ГлавнаяУслугиВиртуальные сервисыВиртуальный центр по деятельности международных организацийБеларусь и международные организацииБеларусь и Организация Объединенных НацийБеларусь и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Беларусь и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Правовые документы

Аб дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на 26-ю сесію Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 23 верас. 1991 г., № 359 // Збор пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. – 1991. – № 27. – Арт. 327.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на 26-ю сесію Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 9 кастр. 1991 г., № 377 // Збор пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. – 1991. – № 28. – Арт. 344.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб дэлегацыi Рэспублiкi Беларусь на 29-ю сесiю Генеральнай канферэнцыi ЮНЕСКА [Электронны рэсурс] : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 19 верас. 1997 г., № 1245 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

Аб дэлегацыi Урада Рэспублiкi Беларусь на 30-ю сесiю Генеральнай канферэнцыi ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 12 кастр. 1999 г., № 1573 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 82. – 5/1805.
Шифр НББ: 3ОК8246

Аб зацвярджэннi Урадавай дэлегацыi Рэспублiкi Беларусь на 32-ю сесiю Генеральнай канферэнцыi ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 26 верас. 2003 г., № 1217 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 110. – 5/13080.
Шифр НББ: 3ОК8246

Аб Камісіі Беларускай ССР па справах ЮНЕСКО : пастанова Савета Міністраў Беларус. ССР, 15 кастр. 1956 г., № 635 // Збор законаў, указаў Прэзідыума Вярхоўн. Савета Беларус. ССР, пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў Беларус. ССР. – 1956. – № 10. – Арт. 221.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 17 верас. 1997 г., № 1231 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. – 1997. – № 26/27. – Арт. 882.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб Пастаянным прадстаўніку Рэспублікі Беларусь пры ЮНЕСКА : Указ Прэзідыума Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь, 27 снеж. 1991 г., № 1357-XII // Ведамасцi Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. – 1992. – № 2. – Арт. 45.
Шифр НББ: 3ОК236

Аб складзе Камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 24 ліп. 1993 г., № 504 // Збор пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь. – 1993. – № 21. – Арт. 417.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб складзе Камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Кабінета Міністраў Рэсп. Беларусь, 18 студз. 1995 г., № 32 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэсп. Беларусь. – 1995. – № 2. – Арт. 37.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб складзе Нацыянальнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 29 снеж. 2001 г., № 1888 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 5. – 5/9693.
Шифр НББ: 3ОК8246

Аб складзе Нацыянальнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 11 студз. 2006 г., № 25 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 9. – 5/17095.
Шифр НББ: 3ОК8246

Аб складзе Нацыянальнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА [Электронны рэсурс] : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 11 студз.. 2006 г., № 25 : у рэд. ад 14.03.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

Аб старшынi i адказным сакратару Камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Кабінета Міністраў Рэсп. Беларусь, 5 снеж. 1995 г., № 660 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэсп. Беларусь. – 1995. – № 34. – Арт. 837.
Шифр НББ: 3ОК811

Аб старшынi i адказным сакратару Нацыянальнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА : пастанова Савета Міністраў Рэсп. Беларусь, 22 жн. 2001 г., № 1266 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 81. – 5/7709.
Шифр НББ: 3ОК8246

Мемарандум аб супрацоўнiцтве памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Арганiзацыяй Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыi, навукi i культуры (ЮНЕСКА) : [падпісаны ў г. Мiнску 07.09.1998 г.] // Весн. М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь. – 1998. – № 4. – С. 138–143.
Шифр НББ: 3ОК7441

Мемарандум аб супрацоўнiцтве памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Арганiзацыяй Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыi, навукi i культуры (ЮНЕСКА) : [падпісаны ў г. Мiнску 10.07.2002 г.] // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 109. – 3/482.
Шифр НББ: 3ОК8246

Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЕСКА) [Электронны рэсурс] : [падпісана ў г. Мінску 07.09.1998 г.] // Национальная академия наук Беларуси. – Рэжым доступу: http://nasb.gov.by/rus/activities/international/unesco.php. – Дата доступу: 28.04.2023.

