ГалоўнаяПра бiблiятэкуДары бiблiятэцыДары прыватных асоб

Дары прыватных асоб

Шацерава Марына Аляксандраўна, пісьменніца, Беларусь

«Футарк», літаратурнае выданне прозы містычнай накіраванасці (№ 7, кастрычнік, 2020, 106 стар.), Расійская Федэрацыя.

Фірсава Ніна Міхайлаўна, кандыдат біялагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік па гадоўлі сельскагаспадарчых жывёл, аўтар 70 навуковых артыкулаў і навучальных дапаможнікаў, 20 кніг па жывёлагадоўлі

Фирсова, Н.М. Кролиководству 1 000 лет = Кролівництву 1 000 років = Трусагадоўлі 1 000 гадоў. – Севастополь : Колорит, 2017.

Краўцова Таццяна Эльдараўна

Кнігі з асабістай бібліятэкі (3 949 адз.), у т. л. энцыклапедычныя, даведачныя выданні, слоўнікі, навуковыя выданні па гісторыі, філасофіі, псіхалогіі, натуральных навуках, медыцыне, мастацтве і архітэктуры, мастацкая літаратура.

Грэбень Яўген Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Кнігі з асабістай бібліятэкі (энцыклапедычныя, даведачныя выданні, манаграфіі), прысвечаныя актуальным праблемам сучаснасці і пытанням Другой сусветнай вайны – 167 адз.

Катляроў Ізяслаў Рыгоравіч, паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза расійскіх пісьменнікаў, аўтар мноства паэтычных зборнікаў, ганаровы грамадзянін горада Светлагорска Гомельскай вобласці

Зборнікі паэтычных твораў – 229 адз.

Пахалок Зінаіда Аляксандраўна (Украіна), доктар філалагічных навук, прафесар

 • Пахолок З.О. Луцька homo візія : історико-краєзнавчі нариси. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019.
 • Пахолок З.О. Гносеологічний і онтологічний статус категоріï повторюваності мовний та мовленнєвий виміри : монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013.
 • Пахолок З.О. Категорія повторюваності : мовний та мовленнєвий виміри :  автореферат дисертаціï на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. – Киïв, 2015.

Арлоў Уладзімір Аляксандравіч, пісьменнік, публіцыст, рэжысёр тэатра і кіно

Кнігі з асабістай бібліятэкі – 473 адз.

Шацерава Марына Аляксандраўна, г. Мінск, пісьменніца

 • P.S.: литературное интернет-издание, № 80, 81 – 2018 г.
 • P.S.: литературное интернет-издание, № 83, 85, 86, 93 – 2019 г.
 • P.S.: литературное интернет-издание, № 96, 97, 101, 103, 104, 105 – 2020 г.
 • P.S.: литературное интернет-издание, № 106 – 2021 г.
 • Альманах «Национальная литературная премия «Писатель года – 2020», 2-й том.

Бурая Таццяна Леанідаўна, валанцёр грамадскага аб'яднання абароны жывёл "Заасвет"

Кнігі па медыцыне, біяэтыцы, вівісекцыі, дзейнасці зааабарончых арганізацый – 175 адз.

Зарыцкая Ліна Эдуардаўна, дачка кампазітара і музыканта, народнага артыста Беларусі Эдуарда Зарыцкага

Нотныя дакументы з прыватнага архіва кампазітара.

Латушка Павел Паўлавіч, генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы

Кнігі з асабістай бібліятэкі (436 адз.) па літаратуры, мастацтве, гісторыі, архітэктуры.

Алена Уладзіміраўна, жыхарка г. Мінска

Апостол. – Киев: типография Киево-Печёрской Лавры, 1891

Рашчынская Алена Леанідаўна

Кнігі і нотныя дакументы (374 адз.) з уласнай бібліятэкі беларускага кампазітара, збіральніка фальклору, педагога Аляксандра Уладзіміравіча Рашчынскага.

Нашчадкі Чарнушчанка Герадота Гаўрылавіча, дыпламата, пастаяннага прадстаўніка Беларускай ССР пры ААН, і Чарнушчанка Гаўрыіла Андрэевіча, гісторыка

Кнігі XIX – пачатку XX ст. (381 адз.) з уласнай бібліятэкі, якія ўключаюць сачыненні вядомых гісторыкаў, філосафаў, педагогаў.

Васіленка Уладзімір Юр'евіч, пісьменнік, кандыдат біялагічных навук

 • Устав о домашней молитве. – М: Христианская типография, 1909.
  На царкоўнаславянскай мове.

Шацерава Марына Аляксандраўна, аўтар апавяданняў

Кнігі з публікацыямі аўтара:

 • Наследие 2017: проза. Кн. 1. – М.: Литературный клуб, 2017.
 • Наследие 2016: проза. Кн. 2. – М.: Литературный клуб, 2016.
 • Писатель года 2017. Кн. 4. – М.: изд-во РСП, 2017.

Чыкалава Ірына Рамуальдаўна, доктар гістарычных навук, прафесар

 • Чикалова, И. Р. Англоведение в императорской России в именах и публикациях, 1801–1917. – СПб.: Алетейя, 2013. – 392 с.
 • Британский парламент: вчера и сегодня. – Москва: ИВИ РАН, 2016. – 344 с.
 • Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Вып. 9. – Курск: Курский государственный университет, 2017. – 360 с.
 • Журнал исследований социальной политики. – М. 2016, т. 14, № 3–4, 2017, т. 15, № 1–3

Грышановіч Анатоль Пятровіч і Надзея Мікалаеўна

Кнігі і часопісы з хатняй бібліятэкі – 387 адз.

Нявідзельскі Марыюш, дырэктар Музея 2-га Польскага корпуса ў Ёзафаве (Польшча)

Кнігі і часопісы з асабістай бібліятэкі (25 адз.), сярод якіх дакументы пачатку ХХ стагоддзя:

 • Багушэвіч Ф. Dudka biełaruskaja / Macieja Buraczka. – Wyd. 3. – Pieciarburh : Zahlanie sonce i ŭ nasze wakonce, 1907.
 • Багушэвич Ф. Smyk biełaruski / Sumona Reŭki s pad Barysowa (Pranciszka Bohuszewicza). – Wyd. 2-e, papraŭlenoje . – Pieciarburh : Zahlanie sonce i ŭ nasze wakonce, 1908.
 • Ельскі А.К. 100 prykazak, zahadak, prydumak i gawendau dla pazytku biełaruskaho (Krywickaho) narodu. – Wilnia : Drukarnia Admunda Nawickaho, 1908
 • Грынкевіч С.С. Narod / St. Hrynkiewic. – Wilnia : Wydawiectwa “Bielaruskaje krynicy”, 1927.
 • Tatarynowič P. Światy Izydar clebarob. – Wilnia : Wydawiectwa “Chryścijanskaj Dumki”, 1929.

Гардзіенка Уладзімір Цітавіч, мастак, заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь

Кнігі з асабістай бібліятэкі (126 адз.), а таксама аўтарскія выданні (476 адз.):

 • Владимир Гордеенко. 60 лет в искусстве: [Изоматериал]. – Мн.: Принтхаус, 2013.

Пат Марыя, аўтар кнігі

 • Черная пустота. – Вильнюс : Visos reklamos paslaugos, 2016.

