ГлавнаяО библиотекеИзвестные именаКлассик белорусской литературной библиографии Н. Б. Ватаци: к 100-летию со дня рожденияХронологический указатель работ Н.Б. Ватаци, рецензий на них и книг, изданных с ее участием

Хронологический указатель работ Н.Б. Ватаци, рецензий на них и книг, изданных с ее участием

1932
 
1. Кніжная вокладка ДВБ / Н. Ватацы // Кніга — масам. — 1932. — № 2/3. — С. 34—38.
Пра мастацкае афармленне кніжнай прадукцыі Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі.
3ОК9646
 
2. Сусветная мастацкая літаратура ў перакладзе на беларускую мову / І. В. і Н. В. // Кніга — масам. — 1932. — № 4/5. — С. 25—36. –– Дадатак: с. 34––36. — Крыптанім Н. В. належыць Н. Ватацы.
3ОК9646
 
1934
 
3. Зрываць маскі з класавых ворагаў / Н. В. // Крытыка-бібліяграфічны зборнік / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР ім. Леніна. — Менск [Мінск], 1934. — С. 33—34. — Рэцэнзія на кнігу: Апошні зверыядавец: аповесць / Міхась Лынькоў. — Менск [Мінск]: ДВБ: ЛіМ, 1933. — 203, [1] с. — Крыптанім Н. В. належыць Н. Ватацы.
Ба48657*Ба35894
 
4. Японская пралетарская літаратура — зброя рэвалюцыйнай барацьбы / Н. Ватацы // Крытыка-бібліяграфічны зборнік / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР ім. Леніна. — Менск [Мінск], 1934. — С. 36—37. — Рэцэнзія на кнігу: Альманах японскай пралетарскай літаратуры / пераклаў з рускай мовы Ул. Хадыка. — Менск [Мінск]: ДВБ: ЛіМ, 1933. — 163 с.
Ба48657*Ба35894
 
1936
 
5. Літаратура народаў СССР у перакладах на беларускую мову: (бібліяграфічны агляд за 1932—1935 гг.) / Н. Ватацы // Полымя рэвалюцыі. — 1936. — Кн. 7. — С. 140—153.
3ОК1714
 
1946
 
6. Грыбаедаў на Беларусі / Н. Ватацы // Беларусь. — 1946. — № 8. — С. 63.
3ОК242
 
7. Лажэчнікаў у Віцебску / Н. Ватацы // Беларусь. — 1946. — № 11/12. — С. 94—95.
3ОК242
 
8. А. С. Пушкін у Магілёве / Н. Ватацы // Беларусь. — 1946. — № 10. — С. 60—61.
3ОК242
 
9. Белгосиздат не удовлетворяет выросших запросов / Н. Ватаци, П. Богатырёва // Советская Белоруссия. — 1946. — 25 авг.
4Н//620
1947
 
10. Два дакументы аб дзейнасці Якуба Коласа / Н. Ватацы // Беларусь. ─ 1947. ─ № 1. ─ С. 64.
3ОК242
 
1948
 
11. Бібліятэка імя У. І. Леніна / Н. Ватацы; фота Я. Босіна // Работніца і сялянка. — 1948. — № 4. — С. 19: фат.
3ОК1844
 
1952
 
12. Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч): да 70-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. ― Мінск: Выдавецтва АН БССР, 1952. — 71, [2] с.: партр.
БА35993*1БА286364
 
13. Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич): к 70-летию со дня рождения: краткий указатель литературы / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [составила Н. Б. Ватаци]. ― Москва: [б. и.], 1952. — 54, [2] с., [1] л. портр.
БА36282*БА36283
 
1953
 
14. Янка Купала 1882―1942: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. ― Мінск: Выдавецтва АН БССР, 1953. — 83, [1] с.: партр.
БА37787
 
1954
 
15. Аркадзь Куляшоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. ― Мінск: [Вучпедвыд БССР],1954. — 17, [1] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40765
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. –– 1955. –– № 6. –– С. 30.
3Ок242
 
16. Кандрат Крапіва: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. ― Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. — 20, [3] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40766
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. –– 1955. –– № 6. –– С. 30.
3Ок242
 
17. Кузьма Чорны, 1900―1944: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Барысенка]. ― Мінск: Вучпедвыд БССР, 1954. — 82, [1] с., [1] л. партр.
БА41507*БА41508*БА41509
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. –– 1955. –– № 6. –– С. 30.
3Ок242
 
18. Максім Танк: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. ― Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. — 21, [1] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40767*БА41505*БА41506
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. –– 1955. –– № 6. –– С. 30.
3Ок242
 
19. Пятрусь Броўка: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. ― Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. — 18, [2] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40768*БА41109*БА41110
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А.Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. –– 1955. –– № 6. –– С. 30.
3Ок242
 
20. Без уліку патрабаванняў чытачоў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1954.— 16 кастр.
Аб выданні твораў беларускай класікі ў Дзяржаўным выдавецтве БССР.
4Н//334
 
21. Глубже отображать жизнь советского человека / Н. Ватаци // Правда. — 1954. — 14 дек.
О советской художественной литературе.
4Н//1150
 
22. Литература, любимая народом / Н. Ватаци // Сталинская молодёжь. — 1954. — 15 сент.
О белорусской советской литературе. К третьему съезду писателей Беларуси.
4Н//642
 
1955
 
23. Наспеўшае пытанне / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1955. — 26 лют.
Аб рабоце беларускіх выдавецтваў.
4Н//1877
 
24. Певец народных дум / Н. Ватаци // Сталинская молодёжь. — 1955. — 29 мая.
К 50-летию со дня опубликования первого стихотворения Янки Купалы.
4Н//642
 
25. Узбагацім фонд краязнаўчай літаратуры / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1955. — 16 ліп.
Аб папаўненні фонда аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі рэдкімі беларускімі выданнямі.
4Н//334
 
1956
 
26. Выданне твораў М. Горкага / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1956. — 16 чэрв.
4Н//334
 
27. На мовах народаў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1956. — 17 сак.
Аб перакладах кніг Кандрата Крапівы.
4Н//334
 
28. На мовах народаў свету / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1956. — 15 верас.
Аб перакладах твораў Якуба Коласа.
4Н//334
 