Белорусская ССР в ЮНЕСКО

Колбасин, В. С. Белорусская ССР – член ЮНЕСКО / В. С. Колбасин. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 40 с.
Шифр НББ: БА77050

Раманоўскі, Р. БССР і ЮНЕСКА на пераломе эпох: 1985–1991 гг. / Р. Раманоўскі // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2004. – № 2. – С. 29–33.
Шифр НББ: 3ОК5543

Раманоўскі, Р. Г. Удзел Беларусі ў дзейнасці ЮНЕСКА (1984–2001 гг.) : дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.15 / Р. Г. Раманоўскі. – Мінск, 2006. – 143 л.
Шифр НББ: 26Н//538(039)

Романовский, Р. Г. Проблемы участия БССР в деятельности ЮНЕСКО во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. / Р. Г. Романовский // Беларусь в современном мире : тез. докл. ІІІ респ. науч. конф., Минск, 28–29 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений ; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2004. – С. 160–162.
Шифр НББ: 1БА386152

Свилас, С. Участие Белорусской ССР в деятельности ЮНЕСКО и менталитет белорусского общества (1954–1964 гг.) / С. Свилас // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2016. – № 1/2. – С. 50–58.
Шифр НББ: 3ОК5543

Свилас, С. Ф. Антропология международных отношений и дипломатия Белорусской ССР в ЮНЕСКО (1954–1964 гг.) / С. Ф. Свилас // Инновации в международных исследованиях : материалы междунар. круглого стола, 28 марта 2013 г., [г. Минск] / Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений, Центр междунар. исслед. ; сост. Е. А. Достанко. – Минск, 2013. – С. 53–56.
Шифр НББ: 1Н//420293(039)

Свилас, С. Ф. Вступление и первые шаги Белорусской ССР в ЮНЕСКО (май-июль 1954 г.) / С. Ф. Свилас // Труды Факультета международных отношений : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – Вып. 4. – С. 24–31.
Шифр НББ: 3Н//1987

Свилас, С. Ф. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО (1954–1964 гг.) / С. Ф. Свилас. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2013. – 463 с.
Шифр НББ: 1Н//453166(039)

Свилас, С. Ф. О создании Комиссии Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО и начале ее деятельности (1956–1957 гг.) / С. Ф. Свилас // Беларусь в современном мире : материалы XI Междунар. науч. конф., посвящ. 91-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2012 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (председатель) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 63–65.
Шифр НББ: 1Н//402253(039)

Свилас, С. Ф. О составе, направлениях и формах работы Комиссии Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО (1956–1964 гг.) / С. Ф. Свилас // Труды Факультета международных отношений : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2015. – Вып. 6. – С. 39–48.
Шифр НББ: 3Н//1987

Свилас, С. Ф. Первые визиты сотрудников Секретариата ЮНЕСКО в Беларусь (конец 1950-х – начало 1960-х гг.) / Свилас С. Ф. // Беларусь в современном мире : материалы XVI Междунар науч конф, посвящ 96-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 25 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (председатель) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 60–62.
Шифр НББ: 1Н//667809(039)

Свилас, С. Ф. Первые десять лет членства Беларуси в ЮНЕСКО: основные результаты и особенности / С. Ф. Свилас // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2014. – Вып. 2. – С. 75–90.
Шифр НББ: 3Н//2818

Свилас, С. Ф. Первый опыт участия Белорусской ССР в региональных конференциях Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО / С. Ф. Свилас // Беларусь в современном мире : материалы XV Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (председатель) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 54–56.
Шифр НББ: 1Н//609434(039)

Свилас, С. Ф. Система управления зарубежными связями Белорусской ССР через призму участия республики в ЮНЕСКО (1954–1964 гг.) / С. Ф. Свилас // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2015. – Вып. 3. – С. 246–260.
Шифр НББ: 3Н//2818

