ГалоўнаяПра бiблiятэкуВыдавецкая прадукцыя бібліятэкіЭлектронныя выданні бібліятэкіЭлектронныя выданні 2012–2014 гг.

Электронныя выданні 2012–2014 гг.

Тэмплан выпуску інфармацыйных выданняў на 2014 год

Памятные книжки Витебской губернии. 2-е издание, переработанное

На кампакт-дыску прадстаўлена бібліяграфічная інфармацыя і лічбавыя копіі памятных кніжак Віцебскай губерні, якія змяшчаюць дакладныя статыстычныя і фактаграфічныя звесткі пра эканамічнае развіццё, прыродныя умовы, склад і заняткі насельніцтва і інш.

Памятные книжки Минской губернии. 2-е издание, переработанное

На кампакт-дыску прадстаўлена бібліяграфчная інфармацыя і лічбавыя копіі памятных кніжак Мінскай губерні, якія змяшчаюць дакладныя статыстычныя і фактаграфічныя звесткі пра эканамічнае развіццё, прыродныя умовы, склад і заняткі насельніцтва і інш.

Памятные книжки Могилёвской губернии. 2-е издание, переработанное

На кампакт-дыску прадстаўлена бібліяграфчная інфармацыя і лічбавыя копіі памятных кніжак Магілёўскай губерні, якія змяшчаюць дакладныя статыстычныя і фактаграфічныя звесткі пра эканамічнае развіццё, прыродныя умовы, склад і заняткі насельніцтва і інш.

Спадчына Юзафа Ігнацы Крашэўскага

Віртуальная рэканструкцыя спадчыны Ю.І. Крашэўскага – пісьменніка, гісторыка, мастака, рэдактара, выдаўца, акадэміка Кракаўскай акадэміі навук, ураджэнца Беларусі.

Тэмплан выдавецкай прадукцыі на 2013 год

Памятные книжки Виленской губернии

На кампакт-дыску прадстаўлена бібліяграфічная інфармацыя і лічбавыя копіі памятных кніжак Віленскай губерні, якія змяшчаюць дакладныя статыстычныя і фактаграфічныя звесткі пра эканамічнае развіццё, прыродныя ўмовы, склад і заняткі насельніцтва і інш.

Памятные книжки Гродненской губернии

На кампакт-дыску прадстаўлена бібліяграфічная інфармацыя і лічбавыя копіі памятных кніжак Гродзенскай губерні, якія змяшчаюць дакладныя статыстычныя і фактаграфічныя звесткі пра эканамічнае развіццё, прыродныя ўмовы, склад і заняткі насельніцтва і інш.

Тэмплан выдавецкай прадукцыі на 2012 год

Беларуская і руская літаратура. У дапамогу навучэнцам. Выданне другое, дапоўненае і перапрацаванае

Другое выданне электроннага рэсурсу змяшчае звыш 400 класічных твораў беларускай і рускай літаратур, створаных на працягу тысячагадовага развіцця прыгожай славеснасці на беларускіх і расійскіх землях: з часоў Сярэдневякоўя да сярэдзіны ХХ ст.

Кніжныя помнікі: выяўленне, апісанне, захоўванне, выкарыстанне. Метадычныя матэрыялы

Метадычныя матэрыялы змяшчаюць асноўныя аспекты работы з кніжнымі помнікамі: выяўленне і крытэрыі ідэнтыфікацыі, бібліяграфічнае апісанне ў фармаце BELMARC, асаблівасцямі апісання экзэмпляра, захоўвання, захаванасці і доступу.

Памятные книжки белорусских губерний

Камплект дыскаў змяшчае лічбавыя копіі "Памятных книжек" Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губерній сярэдзіны XIX – пачатку ХХ ст.

Бібліятэкарам