ГлавнаяО библиотекеИздательская продукция библиотекиПорядок приобретения издательской продукции библиотекиСписок информационных изданий

Список информационных изданий, которые можно приобрести в киоске

Печатные издания*

 • Белорусский алмаз в 140 тысяч тонн: буклет
 • Библиографическое описание книжных изданий: примеры и методические рекомендации: практическое пособие
 • Библиотека Беларуси: справочник в 3-х томах
 • Бібліятэчнае краязнаўства: тэрыторыя вялікіх магчымасцей і перспектыў: зборнік навуковых артыкулаў
 • Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў **
 • Бібліятэчны свет **
 • Буквар мовы славянскай. Дапаможнік для тых, хто навучаецца чытанню і пісьму
 • Буквіцы: камплект паштовак
 • Вільня часоў Скарыны = Vilnius Pranciškaus Skorinos laikais = Vilnius in the time of Francysk Skaryna: альбом 
 • Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси
 • Георгій Паплаўскі. Гравюры па творах Васіля Быкава: камплект паштовак
 • Грунвальдская бітва ў выявах: камплект паштовак
 • Дзяцінства светлая пара = Детства светлая пора = Happy Childhood: камплект паштовак
 • Дзяцінства светлая пара = Детства светлая пора = Happy Childhood: камплект паштовак. Выпуск 2
 • Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі **
 • Ініцыялы першых старадрукаў: камплект паштовак
 • Інструментарый індэксатара і яго прымяненне ў бібліятэках Беларусі
 • Лісты да Жазефіны. Ваенныя шляхі французскага афіцэра 1805–1812 гг. *Новинка* 2018
 • Мастацкая Скарыніяна: Мікалай Байрачны: камплект паштовак
 • Мастацкая Скарыніяна: Язэп Драздовіч: камплект паштовак
 • Мастацтва беларускай старадрукаванай кнігі: Куцеінская друкарня XVII ст.: камплект паштовак
 • Мастацтва еўрапейскіх старадрукаў: Французская ілюстрацыя XVIII ст.: камплект паштовак
 • Мастацтва рукапіснай кнігі: Пакуты Хрыстовы: Рукапіс XIX ст.: камплект паштовак
 • Материалы II Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры"
 • Материалы III Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры"
 • Материалы IV Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры"
 • Материалы V Международного конгресса “Библиотека как феномен культуры” *Новинка* 2018
 • Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі"
 • Матэрыялы Х Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі ХVI – сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў"
 • Матэрыялы ХI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі ХI – пачатку ХХ ст."
 • Матэрыялы ХII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі"
 • Матэрыялы ХIII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў: міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання", у 2 ч.
 • Матэрыялы XIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага "Буквара"
 • Матэрыялы ХV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў *Новинка* 2019
 • Методические рекомендации по нормированию технологических процессов в библиотеке
 • Методические рекомендации по формированию библиографических записей на альбомы и атласы
 • Мінск старадаўні = Minsk in the past: камплект паштовак
 • Наталля Паплаўская. Гравюры па творы Івана Мележа "Людзі на балоце": камплект паштовак
 • Национальная библиотека Беларуси: комплект открыток № 1
 • Национальная библиотека Беларуси: комплект открыток № 2
 • Национальная библиотека Беларуси: путеводитель
 • Национальная библиотека Беларуси: учебное пособие для ВУЗов
 • Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў: дапаможнік
 • Нацыянальны дакумент як аб’ект дзейнасці бібліятэк Беларусі
 • Нацыянальныя дакументы Беларусі: методыка і тэхналогія сучаснай бібліятэчнай працы *Новинка* 2019
 • Описание Борисовского уезда *Новинка* 2018
 • Организация обслуживания пользователей: из опыта Национальной библиотеки Беларуси
 • Оформление библиографического списка к научной работе: методические рекомендации
 • Праз гравюры да слова Cкарыны: камплект паштовак
 • Разработка и внедрение виртуальных сервисов: методическое пособие
 • Рарытэты з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: камплект паштовак
 • Раслінны і жывёльны свет у рукапісах і старадрукарах: камплект паштовак
 • Руководство по определению читательского спроса на издания современных белорусских авторов *Новинка* 2018
 • Современное состояние и тенденции развития детского чтения в Республике Беларусь
 • Современные информационные технологии в библиотечно-информационном обслуживании пользователей с нарушением зрения
 • Таццяна Васільеўна Кузьмініч: бібліяграфічны паказальнік
 • Топографические примечания на знатнейшие места путешествия Ее Императорского Величества в белорусские наместничества: факсимильное издание
 • Тураўскае Евангелле = Туровское Евангелие = Turov Gospel: факсімільнае выданне
 • Універсальная дзесятковая класіфікацыя: даведнік
 • Францыск Скарына і сучаснасць: зборнік п’ес
 • Цудоўны свет дзяцінства: камплект паштовак

Электронные издания*

 • 100 год з гісторыі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы 1840–1940 гг.
 • Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011–2015)
 • Библиотека Хрептовичей
 • "Верай і праўдай прайшоў праз эпоху": да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (1896–1991)
 • Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909-1919): документы и материалы *Новинка* 2018
 • "Жыве паміж намі дудар наш...": да 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808–1884)
 • Запаветны напеў, запаветная даль… Белавежская пушча
 • Інкунабулы ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
 • Кніга Беларусі: зводны каталог
 • Кніжныя помнікі: выяўленне, апісанне, захаванне
 • "Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…": да 170-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча (1840–1900)
 • Памятные книжки Виленской губернии
 • Памятные книжки Витебской губернии
 • Памятные книжки Гродненской губернии
 • Памятные книжки Минской губернии
 • Памятные книжки Могилёвской губернии
 • Паэт красы і гармоніі: да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1891–1917)
 • Подпольная и партизанская печать Беларуси. 3-е издание
 • Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ
 • Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ: іканаграфія Радзівілаў
 • Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) *Новинка* 2018
 • Сапегиана: книжное собрание рода Сапег = Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў
 • "Служыць Радзіме...": да 250-годдзя з дня нараджэння Міхала Клеафаса Агінскага (1765–1833)
 • Слуцкае Евангелле. Беларускі рукапіс XVI стагоддзя
 • Социологические исследования в библиотеке: подготовка, организация, проведение *Новинка* 2018
 • Спадчына акадэміка Яўхіма Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння
 • Спадчына Напалеона Орды
 • Станаўленне беларускай дзяржаўнасці: на старонках беларускіх газет 1917–1922 гг.= Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917–1922 гг. = комплект из 2-х дисков *Новинка* 2019
 • Французские автографы в фонде Национальной библиотеки Беларуси
 • Чарнобыль = Чорнобиль = Чернобыль
 • Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812–1887): камплект з 2-х дыскаў. 2-е выданне

* Список может быть неполным по мере продажи и получения новой продукции.

** Новые номера периодических и продолжающихся изданий поступают в продажу согласно темплану выпуска издательской продукции.

Телефон для справок о наличии изданий в продаже: (8 017) 293 29 87 (киоск).
111