MainAbout the LibraryStructure of the LibraryInformation Resources Development and User ServiceInformation CenterBibliography Research DepartmentPublications by employees

Publications by employees

2017

 1. Барановский, А.Л. Железнодорожное строительство в военном городке Боровка Лепельского района : неизвестные страницы истории / А.Л. Барановский // Віцебскі край : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, 24 лістапада 2016 г., Віцебск / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама, Дзяржаўная ўстанова «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», Установа культуры «Віцебскі абласны краязнаўчы музей», Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», Кафедра гісторыі Беларусі ; [рэдкал. : Т.М. Адамян (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Т. 2. – С. 23–28.
 2. Барановский, А.Л. Фотоархив личного архивного фонда библиографа А.А. Сакольчика (1896–1983) Национальной библиотеки Беларуси / А. Л. Барановский // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. У 2 ч. Ч. 2 / [склад. А.А. Суша ; нав. рэд. Р.С. Матульскі]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – С. 68–70.
 3. Барановский, А.Л. «Я хотел бы стать поэтом…» : Калецкий Павел Исаакович (1906–1942) : 110 лет со дня рождения : забытые имена, несостоявшиеся юбилеи… / А.Л. Барановский // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад. : Т.А. Сапега, А.А. Суша. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Вып. 20. – С. 241–251.
 4. Брага Г. В. З гісторыі беларускага кнігадрукавання (1517 г. – XVIII ст.) : (бібліяграфічны спіс) // Бібліятэчны свет. – 2017. – № 3. – С. 9–10. – Бібліяграфія: 10 назв.
 5. Варанько, К. Д. Бабруйск – культурная сталіца Беларусі 2017 года / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 7. – С. 76–77 : іл.
 6. Варанько, К. Д. Да 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 6. – С. 68–70 : іл.
 7. Варанько, К. Д. Да 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання / К. Д. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – № 9. – С. 68.
 8. Варанько, К. Д. 2 лістапада – 300 гадоў з дня нараджэння К. Вырвіча (1717–1793), гісторыка, географа, філосафа, педагога / К. Д. Варанько // Геаграфія. – 2017. – № 11. – С. 59–60. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 9. Варанько, К. Д. Каралева рапіры : [пра А. Д. Бялову, заслужанага дзеяча фізічнай культуры Беларусі, заслужанага трэнера Беларусі па фехтаванні на рапірах] / Кацярына Варанько // Здаровы лад жыцця. – 2017. – № 7. – С. 46–47 : іл. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 10. Варанько, К. Д. Сродак прагрэсу : [з гісторыі кнігадрукавання] [Электронны рэсурс] / Кацярына Варанько // Звязда. – 2017. – 27 ліп. – Рэжым доступу: http://zviazda.by/be/news/20170727/1501159048-srodak-pragresu. – Дата доступу: 03.01.2018.
 11. Варанько, К. Д. 100 гадоў з дня нараджэння М. І. Барысенкі (1917–1984), вучонага і канструктара ў галіне ракетабудавання і касманаўтыкі / К. Д. Варанько // Фізіка. – 2017. – № 5. – С. 54–55. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 12. Воронько, Е. Д. 28 марта – 425 лет со дня рождения чешского педагога, общественного деятеля Яна Амоса Коменского (1592–1670) / Е. Д. Воронько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 3. – С. 74–77.
 13. Воронько, Е. Д. Средство прогресса : [из истории книгопечатания] [Электронный ресурс] / Екатерина Воронько ; перевод с белорусского Е. Дешко // Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси. – Режим доступа: http://www.nlb.by/portal. – Дата доступа: 03.01.2018.
 14. Ганчарова, А. В. Краеведческие библиографические издания областных библиотек Беларуси (2011–2015) / Ганчарова А. В. // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. : у 2 ч. / [складальнік А. А. Суша ; навуковы рэдактар Р. С. Матульскі]. – Мінск, 2017. – Ч. 2. – С. 51–54. – Библиография: 5 назв.
 15. Ганчарова, А. В. Работа с древними актами управленческих и архивных структур Северо-Западного края Российской империи (XIX – начало XX в.) / А. В. Ганчарова // Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд “Русский мир” ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; научный редактор Т. В. Кузьминич. – Минск, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв.
 16. Ганчарова, А. В. Экспромты из жизни председателей Виленской комиссии для разбора и издания древних актов П. В. Кукольника и И. А. Никотина / А. В. Ганчарова // Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд “Русский мир” ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; научный редактор Т. В. Кузьминич. – Минск, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв.
 17. Градоўкіна, І. У. Перыядычныя выданні Заходняй Беларусі (1921–1939) як аб’ект нацыянальнай бібліяграфіі / Градоўкіна І. У. // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. : у 2 ч. / [складальнік А. А. Суша ; навуковы рэдактар Р. С. Матульскі]. – Мінск, 2017. – Ч. 2. – С. 39–45. – Рэзюмэ на рускай мове. – Бібліяграфія: 9 назв.
 18. Градоўкіна, І. У. Фарміраванне кантэнту ЭІР “Нацыянальная бібліяграфія Беларусі”: арганізацыйна-метадычныя аспекты / Градоўкіна Ірына Уладзіміраўна // Бібліятэчны веснік : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2017. – Вып. 9. – С. 103–112. – Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 19. Гурко, Т. І. Ці сапраўды халодны вечар? Бо вечар – цеплы [Электронны рэсурс] / Т. І. Гурко ; гутарку вяла Алена Дзяшко // Інтэрнет-партал Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – Рэжым доступу: http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=163574&lang=ru&rubricId=711. – Дата доступу: 30.06.2017.
 20. Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909‒1919): документы и материалы [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси [и др.] ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв. ; 12 см; в контейнере, 19х14 см. – Среди авторов-составителей: И. В. Грядовкина, А. В. Ганчарова.
 21. Панкратава, Н. Магчымасці – на максімум : [гутарка з уладальнікамі грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2017 г. у галіне культуры] / Настасся Панкратава // Культура. – 2017. – 18 лютага. – Сярод суразмоўцаў: Градоўкіна І. У.
 22. Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд “Русский мир” ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; научный редактор Т. В. Кузьминич. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв. ; 12 см; 19х14 см. – Часть текста на белорусском и польском языках. – Среди авторов-составителей также: И. В. Грядовкина.
 23. Супрановіч (Гурко), Т. І. Віхор лёсу : апавяданне / Таіса Супрановіч // Літаратура і мастацтва. – 2017. – 21 ліп.
 24. Супрановіч (Гурко), Т. І. Халодны дзень і цёплы вечар : [аповесці, апавяданні] / Таіса Супрановіч ; [прадмова А. Рагулі]. – Мінск : Звязда, 2017. – 203, [2] с. : іл. – Змест: аповесці: Пракрустава ложа ; Матчын зарок ; Халодны дзень і цёплы вечар ; апавяданні: Зямное шчасце чалавека ; Парэчкі ; Хутаранка ; Жывуць у вёсцы людзі ; Жыць ды цешыцца. – Рэцэнзія: Дзяшко, А. Ці сапраўды халодны вечар? / Алена Дзяшко // Літаратура і мастацтва. 2017. 26 мая.
2016

