1. 3ОК6382
  Ад Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” / ЦБ Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” // Маладняк. – 1926. – № 9. – С. 5–10.
 2. 4Н//334
  Барадуля, Т. Абавязак перад тымі, каго няма / пад. псеўд. Марыя Ярашэвіч // ЛіМ. – 2022. – 25 лют. – С. 15. (размещено с согласия автора).
 3. 4Н//245
  Бібліяграфія. Маладняк. Літ.-маст. і грамад.-паліт. часоп. ЦБ “Маладняка” // Звязда. – 1928. – 3 лют. – С. 4.
 4. 4Н//334
  Будовіч, Я. “Каб узняцца ізноў, і вышай…” / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2021. – 18 чэрв. – С. 11. (размещено с согласия автора).
 5. 4Н//334
  Будовіч, Я. “Маладняк”: імёны, лёсы / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2021. – 5 лют. – С. 3. (размещено с согласия автора).
 6. 4Н//334
  Будовіч, Я. Маладыя назаўсёды / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2020. – 7 лют. – С. 11. (размещено с согласия автора).
 7. 4Н//308
  Вайтовіч, А. З плеяды калінінскіх “маладнякоўцаў”: Алесь Аніхоўскі / А. Вайтовіч // Краязн. газ. – 2023. – № 13–14. – С. 7.
 8. 4Н//3818
  Да будавання маладой беларускай культуры // Полоцкий пахарь. – 1925. – 8 ліп. – С. 3.
 9. 3ОК54
  Данільчык, А. Тры паэткі, тры лёсы: Зінаіда Бандарына, Наталля Вішнеўская, Яўгенія Пфляўмбаўм у кантэксце гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст. / Аксана Данільчык // Маладосць. – 2021. – № 4. – С. 108–112. (размещено с согласия автора).
 10. 4Н//245
  Два гады “Маладняка” // Звезда. – 1925. – 25 нояб. – С. 1.
 11. 4Н//245
  Дзве даты // Звязда. – 2010. – 23 лістап. – С. 7.
 12. 3Н//2837
  Дземідзенка, Л. П. “…Новыя хочуць цымбаліць лады” : паэтычныя адметнасці словатворчасці маладнякоўцаў / Л. Дземідзенка // Палац. – 2017. – Вып. 5. – С. 244–251.
 13. 4Н//334
  Дранько-Майсюк, В. Бесклапотныя каралі беларускай літаратуры / В. Дранько-Майсюк // ЛІМ. – 2018. – 23 лістап. – С. 1, 4. (размещено с согласия автора)
 14. 4Н//3818
  Дудар, Ал. За новую культуру. (Пленум ЦБ "Маладняка") / Ал. Дудар // Полоцкий пахарь. – 1925. – 8 крас. – С. 3.
 15. 4Н//334
  Зуеў, М. Якуб Колас і Віцебская філія “Маладняка” / М. Зуеў // ЛІМ. – 2012. – 16 лістап. – С. 23.
 16. 3ОК2069
  Капуста, Ж. Аб’яднанне “Маладняк”: мастацкая платформа / Ж. Капуста // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 33–35.
 17. 4Н//334
  Капуста, Ж. “Парнаскае балота” на ўзвышшы; Двайныя стандарты гучных слоў: [аб супрацьстаянні паміж бел. літ.-маст. згурт. “Узвышша” і “Маладняк”, 1920–1930-я гг.] / падр. Ж. Капуста // ЛІМ. – 2010. – 5 сак. – С. 14.
 18. 4Н//245
  Клышко, М. Памятныя сустрэчы / М. Клышко // Звязда. – 1964. – 28 студз. – С. 4.
 19. 1Н//845760(039) * 1Н//845762(039) * 1Н//847379(039)
  Колер, Г.-Б. Літаратурныя часопісы з перспектывы паратэксту. Меркаванні да канцэптуалізацыі і вывучэння літаратурных перыядычных выданняў на падставе базы дадзеных на прыкладах часопісаў “Полымя”, “Маладняк” і “Узвышша” / Г.-Б. Колер // Выбраныя працы па беларускім літаратуразнаўстве / Гун-Брыт Колер ; [склад. П. І. Навуменка] ; пад агул. рэд. П. І. Навуменкі ; [пер. з нямецкай: Н. Пахомчык і інш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2021. – С. 344–372.