Свилас, С. Ф. Советская и современная историография о ЮНЕСКО и деятельности Белорусской ССР в организации (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.) / С. Ф. Свилас // Труды Факультета международных отношений : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2014. – Вып. 5. – С. 55–61.
Шифр НББ: 3Н//1987

Свилас, С. Ф. ЮНЕСКО в системе внешнеполитической деятельности Белорусской ССР (1954–1964 гг.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.15 / С. Ф. Свилас ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2018. – 47 с.
Шифр НББ: 2Н//222986(039)

Снапкоўскі, У. Пяцьдзесят гадоў удзелу Беларусі ў працы ЮНЕСКА / У. Снапкоўскі // Беларус. гіст. часоп. – 2004. – № 5. – С. 3–8.
Шифр НББ: 3ОК6078

Языкович, Л. В. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО / Л. В. Языкович ; под ред. И. М. Игнатенко. – Минск : Наука и техника, 1986. – 59 с.
Шифр НББ: БА210177

Республика Беларусь и ЮНЕСКО

Беларусь і ЮНЕСКА: змест супрацоўніцтва // Вестн. М-ва иностр. дел Респ. Беларусь. – 1998. – № 2. – С. 54–59.
Шифр НББ: 3ОК7441

Беларусь и ЮНЕСКО – 50 лет сотрудничества // Весн. М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь. – 2004. – № 2. – С. 115–132.
Шифр НББ: 3ОК7441

Беларусь и ЮНЕСКО : 65 лет сотрудничества / Национ. Комис. Респ. Беларусь по делам ЮНЕСКО. ‒ Минск : Четыре четверти, 2019.– 7с.
Шифр НББ: 1Н//733694(039)

Грицук, Т. А. Сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО на современном этапе / Т. А. Грицук // Содружество наук. Барановичи – 2005 : материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 22 февр. 2005 г., г. Барановичи, Беларусь : в 2 ч. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005. – Ч. 1. – С. 206–208.
Шифр НББ: 1БА403814К

Крывашэй, Д. Беларусь у ЮНЭСКА: плён супрацоўніцтва / Д. Крывашэй // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2001. – № 2. – С. 66–72.
Шифр НББ: 3ОК5543

Макей, У. У. Беларусь у ЮНЕСКА: нацыянальнае развіццё і глабальны свет праз гуманізм, культуру і адукацыю / У. У. Макей ; гутар. А. Грышкевіч // Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура.– 2014. ‒ № 5. ‒ С. 12―15.
Шифр НББ: 3ОК242

Раманоўскі, Р. Г. Удзел Беларусі ў дзейнасці ЮНЕСКА (1984–2001 гг.) : дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.15 / Р. Г. Раманоўскі. – Мінск, 2006. – 143 л.
Шифр НББ: 26Н//538(039)

Романовский, Р. В. Участие Республики Беларусь в деятельности ЮНЕСКО в первой половине 1990-х годов / Р. В. Романовский // Беларусь в современном мире : материалы IV Респ. науч. конф., Минск, 28 сент. 2005 г. / Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений ; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2005. – С. 61–62.
Шифр НББ: 1БА453688

Рутко, Д. Ф. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры: история, цели создания организации и взаимодействие с Республикой Беларусь / Д. Ф. Рутко, О. В. Вайцехович // Интеграция Республики Беларусь в международные экономические и политические процессы: направления развития сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями : сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; под ред. В. М. Мацеля. ‒ Минск, 2021.– С. 28‒39.
Шифр НББ: 1Н//825634К(064)

Рутко, Д. Ф. Участие Республики Беларусь в деятельности ЮНЕСКО / Д. Ф. Рутко, О. В. Вайцехович // Интеграция Республики Беларусь в международные экономические и политические процессы: направления развития сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями : сб. науч. тр. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; под ред. В. М. Мацеля. ‒ Минск, 2021.– С. 40‒44.
Шифр НББ: 1Н//825634К(064)

