ГлавнаяНовостиК 100-летию литобъединения «Маладняк»
Владимир Макей посетил экспозицию Национальной библиотеки на ММКВЯ
Коллекция книг из Казахстана прибыла в библиотеку (+видео)

К Международному дню родного языка

К Международному дню родного языка
Другие новости

Именно с этим растением белорусский поэт Владимир Дубовка живо сравнил нашу родную страну.

21 февраля во всех странах мира традиционно отмечают Международный день родного языка. Предлагаем вспомнить, как тема родного языка отозвалась в творчестве разных белорусскоязычных авторов.

В первую очередь хочется вспомнить строки знаменитого мастера белорусского слова, основателя литобъединения «Маладняк» Владимира Дубовки:

Родная мова, цудоўная мова!
Ты нашых думак уток і аснова!
Матчын дарунак ад самай калыскі,
ты самацветаў яскравая нізка.
Кожны з іх барвы дзівосныя мае,
вечным агнём зіхаціць – не згарае.
Ты мне заўсёды была дапамогай,
дзе б і якой ні хадзіў я дарогай...

Uladzimir-Dubouka.jpg
Владимир Дубовка. 1960-е гг. Из фондов БГАМЛИ

Стихотворение написано в 1966 году, когда поэт был уже в очень зрелом возрасте. Более подробно ознакомиться с его биографией можно в виртуальном проекте «На хвалі часу, у плыні жыцця», один из разделов которого посвящен 120-летию со дня рождения В. Дубовки.

Петрусь Бровка – еще один классик белорусской литературы, который был членом «Маладняка». В свое время он увлекся красотой белорусских слов вежливости:

У любiмай мове, роднай, наскай,
Ах, якiя словы: “Калi ласка!..”
Як звiняць яны сардэчнаю струною,
Праз усё жыццё iдуць са мною.
Трапiць госць у будзень, а цi ў свята:
– Калi ласка, калi ласка, ў хату!..
<…>
…Хлопец кажа дарагой дзяўчыне:

– Калi ласка! Будзеш гаспадыняй!..
Эх, жыццё збудуем мы прыгожа,
Ўсе з табой нягоды пераможам.

Chyrvonaja-Polachchyna.jpg
Слева направо: Степан Семашко, Павлюк Шукайло, Петрусь Бровка, Янка Видук (Скрыган). Полоцк, 1927 г.

Нельзя обойти и Змитрока Бядулю, одного из наиболее зрелых «маладняковцев». Писатель знал не менее 8 (!) разных языков (иврит, идиш, белорусский, польский, русский, немецкий, литовский, латинский). Отметим, что для своего творчества он выбрал белорусский – язык той земли, где родился и провел большую часть жизни. Знак уважения «скрыт» и в его псевдониме: «Змитрок Бядуля» – это персонаж деревенского белорусского фольклора.

«Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму – на роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае – гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека, калі сам сябе будзеш шанаваць – калі не адкінеш свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А першы скарб нацыянальны – гэта родная мова». Змитрок Бядуля

Zmitrok-Biadulia.jpg
Змитрок Бядуля. Из фондов БГАМЛИ

В настоящее время в рамках вышеупомянутого проекта «На хвалі часу, у плыні жыцця» готовится новый виртуальный раздел, посвященный 135-летию со дня рождения писателя. А пока приглашаем посмотреть видеозапись научно-практического семинара «Шляхамі маладнякоўцаў» и узнать больше о жизни и творческом наследии Змитрока Бядули и результатах двухлетней деятельности проекта.

В день родного языка уместно вспомнить библейскую легенду о Вавилонской башне: в ней описано появление у разных народов разных языков. Поэт и драматург Кондрат Крапива (также член объединения «Маладняк») в 1926 году составил «вольный перевод» Священного Писания. В главе «Вавілонскі метад» автор в характерной для себя сатирической манере передает процесс строительства башни:

Так заложна, так упарта
Працавалі ўсе дзядзькі.
Бог спужаўся не на жарты
І... змяшаў іх “языки”.
Гвалт падняўся, як у сойме,
Кожны гердае па-свойму,
Кожны мае свае словы,
А народу ж колькі тысяч!
Вось калі там пачаліся
І замежныя ўсе мовы.
Доўга людзі балбаталі –
Згаварыцца не маглі;
Рассяляцца тады сталі
Па абшары ўсёй зямлі.

