ГалоўнаяПра бiблiятэкуСтруктура бібліятэкіФарміраванне інфармацыйных рэсурсаўІнфармацыйны цэнтрНавукова-даследчы аддзел бібліяграфііПублікацыі супрацоўнікаў аддзела

Публікацыі супрацоўнікаў аддзела

2020

 1. Барановский, А. Л. Из истории газеты «Калгасная праўда» (1932–1940 гг.) : галоўныя рэдактары, іх намеснікі і в. а. галоўных рэдактараў / падрыхтаваў Андрэй Бараноўскі [Электронный ресурс] // Лепельскі край. – 2020. – 15 лістапада. – Рэжым доступу: http://www.lepel-kraj.by/z-gistoryi-gazety-kalgasnaya-pra%d1%9eda-1932-1940-gg/. – Дата доступу: 03.12.2020.
 2. Барановский, А. Л. «Коллекция (Архив) эмигрантской печати» Института истории Национальной академии наук Беларуси в фондах Национальной библиотеки Беларуси: провененции / А. Л. Барановский // Материалы VII Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» : краеведение и страноведение в сохранении культурного разнообразия, Минск, 21–22 октября 2020 г. – Минск, 2020. – С. 264–273.
 3. Барановский, А. Л. Мгновения жизни белорусского фотохудожника: к 85-летию Николая Алексеевича Шарая // Віцебскі край : матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край», прысвечанай Году малой радзімы, 21 лістапада 2019 г., Віцебск / [рэдкалегія: Т. М. Адамян (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2020. – Т. 5. – С. 138–144 ; дадатак 9: С. 383–384.
 4. Беларусь вачыма бібліёграфа: па матывах бібліяграфічнага бюлетэня «Новыя кнігі: па старонках беларускага друку» / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [аўтары-складальнікі: Н. А. Шашэнька і інш. ; рэдкалегія: Т. В. Кузьмініч (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2020. – 174 с. – Сярод аўтараў-складальнікаў таксама: Н. І. Барсукова, Г. В. Брага, К. С. Быстрова, сярод членаў рэдкалегіі: І. У. Градоўкіна, А. М. Маліноўская.
 5. Быстрова, Е. С. Роль краеведческих электронных информационных ресурсов библиотек в формировании территориального бренда региона // Современное состояние инфосферы учреждений культуры: материалы III Международного студенческого научно-практического форума (г. Орел – г. Минск, 18 марта 2020 г.) / научные редакторы и составители Д. Н. Грибков, О. О. Борисова ; редколлегия: Н. В. Акимова [и др.]. – Орел, 2020. – С. 212–217.
 6. Быстрова, Е. С. Экспертный опрос как метод определения места краеведческих электронных информационных ресурсов в системе формирования территориального бренда региона / Е. С. Быстрова // Библиотека в XXI веке. Вектор развития: рецессия, стагнация или положительная динамика? : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Минск, 29 окт. 2019 г. [Электронный ресурс] / Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа ; [редколлегия: Л. А. Авгуль (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 2020. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). – С. 30–33.
 7. Варанько, К. Д. Гартаючы каляндар : яркія асобы ў гісторыі беларускага тэатра / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2020. – 24 студз. (№ 3). – С. 14.
 8. Варанько, К. Д. Гартаючы каляндар : 120 гадоў з дня нараджэння А. Ахола-Вало (1900–1997), мастака, скульптара, архітэктара, вучонага-філосафа, пісьменніка / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2020. – 21 лют. (№ 7). – С. 14.
 9. Варанько, К. Д. Гродзенскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту імя Янкі Купалы – 80 гадоў / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 5. – С. 70–73 : іл.
 10. Варанько, К. Д. Да 110-годдзя з дня нараджэння вучонага, асветника Б. У. Кіта (1910–2018) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 8. – С. 77.
 11. Варанько, К. Д. «Сармацкі Гарацый» : 425 гадоў з дня нараджэння Мацея Казіміра Сарбеўскага / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 1. – С. 77–78 : іл.
 12. Воронько, Е. Д. 540 лет со дня рождения Ф. Магеллана (около 1480–1521), португальского мореплавателя / Е. Д. Воронько // Геаграфія. – 2020. – № 1. – С. 58–60.
 13. Градоўкіна, І. У. Віртуальныя праекты Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (да Года малой радзімы) / І. У. Градоўкіна // Культура Беларуси: реалии современности : VIII Международная научно-практическая конференция, посвященная Году малой родины в Республике Беларусь (Минск, 10 октября 2019 г.) : сборник научных статей / [редколлегия: А. А. Корбут (председатель) и др.]. – Минск, 2019. – С. 147–154.
 14. Градоўкіна, І. У. Папулярызацыя краязнаўчых праектаў і рэсурсаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі сродкамі інтэрнет-партала (на прыкладзе інтэрнет-праекта «Па старонках беларускага календара») / І. У. Градоўкіна // Материалы VII Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» : краеведение и страноведение в сохранении культурного разнообразия, Минск, 21–22 октября 2020 г. – Минск, 2020. – С. 80–86.