 1. Барановский, А. Л. Инскрипты из личной библиотеки семьи Сакольчик, сотрудников Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина / Барановский А. Л. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2016. – Вып. 19. – С. 204–219. – Библиография: 7 назв.
 2. Барановский, А. Л. Лепельское пехотное училище (1940–1957) / Барановский А. Л. // Віцебскі край : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М. Я. Нікіфароўскага, 5 лістапада 2015 г., Віцебск. – Мінск, 2016. – Т. 1. – С. 77–81.
 3. Барановский, А. Л. Формирование личного архивного фонда Адама Антоновича Сакольчика (1896–1983) Национальной библиотеки Беларуси: к 120-летию белорусского библиографа / А. Л. Барановский // Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.», Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. / [складальнікі : Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 56–61.
 4. Варанько, К. Д. Вывучэнне біяграфій пісьменнікаў XIX стагоддзя ў IX класе : матэрыял у дапамогу настаўніку // Беларуская мова і літаратура. – 2016. – № 10. – С. 44–53.
 5. Варанько, К. Д. Даследчык фаўны Беларусі / К. Д. Варанько // Біялогія і хімія. – 2016. – № 6. – С. 66–67. Пра вядомага беларускага натураліста, заснавальніка беларускай арніталагічнай навукі К. Тызенгаўза з нагоды яго 230-годдзя.
 6. Варанько, К. Д. Да 120-годдзя з дня нараджэння вучонага-псіхолага, педагога Л. С. Выгоцкага (1896–1934) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 10. – С. 60–63.
 7. Варанько, К. Д. Маладзечна – культурная сталіца Беларусі 2016 года / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 4. – С. 75–76.
 8. Воронько, Е. Д. 27 апреля – 225 лет со дня рождения Сэмюэла Морзе (1791–1872) / Е. Д. Воронько // Фізіка. – 2016. – № 2. – С. 37.
 9. Воронько, Е. Д. 10 июля – 160 лет со дня рождения Николы Теслы (1856–1943) / Е. Д. Воронько // Фізіка. – 2016. – № 4. – С. 58–59.
 10. Воронько, Е. Д. К 160-летию со дня рождения австрийского психиатра и психолога Зигмунда Фрейда (1856–1939) / Е. Д. Воронько // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 4. – С. 73–74.
 11. Ганчарова, А. В. Агляд краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі абласных бібліятэк Беларусі за 2011–2015 гг. / Ганчарова А. В. // Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011–2015) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2016. – 46 с.
 12. Ганчарова, А. В. Опыт Национальной библиотеки Беларуси по созданию ретроспективных сводных каталогов и перспективы в контексте формирования электронного информационного ресурса национальной библиографии Беларуси // Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.», Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. / [складальнікі : Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 62–64.
 13. Ганчарова, А. В. Эпизоды из жизни председателей Виленской комиссии для разбора и издания древних актов П. В. Кукольника и И. А. Никотина / Ганчарова А. В. // Віцебскі край : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М. Я. Нікіфароўскага, 5 лістапада 2015 г., Віцебск. – Мінск, 2016. – Т. 1. – С. 87–90 : ил. – Библиография: 7 назв.
 14. Градоўкіна, І. У. Праект "Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі" ў кантэксце стварэння крыніцазнаўчай базы па гісторыі айчыннай навукі і адукацыі / Градоўкіна І. У. // Материалы IV Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры". Информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде, Минск, 4–6 октября 2016 г. / [составитель А. А. Суша ; научный редактор Р. С. Мотульский]. – Минск, 2016. – С. 60–67. – Рэзюмэ на рускай мове. – Бібліяграфія: с. 67.
 15. Грядовкина, И. В. Роль Национальной библиотеки Беларуси в развитии национальной библиографии / И. В. Грядовкина // Универсальные библиографические ресурсы : материалы ІІ Международного библиографического конгресса (Москва, 6–8 октября 2015 г.). – Москва, 2016. – С. 102–115. – Библиография в примечаниях: с. 113–115.
 16. Гурко, Т. І. Беларуская мова і чартапалох / Таіса Супрановіч // Культура. – 2016. – 30 ліпеня (№ 31). – С. 4, 5.
 17. Гурко, Т. І. “Славянская кроў, яўрэйская кроў …” : урывак з аповесці / Таіса Супрановіч // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 8 ліпеня (№ 27). – С. 9.
 18. Гурко, Т. І. Этапы Самсона Пярловіча / Таіса Супрановіч // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 23 верас. (№ 23). – С. 7.
 19. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў чэрвені – кастрычніку 2016 г.) / [падрыхтавала] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2016. – № 6. – С. 171–173.
 20. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў студзені – маі 2016 г.) / [падрыхтавала] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2016. – № 5. – С. 142–147.
 21. Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў : навукова-метадычнае выданне / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [аўтары-складальнікі: І. У. Градоўкіна і інш.] ; пад навуковай рэдакцыяй Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – (Серыя "БібліяКансультант"). – Частка тэксту на рускай мове. – Бібліяграфія:. с. 103–106 (29 назв.), 138 (7 назв.). – Сярод складальнікаў таксама: А. В. Ганчарова, А. І. Касінская.
 22. Новинки психолого-педагогической литературы : [октябрь 2015 г. – февраль 2016] / подготовила И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 4. – С. 77–78.
 23. Симончик, А. Н. Исследования 90-х гг. XХ – начала ХХI в. о развитии белорусской литературы в конце XVIII – первой половине XIX в. / А. Н. Симончик // Раманаўскія чытанні – XI : зборнік артыкулаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 26–27 лістапада 2015 года, г. Магілёў / [рэдкалегія: Я. Р. Рыер (старшыня) і інш.]. – Магілёў, 2016. – С.124–126. – Резюме на русском и английском языках. – Библиография: 14 назв.
 24. Симончик, А. Н. Исследования 90-х гг. XX – начала XXI в. по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – 2016. – № 2. – С. 56–62. – Резюме на русском и английском языках. – Библиография: 41 назв.
 25. Симончик, А. Н. Исследования 90-х гг. XХ – начала ХХI в. о развитии музыкального искусства Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XXI (68) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 11–12 февраля 2016 г., [г. Витебск] : в 2 т. / [редколлегия: И. М. Прищепа (главный редактор) и др.]. – Витебск, 2016. – Т. 1. – С. 317–318. – Библиография: 13 назв.
 26. Симончик, А. Н. Исследования советского периода о развитии музыкального искусства Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XXI (68) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 11–12 февраля 2016 г., [г. Витебск] : в 2 т. / [редколлегия: И. М. Прищепа (главный редактор) и др.]. – Витебск, 2016. – Т. 1. – С. 319–320. – Библиография: 14 назв.
 27. Симончик, А. Н. Исследования 60–80-х гг. ХХ в. по истории культуры Беларуси / А. Н. Симончик // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2016. – № 2. – С. 7–11.
 28. Симончик, А. Н. Историографическая концепция истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – 2016. – № 3. – С. 47–51.
 29. Симончик, А. Н. Историография истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук : специальность 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования / Симончик Александр Николаевич ; Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка". – Минск, 2016. – 23 с. – Резюме параллельно на белорусском, русском и английском языках. – Библиография: с. 17–20 (23 назв.), библиография в подстрочных примечаниях.
 30. Славуты бібліёграф ХХ стагоддзя А. А. Сакольчык: да 120-годдзя з дня нараджэння = Выдающийся библиограф ХХ века А. А. Сакольчик: к 120-летию со дня рождения [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А. Л. Бараноўскі, рэдактар І. У. Градоўкіна. – Электронныя тэкставыя, графічныя і інш. даныя. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. – (Славутыя імёны). – Тэкст паралельны: беларускі, рускі.
 31. Шереметьева, А. А. Электронный информационный ресурс национальной библиографии Беларуси / Шереметьева Алла Анатольевна, Грядовкина Ирина Владимировна // Бібліятэчны веснік : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2016. – Вып. 8. – С. 148–155. – Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.

