5).
  35. «Выстаўка, прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа». Нататка. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 02.10.1962 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 782, арк. 1–8).
  36. «Шекспир говорит по белорусски». Заметка о переводе произведений В. Шекспира на белорусский язык. Автограф Н. Б. Ватаци с редакционной правкой. 1964 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 12, оп. 1, д. 1018, л. 10–12).
  37. Ліст да П. А. Багдановіча. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 10.12.1964 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 153, воп. 2, спр. 62, арк. 23–24).
  38. У пошуках спадчыны. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 1965 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 37, воп. 1, спр. 350, арк. 1–43).
  39. Письма Богдановичу Павлу Адамовичу. 12.03.1965–16.08.1968 гг. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 153, оп. 2, д. 66, л. 7–39).
  40. «Некалькі лічбаў». Нататка пра творчасць К. Крапівы. Аўтограф Н. Б. Ватацы. Неапублікавана. 03.1966 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1110, арк. 56–59).
  41. Там, дзе жыў Максім Багдановіч. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 20.01.1967 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1255, арк. 50–51).
  42. «Яраслаўцы памятаюць». Нататка аб А. Я. Багдановічы. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдакцыйнай праўкай. 23.03.1967 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1186, арк. 11–13).
  43. Заметка о М. Горьком. Неполный текст. 16.05.1968 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 12, оп. 1, д. 1285, л. 14–31).
  44. Пра казахска-беларускія літаратурныя сувязі. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 18.11.1968 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1265, арк. 27–29).
  45. Сведчанне братняй дружбы. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 17.12.1968 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1265, арк. 30–39).
  46. Рэцэнзія на кнігу «Пісьменнікі Савецкай Беларусі». Аўтограф Н. Б. Ватацы. 1969 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 11, воп. 1, спр. 658, арк. 1–9).
  47. Брусаў і Максім Багдановіч. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 04.04.1969 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1345, арк. 6–11).
  48. Ці друкаваўся «Слоўнік...» І. Грыгаровіча? Аўтограф Н. Б. Ватацы. 28.10.1969 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1339, арк. 40–52).
  49. Аўтографы. Машынапіс Н. Б. Ватацы. 1970-я гг. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 15, воп. 1, спр. 86, арк. 5–7).
  50. «Яна – выдумка маёй галавы...». Аўтограф Н. Б. Ватацы. 1973 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 37, воп. 1, спр. 484, арк. 17–71).
  51. Лісты і паштоўкі да З. Верас з віншаваннямі са святамі і па творчых пытаннях. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 02.04.1976–17.05.1987 гг. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 318, воп. 1, спр. 33, арк. 1–22).
  52. Письмо Танку Максиму. 08.11.1978 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 25, оп. 4, д. 154, л. 6).

  Уверх
 • Літаратурны музей Максіма Багдановіча
  1. Письмо Ватаци Н Б., адресовано Кунцевич Н. Г. 24.03.64 г. (Литературный музей Максима Богдановича, КП 1790, АЭ-26).
  2. Письмо Ватаци Н Б., адресовано Кунцевич Н. Г. 03.06.65 г. (Литературный музей Максима Богдановича, КП 1792, АЭ-28).
  3. Письмо Ватаци Н Б., адресовано Кунцевич Н. Г. 22.07.65 г. (Литературный музей Максима Богдановича, КП 1791, АЭ-27).
  4. Письмо Ватаци Н Б., адресовано Кунцевич Н. Г. 07.03.69 г. (Литературный музей Максима Богдановича, КП 1789, АЭ-25).
  5. Максім Багдановіч – Валерыю Брусаву. Рукапіс Н Б. Ватацы. 1981 г. (Літаратурны музей Максіма Багдановіча, КП 4997, 7 с.).
  6. Бацька паэта (мой тытул у Беларусі). Рукапіс Н Б. Ватацы. 1984 г. (Літаратурны музей Максіма Багдановіча, КП 4996, 31 с.).

  Уверх
 • Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь
  1. Характеристика Н. Б. Ватаци. 06.08.1962 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 276).
  2. Автобиография Н. Б. Ватаци. Подлинник. Рукопись. 07.08.1962 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 279–280).
  3. Личный листок по учету кадров Н. Б. Ватаци. 07.08.1962 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 277–278 об.).
  4. Постановление коллегии Министерства культуры БССР о поддержании ходатайства Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина о присвоении главному библиографу Н. Б. Ватаци почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР. 14.11.1962 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 974, оп. 2, д. 111, л. 119).
  5. Письмо министра культуры БССР Г. Киселёва секретарю ЦК КПБ К. Т. Мазурову о присвоении почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР Н. Б. Ватаци – главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина. 15.11.1962 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 274–275).
  6. Письмо зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ Н. Капича секретарю ЦК КПБ К. Т. Мазурову о поддержке предложения Министерства культуры БССР о присвоении почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР Н. Б. Ватаци – главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина. 04.12.1962 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 273).
  7. Постановление ЦК КПБ о присвоении почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР Н. Б. Ватаци – главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина. 04.01.1963 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 271).
  8. Проект Указа Президиума ВС БССР о присвоении почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР Н. Б. Ватаци – главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина. 04.01.1963 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 272).
  9. Протокол № 3 заседания Президиума ЦК КПБ. Постановления Президиума ЦК КПБ. Пункт 12г. о присвоении почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР Н. Б. Ватаци – главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина. 04.01.1963 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1716, л. 6).
  10. Опросный лист к Указу Президиума ВС БССР о присвоении главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина Н. Б. Ватаци почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР. 07.01.1963 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 4п., оп. 81, д. 1715, л. 168).
  11. Указ Президиума ВС БССР о присвоении главному библиографу Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина Н. Б. Ватаци почетного звания Заслуженного деятеля культуры БССР. 07.01.1963 г. (Национальный архив Республики Беларусь, ф. 968, оп. 1, д. 501, л. 169).
  12. Статья Н. Б. Ватаци о библиографе Б. С. Боднарском для 1-го тома Белорусской Советской Энциклопедии. 1968 г. (Национальный архив Республики Беларусь, Архив 12-томной БелСЭ (не обработан)).

  Уверх

Фотагалерэя

Бібліятэкарам