 15. Градоўкіна, І. У. Прадукцыя кнігавыдавецкіх устаноў Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд (1919–1939): тэматыка-відавы аспект (на прыкладзе брэсцкіх і навагрудскіх выданняў / І. У. Градоўкіна // Матэрыялы XVI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 500-годдзя заснавання Жыровіцкага манастыра і бібліятэкі (г. Мінск, 15 мая 2020 г.). – Минск, 2020. – С. 172–178.
 16. Дети и компьютер: педагогическая терапия зависимости : (библиографический список в помощь педагогам и родителям) / И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 7. – С. 63.
 17. Навагрудак. Наваградак. Новогрудок. Nowogródek: старажытны горад у дакументах і матэрыялах [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, ДУК «Навагрудская цэнтральная раённая бібліятэка» ; [аўтары-складальнікі: А. Л. Бараноўскі, І. У. Градоўкіна, Л. Ф Кандуховіч ; навуковы рэдактар Т. В. Кузьмініч]. ‒ Мінск : НББ, 2020. ‒ 1 электронны аптычны дыск (DVD) : каляр.
 18. Нарчук И. В. Партнерство во имя детей: педагогическое взаимодействие школы и семьи : (библиографический список в помощь педагогам) / И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 8. – С. 49.
 19. Новинки психолого-педагогической литературы / подготовила И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 5. – С. 77.
 20. Петровская, З. А. Платформа «Беларусь в лицах и событиях» как белорусоведческая онлайн-энциклопедия / З. А. Петровская, Е. Н. Малиновская // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ – 2020) : ХIX Международная конференция, 19 нояб. 2020 года, Минск : доклады / [научные редакторы: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. – Минск, 2020. – С. 327–331.
 21. Соболевская, О. А. Онлайн-энциклопедия «Беларусь в лицах и событиях»: возможности использования в краеведческой работе : доклад ведущего библиотекаря НИО библиографии Национальной библиотеки Беларуси Соболевской Ольги Анатольевны на XIX Республиканских Свято-Евфросиниевских педагогических чтениях 10 нояб. 2020 г. [Электронный ресурс] // Православные библиотеки Беларуси. – Режим доступа: http://biblioteka-hram.by/novosti/onlayn-yenciklopediya-belarus-v-lica.html. – Дата доступа: 04.01.2021.
 22. Соболевская, О. А. Родителям о детском чтении / О. А. Соболевская // Здоровый образ жизни. – № 8. – С. 15–17.
 23. Соболевская, О. А. Ягодные дары белорусских лесов / О. А. Соболевская // Здоровый образ жизни. ‒ № 7. ‒ С. 57–58.
 24. Шашэнька, Н. А. Да юбілею бюлетэня «Новыя кнігі: па старонках беларускага друку» / Наталля Шашэнька // Бібліятэчны свет. – 2020. – № 4. – С. 23–25. 

2019

 1. Барановский, А. Л. “Коллекция (Архив) эмигрантской печати” Института истории Национальной академии наук Беларуси в фондах Национальной библиотеки Беларуси : библиографический обзор / А. Л. Барановский // Матэрыялы XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 4–5 красавіка 2019 г. / [складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 316–324.
 2. Барановский, А. Л. Они были первыми : офицеры-подводники Российского Императорского флота, уроженцы Беларуси / А. Л. Барановский // Неман. – 2019. – № 9. – С. 166–172. – Рецензия на книгу: Пожарский, А. М. Подводное плавание в России, 1834–1918 : биографический справочник / А. М. Пожарский. Санкт-Петербург, 2011. 1022 с. 
 3. Барановский, А. Л. Учитель! Перед именем твоим... Геннадий Бронислав Шешкен (1925–2013) : материалы к биографии / А. Л. Барановский // Віцебскі край : матэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Віцебскі край", прысвечанай 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці, 22 лістапада 2018 г., Віцебск / [рэдкалегія: Т. М. Адамян (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2019. – Т. 4. – С. 165–171 ; дадатак : С. 326–329. 
 4. Быстрова, Е. С. Краеведческие электронные информационные ресурсы библиотек в системе формирования территориального бренда региона / Е. С. Быстрова // Библиотека в XXI веке: цифровая реальность = Library in the XXI century: digital reality : материалы X Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Минск, 27–28 нояб. 2018 г.) [Электронный ресурс] / Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа ; [редколлегия: Л. А. Авгуль (ответственный редактор) и др. – Минск, 2019. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). – С. 55–58. 
 5. Быстрова, Е. С. Популяризация краеведческих информационных ресурсов посредством сервиса создания сайтов GOOGLE / Е.С. Быстрова // Современное состояние инфорсферы учреждений культуры : материалы II Международного студенческого научно-практического форума (Орел−Минск, 10 апреля 2019 г.) / научные редакторы и составители Д. Н. Грибков, О. О. Борисова, редколлегия: Н. В. Акимова [и др.]. – Орел, 2019. – С. 72–76. 
 6. Варанько, К. Д. Да 110-годдзя з дня нараджэння С. А. Умрэйкі, вучонага ў галіне педагогікі (1908–1978) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2019. – № 1. – С. 78–79. 