Спірыдонавы Валянцін Васільевіч і Галіна Мустафаўна

 • 500 игр и развлечений. − М.: Госкультпросветиздат, 1949.
 • Бородин А. Князь Игорь: опера в 4 актах с прологом : для пения с ф.-п. − М.: Гос. муз. изд-во, 1931.
 • Верн Ж. Путешествие к центру земли. − Б.м., б.г.
 • Верн Ж. Пять недель на воздушном шаре. − М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898.
 • Грин А. Золотая цепь.− Пенза, Кн. изд., 1958.
 • Ильф И. Собрание сочинений : в 4. т. − Т. I. − М.: Советский писатель, 1938.
 • Султанов Н.В. Теория архитектурных форм : каменные формы : атлас с 338-ю чертежами на 23-х листах. − Спб.: тип. журн. «Строитель», 1900.
 • Шоу Б. Полное собрание сочинений. − Т. VIII. − М. : М.В. Саблин, 1911.

Грынберг Макс Анатольевіч, ганаровы член саюза філатэлістаў Расіі

 • Книга живых: воспоминания евреев-фронтовиков, узников гетто и нацистских концлагерей, бойцов партизанских отрядов, защитников блокадного Ленинграда. – Санкт-Петербург.
  Книга вторая. – 2004. – 448 с.
  Книга третья. – 2006. – 392 с.
  Книга четвертая. – 2014. – 328 с.

Шастакоў Дзмітрый Анатольевіч, прэзідэнт Санкт-Пецярбургскага міжнароднага крыміналагічнага клуба, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Расіі

 • Шестаков А., Шестаков Д. Избранная проза. – СПб.: Регион-Про.
  Т. 8. Но каждый, кто на свете жил... – 2009. – 308 с.
  Т. 9. Предфинишная кривая. – 2010. – 280 с.
  Т. 10. Убежище. – СПб.: Алеф-Пресс, 2016. – 266 с.
 • Шестакова М.В. Минувшее и вечное. – СПб.: Русь, 2007. – 314 с.
 • Кочетков Н. Анатомия одной жизни. – СПб.: Регион-Про, 2011.– 426 с.

Буданаў Уладзімір Валерыевіч

Кнігі з асабістай бібліятэкі (10 адз.).

Праскуракова Таццяна Валянцінаўна, Праскуракоў Юрый Анатольевіч

Калекцыя кніг, якая змяшчае энцыклапедычныя, даведачныя выданні, слоўнікі, кнігі па гісторыі, філасофіі, культуры і мастацтве, творы мастацкай літаратуры. (890 адз.).

Асадчук Ала Аляксандраўна

Кнігі грамадска-палітычнай тэматыкі (57 адз.).

Нікіфарава Маргарыта Уладзіміраўна, намеснік загадчыка інфармацыйна-вылічальнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Калекцыя кніг (2 772 адз.), якая змяшчае энцыклапедычныя, даведачныя выданні, слоўнікі, кнігі па гісторыі, філасофіі, культуры і мастацтве, псіхалогіі, матэматыцы, тэхнічных навуках, медыцыне, фізкультуры і спорце, творы мастацкай літаратуры.

Галіота Алег Яўгенавіч, прадпрымальнік

 • Настольная Книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ: [Копия] / составлена А.П. Людоговскимъ, И.Н. Чернопятовымъ, И.А. Стебутомъ, А.А. Фадьевым. – Спб.: Изданіе А.Ф. Девріена. Т. 2. – 1876. – XIII с., 674, [90] с.

Карацееў Аляксандр Леанідавіч, прафесар кафедры духавой музыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў

Кнігі па пытаннях мастацтва і культуры Беларусі і замежных краін (21 экз.)

Шацерава Марына Аляксандраўна

 • Школа жизни: честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть. – Москва: АСТ, 2015. – 507 с. – (Народная книга)

Прохараў Андрэй Аркадзьевіч, намеснік дэкана па адукацыйных інавацыях і міжнародным супрацоўніцтве гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

 • Республика-партизанка: к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. – Москва, 2014. – 360 с.
 • Tarihsel, Coğrafi ve Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Belarus/ editörler E. Atasoy, E. Şenşekerci. – Sentez Yayincilik, 2015.
 • Археология и история Пскова и Псковской земли: семинар имени академика В.В. Седова : материалы 59-го заседания (9–11 апреля 2013 г.). – Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История. Вып. 29. – 2013. – 504 с.

Грабеннікаў Аляксандр Васільевіч, магістр юрыдычных навук, старшы выкладчык установы адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі “Міжнародны ўніверсітэт «МІПСА»”

 • Азербайджан: 100 вопросов и ответов. – Баку: Англо-азрбайджанское молодежное общество, 2008. – 200 с.
 • Таможенное право в системе права: материалы международной конференции, Варшава, Польша, 10–12 декабря 2004 года. – Варшава, 2005. – 210 с.
 • Monitor. Prava celnego i podatkowego. – 2013. – Rok XVIII, № 12(221).
 • Monitor. Prava celnego i podatkowego. – 2014. – Rok XIX, № 1(222).
 • 10-th Annual WCO PICARD Conference: 8–10 September, 2015, Baku, Republic of Azerbaijan. – [Baku, 2015]. – 2 DVD.

Сандал Ян-Урбан, доктар філасофіі, заснавальнік, уладальнік і выканаўчы дырэктар прыватнай установы адукацыі Fill. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Каралеўства Нарвегія)

 • Sandal, J.-U. Social Entrepreneurship Summit 5 Years 2008 – 2013. – Oslo, 2014.
 • Sandal, J.-U. Jakten på Entreprenøren. Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre? – Stockholm, 2003.
 • Sandal, J.-U. The Social Entrepreneur Pyramid. With a Nordic Perspective on Social Entrepreneurship. – Oslo, 2010.

Рогалеў Аляксандр Фёдаравіч, доктар філалагічных навук, првфесар

 • Рогалев, А. Ф. Топонимия Беларуси: Гомельская область. Лоевский район. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 317 с. (10 экз.)

Зайцаў Дзмітрый Міхайлавіч, кандыдат філасофскіх навук, прафесар

 • Билык, А. Влюбись в Херсонский край: путеводитель / Анна Билык, Дмитрий Зайцев, Людмила Саенко. – Киев: Картографія, 2015. – 88 с.

Кузьміцкі Алег Уладзіміравіч

Калекцыя кніг (423 адз.).

Лашак Уладзімір Пятровіч

 • Красноармейская правда: ежедневная газета Реввоенсовета БВО. Мн., 1928, 1-е полугодие.

Даніліна Алена Аляксандраўна, патэнтны павераны Расійскай Федэрацыі, кандыдат юрыдычных навук

 • Данилин С.Т. Сказ Степана Данилина. – М., 2012.
 • Паздзерский В.А. Избранные труды по физике взаимодействия излучения с веществом : сборник избранных научных трудов В.А. Паздзерского (компакт-диск).
 • Ушинский К.Д. Сочинения : в 11 т. – М.–Л., 2012 (компакт-диск).

Шугля Уладзімір Фёдаравіч, Ганаровы консул Рэспублікі Беларусь у Цюмені

 • Победители: проза, поэзия, публицистика: к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. – 2-е изд. – Щадринск: Щадринский дом печати, 2014. – 373 с. (2 экз.).