Снапкоўскі, У. Пяцьдзесят гадоў удзелу Беларусі ў працы ЮНЕСКА / У. Снапкоўскі // Беларус. гіст. часоп. – 2004. – № 5. – С. 3–8.
Шифр НББ: 3ОК6078

Шчасны, У. Супраўцоўніцтва Рэспублікі Беларусь з ЮНЕСКА / У. Шчасны // Весн. М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь. – 2002. – № 2. – С. 114–118.
Шифр НББ: 3ОК7441

ЮНЕСКО и Беларусь: 55 лет успешного сотрудничества // Бюл. ООН. – 2009. – № 4. – С. 6–7.
Шифр НББ: 3ОК6275

ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск : Звязда, 2014. – 159 с.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Сотрудничество в области образования

Батура, М. П. Сотрудничество БГУИР и ЮНЕСКО / М. П. Батура, В. Г. Назаренко, Г. М. Шахлевич // Непрерывное профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (Минск, Респ. Беларусь, 17–18 дек. 2015 г.) / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: В. Г. Назаренко [и др.]. – Минск, 2015. – С. 5–7.
Шифр НББ: 1Н//540834К(039)

Лис, Н. И. О реализации Национального плана действий по реализации Программы ЮНЕСКО "Образование для всех" / Н. И. Лис // Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания : материалы Междунар. форума, Минск, Респ. Беларусь, 5–6 апр. 2005 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: А. М. Радьков (председатель) [и др.]. – Минск, 2005. – С. 117–127.
Шифр НББ: 1БА414177

О реализации Национального плана действий по программе ЮНЕСКО "Образование для всех" в Республике Беларусь // Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания : материалы Междунар. форума, Минск, 5–6 апр. 2005 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – С. 203–215.
Шифр НББ: 1БА402984К

Радьков, А. М. Основы государственной политики Республики Беларусь в области образования в контексте программных приоритетов ЮНЕСКО / А. М. Радьков // Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания : материалы Междунар. форума, Минск, Респ. Беларусь, 5–6 апр. 2005 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: А. М. Радьков (председатель) [и др.]. – Минск, 2005. – С. 14–20.
Шифр НББ: 1БА414177

Свилас, С. Ф. Сотрудничество Белорусской ССР с Международным бюро просвещения (1954–1960 гг.) / С. Ф. Свилас // Вес. БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2016. – № 2. – С. 109–116.
Шифр НББ: 3ОК13305

Сотрудничество в области образования // ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск, 2014. – С. 16–41.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Кафедры ЮНЕСКО Беларуси

Батура, М. П. Отчет Кафедры ЮНЕСКО "Профессиональное образование в сфере ИКТ лиц с особыми потребностями" / М. П. Батура, В. Г. Назаренко // Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми потребностями : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. (Респ. Беларусь, Минск, 14–15 дек. 2017 г.) / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: В. Г. Назаренко, А. М. Змушко, Т. В. Лисовская. – Минск, 2017. – С. 3–5.
Шифр НББ: 1Н//655371К(039)

Баштововой, В. Г. Опыт Кафедры ЮНЕСКО в БНТУ по реализации интегрированных форм обучения в области энергосбережения / В. Г. Баштовой // Интегрированные формы обучения в области фундаментальной химии : материалы науч.-практ. семинара, 3–4 дек. 2009 г., Минск / Орг. Объед. Наций по вопр. образования, науки и культуры, Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. М. Рыбянец (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2010. – С. 44–46.
Шифр НББ: 1Н//240932(039)

Вашкевич, С. В. Деятельность кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву НЦПИ Республики Беларусь по реализации главных стратегических направлений развития программы УНИТВИН / кафедры ЮНЕСКО / С. В. Вашкевич // Выш. шк. – 2015. – № 5. – С. 54–57.
Шифр НББ: 3ОК4711