 7. Варанько, К. Д. Гомельскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту імя Францыска Скарыны – 90 гадоў / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2019. – № 5. – С. 76–78. 
 8. Варанько, К. Д. 550 лет со дня рождения Васко да Гамы (1469–1524), португальского мореплавателя / Е. Д. Воронько // Геаграфія : навукова-метадычны часопіс. – 2019. – № 1. – С. 46–48. 
 9. Варанько, К. Д. 22 ліпеня – 100 гадоў з дня нараджэння М. Г. Булахава, мовазнаўца, педагога / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2019. – № 6. – С. 70–73 : фат. .
 10. Варанько, К. Дз. 2 чэрвеня – 150 гадоў з дня нараджэння К. А. Валасовіча (1869–1919), прыродазнаўца, геолага, географа, хіміка / К. Дз. Варанько // Геаграфія. – 2019. – № 5. – С. 58–59.
 11. Варанько, К. Д. Малая радзіма знакамітых людзей / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2019. – № 8. – С. 74–77.
 12. Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2019, № 4, дадатак).
 13. Варанько, К. Д. 100 гадоў з часу заснавання Віленскай беларускай гімназіі / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2019. – № 7. – С. 78–79. 
 14. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве : (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў снежні 2018 – маі 2019 г.) / [складальнік] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2019. – № 11. – С. 144–147.
 15. Навагрудак = Наваградак = Новогрудок = Nowogródek: старажытны горад у дакументах і матэрыялах [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, ДУК «Навагрудская цэнтральная раённая бібліятэка» ; [аўтары-складальнікі: А. Л. Бараноўскі, І. У. Градоўкіна, Л. Ф Кандуховіч ; навуковы рэдактар Т. В. Кузьмініч]. ‒ Мінск : НББ, 2019. ‒ 1 электронны аптычны дыск (DVD) : каляр.
 16. Нацыянальныя дакументы Беларусі: методыка і тэхналогія сучаснай бібліятэчнай працы : навукова-метадычнае выданне / [А. М. Балашэвіч і інш.] ; пад навуковай рэдакцыяй Т. В. Кузьмініч ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. – 218, [1] c. : іл., табл. – (Серыя "БібліяКансультант" ; вып. 7). – Сярод аўтараў: І. У. Градоўкіна, Л. В. Паўлюк, Н. В. Струц.
 17. Слонім і наваколле праз прызму гістарычных дакументаў, паданняў, даследаванняў [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Слонімская цэнтральная раённая бібліятэка імя Я. Коласа ; складальнікі: І. У. Градоўкіна [і інш.] ; навуковы рэдактар Т. В. Кузьмініч. – Мінск : НББ, 2019. – 1 электронны аптычны дыск (DVD) : каляр. – Загаловак з тытульнага ліста. – Частка тэксту на рускай, польскай і іншых мовах. – Сярод складальнікаў таксама: А. В. Ганчарова, А. Л. Бараноўскі, К. С. Быстрова, Л. Ф. Кандуховіч.
 18. 1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ; складальнікі: І. У. Градоўкіна [і інш.] ; навуковы рэдактар Т. В. Кузьмініч. – Мінск : НББ, 2019. – 1 электронны аптычны дыск (DVD) : каляр. – Загаловак з тытульнага ліста. – Частка тэксту на рускай, польскай і іншых мовах. – Сярод складальнікаў таксама: А. В. Ганчарова, К. С. Быстрова.

2018

 1. Барановский, А. Л. Военные городки в истории Беларуси : [рецензия на книгу Вихарева Г. А. «История военного городка в Старых Дорогах»] / Андрей Барановский // Нёман. – 2018. – № 3. – С. 153–157. – Режим доступа: http://zviazda.by/sites/default/files/nyoman-3.pdf.
 2. Барановский, А. Л. Жизнь, отданная детской книге и детскому читателю : материалы к биографии Зои Владимировны Дьяконовой (1912–1996): личность и эпоха / А. Л. Барановский // Край Смоленский (Смоленск). – 2018. – № 7. – С. 26–34 : фот.
 3. Барановский, А. Л. Лепельское пехотное училище / А. Л. Барановский. – Смоленск: Рубон, 2018. – 242 с. : карт., табл., ил., фот.
 4. Барановский, А. Л. Ректор Римско-католической духовной академии в Санкт-Петербурге, говоривший по-польски с сильным белорусским акцентом : 140 лет со дня смерти Доминика Стацевича (1809–1876) / А. Л. Барановский // Белорусский сборник : статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии / ответственный составитель: Н.В. Николаев; Российская национальная библиотека; Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов, 26-я ежегодная конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура», г. Санкт-Петербург, 15 июня 2018 г. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 185–193.
 5. Быстрова, Е. С. Деятельность областных универсальных библиотек Беларуси по созданию краеведческих электронных информационных ресурсов / Быстрова Е. С. // Культура Беларуси: реалии современности : VII Международная научно-практическая конференция, посвященная Году малой родины в Республике Беларусь, Минск, 4 окт. 2018 г. : сборник научных статей / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств ; редколлегия: А. А. Корбут (председатель) [и др.]. – Минск, 2018. – С. 45–50.