Яраш Арсеній Іванавач

Факсімільнае выданне газеты "Искра" № 1–51, якое выйшла ў свет у Балгарыі ў 1970 годзе.

Саенка Павел Андрэевіч, кандыдат філасофскіх навук

 • Саенка, П. Беларусь и Россия: живые нити родства. – Екатеринбург: Квадрат, 2012. – 256 с. (181 экз)

Сохар Юрый Максімавіч, прафесар-мастацтвазнавец, Сохар Максім Юр’евіч, магістр мастацтвазнаўства

 • Сохарь Ю. Утраченный Лебедь: (лирико-драматическая повесть для театра в двух действиях, шести картинах с прологом). – Минск: А.Н. Вараксин, 2011. – 82 с.
 • Сохар Ю. Вінцэнт: споведзі Навума Прыгаворкі ў дзьвух дзеях, сямі эпізодах, з пралогам. – Мінск: А.М. Вараксін, 2012. – 112 с.
 • Сохар М., Сохар Ю. Тэатральная школа Беларусі: ад вытокаў да сучаснасці. – Мінск: А.М. Вараксін, 2013. – 519 с.
 • Сохар М.Ю. Набыццё майстэрства: рэжысёрская школа Беларусі. – Мінск: А.М. Вараксін, 2014. – 271 с.

Рызер Ала Аркадзьеўна

Калекцыя кніг грамадска-палітычнай тэматыкі (66 экз.)

Чыкалава Ірына Рамуальдаўна, доктар гістарычных навук, прафесар

Калекцыя кніг з асабістай бібліятэкі (650 найменняў), якая ўключае навуковыя выданні па гісторыі, класічныя творы мастацкай літаратуры, кнігі па гісторыі тэатральнай культуры, энцыклапедычныя і даведачныя выданні, перыядычныя выданні ("Журнал исследований социальной политики"), малатыражная літаратура, выдадзеная ўніверсітэтамі Расійскай Федэрацыі.

Рыбалка Валянцін Васільевіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар, а таксама калектыў аўтараў з Украіны

Навуковыя манаграфіі, падручнікі, навукова-метадычныя дапаможнікі псіхолага-педагагічнай тэматыкі, паэтычны зборнік (18 экз.).

Хабарава Юлія Аляксееўна, член Расійскага саюза пісьменнікаў

 • Хабарова, Ю. Здравствуй, это я!: рассказы и стихи. – Москва: Авторская книга, 2014. – 178 с.

Шугля Уладзімір Фёдаравіч, Ганаровы консул Рэспублікі Беларусь у Цюмені

Кнігі, кампакт-дыскі і іншыя матэрыялы, прысвечаныя традыцыйнай культуры і фальклору Цюменскай вобласці; літаратурныя творы аўтарства Шуглі У.Ф.: кніга лірыкі "Четвертое измерение", публіцыстычны зборнік "Линия жизни. Тюмень – Минск".

Грабеннікаў Аляксандр Васільевіч, магістр юрыдычных навук, старшы выкладчык установы адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі "Міжнародны ўніверсітэт «МІПСА»"

 • Гребенников А.В. Всемирная таможенная организация в международном таможенном праве. – Минск: Белтаможсервис, 2012. – 64 с.
 • Расулзаде, Н. Таможенник: художественно-публицистический роман. – Баку, 2013. – 296 с.
 • Rasulzade, N. Douanier: roman artistique-journalistique. – Bakou, 2013. – 296 p.
 • World Customs Journal: special compilation prepared for Inaugural INCU Global Conference, 21–23 May 2014, Baku, Azerbaijan. – Baku, 2014. – 35 p.
 • Первая Глобальная конференция INCU "Содействие торговле после переговоров в Бали: воплощение политики в жизнь": (Баку, Азербайджанская Республика, 21–23 мая 2014 г.): общая информация о конференции. – Баку, 2014. – 29 с.
 • Customs=Таможня: таможенный научный журнал. – 2013. – № 1 (апрель). – 201 с.
 • Вісник Академії митної служби України. Серія "Державне управління". – 2013. – № 1(8). – 177 с.
 • INCU. Inaugural INCU Global Conference "Trade Facilitation Post-Bali: Putting Policy into Practice": 21–23 May 2014, Baku, Azerbaijan. – Baku, 2014. – 2 CD.

Туманава Ірына, паэтэса, расійскі кампазітар, аўтар і выканаўца песень

Паэтычныя зборнікі, нотныя выданні і музычныя кампакт-дыскі, выпушчаныя ў 2001–2013 гг. (33 экз.).

Катляроў, Ізяслаў Рыгоравіч, паэт, член Саюза беларускіх пісьменнікаў; Шах Соф’я Мікалаеўна, паэтэса

Паэтычныя зборнікі 1999–2013 гг. (59 экз.).

Прохараў Андрэй Аркадзьевіч, дацэнт, кандыдат гістарычных навук

Кнігі з дамашняй бібліятэкі Святланы Міхайлаўны Прохаравай (1939–2010), доктара філалагічных навук, прафесара кафедры прыкладной лінгвістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, аўтара звыш 240 навуковых работ у галіне дыялекталогіі, сінтаксіса, кагнітыўнай лінгвістыкі, балта-славянскіх моўных сувязей.

Панізнік Сяргей Сцяпанавіч, паэт, журналіст, перакладчык

Кнігі (33 экз.) па гісторыі чэшска-рускіх літаратурных і культурна-гістарычных кантактаў, мастацкія творы чэшскіх аўтараў.

Міхневіч Арнольд Яфімавіч, доктар філалагічных навук, прафесар, правадзейны член Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь

Калекцыя кніг (3 235 экз.), якая змяшчае даведачныя, энцыклапедычныя, навуковыя выданні па культуралогіі, мовазнаўстве, літаратуразнаўстве, гісторыі, паліталогіі, творы мастацкай літаратуры.

Дубянецкі Станіслаў Фёдаравіч, кандыдат філасофскіх навук, Дубянецкі Эдуард Станіслававіч, кандыдат гістарычных навук

Калекцыя кніг (340 экз.), якая ўключае энцыклапедычныя, даведачныя выданні, кнігі па гісторыі, культуры, эканоміцы, паліталогіі, творы мастацкай літаратуры.

Стоян Еўціч, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Сербія ў Рэспубліцы Беларусь

 • Миланкович, Милутин. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата [Электронный ресурс] / М. Миланкович. Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem // M. Milankovich. – Репринтное издание. – Белград : [Б. и., б. г.]. – 2DVD.

Паўлаў Уладзімір Платонавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Калекцыя кніг (793 экз.), якая ўключае навуковыя, даведачныя і энцыклапедычныя выданні па гісторыі, філасофіі, сацыялогіі, паліталогіі, кнігазнаўстве, сусветнай культуры, літаратуразнаўчыя даследаванні, класічныя творы айчыннай і замежнай мастацкай літаратуры.