2015

 1. Барановский, А. Л. Исторические некрополи Станьковского ключа : материалы полевых исследований / А. Л. Барановский // Спадчына роду Гутэн-Чапскіх : актуальнае становішча даследаванняў : матэрыялы Міжнароднага навуковага семінара (Мінск, 21 мая 2014 года) / рэдкалегія: І. Кароль, І. Гатальскі. – Мінск, 2015. – [С. 3–25].
 2. Бараноўскі, А. Л. Грамадзянскія могілкі па вул. 2-я Ленінская г. Дзяржынска Мінскай вобл. : гістарычная даведка / аўтар-складальнік А. Л. Бараноўскі // План-проект благоустройства гражданского кладбища по ул. 2-я Ленинская в г. Дзержинске Минской обл., 2015 год / КУП “Минский институт благоустройства и городского дизайна ; главный архитектор Л. П. Горбачева [и др.]. – Минск : ХП “Минск-проект”, 2015. – 11 с. : ил., фото, 3 карты.
 3. Варанько, К. Д. Беларусь не забудзе свайго героя / К. Дз. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2015. – № 5. – С. 65–66.
 4. Варанько, К. Д. Біяграфіі беларускіх паэтаў 1920-х гадоў (матэрыял у дапамогу настаўніку, Х клас) / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 9. – С. 49–54.
 5. Варанько, К. Д. Да 525-годдзя нараджэння Ф. Скарыны (1490?–1551?) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 9. – С. 72–75.
 6. Варанько, К. Д. Майстар на ўражанні / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 13 лют. (№ 6). – С. 13.
 7. Варанько, К. Д. Паклонімся вялікім тым гадам : (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 5. – С. 75–76.
 8. Варанько, К. Д. Паклонімся вялікім тым гадам / К. Дз. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2015. – № 7. – С. 64.
 9. Варанько, К. Д. Паклонімся вялікім тым гадам / Кацярына Варанько // Настаўніцкая газета. – 2015. – 2 ліпеня (№ 79). – С. 12.
 10. Варанько, К. Д. 5 лістапада – 150 гадоў з дня нараджэння А. А. Бялыніцкага-Бірулі (1864–1937), вучонага ў галіне заалогіі і зоагеаграфіі, падарожніка / К. Д. Варанько // Геаграфія. – 2014. – № 12. – С. 59–60.
 11. Варанько, К. Д. 110 гадоў з дня нараджэння Т. В. Бірыч (1905–1993), вучонага ў галіне афтальмалогіі / К. Д. Варанько // Здравоохранение. – 2015. – № 1. – С. 79–80.
 12. Варанько, К. Д. 30 студзеня – 90 гадоў з часу стварэння (1925) Бярэзінскага біясфернага запаведніка / К. Д. Варанько // Біялогія і хімія. – 2015. – № 1. – С. 58–60.
 13. Ганчарова, А. В. Краткий обзор деятельности просветительных учреждений для разбора и издания древних актов в Северо-Западном крае Российской империи / Ганчарова А. В. // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.” (Мінск, 16–17 крас. 2015 г.) – Мінск, 2015. – С. 281–288. – Библиография: 15 назв.
 14. Градоўкіна, І. У. Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі як сродак пошуку сведак аб малавядомых асобах і падзеях беларускай гісторыі : на прыкладзе біяграфіі І. А. Глебава / Ірына Градоўкіна // Бібліятэчны свет. – 2015. – № 4. – С. 26–28 : іл. – Рэзюмэ на англійскай мове. – Бібліяграфія: 16 назв.
 15. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (2013–2014 гг.) / падрыхт. І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2014. – № 2. – С. 130–138.
 16. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў студзені – красавіку 2015 г.) / склад. І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2015. – № 3. – С. 118–123.
 17. Новинки психолого-педагогической литературы : [сентябрь – декабрь 2014 г.] / подгот. И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 2. – С. 78–79. (Бібліяграфічны даведнік).
 18. Новинки психолого-педагогической литературы : [І кв. 2015 г.] / подгот. И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 5. – С. 76–77. – (Бібліяграфічны даведнік).
 19. Новинки психолого-педагогической литературы : [апрель – июнь 2015 г.] / подгот. И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 9. – С. 76–77.
 20. Прапануем набыць : [інфармацыя пра мультымедыйнае выданне да 175-годдзя Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, у складанні якога ўдзельнічаў НДА бібліяграфіі / падрыхтавала І. У. Градоўкіна] / Бібліятэчны свет. – 2015. – № 5. – С. 32 : іл.
 21. Симончик, А. Н. Анализ исследований советского периода о развитии архитектуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI веке : сборник научных статей [к VII научно-практической конференции молодых ученых БГПУ, 5 ноября 2014 г. / редколлегия: А. В. Торхова (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 2014. – С. 171–175. – Библиография: 24 назв.
 22. Симончик, А. Н. Белорусская литература конца XVIII – первой половины XIX вв. в исследованиях советского периода / А. Н. Симончик // Европа: актуальные проблемы этнокультуры : материалы VIII международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 22 декабря 2014 г. : к 100-летию БГПУ / [редколлегия: В. В. Тугай (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 2015. – С. 271–273. – Библиография: 29 назв.
 23. Симончик, А. Н. Взаимовлияние культур в советской историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества (Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается) материалы Республиканской научно-практической конференции : (Барановичи, 17 апреля 2015 года) / Барановичский государственный университет. – Барановичи, 2015.
 24. Симончик, А. Н. Досоветская историография истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – № 2. – 2015. – С. 47–54. – Библиография: 50 назв.
 25. Симончик, А. Н. Исследования по историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. досоветского периода / А. Н. Симончик // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2014. – № 4. – С. 46–50. – Библиография: 15 назв.
 26. Симончик, А. Н. Исследования постсоветского периода историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вышэйшая школа. – 2015. – № 5. – С. 51–53. – Аннотация на русском и английском языках. – Библиография: 9 назв.
 27. Симончик, А. Н. Исследования советского периода в области развития белорусского театра конца XVIII – первой половины XIX века / А. Н. Симончик // Содружество наук. Барановичи – 2015 : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 21–22 мая 2015 года) : в 3 ч. – Барановичи, 2015. – Ч. 1. – С. 198–200. – Библиография: 30 назв.
 28. Симончик, А. Н. Исследования советского периода о развитии белорусского изобразительного и декоративно-прикладного искусства конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Содружество наук. Барановичи – 2015 : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 21–22 мая 2015 года) : в 3 ч. – Барановичи, 2015. – Ч. 1. – С. 195–197. – Библиография: 24 назв.
 29. Симончик, А. Н. Исследования советского периода по историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – № 1. – 2015. – С. 65–70. – Библиография: 14 назв.
 30. Симончик, А. Н. Исследования 40–50-х гг. ХХ в. по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2015. – № 4. – С. 45–49.
 31. Симончик, А. Н. Историографический анализ исследований досоветского периода о развитии белорусского народного театра конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Інтэрпрэтацыя сімвала ў нацыянальнай культуры : XXXIX навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (26 сакавіка 2014 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / [рэдакцыйны савет: В. Р. Языковіч (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 166–169. – Библиография: 15 назв.
 32. Симончик, А. Н. Источники по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник БарГУ. Серия "Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки". – 2015. – Вып. 3. – С. 45–53.
 33. 100 год з гісторыі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы 1840–1940 гг. : (да 175-годдзя з дня адкрыцця) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Лупіновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; складальнікі: І. У. Градоўкіна [і інш.], ; пад навуковай рэдакцыяй Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) : каляр. ; 12 см; у кантэйнеры, 19х14 см. – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400; RAM 64; SVGA; Windows 98. – Загаловак з тытульнага экрана. – Частка тексту на рускай мове. – 100 экз. – Сярод складальнікаў таксама: С. К. Ісаева, В. В. Тармашова, Ю. В. Храмцова-Карпікава, А. У. Якубоўская.