 6. Быстрова, Е. С. Роль и место краеведческих информационных ресурсов библиотек как средства формирования территориального бренда региона / Е. С. Быстрова // Магистерский вестник : сборник научных работ магистрантов и аспирантов : в 3 ч. / редколлегия: М. Г. Жилинский [и др.]. – Минск, 2018. – Ч. 1 : Гуманитарные науки. – С. 13−17.
 7. Быстрова, Е. С. Электронные издания Национальной библиотеки Беларуси как источник краеведческого знания [Электронный ресурс] / Е. С. Быстрова // Современное состояние инфосферы учреждений культуры : сборник материалов I Международного студенческого научно-практического форума, 10–11 мая 2018 г. / Орловский государственный институт культуры ; составитель и редактор Д. Н. Грибков. – Орел, 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM).
 8. Быстрова, К. С. Інавацыйны культурна-гістарычны праект «1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў» [Электронны рэсурс] / К. С. Быстрова ; [кіраўнік В. І. Саітава] // Национальная культура глазами молодых : сборник материалов XLIII итоговой научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов (22 марта 2018) / Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск, 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). – Деп. в БелИСА 12.06.2018, № Д201823.
 9. Варанько, К. Д. 21 жніўня – 110 гадоў з дня нараджэння М. А. Ельяшэвіча (1908–1996), фізіка, акадэміка НАН Беларусі / К. Д. Варанько // Фізіка. – 2018. – № 4. – С. 56–58.
 10. Варанько, К. Д.  12 лістапада – 150 гадоў з дня нараджэння Г. Б. Місуна (1868–1922), вучонага-геолага Беларусі і Расіі / К. Д. Варанько // Геаграфія : навукова-метадычны часопіс. – 2018. – № 11. – С. 59–60.
 11. Варанько, К. Д. 2 студзеня – 100 гадоў з дня нараджэння П. А. Лярскага (1918–2013), вучонага-географа, краязнаўца, педагога / К. Д. Варанько // Геаграфія. – 2018. – № 3. – С. 55–57.
 12. Варанько, К. Д. Жыццё і творчасць пісьменнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны : (матэрыял у дапамогу настаўніку) / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 1. – С. 38–41.
 13. Варанько, К. Д. Наваполацк – культурная сталіца Беларусі 2018 года / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2018. – № 5. – С. 76–77.
 14. Варанько, К. Д.  Ціхан Мікалаевіч Годнеў – вучоны ў галіне фізіялогіі раслін / К. Д. Варанько // Біялогія і хімія. – 2018. – № 5. – С. 60–61.
 15. Ганчарова, А. В. Две музы, две сестры из Витебска / Ганчарова А. В. // Віцебскі край : матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю выдання беларускага кнігадрукавання, 23 лістапада 2017 г., Віцебск / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» [і інш.]. – Мінск, 2018. – Т. 3. – С. 51–56. – Библиография: 18 назв.
 16. Грядовкина, И. В. Периодические издания Западной Беларуси (1921–1939): перспективы библиографической и виртуальной реконструкции коллекций / Грядовкина И. В. // Віцебскі край : матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю выдання беларускага кнігадрукавання, 23 лістапада 2017 г., Віцебск / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» [і інш.]. – Мінск, 2018. – Т. 3. – С. 243–247. – Библиография: 5 назв.
 17. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве : (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў лістападзе 2017 – маі 2018 г.) / [складальнік] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2018. – № 9. – С. 138–139. 
 18. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве : (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў чэрвені – лістападзе 2018 г.) / [складальнік] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2018. – № 10. – С. 126–131.
 19. Новинки психолого-педагогической литературы [октябрь 2017 – июнь 2018 г.] / подготовила И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2018. – № 8. – С. 76–77.
 20. Профессиональный визит представителей белорусских библиотек в Краков [Электронный ресурс] / [информацию подготовила И. В. Грядовкина] // MOST. – Режим доступа: https://most-belarus.eu/news/news-2018/professional-visit-of-representatives-of-belarusian-libraries-in-krakow/. – Дата доступа: 30.12.2018.

2017

 1. Барановский, А. Л. Железнодорожное строительство в военном городке Боровка Лепельского района : неизвестные страницы истории / А. Л. Барановский // Віцебскі край : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет "Буквара" Спірыдона Собаля, 24 лістапада 2016 г., Віцебск / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама, дзяржаўная ўстанова "Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна", установа культуры "Віцебскі абласны краязнаўчы музей", установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", кафедра гісторыі Беларусі ; [рэдкал. : Т. М. Адамян (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Т. 2. – С. 23–28.
 2. Барановский, А. Л. Фотоархив личного архивного фонда библиографа А. А. Сакольчика (1896–1983) Национальной библиотеки Беларуси / А. Л. Барановский // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. У 2 ч. Ч. 2 / [склад. А. А. Суша ; нав. рэд. Р. С. Матульскі]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – С. 68–70.