Вашкевич, С. В. Роль кафедр ЮНЕСКО Республики Беларусь и стран Европейского союза в содействии развитию всеобщего равного доступа к информации и знаниям / С. В. Вашкевич // Европейский союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества : сб. тез. докл. II междунар. конф., Минск, 2 июня 2016 г. / редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2017. – С. 285–290.
Шифр НББ: 1Н//637993(039)

Кафедры ЮНЕСКО // ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск, 2014. – С. 24–32.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Кашинский, Ю. И. Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву Национального центра правовой информации Республики Беларусь (кафедра ЮНЕСКО) / Ю. И. Кашинский // Белорусская юридическая энциклопедия : в 4 т. / Белорус. гос. ун-т, Юрид. фак. – Минск, 2009. – Т. 2. – С. 28.
Шифр НББ: 1Н//168903(039)

Кашинский, Ю. И. Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву – новый этап в развитии процессов правовой информатизации / Ю. И. Кашинский, М. Н. Сатолина, Б. С. Славин // Проблемы правовой информатизации. – 2003. – Вып. 6. – С. 21–24.
Шифр НББ: 3ОК9620

Коваленко, Е. И. Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву Национального центра правовой информации Республики Беларусь: организационно-функциональные аспекты деятельности / Е. И. Коваленко // Право.by. – 2018. – № 2. – С. 5–9.
Шифр НББ: 3Н//597

Тевелева, Н. В. Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву Национального центра правовой информации Республики Беларусь: направления деятельности и перспективы развития / В. Н. Тевелева // Право.by. – 2012. – № 1. – С. 107–110.
Шифр НББ: 3Н//597

Клубы ЮНЕСКО в Беларуси

Бедулина, Г. Ф. Клубы ЮНЕСКО в учреждениях образования Республики Беларусь: история, структура и функционирование, формы и методы работы : пособие для педагогов / Г. Ф. Бедулина, Д. Ю. Субцельный. – 2-е изд., стер. – Минск : Зорны Верасок, 2015. – 227 с.
Шифр НББ: 1Н//551724(039)

Бедулина, Г. Ф. Лучшие практики работы белорусских клубов ЮНЕСКО : пособие для педагогов / Г. Ф. Бедулина, Д. Ю. Субцельный. ‒ Минск : Белсэнс, 2018.– 67 с.
Шифр НББ: 1Н//805869К(039)

Каранкевич, А. М. Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО: проекты и программы / А. М. Каранкевич, О. Н. Чижденко // Праблемы выхавання. – 1998. – № 2. – С. 7–12.
Шифр НББ: 3ОК7205

Кастэнка, Д. В. Клубы ЮНЕСКА ў Беларусі: пяць пытанняў і адказаў / Д. В. Кастэнка // Адукацыя і выхаванне. – 2003. – № 9. – С. 49–53.
Шифр НББ: 3ОК30

Кашперко, Е. БелАЮ: объединяем молодежь : о формах работы Белорус. ассоц. клубов ЮНЕСКО / Е. Кашперко // Мин. шк. сегодня. – 2012. – № 11. – С. 20–22.
Шифр НББ: 3ОК9456

Клубы ЮНЕСКО в Беларуси: что важно знать : метод. пособие / Белорус. ассоц. клубов ЮНЕСКО ; авт.-сост. Д. Ю. Субцельный. – Минск : [б. и.], 2006. – 46 с.
Шифр НББ: 1Н//64059(039)

Кулик, Л. Г. Клуб ЮНЕСКО "Дружба" : [в Гомел. обл. Дворце творчества детей и молодежи] / Л. Г. Кулик // Пазашк. выхаванне. – 2003. – № 10. – С. 44–45.
Шифр НББ: 3ОК7439

Республиканская ассоциация клубов ЮНЕСКО // ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск, 2014. – С. 38–41.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Субцельный, Д. Вклад белорусских клубов ЮНЕСКО в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Беларуси / Д. Субцельный // Материалы международной конференции "Наследие М. К. Огинского в культуре трех народов", 23–24 сентября 2015 года, Залесье, Сморгонский район, Беларусь / сост.: Л. Ф. Анцух, С. М. Кенько ; под общ. ред. Т. М. Ражевой. – Минск, 2016. – С. 28–31.
Шифр НББ: 1Н//563322(039)