29. Чаму не вывучаюцца мастацкія пераклады? / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1956. — 26 мая.
Стан работы па перакладу мастацкай літаратуры ў Беларусі.
4Н//334
 
1957
 
30. Белорусская литература: краткий рекомендательный указатель / Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина; [составитель Н. Б. Ватаци; научный редактор В. В. Борисенко]. ― Москва: [б. и.], 1957. — 157, [1] с.: портр.
БА53486*АН319007*БА119790
 
Рэцэнзія:
Варановіч, С. Новыя бібліяграфічныя даведнікі / С. Варановіч // Полымя. –– 1959. –– № 5. –– С. 189––190.
3Ок1714
 
31. Іван Шамякін: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. ― Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. — 23, [2] с.: іл. ― (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49493*БА49782*БА49783
 
32. Міхась Лынькоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. ― Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. — 31, [2] с.: іл. ― (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА48884*БА49745*БА49746*БА146719
 
33. Пятро Глебка: кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. ― Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. — 83, [1] с.: іл. ― (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49494*БА144653
 
34. Якуб Колас: да 75-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар С. Г. Анісаў]. ― Мінск: Выдавецтва ЦК КП Беларусі, 1957. — 56, [1] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР).
БА52745*БА52746
 
35. Якуб Колас: памятка читателю / Н. Б. Ватаци; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. ― Москва: [б. и.], 1957. — 24, [2] с., [1] л. портр.
БА53057
 
36. Янка Брыль: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы; рэдактар В. Барысенка]. ― Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. — 33, [2] с.: іл. ― (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49852*БА50057
 
37. Невядомыя творы Максіма Багдановіча / [уступны артыкул: Н. Ватацы, Н. Лапідус] // Полымя. — 1957. — № 5. — С. 155—162.
3ОК1714
 
38. Юнацкія гады Максіма Багдановіча / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. — 1957. — № 5. — С. 19—20.: іл.
3ОК54
 
39. Максім Багдановіч аб чэшскім народзе / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. — 1957. — 15 чэрв.
Пра публіцыстычную дзейнасць пісьменніка.
4Н//334
 
40. Пачэсная справа пісьменнікаў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1957. — 13 лют.
Пра падрыхтоўку да друку зборніка матэрыялаў пра жыццё і дзейнасць К. Чорнага.
4Н//334
 
41. Шалашова, З. П. Янка Купала, 1882―1942: памятка читателю / З. П. Шалашова; [редактор Н. Б. Ватаци]; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. ― Москва: [б. и.], 1957. — 33, [2] с., [1] л. портр.
БА52543
 
1958
 
42. Беларуская літаратура і работа з ёю ў масавых бібліятэках / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. ― Мінск: [б. в.], 1958. — 45, [1] с.
БА56812*БА56813*БА56814
 
Рэцэнзія:
Буран, В. Каштоўны дапаможнік / В. Буран // Літаратура і мастацтва. –– 1958. –– 26 крас.
4н//334
 
43. Максім Багдановіч, 1907—1957: публікацыі твораў і літаратура аб ім / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1958. — 450 л. — Машынапіс.
 
44. Паўлюк Трус: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: [б. в.], 1958. — 30, [1] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР).
БА57773
 
45. Пімен Панчанка: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: [б. в.], 1958. — 37, [1] с.: партр. ― (Пісьменнікі БССР).
БА57770*БА57771*БА57772
 
46. Агульнымі намаганнямі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1958. — 12 сак.
Аб каардынацыі бібліяграфічнай работы ў рэспубліцы.
4Н//334
 
47. Літаратуру трэба прапагандаваць / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1958. — 23 жн.
Аб прапагандзе беларускай літаратуры ў навуковых і масавых бібліятэках рэспублікі.
4Н//334
 
48. На беларускай мове / Н. Ватацы // Мінская праўда. — 1958. — 26 сак.
Аб творах М. Горкага.
4Н//1877
 
49. На ніве роднай культуры / Н. Ватацы, Ф. Мерына // Літаратура і мастацтва. — 1958. — 25 студз.
Пра заслужанага дзеяча культуры БССР, дырэктара Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна І. Б. Сіманоўскага.
4Н//334
 
50. Невядомы тэкст Максіма Багдановіча / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1958. — 7 чэрв.
Разглядаецца верш «Белым кветам адзета каліна», апублікаваны ў газеце «Наша ніва» за 23 лістапада 1912 года.
4Н//334
 
1959
 
51. Міхась Лынькоў: да 60-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Кніжная палата БССР, 1959. — 87, [2] с., [1] л. партр. ― (Пісьменнікі БССР).
БА61835*1БА368653
 
52. Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа / склала Н. Б. Ватацы // Якуб Колас: жыццё і творчасць: альбом / [складальнік Ю. Пшыркоў]. — Мінск, 1959. — С. 183—191.
Ба61361К*Ба61362К*Ба61933К
 
53. На беларускай і кітайскай мовах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1959. — 30 верас.
Аб перакладах твораў беларускіх і кітайскіх пісьменнікаў.
4Н//334
 
54. На беларускай мове / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1959. — 6 чэрв.
Пераклад твораў А. С. Пушкіна.
4Н//334
 
55. На братніх мовах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1959. — 9 верас.
Аб перакладзе твораў латышскіх пісьменнікаў на беларускую мову.
4Н//334
 
56. Патрабаванні чытача / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1959. — 27 чэрв.
Аб прапагандзе беларускай літаратуры ў друку.
4Н//334
 
57. Цікавая кніга пра Беларусь / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. — 1959. — 18 ліп. –– Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Пра кнігу «Революционное движение в Литве и Белоруссии 1905—1907 гг.» (Вильнюс, 1958).
4Н//334
 
58. Цікавы даведнік / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1959. — 4 ліп.
Аб бібліяграфічным даведніку «Творы савецкіх пісьменнікаў у перакладах на замежныя мовы» (М., 1958).
4Н//334
 
59. Каштоўны даведнік / Н. Ватацы // Полымя. — 1959. — № 9. — С. 186. — Рэцэнзія на кнігу: Художня література, выдана на Украіні за 40 років, 1917—1957: бібліографічний покажчик. Ч. 1. — Харків: Книжна палата УРСР, 1958. — 439 с.
3ОК1714
 