 3. Барановский, А. Л. "Я хотел бы стать поэтом…" : Калецкий Павел Исаакович (1906–1942) : 110 лет со дня рождения : забытые имена, несостоявшиеся юбилеи… / А. Л. Барановский // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад. : Т. А. Сапега, А. А. Суша. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Вып. 20. – С. 241–251.
 4. Брага Г. В. З гісторыі беларускага кнігадрукавання (1517 г. – XVIII ст.) : (бібліяграфічны спіс) // Бібліятэчны свет. – 2017. – № 3. – С. 9–10. – Бібліяграфія: 10 назв.
 5. Варанько, К. Д. Бабруйск – культурная сталіца Беларусі 2017 года / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 7. – С. 76–77 : іл.
 6. Варанько, К. Д. Да 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 6. – С. 68–70 : іл.
 7. Варанько, К. Д. Да 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання / К. Д. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – № 9. – С. 68.
 8. Варанько, К. Д. 2 лістапада – 300 гадоў з дня нараджэння К. Вырвіча (1717–1793), гісторыка, географа, філосафа, педагога / К. Д. Варанько // Геаграфія. – 2017. – № 11. – С. 59–60. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 9. Варанько, К. Д. Каралева рапіры : [пра А. Д. Бялову, заслужанага дзеяча фізічнай культуры Беларусі, заслужанага трэнера Беларусі па фехтаванні на рапірах] / Кацярына Варанько // Здаровы лад жыцця. – 2017. – № 7. – С. 46–47 : іл. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 10. Варанько, К. Д. Сродак прагрэсу : [з гісторыі кнігадрукавання] [Электронны рэсурс] / Кацярына Варанько // Звязда. – 2017. – 27 ліп. – Рэжым доступу: http://zviazda.by/be/news/20170727/1501159048-srodak-pragresu. – Дата доступу: 03.01.2018.
 11. Варанько, К. Д. 100 гадоў з дня нараджэння М. І. Барысенкі (1917–1984), вучонага і канструктара ў галіне ракетабудавання і касманаўтыкі / К. Д. Варанько // Фізіка. – 2017. – № 5. – С. 54–55. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 12. Воронько, Е. Д. 28 марта – 425 лет со дня рождения чешского педагога, общественного деятеля Яна Амоса Коменского (1592–1670) / Е. Д. Воронько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 3. – С. 74–77.
 13. Воронько, Е. Д. Средство прогресса : [из истории книгопечатания] [Электронный ресурс] / Екатерина Воронько ; перевод с белорусского Е. Дешко // Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси. – Режим доступа: https://www.nlb.by/content/news/library-news/sredstvo-progressa_269381/. – Дата доступа: 17.02.2020.
 14. Ганчарова, А. В. Краеведческие библиографические издания областных библиотек Беларуси (2011–2015) / Ганчарова А. В. // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. : у 2 ч. / [складальнік А. А. Суша ; навуковы рэдактар Р. С. Матульскі]. – Мінск, 2017. – Ч. 2. – С. 51–54. – Библиография: 5 назв.
 15. Ганчарова, А. В. Работа с древними актами управленческих и архивных структур Северо-Западного края Российской империи (XIX – начало XX в.) / А. В. Ганчарова // Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд “Русский мир” ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; научный редактор Т. В. Кузьминич. – Минск, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв.
 16. Ганчарова, А. В. Экспромты из жизни председателей Виленской комиссии для разбора и издания древних актов П. В. Кукольника и И. А. Никотина / А. В. Ганчарова // Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд “Русский мир” ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; научный редактор Т. В. Кузьминич. – Минск, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв.
 17. Градоўкіна, І. У. Перыядычныя выданні Заходняй Беларусі (1921–1939) як аб’ект нацыянальнай бібліяграфіі / Градоўкіна І. У. // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. : у 2 ч. / [складальнік А. А. Суша ; навуковы рэдактар Р. С. Матульскі]. – Мінск, 2017. – Ч. 2. – С. 39–45. – Рэзюмэ на рускай мове. – Бібліяграфія: 9 назв.
 18. Градоўкіна, І. У. Фарміраванне кантэнту ЭІР “Нацыянальная бібліяграфія Беларусі”: арганізацыйна-метадычныя аспекты / Градоўкіна Ірына Уладзіміраўна // Бібліятэчны веснік : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2017. – Вып. 9. – С. 103–112. – Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.
 19. Гурко, Т. І. Ці сапраўды халодны вечар? Бо вечар – цеплы [Электронны рэсурс] / Т. І. Гурко ; гутарку вяла Алена Дзяшко // Інтэрнет-партал Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – Рэжым доступу: https://www.nlb.by/by/news/nacyjanalnaja-biblijatjeka/tsi-sapra-dy-khalodny-dzen-bo-vechar-tsyeply_168910/. – Дата доступу: 30.06.2017.
 20. Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909‒1919): документы и материалы [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси [и др.] ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв. ; 12 см; в контейнере, 19х14 см. – Среди авторов-составителей: И. В. Грядовкина, А. В. Ганчарова.