Сотрудничество в области науки

Гарецкий, Р. Г. Национальный комитет Беларуси по Международной программе геологической корреляции: результаты 1990–1995 гг., перспективы / Р. Г. Гарецкий, В. А. Кузнецов, В. И. Зуй. – Минск : Ин-т геол. наук Нац. акад. наук Беларуси, 1999. – 55 с.
Шифр НББ: 1БА169047

Гончарова, Н. В. Проект ЮНЕСКО "Национальная школа-лаборатория по биоэтике для школьников ― инструмент реализации Повестки 2030 в Республике Беларусь" = UNESCO project "National school-laboratory on bioethics for schoolchildren ― instrument of implementing the Agenda 2030 in the Republic of Belarus" / Н. В. Гончарова // Журн. Белорус. гос. ун-та. Сер. Экология.– 2019. ‒ № 3. ‒ С. 4‒8.
Шифр НББ: 3ОК17061

Дромашко, С. Е. О научно-организационной деятельности Белорусского комитета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) в 1990 г. / С. Дромашко // Информ. бюл. / Акад. наук Беларуси, Белорус. ком. по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". – 1992. – № 2. – С. 32–33.
Шифр НББ: 3ОК241

О научно-организационной деятельности Белорусского комитета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) в 1988 г. // Информ. бюл. / Акад. наук Беларуси, Белорус. ком. по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". – 1990. – № 1. – С. 31–32.
Шифр НББ: 3ОК241

О научно-организационной деятельности Белорусского комитета по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) в 1989 г. // Информ. бюл. / Акад. наук Беларуси, Белорус. ком. по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". – 1990. – № 1. – С. 35–36.
Шифр НББ: 3ОК241

Рыбянец, Н. Презентация проекта ЮНЕСКО "Разработка трансграничной восточноевропейской модели региональной экологической сети Полесье: Беларусь – Украина – Польша и плана действий по ее интеграции в общеевропейскую экологическую сеть" / Н. Рыбянец, М. Никифоров // Стратегии сохранения и использования водных ресурсов и биологического разнообразия в Полесье : междунар. семинар, Пинск, 29–31 мая, 2003 г. : материалы семинара. – Минск, 2004. – С. 66–74.
Шифр НББ: 1БА372725К

Савченко, В. К. Международное сотрудничество ученых Беларуси в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (1980–2010) / В. К. Савченко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2012. – № 2. – С. 117–122.
Шифр НББ: 3ОК55

Свилас, С. Ф. Первые статьи о белорусской науке в периодических изданиях ЮНЕСКО (начало 1960-х гг.) / С. Ф. Свилас // Беларусь в современном мире : материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский (председатель) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 65–67.
Шифр НББ: 1Н//561064(039)

Сотрудничество в области науки // ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск, 2014. – С. 44–63.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Участие Белорусской ССР в программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) // Программа ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) в Белорусской ССР : материалы к І Междунар. конгр. по биосфер. заповедникам / Акад. наук БССР, Белорус. ком. по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". – Минск, 1983. – С. 3–5.
Шифр НББ: БА189394

Сотрудничество в области культуры

Адамчик, К. Н. Исторические памятники Беларуси – достояние всемирного культурного наследия ЮНЕСКО / К. Н. Адамчик // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки / редкол.: М. И. Демчук [и др.]. – Минск, 2006. – С. 121–127.
Шифр НББ: 1БА483909

Брава, А. В. "Юраўскі карагод" / А. В. Брава // Алеся : Работніца і сялянка.– 2020.– № 5.– С. 6‒7.
Шифр НББ: 3ОК1844

