ГлавнаяО библиотекеСтруктура библиотекиФормирование информационных ресурсовОтдел обслуживания специализированными фондамиПубликации сотрудников отдела

Публикации сотрудников отдела

2023
 1. Косилова, Н.Н. Пять фактов из истории белорусской медицины / Н.Н. Косилова // Здоровый образ жизни. – 2023. – № 1. – С. 53–55.
2022
 1. Давідоўскі З. Ліставанне Ніны Ватацы з Паўлам Адамавічам Багдановічам / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2022. – № 5. – С. 28–32.
 2. Давідоўскі З. Жыццё з кнігай: бібліятэкар і перакладчык Іосіф Сіманоўскі / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2022. –№ 4. – С. 9–10.
 3. Давідоўскі З. Кладачка да Алега Лойкі / Зміцер Давідоўскі // Літаратура і мастацтва. – 2022. – 11 лют. (№ 6) – С. 15.
 4. Давідоўскі З. Дзядзька Трахім з вёскі Сунаі / Зміцер Давідоўскі //Краязнаўчая газета. – № 22. – чэрвень. – 2022. – С. 4.
 5. Давідоўскі З. Вольны птах беларускіх нябёсаў / Зміцер Давідоўскі // Краязнаўчая газета. – № 23. – чэрвень. – 2022. – С. 4.
 6. Давідоўскі З. Адкрыты для ўсіх / Зміцер Давідоўскі // Краязнаўчая газета. – № 25. – ліпень. – 2022. – С. 4.
 7. Давідоўскі З. Каб крыўдна не было / Зміцер Давідоўскі // Слава працы. – 2022. – 27 ліпеня (№ 56). – С. 6.
 8. Давідоўскі З. Мама Лора / Зміцер Давідоўскі // Краязн. газ.– 2022. – 19 кастрычніка (№ 39). – С. 6.
2021
 1. Давідоўскі З. Язэп Пушча – настаўнік рускай мовы / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2021. – № 10 – С. 19­–21.
 2. Давідоўскі З. Становішча ў беларускай літаратуры на мяжы 30-х гадоў / Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2021. – № 3 – С. 106–112.
 3. Давідоўскі З. Методыка ад ветэрана / Зміцер Давідоўскі // Літаратура і мастацтва. – 2021. – 9 крас. (№ 14) – С. 13.
 4. Давідоўскі З. Акадэмік бібліятэчнай справы – Ніна Ватацы / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2021. – № 6 – С. 25–26.

2020

 1. Давідоўскі Д. Наўздагон юбілею Уладзіміра Дубоўкі / Зміцер Давідоўскі // Роднае слова. – 2020. – № 12. – С. 14–16.
 2. Давідоўскі Д. Юравіцкі езуіцкі касцёл /Зміцер Давідоўскі // Наша вера. – 2020. – № 3. – С. 46–49.
 3. Давідоўскі Д. Няспынны пошук. Успаміны пра Ніну Ватацы / Зміцер Давідоўскі // Літаратура і мастацтва. – 2020. – 21 жн. (№ 31) – С. 14.
 4. Давідоўскі Д. “Нашымі пастаяннымі чытачамі былі Ніл Гілевіч, Іван Навуменка…” / Дзмітрый Давідоўскі // Літаратура і мастацтва. – 2020. – 10 ліп. (№ 25) – С. 14.
 5. Давідоўскі Д. “Вось такія былі ў мяне бацькі…”/ Дзмітрый Давідоўскі // Медицинский вестник. – 2020. – 2 июля (№ 27) – С. 17.
 6. Давідоўскі Д. Сябры-паплечнікі: Уладзімір Дубоўка і Адам Бабарэка / Дзмітрый Давідоўскі // Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Круглы стол “Маладнякоўскімі крокамі”. – Рэжым доступу:http://conference.nlb.by/maladnyak/be...a/reports/. – Дата доступу: 01.06.2020.
 7. Касілава, Н. У вандроўку па зале беларускай літаратуры / Ніна Касілава // Літаратура і мастацтва. – 2020. – 28 лют. (№ 8) – С. 15.