60. Прапаганда твораў беларускіх пісьменнікаў: (зборнік метадычных і бібліяграфічных матэрыялаў у дапамогу масавым бібліятэкам вобласці) / Маладзечанская абласная бібліятэка. ― Маладзечна: [б. в.], 1959 (вокладка 1958). — 16, [2] с.: іл.
Выкарыстаны матэрыялы паказальніка «Белорусская литература» (Москва, 1957), які склала Н. Б. Ватацы.
БА59945*БА59947
 
1960
 
61. Кузьма Чорны і маладыя беларускія пісьменнікі / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. — 1960. — № 6. — С. 59—61.
3ОК54
 
62. Малавядомыя творы Кузьмы Чорнага: да 60-годдзя з дня нараджэння / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. — 1960. — № 6. — С. 54—55.: іл.
3ОК54
 
63. Ён ведаў Беларусь / Н. Ватацы, Ф. Куляшоў // Літаратура і мастацтва. — 1960. — 27 студз.
Да 100-годдзя з дня нараджэння А. П. Чэхава.
4Н//334
 
64. Пісьменнік і публіцыст / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. — 1960. — 23 крас.
Да 50-годдзя з дня смерці С. Палуяна.
4Н//334
 
65. Талстой і беларускі народ / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Мінская праўда. — 1960. — 20 лістап.
4Н//1877
 
66. Ул. Маякоўскі ў беларускім друку / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. — 1960. — 27 крас. –– Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
 
67. Периодическая печать Белоруссии, 1817—1916 гг. = Перыядычны друк Беларусі, 1817—1916 гг.: библиографический указатель / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина; [составил А. А. Сакольчик; редактор Н. Б. Ватаци]. — Минск: Книжная палата БССР, 1960. — 138 л.
Ба64402К*Ба64403К*Ба72226К*Ба72227К*Ба72228К
 
1961
 
68. Максім Багдановіч: да 70-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. ― Мінск: Выдавецтва газеты "Мінская праўда", 1961. — 75, [2] с., [1] л. партр.: іл.
БА71883
 
Рэцэнзія:
Аўгусціновіч, М. З якога разліку / М. Аўгусціновіч // Літаратура і мастацтва. –– 1961. –– 24 лістап.
4н//334
 
69. Піліп Пестрак: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. Бурносаў]. ― Мінск: Кніжная палата БССР, 1961. — 30, [2] с., [1] л. партр. ― (Пісьменнікі БССР).
БА68889
 
70. Шаўчэнка ў Беларусі / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Беларусь. — 1961. — № 3. — С. 16.: іл.
3ОК242
 
71. Лапідус, Н. Гучаць яго песні на зямлі беларускай / Н. Лапідус, Н. Ватацы // Мінская праўда. — 1961. — 10 сак.
Да 100-годдзя з дня смерці Т. Г. Шаўчэнкі.
4Н//1877
 
72. Наш вялікі друг / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. — 1961. — 13 чэрв. –– Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Аб творах В. Бялінскага ў бібліятэках Беларусі.
4Н//334
 
73. Нямецкая літаратура на беларускай мове / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. — 1961. — 10 кастр. –– Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
 
74. Праявы даўняй дружбы / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1961. — 19 верас.
Аб беларуска-польскіх літаратурных сувязях.
4Н//334
 
75. У беларускім друку / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. — 1961. — 17 лістап. –– Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Аб дзейнасці М. Ламаносава ў творах беларускіх вучоных і М. Багдановіча.
4Н//334
 
76. У газетах, часопісах, кнігах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1961. — 8 снеж.
Пра публікацыю літаратурнай спадчыны М. Багдановіча.
4Н//334
 
77. Шевченко среди нас / Н. Ватаци, Н. Лапидус // Советская Белоруссия. — 1961. — 17 февр.
К 100-летию со дня смерти.
4Н//620
 
1962
 
78. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1917―1960) = Художественная литература Советской Белоруссии (1917―1960): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. ― Мінск: Дзяржвыд БССР, 1962. — 461, [1] с.
БА75398*1БА377957
 
Рэцэнзіі:
Багдановіч, М. Каштоўны даведнік / М. Багдановіч, І. Саламевіч // Звязда. –– 1962. –– 1 снеж.
4н//245
 
Буран, В. Бібліяграфічны дапаможнік / В. Буран // Настаўніцкая газета. –– 1963. –– 13 лют.
4н//421
 
Буран, В. А. Важный вклад в библиографию белорусской художественной литературы / В. А. Буран // Советская библиография. –– 1963. –– № 4. –– С. 68—72.
3Ок253
 
Варановіч, С. Новы бібліяграфічны даведнік / Сцяпан Варановіч // Полымя. –– 1963. –– № 3. –– С. 187—188.
3Ок1714
 
Крендель, Р. Н. Важное звено в системе пособий / Р. Н. Крендель // Советская библиография. –– 1965. –– № 6. –– С. 52—66.
3Ок253
 
Марцінкоўскі, М. Цікавы даведнік / М. Марцінкоўскі // Літаратура і мастацтва. –– 1963. –– 8 лют.
4н//334
 
79. Якуб Колас: да 80-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Якуба Коласа АН БССР; [склалі: Н. Б. Ватацы, М. Пратасевіч, М. Базарэвіч]. ― Мінск: [б. в.], 1962. — 186 с., [7] л. іл., факсім.
БА75985
 
Рэцэнзія:
Мушынскі, М. Новае выданне даведніка / Міхась Мушынскі // Полымя. –– 1963. –– № 1. –– С. 188—189.
3Ок1714
 
80. Бурносов, В. Журналу «Полымя» сорок лет / В. Бурносов, Н. Ватаци // Нёман. — 1962. — № 6. — С. 134—137.
3ОК1467
 
81. 40 лет на библиотечной работе / В. Адамович, Ю. Бибилло, Н. Ватаци [и др.] // Советская библиография. — 1962. — № 2. — С. 96—98.
К 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР И. Б. Симановского.
3ОК253
 
82. Говорит на разных языках / Н. Ватаци // Сельская газета. — 1962. — 6 июля.
О передвижной купаловской выставке.
4Н//586
 
