ГлавнаяНовостиКнижные выставки
Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии и социальная значимость библиотек"
III Международные книговедческие чтения

Выстаўка "Кніга Беларусі: повязь часоў"

Другие новости

15 верасня 2003 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрываецца выстаўка "Кніга Беларусі: повязь часоў".
Выстаўка прымеркавана да ІІІ Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў і прадстаўляе найбольш значныя навуковыя дасягненні беларускіх і замежных даследчыкаў па гісторыі беларускай кнігі і беларускіх кнігазбораў.


    Архітэктоніка выстаўкі складаецца з наступных раздзелаў:  1. Бібліяграфія кніжных помнікаў Беларусі.
  2. Беларуская кніга ў часе і прасторы.
  3. Беларуская рукапісная кніга.
  4. Спадчына Францыска Скарыны.
  5. Кніга беларускага Рэнесансу.
  6. Беларуская кніга XVIII - пачатку ХХ ст.
  7. Беларуская кніга сёння.
  8. Беларускія гістарычныя кнігазборы.

    У раздзеле "Бібліяграфія кніжных помнікаў Беларусі" прадстаўлены бібліяграфічныя выданні, што ўлічваюць нацыянальную кнігу Беларусі. Рукапісы і друкаваныя выданні нашых продкаў і сучаснікаў раскіданы па ўсім свеце і ўваходзяць у склад бібліятэк, музеяў, архіваў, прыватных кнігазбораў Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, Літвы і іншых краін. Кожны народ імкнецца сабраць ці ўлічыць кніжныя каштоўнасці, што ствараліся многімі пакаленнямі. Выстаўленыя беларускія і замежныя бібліяграфічныя выданні - інфармацыя пра кніжныя помнікі Беларусі, што захоўваюцца ў розных краінах свету.


    Раздзел "Беларуская кніга ў часе і прасторы" адкрывае багацце навукова-даследчай дзейнасці навукоўцаў розных краін, прысвечанае вывучэнню беларускай кнігі. Першае шырокамаштабнае даследаванне па гісторыі кніжнай культуры Беларусі - "Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі" належыць беларускаму гісторыку Вацлаву Ластоўскаму. На выставе прадстаўлены манаграфіі вядомых сучасных беларускіх даследчыкаў Г.Галенчанкі, І.Саверчанкі, Н.Бярозкінай, В.Шматава, М.Батвінніка, А.Пяткевіча, расійскіх - Ю.Лабынцава, Л.Шчавінскай, Я.Неміроўскага, польскіх - М.Підлыпчак-Майеровіч, М.Цубжыньскай-Леанарчык і шматлікіх інш. Нацыянальная бібліятэка Беларусі актыўна займаецца даследаваннем праблематыкі дакументальных помнікаў Беларусі і выдае навуковыя зборнікі. Штогадовыя зборнікі "Здабыткі" ўводзяць у навуковы ўжытак новыя факты і звесткі з гісторыі кнігі і кніжнай культуры Беларусі. Матэрыялы мінулых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў уключаюць даследаванні беларускіх, польскіх і расійскіх кнігазнаўцаў.


    Раздзел "Беларуская рукапісная кніга" прадстаўляюць даследаванні па гісторыі рукапіснай кнігі. Беларуская рукапісная кніга бярэ свой пачатак ад Х ст. і не знікла з вынаходніцтвам кнігадрукавання. На Беларусі ў асяроддзі старавераў рукапісная кніга стваралася і выкарыстоўвалася і ў ХХ ст. Даследаваннем беларускай рукапіснай кнігі займаюцца М.Нікалаеў, В.Шматаў, В.Несцяровіч, Л.Станкевіч, М.Тарэлка, А.Цітавец і іншыя даследчыкі.


    Раздзел "Спадчына Францыска Скарыны" прадстаўляе скарыніяну - даследаванні, прысвечаныя жыццю і дзейнасці беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара. Дэманструюцца кнігі скарыназнаўцаў: Г.Галенчанкі, У.Агіевіча, А.Яскевіч, В.Шматава, Я.Неміроўскага, Ю.Лабынцава, В.Тумаша, А.Каўкі, В.Шалькевіча і інш. У 2002 г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі выдала анатаваны бібліяграфічны паказальнік "Францыск Скарына: Спадчына і пераемнікі", падрыхтаваны Г.Галенчанкам.