 21. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў красавіку – кастрычніку 2017 г.) / [складальнік] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2017. – № 8. – С. 144–147.
 22. Новинки психолого-педагогической литературы [октябрь – декабрь 2016, январь – сентябрь 2017 г.] / подготовила И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 11. – С. 75–77.
 23. Панкратава, Н. Магчымасці – на максімум : [гутарка з уладальнікамі грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2017 г. у галіне культуры] / Настасся Панкратава // Культура. – 2017. – 18 лютага. – Сярод суразмоўцаў: Градоўкіна І. У.
 24. Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд “Русский мир” ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; научный редактор Т. В. Кузьминич. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : цв. ; 12 см; 19х14 см. – Часть текста на белорусском и польском языках. – Среди авторов-составителей также: И. В. Грядовкина.
 25. Супрановіч (Гурко), Т. І. Віхор лёсу : апавяданне / Таіса Супрановіч // Літаратура і мастацтва. – 2017. – 21 ліп.
 26. Супрановіч (Гурко), Т. І. Халодны дзень і цёплы вечар : [аповесці, апавяданні] / Таіса Супрановіч ; [прадмова А. Рагулі]. – Мінск : Звязда, 2017. – 203, [2] с. : іл. – Змест: аповесці: Пракрустава ложа ; Матчын зарок ; Халодны дзень і цёплы вечар ; апавяданні: Зямное шчасце чалавека ; Парэчкі ; Хутаранка ; Жывуць у вёсцы людзі ; Жыць ды цешыцца. – Рэцэнзія: Дзяшко, А. Ці сапраўды халодны вечар? / Алена Дзяшко // Літаратура і мастацтва. 2017. 26 мая.
2016

 1. Барановский, А. Л. Инскрипты из личной библиотеки семьи Сакольчик, сотрудников Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина / Барановский А. Л. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2016. – Вып. 19. – С. 204–219. – Библиография: 7 назв.
 2. Барановский, А. Л. Лепельское пехотное училище (1940–1957) / Барановский А. Л. // Віцебскі край : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М. Я. Нікіфароўскага, 5 лістапада 2015 г., Віцебск. – Мінск, 2016. – Т. 1. – С. 77–81.
 3. Барановский, А. Л. Формирование личного архивного фонда Адама Антоновича Сакольчика (1896–1983) Национальной библиотеки Беларуси: к 120-летию белорусского библиографа / А. Л. Барановский // Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.», Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. / [складальнікі : Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 56–61.
 4. Варанько, К. Д. Вывучэнне біяграфій пісьменнікаў XIX стагоддзя ў IX класе : матэрыял у дапамогу настаўніку // Беларуская мова і літаратура. – 2016. – № 10. – С. 44–53.
 5. Варанько, К. Д. Даследчык фаўны Беларусі / К. Д. Варанько // Біялогія і хімія. – 2016. – № 6. – С. 66–67. Пра вядомага беларускага натураліста, заснавальніка беларускай арніталагічнай навукі К. Тызенгаўза з нагоды яго 230-годдзя.
 6. Варанько, К. Д. Да 120-годдзя з дня нараджэння вучонага-псіхолага, педагога Л. С. Выгоцкага (1896–1934) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 10. – С. 60–63.
 7. Варанько, К. Д. Маладзечна – культурная сталіца Беларусі 2016 года / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 4. – С. 75–76.
 8. Воронько, Е. Д. 27 апреля – 225 лет со дня рождения Сэмюэла Морзе (1791–1872) / Е. Д. Воронько // Фізіка. – 2016. – № 2. – С. 37.
 9. Воронько, Е. Д. 10 июля – 160 лет со дня рождения Николы Теслы (1856–1943) / Е. Д. Воронько // Фізіка. – 2016. – № 4. – С. 58–59.
 10. Воронько, Е. Д. К 160-летию со дня рождения австрийского психиатра и психолога Зигмунда Фрейда (1856–1939) / Е. Д. Воронько // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 4. – С. 73–74.
 11. Ганчарова, А. В. Агляд краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі абласных бібліятэк Беларусі за 2011–2015 гг. / Ганчарова А. В. // Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011–2015) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2016. – 46 с.
 12. Ганчарова, А. В. Опыт Национальной библиотеки Беларуси по созданию ретроспективных сводных каталогов и перспективы в контексте формирования электронного информационного ресурса национальной библиографии Беларуси // Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.», Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. / [складальнікі : Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 62–64.
 13. Ганчарова, А. В. Эпизоды из жизни председателей Виленской комиссии для разбора и издания древних актов П. В. Кукольника и И. А. Никотина / Ганчарова А. В. // Віцебскі край : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М. Я. Нікіфароўскага, 5 лістапада 2015 г., Віцебск. – Мінск, 2016. – Т. 1. – С. 87–90 : ил. – Библиография: 7 назв.