83. На разных языках / Н. Ватаци // Сельская газета. — 1962. — 3 нояб.
Об издании произведений Якуба Коласа.
4Н//586
 
84. На розных мовах / Н. Ватацы // Голас Радзімы. — 1962. — Лістап. (№ 89).
Аб выданні твораў Якуба Коласа.
4Н//157
 
85. Папулярна, але няпоўна / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. — 1962. — 26 студз. — Рэцэнзія на кнігу: Максім Багдановіч: нарыс аб жыцці і творчасці / М. Барсток. — Мінск: Вучпедвыд БССР, 1961. — 54, [1] с.: фат. –– Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
 
86. Да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы (1882―1942): (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склалі: Э. Н. Цыганкоў, З. У. Дзяканава; пад рэдакцыяй Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1962. — 24, [1] с., уключаючы вокладку.
БА73808
 
87. Прапаганда беларускай лiтаратуры ў масавай бiблiятэцы № 1 Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска: з вопыту работы / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна, Мінскі гарадскі міжведамасны бібліятэчны савет; [Л. Фрыд, М. Масенжнік; рэдактары: Н. Ватацы, Л. Абуховіч]. ― Мінск: [б. в.], 1962. — 8 с.
БА76304
 
1963
 
88. Кандрат Крапіва: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; склала Н. Ватацы. ― Мінск: Кніжная палата БССР, 1963. — 190, [1] с.: іл.
БА80407*АН428565
 
Рэцэнзія:
Буран, В. Даты і творы / В. Буран // Літаратура і мастацтва. –– 1964. –– 14 лют.
4н//334
 
89. А. С. Пушкін і Беларусь: бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1963. — 32 л. — Машынапіс (330 назв.).
 
90. Т. Р. Шаўчэнка і Беларусь: (да 150-годдзя з дня нараджэння): бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1963. — 16 л. — Машынапіс (171 назв.).
 
91. Іван Мележ: кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна; [складальнік І. У. Смыкава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: [б. в.], 1963. — 28, [1] с., [1] л. партр.: іл.
БА79736
 
1964
 
92. Беларускае літаратуразнаўства і крытыка (1945―1963) = Белорусское литературоведение и критика (1945―1963): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. ― Мінск: Кніжная палата БССР, 1964. — 190, [1] с.: факсім.
БА85356
 
Рэцэнзіі:
Бугаёў, Д. Здабыткі літаратуразнаўчай і крытычнай думкі / Дзмітры Бугаёў // Полымя. –– 1965. –– № 3. –– С. 188––190.
3Ок1714
 
Буран, В. Прысвечана крытыцы / В. Буран // Літаратура і мастацтва. –– 1965. –– 2 сак.
4н//334
 
Крендель, Р. Н. Важное звено в системе пособий / Р. Н. Крендель // Советская библиография. –– 1965. –– № 6. –– С. 52––66.
3Ок253
 
Розум, Н. Г. [Рецензия] / Н. Г. Розум // Советская библиография. –– 1966. –– № 3. –– С. 73––74.
3Ок253
 
93. Беларускі фальклор (1926―1963): кароткі бібліяграфічны даведнік / [складальнік І. У. Саламевіч; рэдактар Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: [б. в.], 1964. — 134, [1] с.
БА82876*1БА343651
 
1965
 
94. Гартны, Ц. За сваю волю, за волю краіны / Цішка Гартны; [аўтар уступнага слова Ніна Ватацы] // Полымя. — 1965. — № 12. — С. 10––45.
3ОК1714
 
95. З сямейнага альбома Максіма Багдановіча / Н. Ватацы // Беларусь. — 1965. — № 8. — С. 27.: фат.
3ОК242
 
96. Прапаганда беларускай літаратуры ў сельскіх і клубных бібліятэках: кансультацыя / Н. Б. Ватацы // Материалы трёхдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1965 год: (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников): I квартал. — Минск, 1965. — Л. [17—31].
Ба86422
 
97. У пошуках спадчыны / Ніна Ватацы // Маладосць. — 1965. — № 2. — С. 124—135.: фат.
3ОК54
 
1966
 
98. Беларуская савецкая драматургія, [1917―1965]: бібліяграфія / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. ― Мінск: Кніжная палата БССР, 1966 (выпускныя даныя 1967). — 275, [1] с.
БА97101
 
Рэцэнзіі:
Буран, В. Майстэрства бібліёграфа / В. Буран // Полымя. –– 1968. –– № 1. –– С. 251––252.
3Ок1714
 
Пятровіч, С. Дас’е 552 п’ес / С. Пятровіч // Літаратура і мастацтва. –– 1968. –– 16 студз.
4н//334
 
99. Певец родной земли / Н. Ватаци // Сельская газета. — 1966. — 9 дек.
К 75-летию со дня рождения М. Богдановича.
4Н//586
 
100. [Рецензия] / Н. Б. Ватацы, Е. М. Романович и Е. К. Юревич // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — 1966. — Т. 25, вып. 2. — С. 156—159. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — Рецензия на книгу: Славянское языкознание: библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1960 гг. — Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. — Ч. 1: 1918—1955. — 341, [1] с.; Ч. 2: 1956—1960. — 448, [2] с. –– На русском языке фамилия — Ватаци Н. Б.
3ОК108
 
1967
 
101. Красуйся, горад стольны / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Мінская праўда. — 1967. — 25 чэрв.
Адлюстраванне матэрыялаў пра Мінск у мастацкай літаратуры.
4Н//1877
 
102. Там, дзе жыў Максім Багдановіч / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1967. — 20 студз.
Аб святкаванні 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча ў Горкім.
4Н//334
 
103. Каштоўны бібліяграфічны даведнік / Ніна Ватацы // Полымя. — 1967. — № 8. — С. 247—248. — Рэцэнзія на кнігу: Русские поэты XX века, 1900—1955: библиография / Ан. Тарасенков. — Москва: Советский писатель, 1966. — 484, [2] с.: фот.
3ОК1714
 
104. Дзіцячая літаратура БССР: рэкамендацыйны паказальнік літаратуры, 1961―1965 / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна ; [складальнік З. У. Дзяканава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: [б. в.], 1967. — 94, [2] с.
БА96771*БА97255
 
105. Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову, 1917―1965 гг.: бібліяграфія / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала І. І. Фалькоўская; рэдактар Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Кніжная палата БССР, 1967. — 174, [1] с.
БА98501*БА134146*БА98866
 
1968
 
106. Максім Багдановіч: жыццё і творчасць: матэрыялы для выстаўкі ў школе / [складальнікі: Н. Ватацы, А. Лойка]. ― Мінск: Народная асвета, 1968. — 8 с., 48 л.: іл.
БА103321К
 
107. Бібліяграфія / Ніна Ватацы // Максім Горкі і Беларусь: зборнік артыкулаў і ўспамінаў / [укладальнік Фёдар Куляшоў]. — Мінск, 1968. — С. 245—259.
Адлюстраваны кнігі М. Горкага, выдадзеныя на Беларусі, літаратура аб жыцці і дзейнасці, крытыка-бібліяграфічныя і літаратурна-крытычныя працы.
Ба99853
 
108. «В 1917 году, вдали от родной Белоруссии, в Крыму...» / Н. Ватаци // В мире книг. — 1968. — № 1. — С. 46.: фот.
Об обнаружении ценных документов, связанных с жизнью поэта М. Богдановича.
3ОК2185
 
109. Пра казахска-беларускія літаратурныя сувязі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1968. — 24 верас.
Аб бібліяграфічным паказальніку «Казахские литературные связи (1917—1967 гг.)».
4Н//334
 
110. Сведчанне братняй дружбы / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1968. — 17 снеж.
Аб беларуска-украінскіх літаратурных сувязях.
4Н//334
 
1969
 
111. Беларускія пісьменнікі — перакладчыкі ўкраінскай літаратуры: спіс літаратуры / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1969. — 100 л. — Машынапіс (1000 назв.).
 
112. М. Ю. Лермантаў і Беларусь: бібліяграфічны спіс выданняў М. Ю. Лермантава і публікацыі іх у перыядычным друку, крытычных матэрыялаў аб творчасці / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1969. — 14 л. — Машынапіс (100 назв.).
 
113. Наведванні Беларусі рускімі пісьменнікамі. Выказванні рускімі пісьменнікамі пра Беларусь і беларускую літаратуру: бібліяграфія / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1969. — 15 л. — Машынапіс (102 назв.).
 
114. Брусаў і Максім Багдановіч / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1969. — 4 крас.
Пра кнігу: Брусаўскія чытанні 1966 года (Ерэван, 1968).
4Н//334
 
115. Ці друкаваўся «Слоўнік...» І. Грыгаровіча? / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1969. — 28 кастр.
Разважанні наконт слоўніка беларускай мовы.
4Н//334
 
1970
 
116. М. І. Някрасаў і Беларусь: спіс літаратуры / складальнік Н. Б. Ватацы. —1970. — 16 л. — Машынапіс (152 назв.).
 
1971
 
117. Максім Горкі і Беларусь: бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1971. — 35 л. — Машынапіс (399 назв.).
 
118. Максім Танк: літаратура аб творчасці / складальнік Н. Б. Ватацы. — 1971. — 17 л. — Машынапіс (243 назв.).
 
119. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1961―1968) = Художественная литература Советской Белоруссии (1961―1968): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. ― Мінск: Беларусь, 1971. — 356, [2] с.
БА117524*1БА377958*БА118288
 
Рэцэнзія:
Саламевіч, Я. Надзейны лоцман у кніжным моры / Янка Саламевіч // Полымя. –– 1972. –– № 10. –– С. 239––243.
3Ок1714
 
120. Всего легче и лучше / Н. Ватаци // Нёман. — 1971. — № 9. — С. 181—182.
О переводе белорусской поэзии на языки народов СССР.
3ОК1467
 
121. Лёгкіх шляхоў не шукаў / Ніна Ватацы // Маладосць. — 1971. — № 12. — С. 114—116.
Штрыхі да партрэта М. Багдановіча.
3ОК54
 
122. Слово о старшем брате / Н. Ватаци // Нёман. — 1971. — № 4. — С. 146—156.
Переписка с Павлом Богдановичем.
3ОК1467
 
123. Дзіцячая літаратура БССР: рэкамендацыйны паказальнік літаратуры, 1966―1970 гг. / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [складальнік З. У. Дзяканава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: [б. в.], 1971. — 73, [1] с.
БА116241*БА116325
 
1972
 
124. Сергей Есенин в белорусской печати: список литературы / составитель Н. Б. Ватацы. — 1972. — 4 л. — Машинопись (35 назв.).
 
125. Гучаць на розных мовах / Н. Ватацы // Голас Радзімы. — 1972. — Лістап. (№ 46). — С. 5.
Разглядаюцца творы Я. Коласа.
4Н//157
 
126. Гучаць яго творы на розных мовах / Н. Ватацы // Звязда. — 1972. — 3 лістап.
Да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа.
4Н//245
 
127. Тут жыве мудрасць вякоў: Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна — 50 гадоў / Н. Ватацы; фота Д. Лупача // Звязда. — 1972. — 15 верас.
З гісторыі Бібліятэкі. На здымку — Н. Б. Ватацы.
4Н//245
 
1973
 
128. Адамович, В. С. Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // Советская библиография. — 1973. — № 1. — С. 13—25. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
3ОК253
 
129. Адамович, В. С. Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // 50-летие образования СССР и развитие библиотечного дела в Белоруссии: сборник научных работ / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина. — Минск, 1973. — С. 100—119. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
Ба130654
 
130. «Яна — выдумка маёй галавы...» / Ніна Ватацы // Маладосць. — 1973. — № 8. — С. 146—152.: іл. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Штрыхі да партрэта М. Багдановіча.
3ОК54
 
1975
 
131. Шлях паэта: зборнік успамінаў і біяграфічных матэрыялаў пра Максіма Багдановіча / [складальнік Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1975. — 319 с., [6] л. іл., факсім.: іл.
БА144472
 
132. Максім Багдановіч — Валерыю Брусаву / Н. Б. Ватацы // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1975. — № 1. — С. 41—43: іл. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Аб меркаваннях М. Багдановіча наконт вершаў А. С. Пушкіна.
3ОК1717
 