2014

 1. Брага, Г.В. Праз полымя вайны: да 70-годдзя вызвалення Беларусі / Галіна Брага // Бібліятэчны свет. – 2014. – № 3. – С. 11–12.
 2. Варанько, К.Д. 4 красавіка 2014 года – 200 гадоў з дня нараджэння І.А. Гашкевіча, дыпламата, мовазнаўца, даследчыка Японіі і Кітая / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 4. – С. 79–80.
 3. Варанько, К.Д. 15 лютага 2014 года – 450 гадоў з дня нараджэння Галілеа Галілея, італьянскага фізіка, механіка і астранома / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 1. – С. 78. – (Даты сусветнага календара).
 4. Варанько, К.Д. 19 лютага 2014 года – 70 гадоў з часу стварэння Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 5. – С. 77–78.
 5. Варанько, К.Д. 22 красавіка 2014 г. – 290 гадоў з дня нараджэння І. Канта, нямецкага філосафа / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 3. – 3-я с. вокладкі.
 6. Варанько, К.Д. За кадрам… / К.Д. Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 22 мая (№ 22). – С. 13.
  Да 70-годдзя з дня нараджэння (1944) Ю.М. Гарулёва, дакументаліста, аператара, кінарэжысёра.
 7. Варанько, К.Д. Матэрыял да вывучэння сучаснай беларускай паэзіі ў XI класе / К.Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2. – С. 53–57. – (Сучасная літаратура).
 8. Варанько, К.Д. Матэрыял да вывучэння сучаснай беларускай паэзіі ў XI класе / К.Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 3. – С. 51–55. – (Сучасная літаратура).
 9. Варанько, К.Д. 440 гадоў з пачатку дзейнасці друкарні Мамонічаў / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 8. – С. 76–77.
 10. Варанько, К.Д. Патрыярх фразеалогіі / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 17 кастр. (№ 41). – С. 6.
  Пра І. Лепешава.
 11. Грядовкина, И.В. Мультимедийный проект “Памятные книжки Гродненской губернии” в помощь изучению истории Гродно и региона / Ирина Грядовкина // Бібліятэчны свет. – 2014. – № 2. – С. 19–21 : ил. – Библиография: с. 21.
 12. Грядовкина, И.В. Памятные книжки Гродненской губернии (1847–1915) как источник изучения истории края / Грядовкина И. В. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2014. – Вып. 16. – С. 18–30. – Библиография: 7 назв.
 13. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (2012 – І квартал 2013 г.) / падрыхтавала І.В. Нарчук // Артэфакт. – 2014. – № 1. – С. 147–163.
 14. Новинки психолого-педагогической литературы / подготовила И.В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 11. – С. 71–72.
 15. Памятные книжки Виленской губернии (1845–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; составитель И.В. Грядовкина ; под научной редакцией Т.В. Кузьминич. – Минск : НББ, 2014. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : звук, цв.
 16. Симончик, А.Н. Анализ исследований досоветского периода о развитии белорусского народного театра конца XVIII – первой половины XIX в. / А.Н. Симончик // XXXIX Итоговая научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов, 26 марта 2014 года, г. Минск / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [редколлегия: В.Р. Языкович и др.]. – Минск, 2014.
 17. Симончик, А.Н. Белорусская архитектура конца XVIII – первой половины XIX в. в источниках досоветского периода / А.Н. Симончик // Материалы Международной молодежной научно-практической конференции “Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси”, г. Пинск, 4 апр. 2014 г. / Полесский государственный университет ; [редколлегия: К.К. Шебеко и др.]. – Пинск, 2014. – С. 351–352. – Библиография: 10 назв.
 18. Симончик, А.Н. Исследования досоветского периода о взаимовлиянии культур народов, проживающих на территории Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А.Н. Симончик // Х международная научная конференция “Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе”, 27–28 марта, Гродно / Гродненский государственный университет им. Я. Купалы ; [редколлегия: С.А. Полежаева и др.]. – Гродно, 2014.
 19. Симончик, А.Н. Историография досоветского периода о развитии белорусской народной музыки конца XVIII – первой половины XIX вв. / А.Н. Симончик // Беларусь у пачатку ХХ ст. : зборнік навуковых артыкулаў : да 100 годдзя БДПУ / Беларускі дзяржаўны педагагагічны ўніверсітэт імя М. Танка ; [рэдкалегія: А.І. Андарала і інш.]. – Мінск, 2014. – С. 88–93. – Библиография: 21 назв.
 20. Симончик, А.Н. Особенности использования методов исторического исследования в историографии при исследовании истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины ХIХ в. / А.Н. Симончик // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2014. – № 4. – C. 104–106.

2013

 1. Брага, Г.В. Гісторыка-культурны патэнцыял Беларусі / Г.В. Брага // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 7. – С. 89–90.
 2. Варанько, К.Д. Адольф Янушкевіч – слаўны сын беларускага народа : 9 чэрвеня – 210 гадоў з дня нараджэння А. Янушкевіча (1803–1857), падарожніка, пісьменніка / К.Д. Варанько // Геаграфія. – 2013. – № 6. – С. 63–64. – (Славутыя землякі).
 3. Варанько, К.Д. Інфарматызацыя адукацыі: сучасны стан і перспектывы развіцця / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 2. – С. 94.
 4. Варанько, К.Д. Міхаіл Андрэевіч Савіцкі : народны мастак Беларусі і СССР, Герой Беларусі / К.Д. Варанько // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2013. – № 3. – 2 с. вокладкі, с. 15.
 5. Варанько, К.Д. 14 кастрычніка – 110 гадоў з дня нараджэння С. А. Косберга (1903–1965), канструктара і вучонага ў галіне авіяцыйных і ракетных рухавікоў / К. Д. Варанько // Фізіка. – 2013. – № 5. – С. 59–60.
 6. Грядовкина, И.В. Структура и содержательный аспект памятных книжек Гродненской губернии / Грядовкина И.В. // Памятные книжки Гродненской губернии (1847–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; под научной редакцией Т.В. Кузьминич. – Минск, 2013. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM).
 7. Грядовкина, И.В. Формирование краеведческих полнотекстовых коллекций в Национальной библиотеке Беларуси: достижения и перспективы / Грядовкина И.В. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В. У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 176–188.
 8. Касінская, А. І. Забеспячэнне даступнасці краязнаўчых бібліяграфічных інфармацыйных рэсурсаў абласных бібліятэк Беларусі / Касінская А.І., Струц Н.В. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В.У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 272–280.
 9. Лихимович, О.В. Электронные краеведческие ресурсы областных библиотек Беларуси как источник изучения истории и культуры региона / Лихимович О.В. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В.У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 158–164.
 10. Малиновская, Е.Н. Краеведческий сегмент баз данных, генерируемых Национальной библиотекой Беларуси / Малиновская Е.Н. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В.У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 171–176.
 11. Новинки психолого-педагогической литературы / подготовила И.В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 11. – С. 94–95. – (Бібліяграфічны даведнік).
 12. Шашэнька, Н.А. Магілёў – культурная сталіца Беларусі і СНД 2013 года / Наталля Шашэнька, Кацярына Варанько // Бібліятэчны свет. – 2013. – № 2. – С. 26–28 : іл.
 13. Шашэнька, Н.А. Фестывальны рух у Беларусі / Шашэнька Наталля Алегаўна // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2013. – № 6. – С. 52–58.