Крывашэй, Д. Шлях Беларусі да культуры міру і ўзаемаразумення праз ЮНЕСКА / Д. Крывашэй // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства : матэрыялы ІІІ Міжнар. кангр. беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый", 1-я сес. – 21–25 мая, 2-я сес. – 4–7 снеж. 2000 г., Мінск / UNESCO, Мiжнар. асац. беларусiстаў, Нац. навук.-асвет. цэнтр. пры М-ве адукацыi Рэсп. Беларусь ; рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2001. – С. 159–164. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 21).
Шифр НББ: 1БА253420

Мартыненко, И. Э. Участие Республики Беларусь в формировании всемирного культурного наследия / И. Э. Мартыненко // Право.by. – 2010. – № 1. – С. 106–114.
Шифр НББ: 3Н//597

Новицкая, О. В. Памятник в списке ЮНЕСКО : музей "Замковый комплекс "Мир" как фактор устойчивого развития региона / О. В. Новицкая // Беларускі музей. – 2020. – № 3.– С. 4–9.
Шифр НББ: 3Н//3647

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Беларуси : / сост.: Е. И. Галай. ― Минск : Изд. центр БА "Конкурс", 2022.– 48 с. Шифр НББ: 1Н//855515(039)

Полозкова, А. В. Участие Беларуси в культурных программах и инициативах ЮНЕСКО (2000–2010 гг.) / А. В. Полозкова // Беларусь в современном мире : материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 89-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г. / Белорус. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2010. – С. 239–240.
Шифр НББ: 1Н//276346(039)

Протченко, И. В. Культурное сотрудничество ЮНЕСКО и Беларуси / И. В. Протченко // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.) : материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 25–26 апр. 2013 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т, Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: А. П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2013. – С. 248–251.
Шифр НББ: 1Н//411831(039)

Сатолина, М. Н. Проблемы имплементации положений Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 года во внутреннее законодательство Республики Беларусь / М. Н. Сатолина // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Ин-т государства и права Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 3. – С. 16–25.
Шифр НББ: 1Н//115326(039)

Свилас, С. Ф. Сотрудничество Белорусской ССР и ЮНЕСКО в популяризации белорусской художественной литературы (первая половина 1960-х гг.) / С. Ф. Свилас // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 4. – С. 171–183.
Шифр НББ: 3Н//2818

Смолик, А. И. Конвенции ЮНЕСКО как основа внутригосударственных законодательных актов Республики Беларусь в области сохранения нематериального культурного наследия / А. И. Смолик // Охрана и популяризация культурного наследия: мировой и отечественный опыт : материалы междунар. научн.-практ. конф., Витебск, 22‒23 октября 2021 г. / Мин-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. ‒ Витебск, 2021. ‒ С. 185‒190.
Шифр НББ: 1Н//830373К(039)

Сотрудничество в области культуры // ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск, 2014. – С. 66–135.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Цыдзік, У. С. Аўгустоўскі канал вядзе ў ЮНЭСКА / У. С. Цыдзік // Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура.– 2019.– № 12.– С. 20–25.
Шифр НББ: 3ок242

Шумскі, К. А. Нацыянальная культура Беларусі ў святле Канвенцыі ЮНЕСКА "Аб ахове і заахвочванні разнастайнасці форм культурнага самавыяўлення" (да 10-годдзя з часу прыняцця) / К. А. Шумскі // Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны : зб. навук. пр. па матэрыялах VI Міжнар. навук.-практ. канф. "Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў" (Мінск, Беларусь, 19–20 лістап. 2015 г., г. Мінск) / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.] ; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 328–333.
Шифр НББ: 1Н//606464(039)

Сотрудничество в области информации и коммуникации

Свилас, С. Ф. Белорусская ССР и издательская деятельность ЮНЕСКО / С. Ф. Свилас // Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО (1954–1964 гг.) / С. Ф. Свилас. – Минск, 2013. – С. 315–345.
Шифр НББ: 1Н//453166(039)

Свилас, С. Ф. Сотрудничество Белорусской ССР и ЮНЕСКО в издательской деятельности: первый опыт (вторая половина 1950-х гг.) / С. Ф. Свилас // Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее : материалы науч. семинара, 16 марта 2016 г, Минск / Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений, Центр изучения внеш. политики и безопасности ; под ред. А. В. Русаковича. – Минск, 2016. – С. 38–44.

