ГлавнаяО библиотекеИзвестные именаВыдающийся библиограф XX века А.А. Сакольчик: к 120-летию со дня рождения Документы и материалыАвтографы, редакторские пометы, записки, посвящения

Автографы, редакторские пометы, записки, посвящения

Посвящение с титульного листа книги “Бібліяграфія па гісторыі Беларусі: феадалізм і капіталізм” (Минск, 1969)

Сакольчыку Адаму Антонавічу, самаму сумленнаму і дакладнаму бібліёграфу і добраму таварышу на ўспамін пра заўзятыя дыскусіі і згодную сумесную працу – штурму бібліяграфічных бастыёнаў

Мінск. 18.ХІ.1969
Ю. Бібіла
М. Крэканэ

Из переписки Николая Николаевича Улащика и Адама Антоновича Сакольчика*

Дарагі Адам Антонавіч
Пасылаю Вам кнігу пра Пічэту. На стар. змешчана фота, на якім ёсць Вы.
З усіх, хто там ёсць ведаў (апрача Вас) Забелу, Бурдзейку і Юркевіча, Саўчыка і Сапун. Цяпер, пэўна, жывы Вы адзін.

20.VII.78 Улашчык

Дарагі Мікалай Мікалаевіч!
Вельмі ўдзячны за пад кнігу пра незабыўнага В. Пічэту “Славяне в эпоху феодализма” і за памяць аба мне. Апрача тых асоб, якіх Вы пералічылі як знаёмых Вам, ўспамінаю прозвішчы Бараноўскага (самы высокі) і ў першым радзе (злева направа) Малібожка, цётка Гіркамт (так яе ўсе звалі) вядомая Вам. Сапунова і Бадунова. Не магу ўспомніць. прозвішча таварыша, што стаіць між Саўчыкам і Забелам,

З павагаю. А. Сакольчык.

Автограф А.А. Сакольчика к изданию:
Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг. : библиографический указатель = Перыядычны друк Беларусі, 1817–1916 гг. : бібліяграфічны ўказальнік / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Н. Б. Ватаци. – Минск : Редакционно-издательский отдел Книжной палаты БССР при Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина, 1960. – [1], 138 л.

Редакторские пометы А.А. Сакольчика к изданию:
Русская дореволюционная книга о Белоруссии (1802–1916 гг.)
: библиография / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Ю. И. Бибилло. – Минск, 1964.

http://content.nlb.by/content/dav/nlb/portal/content/File/Portal/O%20biblioteke/Sakolchik/avtografy/Page2.jpg

 

 

*Речь идет о фотографии из книги «Славяне в эпоху феодализма» (Москва, 1978), размещенной на стр. 11.

Стиль, орфография и пунктуация сохранены.

Библиотекарям
111