2012

 1. Брага, Г. В. 15 верасня – 90 гадоў з дня заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Г. В. Брага, К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 8. – С. 69–71.
 2. Брага, Г. В. 1812 год у гісторыі Беларусі : да 200-годдзя з пачатку Вайны / Г. В. Брага // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2012. – № 8. – С. 11–15.
 3. Варанько, К. Д. 31 ліпеня ― 210 гадоў з дня нараджэння І. І. Дамейкі (1802―1889) / К. Д. Варанько // Хімія: праблемы выкладання. — 2012. ― № 9. ― С. 62―64.
 4. Варанько К. Д. 3 сакавіка – 70 гадоў з дня нараджэння (1942) У.В. Кавалёнка, лётчыка-касманаўта, двойчы Героя Савецкага Саюза / К. Д. Варанько // Фізіка : праблемы выкладання. – 2012. – № 2. – С. 56–57.
 5. Варанько, К. Д. Да 70-годдзя з дня нараджэння П. І. Клімука, першага беларускага касманаўта / К. Д. Варанько // Фізіка: праблемы выкладання. — 2012. ― № 4. ― С. 61―62.
 6. Варанько, К. Д. Матэрыялы да вывучэння біяграфій беларускіх пісьменнікаў у X класе / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. — 2012. ― № 10. ― С. 37―46. – (Гісторыя літаратуры).
  Змешчана інфармацыя пра Я. Брыля, І. Мележа, М. Танка, А. Куляшова, П. Панчанку.
 7. Варанько, К. Д. Матэрыял да вывучэння даўняй беларускай літаратуры ў IX класе / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. — 2012. ― № 9. ― С. 42―48. – (Гісторыя літаратуры).
  Змешчана інфармацыя пра С. Буднага, В. Цяпінскага, Л. і С. Зізаніяў, А. Рымшу.
 8. Варанько К. Д. Матэрыял да вывучэння тэмы “Беларуская літаратура на сучасным этапе” ў ХІ класе / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 6. – С. 34–44.
 9. Варанько, К. Д. Народнаму мастаку Беларусі і СССР, Герою Беларусі М.А. Савіцкаму споўнілася б 90 гадоў / К. Д. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2012. – № 2. – С. 71–72.
 10. Варанько, К. Д. Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І. Цітовіча : да 60-годдзя з дня стварэння / К. Д. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2012. – № 1. – 1, 3-я с. вокладкі.
 11. Варанько К. Д. Пра Эдуарда Малафеева : 2 чэрвеня – 70 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Малафеева, беларускага і расійскага спартсмена і трэнера (футбол) / К. Д. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2012. – № 2. – С. 63–64.
 12. Варанько, К. Д. Псіхалагічныя веды – педагогу / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 3. – 3-я с. вокладкі. Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”, 2011, № 11, дадатак).
 13. Воронько, Е. Боль Чернобыля: уроки через 25 лет : презентация библиографического списка Национальной библиотеки Беларуси / Екатерина Воронько, Наталья Шашенько // Гимн биологическому разнообразию : [сборник сценариев / редактор-составитель Л. В. Нестерович]. – Минск, 2012. – С. 52–59.
 14. Лагош, Т. І. Нясвіж – цэнтр гісторыі, духоўнасці і культуры / Таццяна Лагош // Бібліятэчны свет. – 2012. – № 2. – С. 27–29.
  Пра бібліяграфічны спіс “Нясвіж – культурная сталіца Беларусі 2012 года”.
 15. Ліхімовіч, В. У. Агляд краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі абласных бібліятэк Беларусі / Ліхімовіч В. У., Касінская А. І. // Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2006―2010) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; рэдактары: Т. А. Ероха [і інш.] ; праграмаванне А. А. Грышэля. ― Мінск, 2012. ― 21 с. ― Бібліяграфія: 43 назв.
 16. Лихимович, О. В. База данных “Беларусь в лицах и событиях” – информационный ресурс национального уровня / О. В. Лихимович, Е. Н. Малиновская // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 1. – С. 68–72.
 17. Шашэнька, Н. А. Там, дзе вежы Сафіі / Н. А. Шашэнька // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 5. – С. 67–71.
  Пра бібліяграфічны спіс “Дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель...: да 1150-годдзя Полацка”.
 18. Шашэнька, Н. А. Бэла Амікаўна Масумян : 75 гадоў з дня нараджэння / Н. А. Шашэнька // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2012. – № 4. – С. 64.

2011

 1. Брага, Г. Нябесная заступніца зямлі беларускай : да 910-годдзя з дня нараджэння Ефрасінні (Еўфрасінні) Полацкай / Галіна Брага, Кацярына Варанько // Бібліятэчны свет. – 2011. – № 4. – С. 20–21.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі : па старонках беларускага друку”, 2011, № 4, дадатак).
 2. Варанько, К. 990 гадоў з часу першага ўпамінання (пад 1019) у “Аповесці мінулых гадоў” г. Брэста / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2011. – № 2. – С. 62–63.
 3. Варанько, К. 980 гадоў з дня нараджэння Усяслава Брачыславіча (каля 1029 – 1101), князя Полацкага / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2011. – № 2. – С. 61–62.
 4. Варанько, К. Д. 1 студзеня – 150 гадоў з дня нараджэння Я. Ф. Карскага (1861–1931), філолага-славіста, этнографа, фалькларыста, палеографа, педагога / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 1. – 3-я с. вокладкі.
 5. Варанько, К. Д. Сымон Будны : раім пачытаць / К. Д. Варанько // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2011. – № 1. – С. 42, 56.
 6. Варанько, К. Д. Экалагічнае выхаванне і навучанне ў адукацыйных установах / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 1. – С. 79.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”, 2010, № 11, дадатак).
 7. Варанько, К. Д. Боль Чарнобыля: урокі праз 25 гадоў / К. Д. Варанько, Н. А. Шашэнька // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 3. – С. 77–79.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”, 2011, № 2, дадатак).
  Тое ж // Бібліятэка прапануе. – 2011. – № 6. – С. 8–11.
 8. Варанько, К. Д. Боль Чарнобыля: урокі праз 25 гадоў : дзяржаўная стратэгія пераадолення наступстваў аварыі на ЧАЭС / К. Д. Варанько, Н. А. Шашэнька // Народная асвета. – 2011. – № 4. – С. 3–5.
 9. Варанько, К. Д. Асветнік Пятроўскай эпохі : да 360-годдзя з дня нараджэння І. Ф. Капіевіча (1651–1714), асветніка, перакладчыка, выдаўца, літаратара / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 7. – С. 68–71.
 10. Варанько, К. Дз. Уладзімір Георгіевіч Мулявін : да 70-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2011. – № 1. – 2-я с. вокладкі, с. 7, 12.
 11. Касінская, А. Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі аб чарнобыльскай катастрофе : да 25-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС / Алена Касінская // Бібліятэчны свет. – 2011. – № 2. – С. 11– 13.
 12. Лагош, Т. І. “І зорка гарыць, і не вяне вянок” : біяграфічны нарыс / Т. І. Лагош // Паэт красы і гармоніі: да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1891–1917) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л. Г. Гушчынская [і інш.]. – Электронныя, тэкставыя, графічныя даныя і праграма (3,54 Гб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2011. – 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400 ; RAM 64 ; SVGA ; Windows 98. – Загаловак з тытульнага экрана. – 600 экз.
 13. Лагош, Т. І. І зорка гарыць, і не вяне вянок : (да 120-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча) / Т. І. Лагош // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 11. – С. 67–71.
  Пра аднайменны матэрыял, змешчаны ў бюлетэні “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” (2011, № 7, дадатак).
 14. Лихимович, О.В. “Беларусь в лицах и событиях” / О.В. Лихимович, Е. Н. Малиновская // Современная библиотека. – 2011. – № 5. – С. 23–24.