1976
 
133. Сціпласць і дабрата / Ніна Ватацы // Пясняр мужнасці: кніга пра Пятра Глебку. — Мінск, 1976. — С. 52—53.
Ба148156
 
1977
 
134. Максім Багдановіч: паказальнік твораў, аўтографаў і крытычнай літаратуры / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. ― Мінск, 1977. — 155 с.: партр.
БА150309*1БА343638
 
Рэцэнзіі:
Лапідус, Н. “Кнігапіс” / Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. –– 1977. –– 29 крас. (№ 17). –– С. 7.
4н //334
 
Саламевіч, Я. Усё пра Максіма Багдановіча / Янка Саламевіч // Полымя. –– 1977. –– № 9. –– С. 245—248.
3Ок1714
 
Poźniak, T. [Recenzja] / Telesfor Poźniak // Slavia orientalis. –– 1977. –– Rocznik XXVI, № 4. –– S. 497—498.
19ин1345
 
135. Да святла новага жыцця: тэма рэвалюцыі ў беларускай прозе / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. — 1977. — 2 лістап.
4Н//2796
 
136. Сила правды / Н. Ватаци // Знамя юности. — 1977. — 25 авг.
О необходимости расширения сети библиотек, увеличения тиражей выпускаемых книг.
4Н//251
 
1978
 
137. Лев Толстой и Белоруссия: (к 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого: материал в помощь лектору) / Н. Б. Ватаци, Н. И. Лапидус; Правление общества "Знание" Белорусской ССР, Правление Добровольного общества любителей книги Белорусской ССР. ― Минск, 1978. — 21 с.
БА158303*БА158363*1БА286363
 
138. Нязгаснае святло / Ніна Ватацы, Навум Лапідус // Полымя. — 1978. — № 9. — С. 213—221. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Да 150-годдзя з дня нараджэння Л. М. Талстога.
3ОК1714
 
139. Ганаровы член Мінскай бібліятэкі / Н. Ватаці, Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. — 1978. — 4 ліп. — На беларускай мове –– Ватацы Н.
Да 150-годдзя з дня нараджэння Л. М. Талстога.
4Н//2796
 
140. Диалог с белорусским народом / Н. Ватаци, Н. Лапидус // Сельская газета. — 1978. — 15 авг.
О письмах белорусских крестьян Л. Н. Толстому.
4Н//586
 
141. Надрукавана ў Оршы / Н. Ватацы // Вячэрні Мінск. — 1978. — 8 верас.
Пра апавяданне Л. М. Талстога «Упусціш агонь — не патушыш», якое выйшла асобным выданнем у 1918 г.
4Н//2796
 
142. Няхамкін, С. Галоўная бібліятэка рэспублікі / С. Няхамкін // Літаратура і мастацтва. –– 1978. –– 24 лістап. (№ 47). –– С. 11.
Аб Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, у т.л. пра аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі расказвае Н. Б. Ватацы.
4Н//334
 
1979
 
143. А. С. Пушкин и Белоруссия: (к 180-летию со дня рождения А. С. Пушкина: материал в помощь лектору) / Н. Б. Ватаци, Н. И. Лапидус; Правление общества "Знание" Белорусской ССР, Правление Добровольного общества любителей книги Белорусской ССР. ― Минск, 1979. — 19 с.
БА162596*БА162597
 
144. Дабрата / Ніна Ватацы // Святло яго душы: успаміны пра Міхася Лынькова / складальнікі: С. Лынькова-Куспіц, Ю. Пшыркоў. — Мінск, 1979. — С. 143—144.
Ба163880*Ба164376
 
145. Дарэвалюцыйныя пераклады вершаў М. Багдановіча на польскую мову / Н. Б. Ватацы // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. — Минск, 1979. — С. 69—73. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Ба163422*Ба162919
 
146. Зноў пра Вераніку / Ніна Ватацы // Маладосць. — 1979. — № 1. — С. 166—173: іл.
Меркаванні наконт правобраза Веранікі з аднайменнай паэмы М. Багдановіча ў асобе Г. Р. Какуевай.
3ОК54
 
147. Кондратовская, М. Е. Личная библиотека Е. Ф. Карского в фондах Государственной библиотеки БССР имени В. И. Ленина / М. Е. Кондратовская, Н. Б. Ватаци // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. — Минск, 1979. — С. 5—14. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
Ба163422*Ба162919
 
148. Максім Багдановіч у дарэвалюцыйнай літаратурнай крытыцы: (бібліяграфічны агляд) / Н. Б. Ватацы // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей. — Минск, 1979. — С. 53—68. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Ба163422*Ба162919
 
149. Слоўнік псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў / Н. Ватацы, В. Дышыневіч // Літаратура і мастацтва. — 1979. — 8 чэрв. (№ 23). — С. 6.
Аб неабходнасці выдання слоўніка.
4Н//334
 
1980
 
150. Библиография / Н. Б. Ватацы // Белорусская ССР: краткая энциклопедия. — Минск, 1980. — Т. 3: Наука и научные учреждения. Техника и технология. Народное образование. Культурно-просветительные учреждения. Печать, телевидение, радиовещание. Здравоохранение. Физкультура и спорт. — С. 103—104. –– На русском языке фамилия — Ватаци Н. Б.
Ба171323*Ба172196
 
151. Бібліяграфія / Н. Б. Ватацы // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. — Мінск, 1980. — Т. 3: Навука і навуковыя ўстановы. Тэхніка і тэхналогія. Народная асвета. Культурна-асветныя ўстановы. Друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне. Ахова здароўя. Фізкультура і спорт. — С. 118—119.
Ба169778*Ба169207*Ба169674
 
152. Биобиблиография / Н. Б. Ватацы // Белорусская ССР: краткая энциклопедия. — Минск, 1980. — Т. 3: Наука и научные учреждения. Техника и технология. Народное образование. Культурно-просветительные учреждения. Печать, телевидение, радиовещание. Здравоохранение. Физкультура и спорт. — С. 107. –– На русском языке фамилия — Ватаци Н. Б.
Ба171323*Ба172196
 