Сотрудничество в области информации // ЮНЕСКО и Беларусь : 60 лет сотрудничества / сост. Н. Ю. Карасева ; фото Е. В. Песецкого, А. В. Клещука. – Минск, 2014. – С. 144–150.
Шифр НББ: 1Н//486498(039)

Рошчына, Т. Праблемы стварэння і рэалізацыі праграмы "Памяць Беларусі" як нацыянальнай часткі праграмы ЮНЕСКА "Памяць свету" / Т. Рошчына // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя : матэрыялы IV Мiжнар. кангр. беларусiстаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскiх краiн", Мiнск, 6–9 чэрв. 2005 г. / Міжнар. асац. беларусістаў, Кам. па справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь, Нац. акад. навук Беларусі ; пад рэд. А. Мальдзіса, А. Смаленчука. – Мінск, 2006. – С. 212–216. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 28).
Шифр НББ: 1БА466643

Счастный, В. Г. Проекты ЮНЕСКО в области документального наследия / В. Г. Счастный // Матэрыялы Чацвертых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў "Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў", Мінск, 20–21 лістапада 2008 г. / Нац. б-ка Беларусі ; склад. А. А. Капырына ; навук. рэд. Р. С. Матульскі. – Мінск, 2008. – С. 31–35.
Шифр НББ: 1Н//143618(039)

Участие ЮНЕСКО в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Деятельность ЮНЕСКО, направленная на смягчение последствий Чернобыльской катастрофы : резолюция 28 C/5.18 // Акты Генеральной конференции, двадцать восьмая сессия, Париж, 25 октября – 16 ноября 1995 г. : в 3 т. / Орг. Объед. Наций по вопр. образования, науки и культуры. – Париж, 1996–1997. – Т. 1 : Резолюции. – 1996. – С. 107–108.

Программа "ЮНЕСКО – Чернобыль" : основные положения программы, 15 нояб. 1990 г. / Орг. Объед. Наций по вопр. образования, науки и культуры. – [Б. м.] : ЮНЕСКО, 1990. – 133 с.

Программа "ЮНЕСКО – Чернобыль" : резолюция 26 C/13.5 // Акты Генеральной конференции, двадцать шестая сессия, Париж, 15 октября – 7 ноября 1991 г. : в 3 т. / Орг. Объед. Наций по вопр. образования, науки и культуры. – Париж, 1991–1993. – Т. 1 : Резолюции. – 1992. – С. 104.

Протченко, И. В. Реализация программы "ЮНЕСКО – Чернобыль" в Беларуси / И. В. Протченко // Беларусь в современном мире : материалы V Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 3 нояб. 2006 г. / Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений ; редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2007. – С. 74–75.
Шифр НББ: 1Н//133955(039)

Савченко, В. К. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) : [о помощи ЮНЕСКО в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС] / В. К. Савченко // Экология Чернобыльской катастрофы : науч. основы Междунар. программы исслед. / В. К. Савченко ; пер. с англ. А. И. Кириленко. – Минск, 1997. – С. 179.
Шифр НББ: 1БА127097

Счаснович, Н. Практическое участие ЮНЕСКО в преодолении последствий аварии на ЧАЭС / Н. Счаснович // Практические подходы по формированию здорового образа жизни на загрязненных радиацией территориях. Отчет о реализации проекта "Информационно-просветительская программа по здоровому образу жизни в регионах, пострадавших в результате чернобыльской аварии" / авт.-сост. Д. Ю. Субцельный. – Минск, 2009. – С. 22–23.
Шифр НББ: 1Н//212211(039)

Дата редактирования: 28.04.2023.

Сохранить список (doc, 115 KB)

Читайте также:

Информационные ресурсы
Библиотекарям