Север Леанід Юр’евіч, паэт, член Саюза пісьменнікаў Дона, Верас Надзея, паэтэса

 • Север Л. Ю. Дождю навстречу, грусти вопреки…: поэтический сборник. – Таганрог: Изд-во "Нюанс", 2012 (4 экз.).
 • Север Л. Ю. Люблю рассветы больше, чем закаты…: поэтический сборник. – Таганрог: Изд-во "Нюанс", 2012 (4 экз.).
 • Север Л. Ю. Случайный прохожий…: поэтический сборник. – Таганрог: Изд-во "Нюанс", 2012 (4 экз.).
 • Крылья надежды: сборник стихов и поэтических переводов. – Таганрог – Минск: Изд-во "Нюанс", 2012 (5 экз.).

Сцепаненка Дзмітрый Мікалаевіч і Анастасія Сцяпанаўна, асабістая бібліятэка, перададзеная сваякамі

Кнігі ваенна-палітычнай, гістарычнай тэматыкі, мастацкая літаратура – 136 адз.

Сям’я генерал-палкоўніка Леаніда Міхайлавіча Сандалава

 • Генерал Сандалов. Сборник документов и материалов/ Авт.-сост.: В.А. Афанасьев, А.Н. Пономарев, Е.В. Юрина. – М., 2011.

Кулажанка Андрэй, часовы павераны Рэспублікі Беларусь у Швейцарскай Канфедэрацыі

 • Louise de Prusse Princesse Antoine Radziwill. Quarante-cinq annees de ma vie: 1770 a 1815. – Paris, 1911.
 • Нюрнбергские хроники 1563 г.: Электронный ресурс.

Банькоўскі Моніка, рэферэнт па славістыцы Цэнтральнай бібліятэкі г. Цюрыха

 • Тысяча восемьсот двенадцатый год: Бесплатное издание для войск, народа и учащихся. – Спб., [1912].
 • Duval P. Moscovie dite autrement Grande et Blanche Russie: Сarte. – Paris, 1677.
 • Liberek, S. Pestalozzi und Kosciuszko: Studie. – Solothurn, 1946.
 • Lopalewski T. Miedzy Niemnem a Dzwina: Ziemia wilenska I nowogrodzka. – Poznan, [1938].
 • Memoires particuliers extraits de la correspondance d’un voyageur avec feu Mr. Caron de Beaumarchais, sur la Pologne, la Lithuanie, la Russie Blanche, Petersbourg, Moscow, la Crimee, etc. – Hambourg, 1807.
 • [Schlegel C.] Reise aus Polen nach St. Petersburg. – Erfyrt und Gotha, 1818.
 • Souvenirs de la Princesse Antoine Radziwill (nee Castellane): 1840–1873. – Paris, 1931.
 • Thurer G. Beresina: Es Spyl vum Thomas Legler und siner Allmei. – Glarus, 1940.
 • Wirth L. A. Tadeusz Kosciuszko, der Naczelnik: Gedenkspiel zum 150. Todestag des polnischen Nationalhelden. – S.l., [1967].
 • Wolf H. Peregrinationes, sive Peregrinationum Heinrichi Wolphii tigurini brevis et compendiaria descriptio=Polskie przypadki Henryka Wolfa z Zurychu. Dziennik podrozy z lat 1570–1578. – Warszawa, 1996.
 • Bielarus u piesniach. – Berlin, 1942; Дудар і іншыя апавяданьні. – Бэрлін-Шарлёттенбург, [1925]; Eichwald C. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien. – Leipzig, 1830; Memoires particuliers extraits de la correspondance d’un voyageur avec feu Mr. Caron de Beaumarchais, sur la Pologne, la Lithuanie, la Russie Blanche, Petersbourg, Moscow, la Crimee, etc. – Hambourg, 1807: Электронный ресурс.
 • Zmowa: Kupos susitarimas – Hromadzki zhowor, № 1, 15 lipca 1870. – Zurich-Neumunster, 1870. (Kopie).

Чыгір Валянціна Паўлаўна

 • Даль Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 т.] / Владимир Даль; [вступительная статья А.М. Бабкина]. – 6-е изд. – Набрано и напечатано со 2-го изд. 1880 – 1882 гг. – Т. 1–4. – Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955.

Крукоўскі Уладзімір Якаўлевіч, мастак

11 мастацкіх рэпрадукцый, надрукаваных у Варшаве ў 1931 г.

Дзясятнікаў Уладзімір Аляксандравіч, заслужаны дзеяч мастацтваў, мастак, ганаровы член Расійскай акадэміі мастацтваў, пісьменнік

 • С Крестом и без Креста: История Москвы: в 2 кн. / Авт.-сост. В. Десятников. – М., 1997.
 • Матрона Московская / сост. Т.А. Соколова, В.А. Десятников. – М., 2011.
 • Иоанн Кронштадтский : [Сборник / Сост. В.А. Десятников]. – М., 1992.
 • Берегите святыню нашу: Сборник / Сост. В.А. Десятников. – М., 1993.
 • Сергий Радонежский: : [Сборник / Сост. В.А. Десятников]. – М., 1991.
 • Десятников В.А. Дневник Русского: 1963–1978: в 2 т. – М., 2009.
 • Десятников В.А. VITA. У стен Лавры: автомонография; Бомж: пьеса. – Сергиев-Посад; М., 2011.
 • Десятников В.А. Земной поклон: Повесть, пьеса. – М., 2008.
 • Десятников В.А. Золотое кольцо: Книга-путеводитель. – М., 2002.
 • Владимир Александрович Десятников: каталог выставки. – М., 1982.

Аляксандраў Уладзімір Уладзіміравіч, доктар геаграфічных навук Санкт-Пецярбургскага політэхнічнага ўніверсітэта

 • Аляксандраў У.У. Экалагічная роля электрамагнетызму. – СПб: Выд-ва політэхнічнага ўніверсітэта, 2010. – 736 с.

Рушанскі Яўген, кампазітар, член Саюза кампазітараў Санкт-Пецярбурга, лаўрэат усерасійскіх і міжнародных конкурсаў

 • Песенки без слов. Тетради первая, вторая, третья. Для фортепиано. – СПб., 2004–2005.
 • На берегах Невы. Сюита вальсов для фортепиано. – СПб., 2004.
 • От старинного менуэта до джаза. Для фортепиано. – СПб., 2004.
 • Пьесы для ансамбля виолончелистов. – СПб., 2010.
 • Концертные пьесы для виолончели и фортепиано. – СПб., 2010.
 • Черно-белая сказка. Семь песен для детского хора и фортепиано. – СПб., 2003.
 • Счастливого пути! Восемь песен для детского хора и фортепиано. – СПб., 2002.
 • Как живете? Что жуете? Песни для детей на стихи В. Степанова. Для детского хора и фортепиано. – СПб., 2009.
 • Вальс Летнего сада. Стихи А. Ахматовой. Для голоса в сопровождении фортепиано. – СПб., 2010.

Ахундаў Бахруз Гасанавіч, генеральны дырэктар выдавецтва "Тахсіл"

 • Чингиз Алиоглы. Рамка (Черчивя). – Азербайджан: Тахсил, 2010.
  Выданне атрымала Гран-пры за высокі ўзровень кніжнай культуры на VII Міжнародным конкурсе дзяржаў – удзельніц СНД "Мастацтва кнігі – 2010".