153. Біябібліяграфія / Н. Б. Ватацы // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. — Мінск, 1980. — Т. 3: Навука і навуковыя ўстановы. Тэхніка і тэхналогія. Народная асвета. Культурна-асветныя ўстановы. Друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне. Ахова здароўя. Фізкультура і спорт. — С. 122.
Ба169778*Ба169207*Ба169674
 
154. Писать историю современности / Н. Б. Ватаци // Знамя юности. — 1980. — 27 мая.
О роли литературы, печати в духовном обогащении, идейно-нравственном совершенствовании личности, о домашних библиотеках и использовании книг из них.
4Н//251
 
1981
 
155. Песня Максіма / Ніна Ватацы. ― Мінск: Рэдакцыя газеты "Голас Радзімы", 1981. — 58, [2] с.: іл. ― (Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы": ГР).
БА173292*БА173844*1БА68520
 
156. Белорусский "экватор": путевая книга в шести тетрадях: [путешествующим от западной и восточной границы БССР до Минска]: / А. С. Дитлов [и др.]; при участии: О. Б. Бурака, Н. Б. Ватаци [и др.]. ― Минск: Полымя, 1981. –– 129 с., 135 с. –– Книга-"перевертыш".
БА175902*БА176914
 
157. Книжное ядро сельской библиотеки-филиала: методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [составители: Н. Б. Ватаци и др.]. ― Минск: Госбиблиотека БССР, 1981. — 60 с.
БА173039*БА173266
 
Рецензия:
Маркина, А. В. Начало положено / А. В. Маркина // Советское библиотековедение. –– 1983. –– № 2. –– С. 103—104.
3Ок2229
 
158. Перыядычны друк Беларусі: [энцыклапедычны даведнік / В. С. Адамовіч і інш.; адказны рэдактар Н. І. Копысава]. ― Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1981. — 223 с.: факсім. ― (Энцыклапедычная бібліятэчка "Беларусь").
Адным з аўтараў даведніка з’яўляецца Н. Б. Ватацы.
БА174545*БА175102*1БА281766*БА174545
 
159. «А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...» / Ніна Ватацы // Маладосць. — 1981. — № 6. — С. 171—178: іл.
Новыя старонкі жыцця і творчасці М. Багдановіча.
3ОК54
 
160. «Вянок» / Ніна Ватацы // Беларусь. — 1981. — № 11. — С. 16—17: іл.
Да 90-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
3ОК242
 
161. Яны ведалі паэта / Ніна Ватацы // Полымя. — 1981. — № 12. — С. 174—188. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Успаміны пра М. Багдановіча.
3ОК1714
 
162. Паэт з легенды / Н. Ватацы // Настаўніцкая газета. — 1981. — 9 снеж.
Матэрыялы аб жыцці і дзейнасці М. Багдановіча.
4Н//421
 
163. У вянок Максіму / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. — 1981. — 17 снеж. (№ 50). — С. 6—7.
Даследаванне творчасці М. Багдановіча.
4Н//157
 
164. Прыкрыя праблемы / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1981. — 9 кастр. (№ 41). — С. 7. — Рэцэнзія на кнігу: Пісьменнікі Савецкай Беларусі: кароткі даведнік / складальнік А. К. Гардзіцкі. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1981. — 406, [1] с.: фат.
4Н//334
 
1982
 
165. «Загляне сонца і ў наша аконца» / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. — Москва, 1982. — С. 184—185.
О первом белорусском легальном издательском товариществе.
1ОК211626К
 
166. «Наша нива» / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. — Москва, 1982. — С. 372.
О белорусском издательстве «Наша ніва» (1907—1914 гг.).
1ОК211626К
 
167. Эпимах-Шипилло Бронислав Игнатьевич / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. — Москва, 1982. — С. 611—612.
О деятеле белорусской культуры, издателе, фальклористе, языковеде, литературоведе.
1ОК211626К
 
168. Людзі і кнігі / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. — 1982. — 30 верас. (№ 39). — С. 6.
Аб Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і яе сувязях з беларускімі пісьменнікамі.
4Н//157
 
1983
 
169. Якуб Колас : да 100-годдзя з дня нараджэння: біябібліяграфічны паказальнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Якуба Коласа; [склалі: Н. Б. Ватацы і інш.]. ― Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1983. — 422 с.: іл., партр.
БА188555*БА187929
 
170. Сіла сонечных промняў / [Ватацы Н. Б.; запісала] Дзіяна Чаркасава // Голас Радзімы. — 1983. — 2 чэрв. (№ 22). — С. 6—7.
Н. Б. Ватацы расказвае пра свой жыццёвы шлях, прафесійную дзейнасць.
4Н//157
 
1984
 
171. Аўтографы / Ніна Ватацы // Успаміны пра Цішку Гартнага. — Мінск, 1984. — С. 63—64.
Пра рукапісы Ц. Гартнага, падораныя ім Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Ба193264*Ба193583
 
172. Бібіла Юлія Іосіфаўна / Н. Б. Ватацы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск, 1984. — Т. 1: Акапэла—Габелен. — С. 433—434. — Бібліяграфія: 6 назваў.
1Ба390148*1Ба390155*1Ба390157
 
173. Бібліятэка Я. Ф. Карскага / Н. Б. Ватацы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск, 1984. — Т. 1: Акапэла—Габелен. — С. 442.
1Ба390148*1Ба390155*1Ба390157
 
174. Лермантаў па-беларуску / Ніна Ватацы // Беларусь. — 1984. — № 10. — С. 22.
Да 170-годдзя М. Ю. Лермантава.
3ОК242
 
175. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1984―1986.
Т. 1.: Вершы, балады і паэмы. ― 1984. — 318, [1] c., [4] л. iл.
БА196544*БА197333
 
1985
 
176. Насустрач юбілею / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1985. — 11 кастр. (№ 41). — С. 15.
Ліст у рэдакцыю. Пра падрыхтоўку да 100-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
4Н//334
 
177. Беларуская Ясенініяна (1925―1984): бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства культуры БССР, Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна; складальнік Фрыдман У. М.; рэдактар Ватацы Н. Б. ― Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1985. — 74, [8] с.: іл.
БА203991*1БА377960
 
