(размещены с согласия авторов)

 1. Жыбуль, В. Якуб Колас ці Алесь Гурло?: да пытання пра адрасата верша “Паэту” Віктара Казлоўскага / В. Жыбуль // Каласавіны : матэрыялы XXX навук. канф., прысвеч. 134-й гадавіне з дня нараджэння нар. паэта Беларусі Якуба Коласа і 110-годдзю творчай дзейнасці Якуба Коласа, 3 лістап. 2016 г., Мінск / [склад.: З.М. Камароўская, Ю.В. Кішкурна]. – Мінск, 2017. – С. 72–79.
  Шифр НББ: 1Н//648392(039) * 1Н//648391(039) * 1Н//754878(039)
 2. Лаўрык, Т. “Мы зарунелі на беларускіх загонах”: раннія творы маладнякоўцаў у беларускіх газетах 1917–1922 гг. / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 9. – С. 92–98.
  Са зместу: пра А. Гурло гл. на с. 98.
  Шифр НББ: 3ОК54
 3. Лаўрык, Т. Хто аўтар верша “Маці – Беларусі” / Т. Лаўрык // ЛіМ. – 2022. – 20 мая. – С. 11.
  Шифр НББ: 4Н//334

Информационные ресурсы
Библиотекарям