ГалоўнаяПра бiблiятэкуВыдавецкая прадукцыя бібліятэкіПарадак набыцця выдавецкай прадукцыі бібліятэкіСпіс інфармацыйных выданняў

Спіс інфармацыйных выданняў, якія можна набыць у кіёску

Друкаваныя выданні*

 • Альбом из комплекта гравюр "Брестская Библия"
 • Аналитическое библиографическое описание: примеры и методические рекомендации *Навінка* 2020
 • Асэнсаванне шэдэўра. Берасцейская Біблія: навуковае выданне *Навінка* 2020
 • Беларусь вачыма бібліёграфа: навукова-папулярнае выданне *Навінка* 2021
 • Белорусский алмаз в 140 тысяч тонн: буклет
 • Библиографическое описание книжных изданий: примеры и методические рекомендации: практическое пособие
 • Бібліятэчнае краязнаўства: тэрыторыя вялікіх магчымасцей і перспектыў: зборнік навуковых артыкулаў
 • Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў **
 • Бібліятэчны свет **
 • Буквар мовы славянскай. Дапаможнік для тых, хто навучаецца чытанню і пісьму
 • Буквіцы: камплект паштовак
 • Вільня часоў Скарыны = Vilnius Pranciškaus Skorinos laikais = Vilnius in the time of Francysk Skaryna: альбом 
 • Віцебск у гравюрах 1920-х гадоў: камплект паштовак
 • Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси
 • Георгій Паплаўскі. Гравюры па творах Васіля Быкава: камплект паштовак
 • Грунвальдская бітва ў выявах: камплект паштовак
 • Дзяцінства светлая пара = Детства светлая пора = Happy Childhood: камплект паштовак
 • Дзяцінства светлая пара = Детства светлая пора = Happy Childhood: камплект паштовак. Выпуск 2
 • Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі **
 • Ініцыялы першых старадрукаў: камплект паштовак
 • Інструментарый індэксатара і яго прымяненне ў бібліятэках Беларусі
 • Лісты да Жазефіны. Ваенныя шляхі французскага афіцэра 1805–1812 гг.
 • Мастацкая Скарыніяна: Мікалай Байрачны: камплект паштовак
 • Мастацкая Скарыніяна: Язэп Драздовіч: камплект паштовак
 • Мастацтва беларускай старадрукаванай кнігі: Куцеінская друкарня XVII ст.: камплект паштовак
 • Мастацтва еўрапейскіх старадрукаў: Французская ілюстрацыя XVIII ст.: камплект паштовак
 • Мастацтва рукапіснай кнігі: Пакуты Хрыстовы: Рукапіс XIX ст.: камплект паштовак
 • Материалы международного конгресса "Библиотека как феномен культуры", выпуск 2–7
 • Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі"
 • Матэрыялы Х Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі ХVI – сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў"
 • Матэрыялы ХI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі ХI – пачатку ХХ ст."
 • Матэрыялы ХII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі"
 • Матэрыялы ХIII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў: міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання", у 2 ч.
 • Матэрыялы XIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага "Буквара"
 • Матэрыялы ХV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў
 • Матэрыялы XVI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў *Навінка* 2020
 • Методические рекомендации по нормированию технологических процессов в библиотеке
 • Методические рекомендации по формированию библиографических записей на альбомы и атласы
 • Мінск старадаўні = Minsk in the past: камплект паштовак
 • Наталля Паплаўская. Гравюры па творы Івана Мележа "Людзі на балоце": камплект паштовак
 • Национальная библиотека Беларуси: комплект открыток № 1
 • Национальная библиотека Беларуси: комплект открыток № 2
 • Национальная библиотека Беларуси: путеводитель
 • Национальная библиотека Беларуси: учебное пособие для ВУЗов
 • Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў: дапаможнік
 • Нацыянальныя дакументы Беларусі: методыка і тэхналогія сучаснай бібліятэчнай працы 
 • Описание Борисовского уезда
 • Оформление библиографического списка к научной работе: методические рекомендации
 • Праз гравюры да слова Cкарыны: камплект паштовак
 • Рарытэты з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: камплект паштовак
 • Раслінны і жывёльны свет у рукапісах і старадрукарах: камплект паштовак
 • Руководство по определению читательского спроса на издания современных белорусских авторов
 • Руководство по осуществлению статистического учета функционирования библиотек в интернет-пространстве
 • Рэха беларускіх кнігазбораў. Лёсы прыватных бібліятэк: зборнік
 • Слова пра паход Ігара *Навінка* 2021
 • Современное состояние и тенденции развития детского чтения в Республике Беларусь
 • Современные информационные технологии в библиотечно-информационном обслуживании пользователей с нарушением зрения
 • Таццяна Васільеўна Кузьмініч: бібліяграфічны паказальнік
 • Топографические примечания на знатнейшие места путешествия Ее Императорского Величества в белорусские наместничества: факсимильное издание
 • Тураўскае Евангелле = Туровское Евангелие = Turov Gospel: факсімільнае выданне
 • Універсальная дзесятковая класіфікацыя: даведнік
 • Французскі суперэкслібрыс XVII–XVIII ст.: камплект паштовак *Навінка* 2021
 • Францыск Скарына і сучаснасць: зборнік п’ес
 • Цудоўны свет дзяцінства: камплект паштовак