2019

 1. Давідоўскі З. Беларускі аддзел / Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2019. – № 9. – С. 113–121.
 2. Давідоўскі З. Мае Юравічы / Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2019. – № 6. – С. 130–139.

2018

 1. Давідоўскі Д. Сустрэчы з Барадуліным / Дзмітрый Давідоўскі // Маладосць. – 2018. – № 9. – С. 96–98.
 2. Лаўрык Т. Сучаснік Францыска Скарыны – гетман Канстанцін Астрожскі ў мастацкай інтэрпрэтацыі Л. Дайнекі (паводле рамана “Назаві сына Канстанцінам”) / Т.А. Лаўрык // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Мінск, БДУ, 17–18 лістапада 2017 г. – С. 201–207.
 3. Лаўрык Т. Ва ўсім вінаваты генетыкі? “Пабакі” Васіля Гігевіча / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2018. – № 2. – С. 34–37.

2017

 1. Давідоўскі Д. Мой дзед Антон / Дзмітрый Давідоўскі // Маладосць. – 2017. – № 12. – С. 93–97.
 2. Давідоўскі З. Студэнцкая справа Уладзіміра Дубоўкі / Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2017. – № 9. – С. 90–92.
 3. Давідоўскі З. Уладзімір Дубоўка пра Сцяпана Злобіна / Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2017. – № 4. – С. 99–103.
 4. Лаўрык Т. Ахвярнае жаночае каханне ў рамане Зінаіды Дудзюк ”Слодыч і атрута” / Лаўрык Т. А. // Женский подвиг в истории Беларуси. 1917-2017 [Электронный ресурс]: электронный сборник материалов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2017 г., г. Витебск – режим доступа: http://vlib.by/index.php/ru/component/content/article/38-projects/1891-zhenskij-podvig-v-istorii-belarusi-1917-2017-gody.
 5. Лаўрык Т. Злая зорка – палыновая / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2017. – № 5. – С. 38–39.
 6. Лаўрык Т. Дэтэктыў ці хорар? Ідэнтыфікацыя “…Стаха” / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2017. – № 3. – С. 37–38.
 7. Лаўрык Т. У чым сакрэт? “Меч князя Вячкі” Леаніда Дайнекі / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2017. – № 1. – С. 26–28.
 8. Лаўрык Т. Хто не кахаў – не ведаў жыцця. “Нельга забыць” Уладзіміра Караткевіча / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2017. – № 10. – С. 12–15.

2016

 1. Давидовский, Д. Библиотекарь / [Дмитрий Давидовский; беседовала] Светлана Денисова // Город женщин. – 2016. – № 6. – С. 23–27.
 2. Давідоўскі, З. Міласцю божай гісторык: да 95-годдзя з дня нараджэння Міколы Іванавіча Ермаловіча / Зміцер Давідоўскі // Маладосць.– 2016. – № 4. – С. 130–133.
 3. Давідоўскі, З. "Пасеклі наш край папалам". Хто аўтар? /Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2016. – № 7. – С. 98–102.
 4. Давідоўскі, З. "У неба пехатою": два гады без Барадуліна / Зміцер Давідоўскі // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 26 лют. (№ 8) – С. 6.
 5. Давідоўскі, З. Хто забіў Юдаля Пэна /Зміцер Давідоўскі // Маладосць. – 2016. – № 5. – С. 145–154.
 6. Лаўрык, Т. Беларускі Дастаеўскі і яго "Млечны Шлях" / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2016. – № 11. – С. 22–24.
 7. Лаўрык, Т. "Люблю старадаўнасць і веру ёй" /Таццяна Лаўрык // Маладосць. – 2016. – № 9. – С. 138–146.
 8. Лаўрык Т. Расшыфруем коды паэта. "Цунамі" Аркадзя Куляшова / Таццяна Лаўрык // Бярозка. – 2016. – № 10. – С. 26–27.