Літвінка Наталля Міхайлаўна, доктар хімічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, загадчыца лабараторыі Інстытута біяарганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Калекцыя кніг (больш за 3 700 экз.) уключае навуковыя, даведачныя і энцыклапедычныя выданні па філасофіі, прыродазнаўчых навуках, медыцыне, сусветнай культуры, беларускім фальклоры, літаратуразнаўчыя даследаванні, класічныя і сучасныя творы айчыннай і замежнай мастацкай літаратуры.

Крыванос Уладзімір, жыхар Ізраіля, ураджэнец Расіі, заслужаны вынаходнік РСФСР, аўтар 296 вынаходніцтваў, Крыванос Сара

 • Кривонос В. Войны, события, люди и встречи. – Тель-Авив : КНИГА-СЭФЕР, 2009 (2 экз.).

Серабро І.А., жыхар г. Масквы, ураджэнец Беларусі

Слоўнікі, падручнікі і даведнікі на замежных мовах, кнігі па мастацтве (65 экз.).

Кандыбовіч Сяргей Львовіч, старшыня cавета рэгіянальнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі "Белорусы Москвы"

 • 65-я годовщина освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков: история и современность: Материалы научно-практической конференции. – М.: ИД "Куприянова", 2010.

Лігута Аляксандр Мікалаевіч, жыхар г. Смаргоні

 • Самарин Ю.Ф. Сочинения / Изд. Д. Самарина. – М.: Тип. А.И. Мамонтова и Кº, 1889. Т. 7: Письма из Риги и История Риги. – 1889.
 • День мира. – М.: Известия, 1961.
 • Международное право. – М.: Юрид. лит., 1970.
 • Год олимпийский, 72. – М.: Физкультура и спорт, 1973.
 • Николай Васильевич Томский: альбом / Авт.-сост. П.К. Балтун. – М.: Изобразительное искусство, 1974.
 • Кононов А.П. Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова / Авт. текста А.П. Кононов, И.В. Ступников. – Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1976.
 • Лясковская О.А., В.Г. Перов: Особенности творч. пути художника. – М.: Искусство, 1979.
 • Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы : Эпоха. Быт. Нравы. – М.: Искусство, 1988.
 • Іканапіс Беларусі ХV–ХVІІІ стагоддзяў. – Мн.: Беларусь, 1992.

Мартынава Святлана Гаўрылаўна

 • Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского: В 12 т. /Под ред. с биогр. очерком и примеч. А.С. Архангельского. – СПб.: А.Ф. Маркс, 1902. – Прилож. к журн. "Нива" за 1902 г.

Абашын Віктар Рыгоравіч, доктар медыцынскіх навук, прафесар, загадчык кафедры акушэрства і гінекалогіі Расійскай ваенна-медыцынскай акадэміі імя С.М. Кірава,
Цвялёў Юрый Уладзіміравіч, доктар медыцынскіх навук, прафесар, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук

 • Абашин В.Г., Цвелёв Ю.В. Доктор медицины Николай Бидлоо: Служение России. – СПб., 2009.
 • Цвелёв Ю.В., Абашин В.Г. Нестор Максимович Максимович-Амбодик: Первый российский профессор акушерства. – СПб., 2009.
 • Цвелёв Ю.В. Академик Антон Яковлевич Крассовский. – СПб., 2007.

Мядзведзеў Рой Аляксандравіч, расійскі гісторык, палітолаг

 • Медведев Р. Чубайс и ваучер: Из истории российской приватизации. – М., 1997.
 • Медведев Р. Конец "сладкой жизни" Галины Брежневой. – Рига, 1990.
 • Медведев Р. Русская революция 1917: Победа и поражение большевиков (к 80-летию Русской революции 1917 года). – М., 1997.
 • Медведев Ж. Сталин и еврейская проблема: Новый анализ. – М., 2003.

Шастакоў Анатоль Анатольевіч, пісьменнік

 • Шестакова М.В. Минувшее и вечное. – СПб.: Русь, 2007.
 • Шестаков А., Шестаков Д. Избранная проза. Т.6.: Тем не менее. – СПб.: Русь, 2006.
 • Шестаков А., Шестаков Д. Избранная проза. Т.7.: Красные берега – СПб.: Русь, 2006.
 • Шестаков А., Шестаков Д. Избранная проза. Т.8.: Но каждый, кто на свете жил… – СПб.: "Регион-Про", 2009.

Філатаў Сяргей Аляксандравіч, прэзідэнт Фонду сацыяльна-эканамічных і інтэлектуальных праграм

 • Гуцко Д. Русскоговорящий. – Москва: Вагриус, 2007.
 • Земсков М.Б. Перигей. – Москва: Бослен, 2008.
 • Зоберн О. Тихий Иерихон: повесть, рассказы. – Москва: Вагриус, 2008.
 • Новые писатели: проза, поэзия, драматургия, критика. – Москва: Вагриус, 2008.
 • Новые писатели: проза, поэзия, драматургия, критика. – Москва: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009.

Роланд Барыс, журналіст, член Саюза расійскіх пісьменнікаў

 • Роланд Б. Граница земли: повести. – Минск: Мастацкая літаратура, 1999.
 • Роланд Б. Венок рассказов. – Минск: Издатель М.А. Деревянко, 2007.
 • Роланд Б. Ни Эллина, ни Иудея: рассказы, эссе, пьеса. – Минск: Издатель М.А. Деревянко, 2003.
 • Роланд Б. Книга судьбы. – Минск: Издатель А.Н. Вараксин, 2008.

Жукаў Васіль Іванавіч, рэктар Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага універсітэта, акадэмік Расійскай акадэміі навук

 • Жуков В.И. Россия в глобальном мире. В 3 т. – М.: 2006.
 • Жуков В.И. На рубеже тысячелетий: Социология отечественных преобразований (1985 – 2005 годы). – М.: 2008.

Чэпік Георгій Сцяпанавіч, член Саюза пісьменнікаў Расіі, член Саюза журналістаў Санкт-Пецярбурга, сапраўдны член Рускага геаграфічнага таварыства, член Міжнароднай асацыяцыі баталістаў і марыністаў

 • Чепик Г.С., Прахина Л.А. 14 000 километров по рекам России с востока на запад: Рассказ о капитане-яхтсмене Лазаре Прахине. – СПб., 2004.
 • Chepik G.S., Prakhina L.A. 14 000 Kilometers Across the Rivers of Russia from East to West: The Story of Yacht Captain Lazar Prakhin. – St. Реtеrsbyrg, 2006.
 • Чепик Г.С. Это было недавно…: Документальные этюды. – СПб., 2005.
 • Чепик Г.С. Арктика – дама серьезная: Дневники арктических экспедиций. – СПб., 2008.
 • Чепик Г.С. Немеркнущий свет Альтаира: Дневник перехода в пяти тетрадях. – СПб., 2008.
 • Осторожно: Раевский!: (Похождения отставного старшины в святом городе Петра). – СПб., 2006.

Закс Леанід, калекцыянер (Ізраіль)

 • Daumier und das Theater. Leipzig: Paul List Verlag. 1925.
 • Daumier und die Politik. Leipzig: Paul List Verlag. 1925.

Кунц Мікалай Зыгмунтавіч, аўтар кнігі, прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі эканамічных навук і прадпрымальніцкай дзейнасці, прафесар Ваеннага універсітэта Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, старшыня аб’яднання выпускнікоў Мінскага сувораўскага вучылішча ў Маскве

 • Кунц Н.З. Твои сыновья, училище. – М., 2007.