Рэцэнзія:
Кажамякін, Ц. Першая “Беларуская Ясенініяна” / Ц. Кажамякін // Гомельская праўда. –– 1986. –– 15 студз.
4н//1828
 
178. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1984―1986.
Т. 2: Балады, паэмы. ― 1985. — 349, [2] с., [4] л. іл.
БА201497*БА201859
 
179. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1984―1986.
Т. 3: Драматычныя творы. ― 1985. — 333, [1] с., [4] л. іл.
БА202272*БА202902
 
1986
 
180. Шляхі: гісторыка-літаратурныя артыкулы / Н. Б. Ватацы. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. — 172, [1] с., [8] л. іл.
БА206906*БА207747
 
Рэцэнзіі:
Бабей, В. І паўстае вобраз паэта... / В. Бабей // Мінская праўда. –– 1986. –– 17 верас.
4н//1877
 
Островцов, С. Легких дорог не искал / С. Островцов // Гродненская правда. –– 1987. –– 7 янв.
4н//1829
 
Сидоревич, А. Штрихи к портрету Максима Книжника / Анатоль Сидоревич // Нёман. –– 1987. –– № 4. –– С. 165—167.
3Ок1467
 
Ягоўдзік, У. Асоба, дакумент, вобраз / Уладзімір Ягоўдзік // Полымя. –– 1987. –– № 1. –– С. 215—217.
3Ок1714
 
181. Выданні на беларускай мове, XIX — пачатак XX ст. = Издания на белорусском языке, XIX — начало XX в. / [аўтар прадмовы Н. Б. Ватацы] // Кніга Беларусі, 1517—1917 = Книга Белоруссии, 1517—1917: зводны каталог. — Мінск, 1986. — С. 193—272. — Тэкст прадмовы паралельны на беларускай, рускай мовах.
Ба206784*Ба207078
 
182. Яшчэ раз пра эпісталярый А. Я. Багдановіча / Ніна Ватацы // Полымя. — 1986. — № 5. — С. 181—185. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Пра бацьку М. Багдановіча.
3ОК1714
 
183. Шамякін, І. На строме жыцця / Іван Шамякін, Ніна Ватацы; [запісала А. Стулава] // Вячэрні Мінск. — 1986. — 22 крас.
Аб беларускай літаратуры разважаюць напярэдадні з’езда пісьменнікаў дэлегаты, сярод якіх — Н. Б. Ватацы.
4Н//1877
 
184. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1984―1986.
Т. 4: Артыкулы, дзённік, "мая анкета". ― 1986. — 349, [2] c., [4] л. іл.
БА205410*БА206259
 
185. Кніга Беларусі (1517―1917) = Книга Белоруссии (1517―1917): зводны каталог / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя; [складальнікі: Г. Я. Галенчанка, Т. В. Непарожная, Т. К. Радзевіч; навуковыя рэдактары: С. Х. Александровіч, Н. Б. Ватацы, І. П. Хаўратовіч]. ― Мінск: БелСЭ, 1986. — 614, [1] с., [12] л. іл.
БА206784*БА207078
 
186. Ніл Гілевіч: (метадычныя рэкамендацыі па прапагандзе творчасці пісьменніка) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Добраахвотнае таварыства аматараў кнігі БССР; [складальнік М. Р. Розум; рэдактар Н. Б. Ватацы]. ― Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1986. — 24 с. ― (Сучасныя беларускія пісьменнікі).
1БА129223
 
1987
 
187. Загадка Багдановіча / Ніна Ватацы // Звязда. — 1987. — 24 мая.
Аб творчасці М. Багдановіча.
4Н//245
 
1988
 
188. Белорусская литература: рекомендательный библиографический справочник / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [авторы-составители: Н. Б. Ватаци, М. А. Коваленко, Р. Ф. Сипакова; научный редактор М. И. Мушинский]. ― Москва: Книжная палата, 1988. — 255, [1] с.: портр.
БА218599
 
189. Белорусский "экватор": путевая книга-беседа в 6 тетрадях о путешествии по земле белорусской в полосе, примыкающей к автомобильной магистрали Москва-Брест от 456-го км до границы страны / [А. С. Дитлов, Н. Б. Ватаци и др.; художник Н. А. Петкун; фотографы: В. С. Брейтман, А. С. Дитлов]. ― 2-е изд., дополненное и переработанное. ― Минск: Полымя, 1988. — 326, [2] с.: цв. ил.
БА224389
 
1989
 
190. Бацька паэта / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. — 1989. — 2 сак. (№ 9). — С. 6.
Пра беларускага этнографа А. Я. Багдановіча.
4Н//157
 
1992
 
191. Зберагала памяць пра Максіма... / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. — 1992. — 24 ліп. (№ 30). — С. 12.
Да 80-годдзя з дня нараджэння стрыечнай пляменніцы М. Багдановіча Н. Г. Кунцэвіч.
4Н//334
 
1993
 
192. Беларуская драматургія, 1966―1986: бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; [складальнік Н. Б. Ватацы; навуковы рэдактар Т. Я. Гаробчанка]. ― Мінск: НББ, 1993. — 445, [1] с., уключаючы вокладку.
1БА45669*1БА45670*1БА46130*1БА46131*1БА46132
 
Рэцэнзіі:
Марціновіч, А. Дакладна, усеахопна / Алесь Марціновіч // Тэатральная Беларусь. –– 1995. –– № 3. –– С. 59—60.
3Ок2492
 
Тарасенка, К. Бібліяграфія... ды не сумна / К. Тарасенка // Літаратура і мастацтва. –– 1995. –– 10 сак. (№ 10). –– С. 6—7.
4н//334
 
1994
 
193. Голас вясны далёкай: Паўлюк Трус ва ўспамінах, лістах, артыкулах, вершах / [складальнікі: Н. Б. Ватацы, Я. І. Садоўскі]. ― Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. — 205, [2] с., [4] л. iл.
1БА27468*1БА27469*1БА29404*1БА29405*1БА29406
 
1996
 
194. «Не трэба нічога перапісваць...» / Ніна Барысаўна Ватацы; запісаў Віталь Скалабан // Культура. — 1996. — 14—20 лют. (№ 7). — С. 13.
З успамінаў Н. Б. Ватацы пра М. М. Улашчыка.
4Н//323