2010

 1. Беларусазнаўчая фактаграфічная база даных “Беларусь у асобах і падзеях” // Бібліятэчны свет. – 2010. – № 4. – 3-я с. вокладкі.
 2. Варанько, К. Д. 25 кастрычніка – 150 гадоў з дня нараджэння Э. К. Пякарскага (1858–1934), беларускага і расійскага вучонага ў галіне этнаграфіі і геаграфіі, мовазнаўца, фалькларыста, лінгвіста / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2010. – № 2. – С. 64.
 3. Варанько, К. 1050 гадоў з дня нараджэння полацкай князёўны, асветніцы Рагнеды Рагвалодаўны (960(7)–1000) / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2010. – № 10. – С. 60–61. – (Славутыя імёны).
 4. Варанько, К. Дз. Віктар Паўлавіч Тарасаў / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 1. – 2-я с. вокладкі.
 5. Варанько, К. Д. Генадзь Іванавіч Цітовіч (1910–1986) / К. Д. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 2. – 2-я с. вокладкі.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння Г. І. Цітовіча, этнамузыказнаўца, дзеяча харавога мастацтва, дырыжора, народнага артыста Беларусі і СССР.
 6. Варанько, К. Дз. Міхаіл Паўлавіч Дрынеўскі : да 70-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 4. – 2-я с. вокладкі, с. 28.
 7. Варанько, К. Дз. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы : да 90-годдзя з дня адкрыцця / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 3. – 2-я с. вокладкі; С. 16, 26, 58.
 8. Варанько, К. Д. Свяшчэннай памяццю авеяныя гады / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 4. – 3-я с. вокладкі.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс, прысвечаны 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг. (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2010, № 3, дадатак).
 9. Варанько, К. Свяшчэннай памяццю авеяныя гады : да 65-годдзя Вялікай Перамогі / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2010. – № 5. – С. 63–64.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2010, № 3, дадатак).
 10. Лихимович, О. В. Навигатор в море информации : (к 50-летию со времени выхода первого номера ежемесячного библиографического бюллетеня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”) / Лихимович Ольга Владимировна, Нарчук Ирина Васильевна // Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Л. Г. Кірухіна, М. Г. Пшыбытка]. – Мінск, 2010. – Вып. 2. – С. 201–210.
 11. Лихимович, О. В. Полвека вместе с читателями! / Ольга Владимировна Лихимович // Современная библиотека. 2010. – № 3. – С. 86–87.
  К 50-летию со времени выхода первого номера ежемесячного библиографического бюллетеня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”.
 12. Наварыч, Т. Бібліяграфічная анталогія : да 50-годдзя з пачатку выдання бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” / Т. Наварыч // Бібліятэчны свет. – 2010. – № 3. – С. 27–30 : іл.
 13. Наварыч, Т. В. Жамчужына рэкамендацыйнай бібліяграфіі : да 50-годдзя з пачатку выдання бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” / Т. В. Наварыч // Бібліятэка прапануе. – 2010. – № 12. – С. 10–15.
 14. Наварыч, Т. В. З любоўю да кнігі: да 75-годдзя з дня нараджэння Анатоля Клышкі / Т. В. Наварыч // Пачатковая школа. – 2010. – № 4. – С. 26–27.
 15. Наварыч, Т. В. Надзейны компас у моры ведаў / Т. В. Наварыч // Веснік адукацыі. – 2010. – № 9. – С. 52–57.
  Да 50-годдзя з пачатку выдання бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”.
 16. Наварыч, Т. В. Слава і гонар Беларусі : да 520-годдзя з дня нараджэння мысліцеля-асветніка, гуманіста і першадрукара Францыска Скарыны / Т. В. Наварыч // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 7. – 3-я с. вокладкі. : іл.
  Аб бібліяграфічным спісе “Слава і гонар Беларусі: да 520-годдзя з дня нараджэння мысліцеля-асветніка, гуманіста і першадрукара Францыска Скарыны” (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2010, № 7, дадатак).
 17. Наварыч, Т. В. Старонкі памяці свяшчэннай / Т. В. Наварыч // Бібліятэка прапануе. – 2010. – № 6. – С. 6.
 18. Наварыч, Т. В. Старонкі памяці свяшчэннай / Т. В. Наварыч // Веснік адукацыі. – 2010. – № 4. – С. 64–65.
 19. Наварыч, Т. Старонкі памяці свяшчэннай / Таццяна Наварыч // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 9 красавіка (№ 14). – С. 5.
 20. Прадзеіна, А. В. "Запаветны напеў, запаветная даль… Белавежская пушча" : (аб новым выданні Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / А. В. Прадзеіна, Н. В. Струц // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 2. – 3-я с. вокладкі : іл.
 21. Предеина, А. В. Национальная библиография Беларуси: по материалам Программы развития национальной библиографии Беларуси на 2011–2015 гг. / Предеина А. В., Шереметьева А. А., Косинская Е. И. // Материалы VI Международных книговедческих чтений “Библиотеки в формировании инновационной среды для развития науки, образования и бизнеса”, Минск, 27–29 октября 2010 г. / Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная библиотека Беларуси ; [составитель Л. Г. Кирюхина]. – Минск, 2010. – С. 335–341.

2009

 1. Варанько, К. “Ачалавечыць чалавека…” / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 25 верас. (№ 36). – С. 14.
  Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Я. Матукоўскага (1929–2001), драматурга.
 2. Варанько, К. “Вярнуся ветрам” / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 30 кастр. (№ 41). – С. 1.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння М. Лужаніна (1909–2001), пісьменніка, кінадраматурга, перакладчыка.
 3. Варанько, К. Герой Беларусі / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. – № 5. – С. 59–60.
  Да 110-годдзя з дня нараджэння В. З. Каржа.
 4. Варанько, К. Дз. Глебаў Яўген Аляксандравіч (1929–2000) : да 80-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2009. – № 3. – 2-я с. вокл.
 5. Варанько, К. Даследчык “Сымона-музыкі” / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 2 кастр. (№ 37). – С. 14.
  Да 110-годдзя з дня нараджэння А. А. Бабарэкі (1899–1938), пісьменніка, крытыка.
 6. Варанько, К. Жыццё, як знічка : 25 студзеня – 140-год з дня нараджэння А. К. Гурыновіча / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 23 студз. (№ 3). – С. 14.
 7. Варанько, К. Дз. Лідзія Іванаўна Ржэцкая (1899–1977) : да 110-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва. – 2009. – № 1. – 2-я с. вокл.
 8. Варанько, К. Ля вытокаў / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 16 студз. (№ 2). – С. 7.
  Да 140-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, драматурга, публіцыста Ядвігіна Ш.
 9. Варанько, К. Дз. “Патрыятызм, адвага, сціпласць…” : да 75-годдзя з дня нараджэння Ю. А. Гагарына / К. Дз. Варанько // Фізіка: праблемы выкладання. – 2009. –№ 2. – С. 61–62.
 10. Варанько, К. Першы двойчы Герой Савецкага Саюза / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 7 жн. (№ 29). – С. 14.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння ўдзельніка вайны ў Іспаніі (1936–1939 гг.) С. І. Грыцаўца.
 11. Варанько, К. Прасякнуты дабрынёй / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 20 сак. (№ 11). – С. 14.
  Да 75-годдзя з дня нараджэння драматурга А. А. Дзялендзіка.
 12. Варанько, К. Святло паэзіі і любові / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 6 лют. (№ 5). – С. 15.
  Да 130-годдзя з дня нараджэння паэта А. Зязюлі (сапр. А. Астрамовіч).
 13. Варанько, К. Сімяон Полацкі (1629–1680) : 380 гадоў з дня нараджэння / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2009. – № 11. – С. 59–61. – (Славутыя імёны).
 14. Варанько, К. Дз. У гонар князя К. К. Астрожскага (1526 (ці 1524, 1527?) – 1608), славутага грамадскага дзеяча і асветніка / К. Дз. Варанько // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. –№ 3. – С. 51–53.
 15. Варанько, К. У тэатры – Чалавек... / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 24 ліп. (№ 27). – С. 1.
  Да 75-годдзя з дня нараджэння народнага артыста Беларусі Г. М. Гарбука.
 16. Предеина, А. В. Источниковедческие коллекции в электронной библиотеке Национальной библиотеки Беларуси / Предеина А. В., Грядовкина И. В. // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 октября 2009 г. / [составитель Л. Г. Кирюхина ; научный редактор Р. С. Мотульский]. – Минск, 2009. – С. 195–203. – Библиография: 15 назв.
 17. Предеина, А. В. Источниковедческие коллекции в электронной библиотеке Национальной библиотеки Беларуси / Предеина А. В., Грядовкина И. В. // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 октября 2009 г. – Мінск, 2009. – С.195–203.
 18. Предеина, А. В. Проект “Кніга Беларусі” в системе ретроспективной национальной библиографии Беларуси / Предеина А. В., Киреева Г. В. // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 октября 2009 г. – Мінск, 2009. – С.163–168.
 19. Предеина, А. В. Создание краеведческих электронных информационных ресурсов: тенденции развития // Библиотечное краеведение как фактор повышения культурного потенциала края : методические материалы / [сост. М. С. Рафеева]. – Гомель. – 2009. – С. 2–6.