 14. Градоўкіна, І. У. Праект "Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі" ў кантэксце стварэння крыніцазнаўчай базы па гісторыі айчыннай навукі і адукацыі / Градоўкіна І. У. // Материалы IV Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры". Информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде, Минск, 4–6 октября 2016 г. / [составитель А. А. Суша ; научный редактор Р. С. Мотульский]. – Минск, 2016. – С. 60–67. – Рэзюмэ на рускай мове. – Бібліяграфія: с. 67.
 15. Грядовкина, И. В. Роль Национальной библиотеки Беларуси в развитии национальной библиографии / И. В. Грядовкина // Универсальные библиографические ресурсы : материалы ІІ Международного библиографического конгресса (Москва, 6–8 октября 2015 г.). – Москва, 2016. – С. 102–115. – Библиография в примечаниях: с. 113–115.
 16. Гурко, Т. І. Беларуская мова і чартапалох / Таіса Супрановіч // Культура. – 2016. – 30 ліпеня (№ 31). – С. 4, 5.
 17. Гурко, Т. І. “Славянская кроў, яўрэйская кроў …” : урывак з аповесці / Таіса Супрановіч // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 8 ліпеня (№ 27). – С. 9.
 18. Гурко, Т. І. Этапы Самсона Пярловіча / Таіса Супрановіч // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 23 верас. (№ 23). – С. 7.
 19. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў чэрвені – кастрычніку 2016 г.) / [падрыхтавала] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2016. – № 6. – С. 171–173.
 20. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў студзені – маі 2016 г.) / [падрыхтавала] І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2016. – № 5. – С. 142–147.
 21. Нацыянальная бібліяграфія Беларусі: методыка стварэння і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў : навукова-метадычнае выданне / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [аўтары-складальнікі: І. У. Градоўкіна і інш.] ; пад навуковай рэдакцыяй Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – (Серыя "БібліяКансультант"). – Частка тэксту на рускай мове. – Бібліяграфія:. с. 103–106 (29 назв.), 138 (7 назв.). – Сярод складальнікаў таксама: А. В. Ганчарова, А. І. Касінская.
 22. Новинки психолого-педагогической литературы : [октябрь 2015 г. – февраль 2016] / подготовила И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 4. – С. 77–78.
 23. Симончик, А. Н. Исследования 90-х гг. XХ – начала ХХI в. о развитии белорусской литературы в конце XVIII – первой половине XIX в. / А. Н. Симончик // Раманаўскія чытанні – XI : зборнік артыкулаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 26–27 лістапада 2015 года, г. Магілёў / [рэдкалегія: Я. Р. Рыер (старшыня) і інш.]. – Магілёў, 2016. – С.124–126. – Резюме на русском и английском языках. – Библиография: 14 назв.
 24. Симончик, А. Н. Исследования 90-х гг. XX – начала XXI в. по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – 2016. – № 2. – С. 56–62. – Резюме на русском и английском языках. – Библиография: 41 назв.
 25. Симончик, А. Н. Исследования 90-х гг. XХ – начала ХХI в. о развитии музыкального искусства Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XXI (68) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 11–12 февраля 2016 г., [г. Витебск] : в 2 т. / [редколлегия: И. М. Прищепа (главный редактор) и др.]. – Витебск, 2016. – Т. 1. – С. 317–318. – Библиография: 13 назв.
 26. Симончик, А. Н. Исследования советского периода о развитии музыкального искусства Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XXI (68) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 11–12 февраля 2016 г., [г. Витебск] : в 2 т. / [редколлегия: И. М. Прищепа (главный редактор) и др.]. – Витебск, 2016. – Т. 1. – С. 319–320. – Библиография: 14 назв.
 27. Симончик, А. Н. Исследования 60–80-х гг. ХХ в. по истории культуры Беларуси / А. Н. Симончик // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2016. – № 2. – С. 7–11.
 28. Симончик, А. Н. Историографическая концепция истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – 2016. – № 3. – С. 47–51.
 29. Симончик, А. Н. Историография истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук : специальность 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования / Симончик Александр Николаевич ; Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка". – Минск, 2016. – 23 с. – Резюме параллельно на белорусском, русском и английском языках. – Библиография: с. 17–20 (23 назв.), библиография в подстрочных примечаниях.
 30. Славуты бібліёграф ХХ стагоддзя А. А. Сакольчык: да 120-годдзя з дня нараджэння = Выдающийся библиограф ХХ века А. А. Сакольчик: к 120-летию со дня рождения [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А. Л. Бараноўскі, рэдактар І. У. Градоўкіна. – Электронныя тэкставыя, графічныя і інш. даныя. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. – (Славутыя імёны). – Тэкст паралельны: беларускі, рускі.
 31. Шереметьева, А. А. Электронный информационный ресурс национальной библиографии Беларуси / Шереметьева Алла Анатольевна, Грядовкина Ирина Владимировна // Бібліятэчны веснік : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2016. – Вып. 8. – С. 148–155. – Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах. – Бібліяграфія ў канцы артыкула.

2015

 1. Барановский, А. Л. Исторические некрополи Станьковского ключа : материалы полевых исследований / А. Л. Барановский // Спадчына роду Гутэн-Чапскіх : актуальнае становішча даследаванняў : матэрыялы Міжнароднага навуковага семінара (Мінск, 21 мая 2014 года) / рэдкалегія: І. Кароль, І. Гатальскі. – Мінск, 2015. – [С. 3–25].