Барташ Валерый Міхайлавіч

 • Куликов И.И. Севастополь на рубеже тысячелетий / И.И. Куликов, С.И. Кулик, А.А. Скрипниченко, П.А. Шунько. – Севастополь, 2003.

Стружэцкі Тадэвуш Іванавіч

 • Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańckiego. – Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2004.

Сеславінскі Міхаіл Вадзімавіч, кіраўнік Федэральнага агенцтва па друку і масавых камунікацыях пры Міністэрстве культуры і масавых камунікацый Расійскай Федэрацыі

 • Будберг А. Фотоальбом Александра Будберга. – М.: ИМА-пресс, 2009.
 • Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета. Отечественный индивидуальный переплет ХІХ–ХХ веков: альбом-каталог. М.: АСТРЕЛЬ, 2008.
 • Архангельский собор Московского Кремля: сборник. М.: Красная площадь, 2002.

Храмаў Ігар Валянцінавіч, прэзідэнт некамерцыйнай арганізацыі "Аранбургскі дабрачынны фонд «ЕЎРАЗІЯ»", член Саюза журналістаў Расіі, старшыня Арэнбургскага аддзялення Саюза перакладчыкаў Расіі

 • Храмов И.В. Русская душа "Белой розы". – Оренбург, 2001.
 • Александр Шморель. Протоколы допросов в гестапо. Февраль-март 1943 г. (РГВА. Ф. 1361 К. Оп. 1. Д. 8808) / Пер. с нем. И.В. Храмова; автор вступ. ст., сост. И.В. Храмов. – Оренбург, 2005.
 • Влади: Альбом / Сост. И.В. Храмов; авторы текста И.В. Храмов, Э. Неизвестный. – Оренбург, 2003.
 • Гейм С. Жены всегда исчезают и другие истины / Пер. с нем. И.В. Храмова. – Оренбург, 2003.
 • Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни / Сост., автор вступ. ст. И.В. Храмов. – Оренбург, 2008.
 • Манн К. Благочестивый танец: Роман / Пер. с нем. И.В. Храмова. – Оренбург, 2007.
 • Энтин Ю.С. Самое-самое! – Оренбург, 2006.
 • Ряшенцев Ю.Е. Царь горы: Поэма, стихи. – Оренбург, 2008.
 • Прието К. Приключения виолончели. – Оренбург, 2005.
 • На языке степных ветров. – Оренбург, 2004.

Касарэнка Людміла Паўлаўна, жонка Касарэнкі Мікалая Іванавіча – заслужанага журналіста Рэспублікі Беларусь, заслужанага работніка культуры Беларусі, рэдактара газеты "Во славу Родины" Беларускага ваеннага округа

 • Косаренко Н.И. Колокол моего детства: Повести и миниатюры. – Мн., 2002.
 • Косаренко Н.И. И люди, и птицы твои, Господи: Повесть-эссе, очерки и миниатюры. – Мн., 2003.
 • Косаренко Н.И. Командарм: Избранные произведения. – Мн., 2008.

Швяцова-Водка Галіна Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры бібліятэказнаўства і бібліяграфіі Ровенскага дзяржаўнага ўніверсітэта

 • Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учебное пособие. – М.: Рыбари; К.: Знания, 2009.

Казінец Т.І., дачка аўтара кнігі

 • Заливин И.Д. Мстители Приднепровья. – Гомель: ОАО "Полеспечать", 2006

Семакоў Мікалай, паэт, актывіст Беларускага культурна-асветніцкага цэнтраімя св. Ефрасінні Полацкай (г. Навасібірск)

 • Семаков Н. Каждый день как награду... Стихи. – Новосибирск, 2007.

Вечная Ірына Пятроўна, жонка пісьменніка і грамадскага дзеяча Вернана Крэса (Петэра Дэманта)

 • Кресс Вернон. Зекамерон XX века: Документальный роман. – М.: Бизнесс-Пресс, 2009.
 • Кресс Вернон. Перед занавесом: Зарубежные дневники. – М.: Бизнес-Пресс, 2008.
 • Кресс Вернон. Мимоходом…: Размышления, воспоминания, дневники, осколки. – М.: Алекс, 2006.
 • Кресс Вернон. Мои три парохода: Записки старого грузчика. – М.: Глобус, 2003.
 • Кресс Вернон. Сибирские миражи: Рассказы и повести. – М.: Глобус, 2003.
 • Кресс Вернон. Первая жизнь: Невыдуманная повесть. – М.: Глобус, 2001.
 • Кресс Вернон. Исторические романы: Золото Монтаны; Зеркало тети Сары. – М.: Глобус, 2000.
 • Кресс Вернон. Зекамерон ХХ века: Роман. – М.: Худож. лит., 1992.

Алі Нагіеў, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Азербайджанскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь

 • Наджафов Э.Н. Южный Кавказ. Тернистый путь к безопасности = Southem Caucasus. Uneven path to security. – М., 2005.

Брыгадзін Пётр Іванавіч, вучоны-гісторык, Лукашэвіч Андрэй Міхайлавіч – аўтары кнігі

 • Бригадин П.И. Мятежный корпус: из истории Александровского Брестского кадетского корпуса (1842–1863) / П.И. Бригадин, А.М. Лукашевич. Мн., 2007.

Бабкін Мікалай Уладзіміравіч, кандыдат тэхнічных навук, член ГА "Русско-Белорусское братство", аўтар кнігі

 • Бабкин Н.В. О создании Российской цивилизации. – СПб., 2007.

Батвіннік Мікалай Маратавіч, сын Марата Барысавіча Батвінніка, вядомага беларускага вучонага, гісторыка-этнографа, кнігазнаўца

Навуковы архіў і калекцыя кніг і часопісаў (744 адз.) Марата Барысавіча Батвінніка.

Астахаў Міхаіл Афанасьевіч, віцэ-прэзідэнт Акадэміі бяспекі, абароны і правапарадку, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі інжынерных навук, Растоўцаў Юрый Рыгоравіч, доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Расійскай Федэрацыі, Яфракоў Міхаіл Федаравіч, доктар тэхнічных навук, прафесар, правадзейны член Расійскай акадэміі ракетна-артылерыйскіх навук, – аўтары кнігі

 • Астахов М.А., Ростовцев Ю.Г., Яфраков М.Ф. Информационная борьба и знаковые системы. – М., 2007.

Кандрацюк Андрэй Іванавіч, аўтар кніг

 • Кондратюк Андрій. Краса зникаюча і вічна.Т. 1.: спостереження. – Рівне, 2007,
 • Кондратюк Андрій. Краса зникаюча і вічна.Т. 2.: спостереження. – Рівне, 2007.
 • Кондратюк Андрій. Випромінювання любови. – Рівне, 2006.
 • Кондратюк Андрій. Хутір. – Рівне, 2005.
 • Кондратюк Андрій. Поза межами суєти. – Рівне, 2005.
 • Кондратюк Андрій. Зацвіла в долині червона калина. – Рівне, 2004.
 • Кондратюк Андрій. Поклік творчості: бесіди про літературу і життя. – Рівне, 2003.
 • Кондратюк Андрій. У світлі спогаду. [Б.м.], 2003.
 • Кондратюк Андрій. Світло любові. – Киів, 2003.
 • Кондратюк Андрій. Новели нашого хутора. – Киів, 1999.
 • Кондратюк Андрій. На горі сосна золоторясна. – Киів, 1995.
 • Кондратюк Андрій. З вишневого саду. – Киів, 1991.
 • Кондратюк Андрій. Важке прозріння. – Киів, 1990.