2008

 1. Варанько, К. 880 гадоў з часу першых летапісных звестак (1128) пра горад Гродна / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 7. – С. 59–60.
 2. Варанько, К. 150 гадоў з дня нараджэння А. І. Вількіцкага (1858–1913), расійскага гідрографа-геадэзіста / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2008. – № 5. – С. 5, 10, 30.
 3. Варанько, К. Дз. Антон Раманавіч Жэбрак (1901–1965) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 3. – 2-я с. вокл.
 4. Варанько, К. Дз. Бенядзікт Іванавіч Дыбоўскі / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 2. – 2-я с. вокл.
 5. Варанько, К. Дз. Годнеў Ціхан Мікалаевіч (1893–1982) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – 2-я с. вокл. (Іх імя ў навуцы).
 6. Варанько, К. Дз. Да юбілею Р. І. Кліма / К. Дз. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2008. – № 2. – С. 57–58.
 7. Варанько, К. Дз. Іван Пятровіч Паўлаў (1849–1936) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 5. – 4-я с. вокл. – (Іх імя ў навуцы).
 8. Варанько, К. Нацыянальнаму гістарычнаму архіву Беларусі – 70 гадоў / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 7. – С. 61–62.
 9. Варанько, К. Дз. Павел Васільевіч Кармунін (1919–2002) : да 90-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – 2-я с. вокл., с. 13.
 10. Варанько, К. Дз. Станіслаўскі Канстанцін Сяргеевіч (1863–1938) : да 145-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2008. – № 1. – 2-я с. вокл., с. 42.
 11. Варанько, К. Тонкі знаўца паэзіі: 90 год здня нараджэння Р. Бярозкіна / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2008. – 29 жн. (№ 35). – С. 14.
 12. Воронько, Е. Д. Туризм в Беларуси / Е. Д. Воронько // Фізічная культура і здароўе. – 2008. – № 1. – С. 60–62.
 13. Варанько, К. Дз. Шаляпін Фёдар Іванавіч (1873–1938) : да 135-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2008. – № 1. – С. 15–31.
 14. Мамедова, Т. Будущее страны строить молодым: дети и молодежь Беларуси: библиогр. обзор / Т. Мамедова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 3. – С. 20–23. – (У дапамогу спецыялісту).
 15. Предеина, А. В. Формирование тематической информационной продукции Национальной библиотеки Беларуси в контексте развития информационных технологий / А. В. Предеина; Национальная библиотека Беларуси // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси: сборник статей. – Минск, 2008 – С. 79–84.

2007

 1. Варанько, К. Дз. 11 ліпеня – 75 год з дня нараджэння А. А. Анікейчыка (1932–1989), скульптара, народнага мастака Беларусі / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 3. – С. 60–61.
 2. Варанько, К. Дз. 11 лютага – 200 год з дня нараджэння Напалеона Орды (1807–1883) / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 52–55.
 3. Варанько, К. Акно ў свет паэта: да 75-годдзя з дня нараджэння Пятруся Макаля / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 24 жн. (№ 34). – С. 15.
 4. Варанько, К. Дз. Акружная Святлана Арцёмаўна: да 60-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 26, 37.
 5. Варанько, К. Дз. Аўгусцін Лазаравіч Мілаванаў: да 70-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 63.
 6. Варанько, К. Дз. 18 студзеня – 125 год з дня нараджэння: І. Р. Лангбарда (1882–1951), архітэктара, педагога / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 55–56.
 7. Варанько, К. Дз. 8 студзеня – 160 гадоў з дня нараджэння Я. А. Наркевіча-Ёдкі (1848–1905), прыродазнаўца, вынаходніка, медыка / К. Дз. Варанько // Фізіка: праблемы выкладання. – 2007. – № 6. – С. 54–55.
 8. Варанько, К. Дз. Галубок Уладзіслаў Іосіфавіч, 1882–1937: да 125-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 62, 2-я с. вокл.
 9. Варанько, К. Да 140-годдзя з дня нараджэння М. В. Доўнар-Запольскага / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2007. – № 12. – С. 60–61.
 10. Варанько, К. Да 450-годдзя з дня нараджэння Льва Сапегі / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2007. – № 8. – С. 54–55.
 11. Варанько, К. Дз. Да юбілею А. В. Мядзведзя / К. Дз. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 4. – С. 59–60.
 12. Варанько, К. Дз. 22 мая – 100 год з дня нараджэння А. В. Аладавай (1907–1986), мастацтвазнаўца / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 2. – С. 62.
 13. Варанько, К. Загартаваны лёсам / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2007. – 30 лістап. (№ 48). – С. 15. Да 120-годдзя з дня нараджэння Ц. Гартнага (1887–1937), пісьменніка, грамадскага і дзяржаўнага дзеяча БССР, гісторыка, публіцыста.
 14. Варанько, К. Дз. Інавацыйная дзейнасць ва ўстановах адукацыі / К. Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 12. – С. 62.
 15. Варанько, К. Дз. Міхаіл Якаўлевіч Фінберг: да 60-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 1. – С. 20, 46.
 16. Варанько, К. Роўны сярод вялікіх / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 16 сак. (№ 11). – С. 15.
  Пра жыццёвы і творчы шлях Алеся Гаруна.
 17. Варанько, К. Дз. 75 год з часу заснавання (1932) Цэнтральнага батанічнага сада НАН Беларусі / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2007. – № 4. – С. 60–61.
 18. Варанько, К. Дз. Стома Здзіслаў Францавіч: да 100-годдзя з дня нараджэння / Варанько К. Дз. // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 8, 2-я с. вокл.
 19. Воронько, Е. Д. Беларусь спортивная / К. Д. Воронько // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 3. – С. 58–60.
 20. Предеина, А. В. Базы данных по экономике и экономическим наукам, генерируемые научными библиотеками Республики Беларусь / А. В. Предеина, М. Г. Погодина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: [материалы Междунар. науч-практ. конф., Минск, 4–6 дек. 2006 г.] / Национальная библиотека Беларуси; сост. А. А. Капырина. – Электрон. данные (44 Мб). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium II 400RAM 64/ SVGA/ Windows 98. – Загл. с экрана.
 21. Предеина, А. В. Координационная деятельность Национальной библиотеки Беларуси по созданию информационной продукции / А. В. Предеина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: [материалы Междунар. науч-практ. конф., Минск, 4–6 дек. 2006 г.] / Национальная библиотека Беларуси; сост. А. А. Капырина. – Электрон. данные (44 Мб). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium II 400RAM 64/ SVGA/ Windows 98. – Загл. с экрана.
 22. Предеина, А. В. Электронная информационная продукция НББ на современном этапе: тематико-видовой аспект // Роль библиотек и информации в устойчивом развитии общества: материалы Международной научно-практической конференции (25–27 окт. 2005 г., Минск) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси; составитель Л.Г. Кирюхина; редакционная коллегия Е.Е. Долгополова, Т.В. Кузьминич, О.А. Соболевская, Г.В. Шмырева. – Электронные данные (11,3 Мб). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium II 400; 64 Мб RAM;SVGA; Windows 98. – Загл. с экрана.
 23. Сенаторова, Н. И. И радость, и счастье, и грусть… / Н. И. Сенаторова // Нёман. – 2007. – № 3. – С. 179–182.
  Литературная критика на новую книгу стихов Геннадия Пашкова “Тваім святлом благаславёны”.

2006

 1. Варанько, К. Дз. “Апошні рамантык XX стагоддзя”: да 80-годдзя з дня нараджэння Мікалая Мікалаевіча Яроменкі, народнага артыста Беларусі і СССР / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2006. – № 2. – 2-я с. вокл., с. 11.
 2. Варанько, К. Асоба ў навуцы і ў творчасці / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 24 сак. (№ 12). – С. 11.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння Лідзіі Мухарынскай (1906–1987), музыказнаўцы-фалькларыста, заснавальніцы этнамузыказнаўчай школы ў Беларусі.
 3. Варанько, К. 890 год з часу першага летапіснага ўпамінання горада Слуцка (1116) / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 8. – С. 60–61.
 4. Варанько, К. Дз. Васіль Феафілавіч Купрыевіч: (да 110-годдзя з дня нараджэння) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 56–57.
 5. Варанько, К. Вясёлы, надзейны, мужны / Кацярына Варанько // Культура. – 2006. – 25 лют. – 3 сак. (№ 8). – С. 8.
  Да 60-годдзя з дня нараджэння народнага артыста Беларусі, заслужанага артыста Расіі Уладзіміра Гасцюхіна.
 6. Варанько, К. Да стагоддзя з дня нараджэння М. М. Улашчыка: (1906–1986) / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 53–55.
 7. Варанько, К. Да 125-годдзя з дня нараджэння У. М. Ігнатоўскага / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 6. – С. 61.
 8. Варанько, К. Дз. Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння В. Ф. Шматава, мастацтвазнаўца, мастака / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2006. – № 2. – С. 52–53.
 9. Варанько, К. Дз. Да 75-годдзя з дня нараджэння Г. Г. Паплаўскага, народнага мастака Беларусі / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2006. – № 1. – С. 62–64.
 10. Варанько, К. З Гамбурга – у Нясвіж / Кацярына Варанько // Культура. – 2006. 1–7 крас. (№ 13). – С. 14.
  Да 260-годдзя з дня нараджэння Яна Давіда Голанда, польскага кампазітара і дырыжора.
 11. Варанько, К. Дз. Ён жыў літаратурай: 8 лютага – 85 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі І. П. Мележа (1921–1976) / К. Дз. Варанько // Веснік адукацыі. – 2006. – № 2. – С. 66–68.
 12. Варанько, К. Дз. Інфармацыя / К. Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 4. – С. 10.
  Пра бібліяграфічны спіс "Да 20-годдзя чарнобыльскай катастрофы" (Новыя кнігі: па старонках беларус. друку, 2006 г., № 3, дадатак).
 13. Варанько, К. Дз. Ота Юльевіч Шміт (1891–1956): да 115-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 62–64.
 14. Варанько, К. Паэт-рамантык: да 210-годдзя Т. Зана / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 15 снеж. (№ 50). – С. 12.
 15. Варанько, К. Дз. Профільнае навучанне ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі / К. Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 5. – С. 15.
 16. Варанько, К. Смуткуючы па Радзіме: (да 175-годдзя з дня нараджэння В. Каратынскага) / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 8 верас. (№ 36). – С. 6.
 17. Варанько, К. 150 год з дня нараджэння беларускага і польскага этнографа, фалькларыста Ч. Г. Пяткевіча / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 11. – С. 53–54.
 18. Варанько, К. Тэадор Драйзер: да 135-годдзя з дня нараджэння / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 20 кастр. (№ 42). – С. 6. – (Зоркі сусветнай літаратуры).
 19. Варанько, К. Этнограф і фалькларыст / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 8. – С. 61–62.
  Да 180-годдзя з дня нараджэння П. В. Шэйна (1826-1900), збіральніка беларускай вусна-паэтычнай тврчасці, этнографа.
 20. Предеина, А. В. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси по экологии / А. В. Предеина // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: материалы конф. – Электроные данные. – М.: ГПНТБ России, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 5-85638-106-8. – № гос. регистрации 03206000550 ; Бібліятэчны свет. – 2006. – № 2. – С. 26–27.