2015

 1. Ціхан, Т.А. Гісторыя ў асобах / Т.А. Ціхан // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 9 кастр. (№ 40). – С. 10.
 2. Ціхан, Т.А. Казкі Белавежы / Т.А. Ціхан // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 24 снеж. (№ 51). – С. 11.
 3. Ціхан, Т.А. Найперш – пачуцці / Т.А. Ціхан // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 26 чэрв. (№ 25) – С. 12.
 4. Ціхан, Т.А. Уліс з палескай вёскі / Т.А. Ціхан // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 10 ліп. (№ 27). – С. 12.

2014

 1. Галіеўская, Я. "Беларусы". Да гісторыі аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Частка III. Супрацоўнікі / Я. Галіеўская // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнікі: Т.А. Сапега, А.А. Суша. – Мінск, 2014. – Вып. 17. – С. 7–27.

2013

 1. Азарнская А.П. "Белы бусел" высокага палёту // Голас Радзімы. – 2013. – 23 мая (№ 19). – С. 4.
 2. Азарнская А.П. Рудзенская гарпасялковая бібліятэка: гісторыя і дзень сённяшні // Бібліятэка прапануе. – 2013. – № 2. – С. 18–19.
 3. Галіеўская Я.В. "Беларусы". Да гісторыі аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Частка II (1944–2006 гг.) // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнікі: Т.А. Сапега, А.А. Суша. – Мінск, 2013. – Вып. 16. – С. 88–108.

2012

 1. Азарнская А.П. Боль уласны, боль супольны // Голас Радзімы. – 2012. – № 36. – С. 3.
 2. Азарнская А.П. Кветка з роднай нівы // Голас Радзімы. – 2012. – № 37. – С. 3.
 3. Галіеўская Я.В. "Беларусы". Да гісторыі аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнікі: Т.І. Рошчына, Т.А. Сапега. – Мінск, 2012. – Вып. 14. – С.14–33.
 4. Галіеўская Я.В. Іосіф Бенцыянавіч Сіманоўскі: ля вытокаў фарміравання фонду беларускага нацыянальнага дакумента // Бібліятэчны веснік [зборнік артыкулаў] / Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі; [рэдкалегія Р.С. Матульскі (старшыня) і інш.] – Мінск, 2012. – Вып. 4. – С. 134–142.

2011

 1. Ходосевич Т.А. Коллекция аудиодокументов Национальной библиотеки Беларуси в век электронной информации. // Вестник Библиотечной ассамблеи Евразии. – 2011. – № 1. – С. 38–40.

2010

 1. Зайцева Т.Ф. Я – Библиотекарь! // Бібліятэчны свет. – 2010. – № 2. – С. 30.

2009

 1. Гайдук А.В. Реализация поисковых возможностей электронного каталога в обслуживании пользователей коллекцией нотных изданий // Организация обслуживания пользователей: из опыта работы Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; составитель Е.Е. Долгополова. – Минск, 2009. – С. 61–68.
 2. Галиевская Е.В., Климова Л.П. Коллекции диссертаций и авторефератов диссертаций в обеспечении информационных потребностей ученых // Организация обслуживания пользователей: из опыта работы Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; составитель Е.Е. Долгополова. – Минск, 2009. – С. 47–54.
 3. Зайцева Т.Ф. Вечная спутница книги (коллекция книжных закладок в фондах Национальной библиотеки Беларуси) // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Минск, 2009. – Вып. 11. – С. 271–282.
 4. Ходосевич Т.А. Коллекция аудиодокументов Национальной библиотеки Беларуси в век электронной информации // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства" (Минск, 8–9 октября 2009 г.) / Национальная библиотека Беларуси; составитель Л.Г. Кирюхина. – Минск, 2009. – С. 189–194.

2008

 1. Галіеўская Я. Светлай памяці Ніны Барысаўны Ватацы // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С. 30–31.
 2. Иващенко С.И., Ходосевич Т.А. Система подсобных фондов как фактор оптимизации информационно-библиотечного обслуживания // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: праблемы фарміравання і выкарыстання: зборнік артыкулаў/ Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – 202 с.

2007

 1. Зайцава, Т.Ф., Суша, А.А. Незвычайныя паштоўкі з калекцыі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Бібліятэчны свет – 2007.– №3.
Информационные ресурсы
Библиотекарям