Электронныя выданні*

 • 100 год з гісторыі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы 1840–1940 гг.
 • 1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў
 • Библиотека Хрептовичей
 • "Верай і праўдай прайшоў праз эпоху": да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (1896–1991)
 • Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909-1919): документы и материалы
 • "Жыве паміж намі дудар наш...": да 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808–1884)
 • Запаветны напеў, запаветная даль… Белавежская пушча
 • Інкунабулы ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
 • Кніга Беларусі: зводны каталог
 • Кніжныя помнікі: выяўленне, апісанне, захаванне
 • Навагрудак = Наваградак = Новогрудок = Nowogródek: старажытны беларускі горад у дакументах і матэрыялах *Навінка* 2020
 • "Не пакідайце ж мовы нашай беларускай...”: да 180-годдзя з дня нараджэння Ф. Багушэвіча (1840–1900) *Навінка* 2020
 • Оперативные и разведывательные сводки белорусского штаба партизанского движения: 1944 год
 • Оперативные и разведывательные сводки белорусского штаба партизанского движения: 1943 год *Навінка* 2021
 • Памятные книжки Виленской губернии
 • Памятные книжки Витебской губернии
 • Памятные книжки Гродненской губернии
 • Памятные книжки Минской губернии
 • Памятные книжки Могилёвской губернии
 • Паэт красы і гармоніі: да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1891–1917)
 • Подпольная и партизанская печать Беларуси. 3-е издание
 • Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ
 • Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ: іканаграфія Радзівілаў
 • Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915)
 • Сапегиана: книжное собрание рода Сапег = Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў
 • Сводки и спецсообщения руководящих органов партизанского движения в Беларуси: 1942 год *Навінка* 2020
 • Слонім і наваколле: праз прызму старадаўніх дакументаў, паданняў, даследванняў 
 • "Служыць Радзіме...": да 250-годдзя з дня нараджэння Міхала Клеафаса Агінскага (1765–1833)
 • Слуцкае Евангелле. Беларускі рукапіс XVI стагоддзя
 • Социологические исследования в библиотеке: подготовка, организация, проведение
 • Спадчына акадэміка Яўхіма Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння
 • Спадчына Напалеона Орды
 • Станаўленне беларускай дзяржаўнасці: на старонках беларускіх газет 1917–1922 гг.= Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917–1922 гг. = комплект из 2-х дисков
 • Фотохроника Победы в объективе сержанта А.М.Богомолова *Навінка* 2020
 • Французские автографы в фонде Национальной библиотеки Беларуси
 • Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812–1887): камплект з 2-х дыскаў. 2-е выданне

*Спіс можа быць няпоўным па меры продажу і атрымання новай прадукцыі.

** Новыя нумары перыядычных выданняў паступаюць у продаж згодна з тэмпланам выпуску выдавецкай прадукцыі.

Тэлефон для даведак аб наяўнасці выданняў у продажы: (8 017) 293 29 87 (кіёск).


Бібліятэкарам
111