2005

 1. Анохин, С. А. Электронные ресурсы научно-библиографического отдела НББ и формы представления их в Интернет / С. А. Анохин. – Режим доступа: http://csl.bas-net.by/details054-3.asp. – Загл. с экрана.
 2. Варанько, К. Дз. Да юбілею мастака Мая Данцыга / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2005. – № 2. – С. 59–60.
 3. Варанько, К. Д. Ён пісаў гісторыю беларускага мастацтва… / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2005. – № 11. – С. 77–79.
  Да 75-годдзя з дня нараджэння У. С. Караткевіча (1930-1984).
 4. Варанько, К. Д. Па слядах мамантаў / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2005. – № 2. – С. 63–64.
  Пра прыродазнаўца, геолага, географа, хіміка, заснавальніка чацвярцічнай геалогіі і палеаграфіі Еўрапейскай Поўначы і Запаляр’я Усходняй Сібіры Канстанціна Адамавіча Валасовіча (1869, Салігорскі раён – 1919).
 5. Варанько, К. Дз. Падзвіжніца і яе святыні / К. Дз. Варанько // Гісторыя і праблемы выкладання. – 2005. – № 3. – С. 56–57.
  Пра жыццё і дзейнасць княгіні, святой Соф’і Слуцкай (1585-1612).
 6. Варанько, К. Д. 15 мая – 160 гадоў з дня нараджэння І. Д. Чэрскага, геолага, географа, даследчыка Сібіры / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2005. – № 2. – С. 61–63.
 7. Варанько, К. Д. У самым значным, у самым простым паэзія яго… / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2005. – № 6. – С. 67–68.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння П. У. Броўкі.

2004

 1. Брага Г. В. “Муж благоверный, народу полезный …”: К 375-летию со дня рождения Симеона Полоцкого (1629–1680) / Г. В. Брага, Е. Д. Воронько // Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. – 2004. – №3. – С. 86–87.
 2. Варанько, К. Д. Выдатны вучоны-мысліцель: да 125-годдзя з дня нараджэння Альберта Эйнштэйна / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 3. – С. 73–74.
 3. Варанько К. Дз. Выдатны майстар паэзіі: Да 90-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі А. Куляшова / К. Дз. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 2. – С.60–61.
 4. Варанько К. Дз. Вялікі педагог і вучоны: 180 гадоў з дня нараджэння К. Д. Ушынскага / К. Дз.Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 2. – С.72–73.
 5. Варанько, К. Дз. Да юбилею мастака А. М. Кашкурэвича / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя и культура. – 2004. – №4. – С. 15–16.
 6. Варанько, К. Дз. З высокім усведамленнем: да 70-годдзя з дня нараджэння І. Чыгрынава / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 24 снеж. (№ 51). – С. 15.
 7. Варанько, К. Звонкія крыніцы. “Аддам сваё жыццё…”. Золкія завеі: Да 100-гадовых юбілеяў А. Русака, М. Хведаровіча, П. Труса // ЛіМ. – 2004. – 14 мая (№ 20). – С.15.
 8. Варанько, К. Дз. Міхаіл Іванавіч Глінка (1804-1857): да 200-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2004. – № 2. – 2-я, 3-я с. вокладкі.
 9. Варанько, К. Наш першы энцыклапедыст: 16 чэрвеня – 170 гадоў з дня нараджэння А. Ельскага / Кацярына Варанько // Культура. – 2004. – 12-18 чэрв. (№ 24). – С. 22.
 10. Варанько, К. “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” / Кацярына Варанько // Роднае слова. – 2004. – № 7. – С. 92.
 11. Варанько, К. Д. Нястомны збіральнік казак: да 140-годдзя з дня нараджэння А. К. Сержпутоўскага (1864–1940), этнографа, фалькларыста, мовазнаўцы / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 6. – С. 67–68.
 12. Варанько, К. Расійскі граф – славуты гамяльчанін / Кацярына Варанько // Культура. – 2004. – 17–23 крас. (№ 16). – С. 14.
  Пра расійскага дзяржаўнага дзеяча, мецэната Мікалая Пятровіча Румянцава (1754-1826), жыццё і дзейнасць якога звязаны з Гомелем.
 13. Варанько, К. Дз. “Руплівец нашай старасветчыны”: Да 190-годдзя з дня нараджэння Я. П. Тышкевіча (1814–1873) / К. Дз. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 4. С. 66–67.
 14. Варанько, К. Дз. Сечанаў Іван Міхайлавіч (1829-1905): да 175-годдзя з дня нараджэння / К. Дз.Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2004. – №4. – С 53–55.
 15. Варанько, К. Д. 150 год з дня нараджэння Ю. М. Пэна (1854-1937), жывапісца, педагога / К. Д. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – № 3. – С. 59–60.
 16. Варанько, К. Д. У пошуках ісціны: да 280-годдзя з дня нараджэння Імануіла Канта / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 4. – С. 75–76.
 17. Варанько, К. Д. Чалавек шматграннага таленту: да 75-годдзя з дня нараджэння Васіля Макаравіча Шукшына (1929-1974) / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 7. – С. 64–65.
 18. Воронько, Е. Д. “Муж благоверный, народу полезный...” / Е. Д. Воронько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 7. – С. 32–34.
  Описателе-гуманисте, просветителе XVII в. Симеоне Полоцком.
 19. Касінская, А. І. Краязнаўчая бібліяграфія ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій: традыцыі і навацыі / А. І. Касінская // Абласныя бібліятэкі: актуальныя аспекты дзейнасці / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2004. – С. 38–45.
 20. Мамедава, Т. “Шлях Перамогі” / Т. Мамедава // Настаўніцкая газета. – 2004. – 2 ліп. –С. 4. Прысвячаецца 60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
 21. Соболь Р. С. Краткий обзор основных электронных ресурсов собственной генерации Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние, перспективы развития / Р. С. Соболь // Информационные технологии и электронные ресурсы библиографической работе: материалы семинара. – Минск, 2004. – С. 5–14.
 22. Экскурсионная производственная практика: метод. реком. / Сост. А. В. Предеина. Витебск: Изд-во УО “ ВГУ им. П. М. Машерова”. – 21 с.