Андрэеў Анатоль Мікалаевіч, доктар філалагічных навук, прафесар

 • Андреев А. Для кого восходит солнце?: Романы и повесть. – Мн.: "Макбел", 2006.

Сяргееў Канстанцін Міхайлавіч, член Асацыяцыі марской прэсы Санкт-Пецярбурга, аўтар кніг

 • Сергеев К.М. Лунин атакует "Тирпиц". – М., 2005.
 • Сергеев К.М. Прощайте скалистые горы... – СПб., 2002.

Кузьмінскі Уладзімір Іванавіч

 • Брань духовная, или Наука побеждать свои страсти и торжествовать над пороками. Пер. с фр. – Спб., 1816.

Навіцкі Мікалай Іларыёнавіч, кандыдат эканамічных навук, прафесар кафедры менеджменту Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі

 • Новицкий Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление производством. – М., 2006.
 • Новицкий Н.И. Организация и планирование производства. – Мн., 2004.
 • Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством. – М., 2004.
 • Новицкий Н.И. и др. Управление качеством продукции. – М., 2004.

Пятрэнка Алена Рыгораўна, дырэктар Адэскага дома-музея імя М.К. Рэрыха, прэзідэнт Паўднёва-ўкраінскага дабрачыннага фонду імя М.К. Рэрыха

 • Петрова Г.М. Григорий Мальцев – художник из легенды. – Одесса, 2006.
 • Богданович О. Блаватская и Одесса. – Одесса, 2006.
 • Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой культуры: Материалы научно-практических конференций 1999–2004 гг.. – Одесса, 2005.
 • Криштопенко В. Пустая страница. – Одесса, 2006.
 • Чопп И.Л. Зов Алтая. – Одесса, 2006.
 • Эпистолярное наследие Николая Константиновича Рериха: Письма-автографы. – Одесса, 2007.
 • Эпистолярное наследие Николая Константиновича Рериха: Вып. III. Впервые публикуемое письмо Николая Константиновича Рериха к Джозефу Эрлу Шраку (от 5 января 1932 года). – Одесса, 2007.
 • Каталог выставки художника Н.К. Рериха: Живопись, графика. – Одесса, 2007.

Падшываленка Мікалай Іванавіч, г. Магілёў

 • UEFA 50 years, 1954–2004. – Nyon: UEFA, 2004.
 • Мальгин А.С. Ратная слава Отечества (1242–1945). – М., 2006.
 • Sports: [album]. – Berlin, 2004.

Дубянецкі Станіслаў Фёдаравіч, кандыдат філасофскіх навук

Калекцыя кніг (328 экз.), што ўключае навуковыя, даведачныя і энцыклапедычныя выданні па філасофіі, сацыялогіі, сацыяльнай псіхалогіі, сусветнай культуры, міфалогіі, літаратуразнаўчыя даследаванні, класічныя творы айчыннай і замежнай мастацкай літаратуры.

Лебедзева Галіна Кузьмінічна, аўтар-складальнік зборніка

 • Детство, опаленное войной. – Архангельск, 2006.

Казакоўская Вікторыя Віладзіеўна

 • Казаковская В.В. Вопросо-ответные единства в диалоге "взрослый – ребенок". – СПб., 2006.

Фокін Юрый Яўгенавіч, рэктар Дыпламатычнай акадэміі МЗС Расійскай Федэрацыі

 • Греческая революция 1821 года в зеркале русской поэзии. – Афины, 2001.
 • Выданні Дыпламатычнай акадэміі МЗС Расійскай Федэрацыі (10 экз.), у т.л.: Дыпламатычныя штогоднікі. Дыпламатычнай акадэміі МЗС Расійскай Федэрацыі (з 2000 па 2006 г.).
 • Незабываемый 41-й: к 65-летию Московской битвы. Материалы круглого стола. – Москва, 2007.
 • Кашлев Ю., Розанов Г., Щетинин В. Дипломатическая академия МИД России: история и современность. – Москва, 2007.

Багроў Гаўрыла Давыдавіч

 • Багров Г.Д. На рубеже тысячелетий. – Смоленск, 2006.

Анікееў Леанід Сцяпанавіч, акадэмік Міжнароднай акадэміі мецэнацтва, літаратар, аўтар шэрага нарысаў пра беларусаў, якія жывуць у краінах СНД, заснавальнік газеты "Торговые и деловые известия белорусских предпринимателей"

 • Белорусская Сибирь: очерки. – Москва, 2002.
 • Судите сами: книга памяти. – Москва, 2005.
 • Тайна фашистских концлагерей. – Москва, 2005.

Андраявец Рыгор Мікалаевіч, пісьменнік, журналіст, лаўрэат прэміі "Лучшие перья России"

 • Андреевец Г.Н. Резидент Генерального штаба. – Москва, 2007.

Расолаў Міхась Міхайлавіч, пісьменнік, сакратар кіравання Саюза пісьменнікаў Расіі, лаўрэат прэміі "За духоўнае адраджэнне Беларусі"

 • Рассолов М.М. Канцлер Румянцев-Гомельский. – Москва, 2006.
 • Рассолов М.М. Франциск Скорина. – М.: ТЕРРА, 2007.

Казанская Ларыса Уладзіміраўна, музыказнавец, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, заслужаны дзеяч мастацтваў РФ

 • Белякаева-Казанская Л.В. Силуэты музыкального Петербурга. – СПб., 2001.
 • Белякаева-Казанская Л.В. Эхо серебряного века. – СПб., 2002.
 • Белякаева-Казанская Л.В. На Парнасе русской музыки – СПб., 2006.
 • Лариса: Фортепианные сочинения современных российских композиторов на заданную тему / Сост. Л.В. Казанская.

Насенаў Балатбек, аўтар шматтомнага даследавання аб Рэспубліцы Казахстан (2002–2006 гг.)

Кнігі (12 т.) па гісторыі Казахстана, пачынаючы з XV стагоддзя, што ўключаюць біяграфічныя нарысы, факты з жыцця выдатных дзеячаў і простых людзей, шматлікія дакументальныя крыніцы (архіўныя матэрыялы, фатаграфіі).

Раеўская Тамара Рыгораўна, заслужаная артыстка БССР

Калекцыя кніг (566 экз.), што ўключае публіцыстычныя выданні, літаратуразнаўчыя даследаванні, класічныя творы мастацкай літаратуры, фундаментальныя даследаванні па медыцыне.

Крупенька Аркадзь Сцяпанавіч, старшыня нацыянальна-культурнай аўтаноміі "Беларусь" у Рэспубліцы Комі

 • След на Северной земле. – Сыктывкар, 2006.

Сярэбраны Леанід, паэт (Малдова)

 • Серебряный Л. Стихи о страстях человеческих. – Кишинёв, 2006.