 20. 14Н//81
  Ластоўскі, В. Уражанні ад паездкі ў Беларускую радовую сацыялістычную рэспубліку: Маладняк / пад псеўд. Власт // Крывіч. – 1927. – № 12. – С. 87–89.
 21. 3ОК54
  Лаўрык, Т. “Знаем – намі пройдзеных пуцін не забыць, ня зьнішчыць, не закрэсьліць…” / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 2. – С. 93–97. (размещено с согласия автора)
 22. 3ОК54
  Лаўрык, Т. “Мы зарунелі на беларускіх загонах” : раннія творы маладнякоўцаў у беларускіх газетах 1917–1922 гг. / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 9. – С. 92–98. (размещено с согласия автора)
 23. 3Н//3004
  Левицький, В. Як зробити “старэйшых” і “Маладняк” однаково модними: Олександр Сорока – перекладач із білоруськоï літератури / В. Левицький // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва ўкр. лiт. пры Саюзе беларускiх пiсьменнiкаў. – 2017. – Вып. 4. – С. 181–193.
 24. 4Н//245
  Ліманоўскі, Я. На павароце. Да канферэнцыі “Маладняка” / Я. Ліманоўскі // Звязда. – 1928. – 15 лют. – С. 3.
 25. 3ОК6382
  “Маладняк” (замест дэкларацыі) // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 55.
 26. 4Н//4403
  “Маладняк” на вёсцы / пад крыпт. М. К. // Савец. Беларусь. – 1925. – 26 лістап. – С. 5.
 27. 4Н//334
  Марціновіч, А. Ці бывае паэт не лірыкам? / А. Марціновіч // ЛіМ. – 2023. – 10 сак. – С. 5.
  Пра жыццё і творчасць Тодара Кляшторнага.
 28. 4Н//308
  Новыя ініцыятывы па ўшанаванні памяці пісьменнікаў-маладнякоўцаў // Краязн. газ. – 2022. – № 6. – С. 2.
 29. 3ОК54
  Паўлоўская, М. Хто ж такія маладнякоўцы? / М. Паўлоўская // Маладосць. – 2019. – № 4. – С. 98–103.
 30. 4Н//245
  Першае ўрачыстае пасяджэнне з’езду “Маладняк” // Звезда. – 1925. – 28 нояб. – С. 3.
 31. 4Н//245
  Першы з’езд “Маладняка” // Звезда. – 1925. – 1 дек. – С. 3.
 32. 3ОК11866
  Пушча, Я. Маладняцкія ўсходы / Я. Пушча // Маладняк Калініншчыны. – 1924. – № 1. – С. 15–18.
 33. 4Н//323
  Рудак, А. Нясцёртыя сляды матчынай мовы / А. Рудак // Культура. – 2022. – 19 лют. – С. 4.
 34. 3ОК2069
  Скібскі, Я. Хвалі і плыні праекта “На хвалі часу, у плыні жыцця” / Я. Скібскі // Род. слова. – 2022. – № 5. – С. 6. (размещено с согласия автора)
 35. 3ОК6382
  Сядура, Ул. Камсамол у беларускай паэзіі / У. Сядура // Маладняк. – 1932. – № 1. – С. 142–156.
 36. 4Н//334
  Трус, М. З чужых дарог / М. Трус // ЛіМ. – 2021. – 3 снеж. – С. 10.
 37. 4Н//245
  Усебеларуская канферэнцыя “Маладняка”. Сучасная беларуская літаратура : [даклад тав. Сянкевіча] // Звязда. – 1928. – 18 лют. – С. 2.
 38. 4Н//3818
  Х-к, С. Аб працы “Маладняка” / Сымон Хурсік // Полоцкий пахарь. – 1925. – 21 нояб. – С. 3.
 39. 4Н//4403
  Ц.Б. Аб маладнякоўскіх выданнях / Ц.Б. // Савец. Беларусь. – 1925. – 18 ліп. – С. 4.
 40. 4Н//4403
  Чарот, М. Маладнякоўскімі крокамі / М. Чарот // Савец. Беларусь. – 1925. – 22 ліст. – С. 7.
 41. 4Н//308
  Эверс, Д. Па старонках часопіса “Маладняк Калініншчыны” / Д. Эверс // Краязн. газ. – 2017. – № 5 (люты). – С. 6.
Информационные ресурсы
Библиотекарям