Восславили родной язык и другие белорусские литераторы. Вот несколько цитат из их стихов:

І  з гора, і з радасці, і з усяго
таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Святыні народа, бяссмерця яго, –
Ты выткана, дзіўная родная мова.
Максим Танк

Як ты дорага мне, мая родная мова!
Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова!
Ты калісьці з калыскі мяне падымала
І вучыла ў бацькоў на руках гаварыць.
У жыцці маім слова найпершае “мама”
І цяпер для мяне сама міла гучыць.
Нил Гилевич

Ільняная і жытнёвая. Сялянская.
Баравая ў казачнай красе.
Старажытная. Ты самая славянская.
Светлая, як травы у расе.
Вобразная, вольная, пявучая,
Мова беларуская мая!
Пимен Панченко

Lidzija-Polazava.jpg
Л. В. Полозова (1956–2016)

Наряду со знаменитыми классиками хочется вспомнить менее известную, но достойную внимания поэтессу Лидию Полозову. Местом ее основной работы была Центральная библиотека им. В. Маяковского г. Новополоцка, там она возглавляла сектор искусств. Лидия Васильевна не расставалась с искусством и в свободное время: была членом творческого коллектива «Крылы», писала и печатала собственные стихи. Вот какие поэтические строки она посвятила белорусскому языку:

Родная мова

Вы паслухайце родную мову:
Жаўруковаю песняй звініць...
Колькі фарбаў, адценняў у слове!
Як пявуча ліецца-гучыць!
Васількамі, рамонкамі шэпча
У квяцістых, раздольных лугах.
Гулкім рэхам гамоніць у зарэччы,
Салаўінаю трэллю ў гаях.
То шчымліва, журботна галосіць,
То вясёлкай над борам плыве.
Так у госці ласкава запросіць,
Так бяседу гасцінна вядзе!
Хай жа іскрыцца сонцам вясеннім,
Спелым коласам нівы шуміць,
У карагодзе кружыць вясельным.
Веру, мова мая – будзе жыць!
Мілагучная і ласкавая,
Не згубілася ў цемры вякоў.
Мой святы пасаг, мая спадчына –
Мова родная, мова бацькоў!

Материал предоставлен информационно-аналитическим отделом.

Новости

К 85-летию со дня рождения первого заведующего научно-исследовательским отделом библиотеки Константина Семёновича Санько

3 Мар 2021

Константин Семёнович родился 3 марта 1936 года в деревне Похабовщина (сейчас д. Альбянка Несвижского района Минской области) в крестьянской семье.

Портреты: история библиотеки в лицах

3 Мар 2021

Этот текст, почти полностью составленный из цитат, – как автопортрет без глянца. 150 лет назад родилась Лариса Петровна Косач-Квитка (1871–1913). Леся Украинка.

Новости библиотек

Хроника строительства. 2002 год

2 Мар 2021

Следующие несколько публикаций в рамках виртуального проекта «Национальная библиотека Беларуси в современной прессе» будут посвящены хронике строительства нового здания, передовым технологиям белорусских архитекторов и проектировщиков и уникальному опыту, накопленному за время возведения нового здания главной библиотеки страны.

К 100-летию Национальной библиотеки Беларуси

#BelBookChallenge рекомендует: сборники любовной лирики

2 Мар 2021

В первые весенние деньки сердце требует тепла не только на термометре, но и в душе. А где искать это сердечное тепло, как не в любви? Первые тёплые объятья цветущей юности или жар искренних чувств на пике отношений – всё это, конечно, есть и в жизни, но перед тем, как окунуться в любовные перипетии, стоит потренироваться на книгах. А, как мы знаем, ничто не говорит о любви лучше, чем поэзия! Следующая тема BelBookChallenge – сборники любовной лирики.

Блог профессионального читателя

2 Мар 2021

Сколько ценных, знаковых и важных для нашей истории изданий находится на территории Беларуси? Подскажет Государственный реестр книжных памятников. На днях в Национальной библиотеке презентовали один из крупнейших историко-культурных проектов последнего времени, работа над которым шла более трех лет. Теперь у специалистов (и всех желающих) есть шанс не только сосчитать, но и изучить книжное наследие, хранящееся в библиотеках, а по согласию владельцев – в других собраниях, в том числе и частных. Чем книжный памятник отличается от собственно книги, каким критериям должно соответствовать издание и может ли попасть в реестр литература XXI века? Эти и другие вопросы мы адресовали одному из инициаторов проекта, заместителю генерального директора Национальной библиотеки Александру Суше.

Новости библиотек

Национальная библиотека Беларуси и Белпочта: плоды сотрудничества

2 Мар 2021

Одним из направлений деятельности Национальной библиотеки Беларуси является сотрудничество с РУП «Белпочта», которое продолжается несколько лет и уже стало систематическим и плодотворным.

Новости Национальной библиотеки Беларуси


Библиотекарям
111