ГлавнаяНовостиЛитературные игры и тесты
Национальная библиотека Беларуси подтвердила статус научной организации
Фильм по книге Мартиновича попал в главный конкурс престижного кинофестиваля во Франции

От комического до трагического: символ года в белорусской литературе

От комического до трагического: символ года в белорусской литературе
Другие новости

Не секрет, что желтый земляной поросенок – символ нового 2019 года. Предлагаем вспомнить произведения белорусской литературы, где встречается образ этого животного.

В сатирических произведениях свинья является олицетворением человеческих пороков – высокомерия, невежества, неблагодарности, наглости, нечистоплотности, неразборчивости в еде. В то же время в реалистических произведениях образ свиньи ассоциируется с материальным богатством, плодовитостью, семейным благополучием, а в тяжелые времена может воплощать последнюю надежду на выживание.

Попробуйте по фрагментам из текста назвать упомянутые произведения. Чтобы проверить себя, кликните по картинке.

1.Адзін вялізарны Парсюк,
Які абегаў вёску ўсю,
За раніцу абшнырыў завуголле,
Цяпер такі меў выгляд важны,
Што носа не дастаць і сажнем –
Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў,
А што ў самога на лычы,
Не бачыў гэтага…


Басня Кондрата Крапивы «Ганарысты парсюк»
2.

Трапляюцца ж бяссорамныя людзі.
Другі за што ты хочаш брацца будзе
І, калі трапіць на слабы кантроль,
Адказную хапае роль,
Хоць здольны граць за Дзецюка таго не лепей.
І атрымоўваецца ў працы…


Басня Владимира Корбана «Свінні ў рэпе»
3.


Як ты свінню не апранай
І як не кліч –
Заўсёды памятай
Пра лыч.
Басня Михаила Скрипки «Свіння і Баран»
4.


Т у л я г а. ... А што да назвы, дык я лічу, што спрэчкі тут зусім лішнія. На маю думку, лепш за ўсё карыстацца агульнапрынятымі латынскімі тэрмінамі. Паколькі вучоныя, як паведаміў нам дакладчык, ужо спрачаліся аб гэтай жывёліне, дык адпаведны тэрмін, напэўна, існуе.
Г а р л а х в а ц к і. Па-латыні, яе таксама называюць – іспалінская свіння.
Л е в а н о в і ч (насмешліва). Гэта яшчэ не зусім па-латыні.
Г а р л а х в а ц к і. У перакладзе.
Л е в а н о в і ч. Не, ты дай нам сапраўдную латынь. Цікава, як гэта гучыць.
Г а р л а х в а ц к і (адгортвае старонку даклада і чытае). Свінтус грандыёзус.Комедия Кондрата Крапивы «Хто смяецца апошнім»
5.
І гэтак жа рашуча, як пачаў, у нейкі міг перастае ён есці і, злосна рохнуўшы, востра ўскідвае лыч і нюхае паветра, але хваравіта-няўцямна, тужліва глядзяць у пустату яго маленькія, кволыя вочкі, і ўжо чамусьці няможна даверыцца яму ні асцярожлівай ласцы ў гаспадыніным голасе, ні паспешлівай яе руцэ, што дрыготка казыча за вухам.Рассказ Михася Стрельцова «Смаленне вепрука»
6.

Сцепаніда тым часам ціхенька вывела з хляўка ладнага іх парсючка, пачэсваючы яго за вушамі.
– Дзюдзя, дзюдзя, во сюды... Цяпер сюды. Во добра, дзюдзя...
“Як малога”, – падумаў Пятрок, прапускаючы ў дзверцы парсючка, які, ціха парохкваючы, старанна абнюхаў парожак, салому і паслухмяна ўладкаваўся ў сваім катушку, канешне, і не падазраючы пра небяспеку, якая над ім навісла. Сапраўды, гэта было рахманае свінчо, вельмі не хацелася б страціць такога. “Можа, яшчэ як і ацалее, калі будзе мець свой хоць невялікі свінячы розум”, – падумаў Пятрок.
– Ну во! – спакайней сказала Сцепаніда. – Усё ж не навідавоку. Няхай ляжыць.Повесть Василя Быкова «Знак бяды»
7.
Лёнік паклаў на хлеб кавалак грудзінкі, крактануў, хітра ўсміхнуўся – да гаспадыні:
– Каб у вашым хляве, цётка Ганна, кабанчыкі не пераводзіліся. Як яны там будуць чухацца, дык будуць і госцейкі ў хаце. Паверце мне. Я па людзях валачуся са швайкаю, ведаю.
Яго ўсе зразумелі, маці і дзеці, але ўсе змоўчалі, ніхто не знайшоў, што адказаць.


Рассказ Виктора Карамазова «Дзяльба кабанчыка»
8.

Паперы ў каралеўстве хоць гаць гаці, друкарні – свае, мастакі – прыдворныя, зараз аздобяць кнігі. Трэба толькі прыдумаць, хто будзе апекавацца іх выданнем, стане Міністрам прыгожага пісьменства. Прызначылі – і гэта зразумела – Міністра па гадоўлі парсючкоў: адкрыццё каралеўскіх шэдэўраў належала яму.


Елена Масло «Казка пра Караля, які страшна любіў пісаць»

Тест подготовлен отделом сопровождения интернет-портала.


Новости

«Сонеты» Янки Купалы: перевоплощение от Максима Замшева

23 Янв 2019

У поэзии народного песняра Беларуси Янки Купалы – десятки переводчиков на русский язык. Имена поэтов России, кто в XX веке соприкоснулся с творчеством белорусского классика, хорошо известны. Но переводят Янку Купалу и сегодня.

Новости библиотек

Переписка с Пушкиным и прижизненные издания: литературное наследие Адама Мицкевича в фондах Национальной библиотеки

22 Янв 2019

В декабре исполнилось 220 лет со дня рождения первого белорусского поэта-романтика Адама Мицкевича. Национальная библиотека Беларуси присоединилась к празднованию и представила в Минске и Москве яркие книжные выставки.

Новости Национальной библиотеки Беларуси

«Лісты да Жазефіны»: научная и романтическая книга на основе рукописей из фонда Национальной библиотеки Беларуси

21 Янв 2019

Библиотекой подготовлено и выпущено научное издание «Лісты да Жазефіны: ваенныя шляхі французскага афіцэра. 1805–1812». Основным историческим источником послужили письма французского офицера Шарля-Филиппа Фита де Суси к своей жене, хранящиеся в фонде Национальной библиотеки Беларуси.

Новости Национальной библиотеки Беларуси

Новый видеоурок по базе данных «Ученые Беларуси»

21 Янв 2019

Для пользователей, не имеющих возможности посетить нашу библиотеку, подготовлен видеоурок по работе с базой данных «Ученые Беларуси», знакомящий с ресурсом и основным алгоритмом поиска.

Новости Национальной библиотеки Беларуси

Имена переводчиков

23 Янв 2019

Я почитала книжки, которые самостоятельно выбрали дети, поохала над уровнем перевода и вернулась к нормальным детским книгам, которые читаю сама для дела. Тут же растаяла от просто блестящих переводов и захотела поговорить о чтении переводных книг. На уровне капитана Очевидности.

Новости библиотек

Институт Польский в Минске – партнер в организации ХV Международных книговедческих чтений

18 Янв 2019

Институт Польский в Минске подтвердил поддержку в организации ХV Международных книговедческих чтений, благодаря которой ожидается приезд в Минск выдающихся представителей современного польского книговедения.

Новости Национальной библиотеки Беларуси