Замаеў Мікалай Міхайлавіч, Замаеў Уладзімір Мікалаевіч

 • рукапісная кніга вершаў "Песни плена", напісаная Малышэўскім Аляксандрам Юр’евічам у 1942–1945 гг. падчас знаходжання ў нямецкіх канцлагерах і падораная ім у 1945 г. сябру па палоне Замаеву Міхасю Васільевічу.

Базыль Белакозавіч, прафесар, польскі навуковец і даследчык

200 экзэмпляраў гістарычнай і навукова-папулярнай літаратуры з асабістага архіва.

Дубянецкая Ірына

Кнігі з калекцыі Міхася Фёдаравіча Дубянецкага, перакладчыка і публіцыста, былога дырэктара выдавецтва "Мастацкая літаратура". 650 кніг твораў беларускай мастацкай літаратуры 1950–1980-х гг. выдання. Кнігі па беларускім літаратуразнаўстве, мовазнаўстве, фалькларыстыцы, кінасцэнарыі.

Ацюкоўскі Уладзімір Акімавіч, доктар тэхнічных навук, прафесар, акадэмік Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук

23 кнігі і CD па агульнай аэрадынаміцы, філасофіі і метадалогіі сучаснага прыродазнаўства, філасофіі навукі і тэхнікі, эфірадынаміцы.

Мнацаканаў Вальтар Граеравіч, музыкант, дырыжор

Каля 20 нотных зборнікаў, 10 CD з запісамі сваіх твораў і аранжыроўкамі кінамузыкі Д. Шастаковіча, Г. Малера, І. Брамса, Д. Гершвіна.

ШлоатцІаханес (Германія)

Больш за 2 тысячы камплектаў папулярных нямецкіх выданняў: газет "Frankfurter Rundschau" (1961–1973 гг.), "Suddeutsche Zeitung" (1961–1973 гг.) і штотыднёвых часопісаў "Der Spiegel" (1948–1994 гг.), "Der Stern" (1961–1987 гг.).

Бажанаў Яўген Пятровіч

 • Бажанов Е.П. Современный мир: избранные труды. – Москва, 2004.
 • Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений: избранные труды. – Москва, 2001.

Андрэеў Мікалай Максімавіч

Гадавыя камплекты газеты "Праўда" за 1988–2003 гг.

Шэлег Наталля Анатольеўна, Валасевіч Вольга Вадзімаўна

62 кнігі (беларуская, руская і замежная мастацкая літаратура, вучэбная літаратура).

Круглік Галіна Макараўна

Кнігі па бібліятэчнай тэматыцы (100 экз.)

Сям’я Судніка Міхаіла Раманавіча

Калекцыя кніг па мовазнаўстве (каля 500 экз.)

Лугоўскі Аляксандр Іванавіч, дэкан факультэта беларускай філалогіі і культуры БДПУ імя М.Танка

 • Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы ІІ міжнароднага кангрэса. Кн. 1, 2, 3 (па 10 экз. кожнай кнігі).

Круталевіч Міхась Міхайлавіч, дэкан факультэта народнай культуры БДПУ імя М.Танка

 • Народныя традыцыі і нацыянальная культура: Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Кн. 1. – Мінск, 2001 (7 экз).

Гуд П.А., загадчык кафедры рэжысуры свят Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў

 • В. Головин. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. – Abo: Abo Univ. Press, 2000.

Лазарук Тамара Канстанцінаўна

Калекцыя кніг (больш за 1000 экз.)

Дранько-Майсюк Леанід Васільевіч

Калекцыя кніг беларускай, рускай і замежнай класікі (больш за 300 экз.)

Лемяшонак Антаніна Андрэеўна

Бібліятэка сусветнай літаратуры (каля 100 экз.)

Спадчыннікі былога старшыні Савета ветэранаў г. Маладзечна, журналіста Сцяпанава Яна Сцяпанавіча (літаратурны псеўданім – І. Смаленскі)

Падшыўкі беларускіх газет за 1940–1960 гг.

Айцец Алексій (Шынкевіч)

 • Евангелие от Луки. – Нью-Йорк, б.г. [198…].
 • Новый Завет. – Б.м., б.г. [199…].
 • Le Nouveau Testament. – Londres, 1870.
 • Die Bibel, oder ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der M. Luthers. – Berlin, [1981].
 • Библия. – СПб., 1859.
 • Новый Завет. – Б.м.. б.г [198…].
 • Новый Завет. – Стокгольм, 1945.
 • Евангелие. – СПб., 1913.
 • Евангелие. – М., 1908.
 • Новый Завет. – Thetford, 1959.
 • Библия. – М., 1894.
 • Конволют. Сборник канонов. – М., 1913–1918;
 • Псалтырь. – М., 1918.
 • Псалтырь. – М., 1867.
 • Часовник. – Почаев, 1807.
 • Молитвослов с Псалтырью. – Киев, 1742.

Правідохін Уладзімір Андрэевіч, мастак, член Саюза мастакоў Рэспублікі Беларусь

Калекцыя эстампаў да літаратурных твораў (22 адбіткі з аўтарскіх дошак), а таксама калекцыя эстампаў (56 адз.) і экслібрысаў (50 адз.)

Свярчкова Сафія Фамінічна (кніга трапілада яе ў 1941 годзе)

 • Линев Д.А. По этапу (Бронзовое дело): Рассказ. – Москва, 1886.

Эва Эрліх Шалем, аўтар зборніка вершаў (Ізраіль)

 • Эва Эрлих Шалем. Присоединяюсь к белому облаку. – Израиль, 1999.

Урванцаў Анатоль Сямёнавіч, аўтар кнігі, уласны карэспандэнт акруговай грамадска-палітычнай газеты "Красный Север" (Цюменская вобл.)

 • Урванцев А.С. Коелга: Роман. Кн. 1. Ч.1–2.– М., 2007.
 • Урванцев А.С. Коелга: Роман. Кн. 2. Ч. 3. Солот. – М., 2007.

Барцыц Ігар Нязбеевіч, аўтар кнігі

 • Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. – М., 2008.

Башно Святлана Уладзіміраўна, аўтар кніг

 • Бошно С.В. Теория права и государства. – М., 2006.
 • Бошно С.В. Нормативные правовые акты Российской Федерации. – М., 2005.

Варановіч Ісмаіл Мухарамавіч, муфтый Духоўнага ўпраўлення мусульман у Рэспубліцы Беларусь

 • Коран / Перевод смыслов и комментарии Э.Р. Кулиева. – М.: "Умма", 2006.
 • Ан-Навави. Поминания Аллаха: Из слов господина благочестивых, да благославит его Аллах и да приветствует. – М: "Умма", 2006.
 • Ан-Навави. Сады праведных: Из слов пророка Мухаммада, да благославит его Аллах и да приветствует. – М.: Умма, 2007.
 • ХудаХаттаб. Справочник мусульманской женщины. – М.: Умма, 2007.
 • Женщина в Исламе. – М.: Умма, 2007.

Яшын Уладзімір (г. Штутгарт, Германія)

 • Великий В. Сатана: Роман. – Омск: ООО Издательско-полиграфический центр "Сфера", 2006 (2 экз.).
 • Великий В. Записки любовного эмигранта: Роман. – Днепропетровск: "Поліграфіст", 2002.
Бібліятэкарам