    Раздзел "Кніга беларускага Рэнесансу" раскажа пра паслядоўнікаў Ф.Скарыны, лепшых прадстаўнікоў навукі і культуры эпохі Адраджэння, што звязалі свой лёс з кніжнай справай - Пятра Мсціслаўца, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Спірыдона Собаля, Сімяона Полацкага і інш. Даследчыкі Я.Неміроўскі, Г.Галенчанка, Ю.Лабынцаў, А.Мальдзіс, У.Мархель і іншыя ў навуковых публікацыях асвятляюць багатыя традыцыі кнігадрукавання Беларусі, шматгранную і складаную гісторыю беларускай кнігі Рэнесансу.


    Раздзел " Беларуская кніга XVIII - пачатку ХХ ст." прадстаўляе даследаванні беларускіх кнігазнаўцаў Я.Умецкай, Л.Доўнар і інш.


    У раздзеле "Сучасная беларуская кніга" прадстаўлены як навуковыя даследаванні па сучаснай беларускай кнізе, так і найлепшыя ўзоры сучаснай кнігавыдавецкай дзейнасці Беларусі.


    Вывучэнне старых кнігазбораў, якія з'яўляюцца часткай культурнай спадчыны - вывучэнне гісторыі нашага народа. На жаль, на Беларусі сістэмна і мэтанакіравана гэтай праблемай дагэтуль не займаюцца. У раздзеле "Беларускія гістарычныя кнігазборы" прадстаўлены трэці выпуск зборніка "Здабыткі", які цалкам прысвечаны гісторыі асобных кнігазбораў. Шматлікія публікацыі пра кнігі розных бібліятэк, якія за сваё жыццё набылі непаўторныя рысы - адметныя пераплёты, экслібрысы і пячаткі, уладальніцкія і чытацкія паметы і запісы, адлюстроўваюць гісторыю самаго паасобніка, а таксама калекцыі, з якой ён паходзіць.


    Выстаўка прызначана як для спецыялістаў: кнігазнаўцаў, бібліятэкараў, музейных і архіўных супрацоўнікаў, так і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй духоўнай культуры Беларусі.
Новости

Участие в конкурсе проекта MOST

30 Окт 2020

Проект Европейского Союза MOST объявил конкурс на короткий рассказ о происшествиях и впечатлениях участников стажировок. Интересные, забавные или курьёзные истории случаются ведь даже в серьезных профессиональных поездках. Победителями конкурса стали в том числе специалисты Национальной библиотеки Беларуси.

Новости Национальной библиотеки Беларуси

30 Окт 2020

Заслуженный архитектор страны, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь Михаил Климентьевич Виноградов ушел из жизни 29 октября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусском союзе архитекторов.

Новости библиотек

Продвижение ресурсов виртуального читального зала НББ

30 Окт 2020

29 октября состоялся онлайн-семинар виртуального читального зала НББ для сотрудников Президентской библиотеки Республики Беларусь. Профессиональная встреча была посвящена одному из самых актуальных вопросов библиотечного обслуживания в современных условиях – использованию лицензионных электронных информационных ресурсов.

Новости Национальной библиотеки Беларуси

"Бу!": путеводитель по домам с привидениями в литературе

30 Окт 2020

Что может быть более привлекательным и одновременно пугающим для читателя, чем дома с привидениями? За более чем сотню лет мы стали свидетелями множества печальных историй, где главные герои заключают сделку века и покупают дом, в котором они сами – нежданные гости. Мечта превращается в кошмар, а родные стены больше не кажутся безопасными. Представляем вам путеводитель по самой мистически опасной недвижимости в литературе!

Авторский взгляд

30 октября – 115 лет со дня рождения народного художника Беларуси, выдающегося скульптора Андрея Онуфриевича Бембеля (1905–1986)

30 Окт 2020

Имя художника хорошо известно не только знатокам белорусского искусства ХХ века, но и многочисленным гостям нашей страны. Ведь среди наиболее известных туристических объектов мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой, Курган Славы, монумент Победы в Минске и многое другое, автором или соавтором создания которых являлся Андрей Онуфриевич Бембель.

По страницам белорусского календаря

Свободное программное обеспечение для создания краеведческих ресурсов библиотек (+видео)

29 Окт 2020

22 октября в рамках VII Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» Виктор Пшибытко провел онлайн мастер-класс «Использование свободного программного обеспечения для создания краеведческих ресурсов библиотек».

Новости Национальной библиотеки Беларуси


111