 2. Бараноўскі, А. Л. Грамадзянскія могілкі па вул. 2-я Ленінская г. Дзяржынска Мінскай вобл. : гістарычная даведка / аўтар-складальнік А. Л. Бараноўскі // План-проект благоустройства гражданского кладбища по ул. 2-я Ленинская в г. Дзержинске Минской обл., 2015 год / КУП “Минский институт благоустройства и городского дизайна ; главный архитектор Л. П. Горбачева [и др.]. – Минск : ХП “Минск-проект”, 2015. – 11 с. : ил., фото, 3 карты.
 3. Варанько, К. Д. Беларусь не забудзе свайго героя / К. Дз. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2015. – № 5. – С. 65–66.
 4. Варанько, К. Д. Біяграфіі беларускіх паэтаў 1920-х гадоў (матэрыял у дапамогу настаўніку, Х клас) / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 9. – С. 49–54.
 5. Варанько, К. Д. Да 525-годдзя нараджэння Ф. Скарыны (1490?–1551?) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 9. – С. 72–75.
 6. Варанько, К. Д. Майстар на ўражанні / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 13 лют. (№ 6). – С. 13.
 7. Варанько, К. Д. Паклонімся вялікім тым гадам : (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.) / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 5. – С. 75–76.
 8. Варанько, К. Д. Паклонімся вялікім тым гадам / К. Дз. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2015. – № 7. – С. 64.
 9. Варанько, К. Д. Паклонімся вялікім тым гадам / Кацярына Варанько // Настаўніцкая газета. – 2015. – 2 ліпеня (№ 79). – С. 12.
 10. Варанько, К. Д. 5 лістапада – 150 гадоў з дня нараджэння А. А. Бялыніцкага-Бірулі (1864–1937), вучонага ў галіне заалогіі і зоагеаграфіі, падарожніка / К. Д. Варанько // Геаграфія. – 2014. – № 12. – С. 59–60.
 11. Варанько, К. Д. 110 гадоў з дня нараджэння Т. В. Бірыч (1905–1993), вучонага ў галіне афтальмалогіі / К. Д. Варанько // Здравоохранение. – 2015. – № 1. – С. 79–80.
 12. Варанько, К. Д. 30 студзеня – 90 гадоў з часу стварэння (1925) Бярэзінскага біясфернага запаведніка / К. Д. Варанько // Біялогія і хімія. – 2015. – № 1. – С. 58–60.
 13. Ганчарова, А. В. Краткий обзор деятельности просветительных учреждений для разбора и издания древних актов в Северо-Западном крае Российской империи / Ганчарова А. В. // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.” (Мінск, 16–17 крас. 2015 г.) – Мінск, 2015. – С. 281–288. – Библиография: 15 назв.
 14. Градоўкіна, І. У. Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі як сродак пошуку сведак аб малавядомых асобах і падзеях беларускай гісторыі : на прыкладзе біяграфіі І. А. Глебава / Ірына Градоўкіна // Бібліятэчны свет. – 2015. – № 4. – С. 26–28 : іл. – Рэзюмэ на англійскай мове. – Бібліяграфія: 16 назв.
 15. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (2013–2014 гг.) / падрыхт. І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2014. – № 2. – С. 130–138.
 16. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (паступілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі ў студзені – красавіку 2015 г.) / склад. І. В. Нарчук // Артэфакт. – 2015. – № 3. – С. 118–123.
 17. Новинки психолого-педагогической литературы : [сентябрь – декабрь 2014 г.] / подгот. И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 2. – С. 78–79. (Бібліяграфічны даведнік).
 18. Новинки психолого-педагогической литературы : [І кв. 2015 г.] / подгот. И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 5. – С. 76–77. – (Бібліяграфічны даведнік).
 19. Новинки психолого-педагогической литературы : [апрель – июнь 2015 г.] / подгот. И. В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 9. – С. 76–77.
 20. Прапануем набыць : [інфармацыя пра мультымедыйнае выданне да 175-годдзя Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, у складанні якога ўдзельнічаў НДА бібліяграфіі / падрыхтавала І. У. Градоўкіна] / Бібліятэчны свет. – 2015. – № 5. – С. 32 : іл.
 21. Симончик, А. Н. Анализ исследований советского периода о развитии архитектуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI веке : сборник научных статей [к VII научно-практической конференции молодых ученых БГПУ, 5 ноября 2014 г. / редколлегия: А. В. Торхова (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 2014. – С. 171–175. – Библиография: 24 назв.
 22. Симончик, А. Н. Белорусская литература конца XVIII – первой половины XIX вв. в исследованиях советского периода / А. Н. Симончик // Европа: актуальные проблемы этнокультуры : материалы VIII международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 22 декабря 2014 г. : к 100-летию БГПУ / [редколлегия: В. В. Тугай (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 2015. – С. 271–273. – Библиография: 29 назв.
 23. Симончик, А. Н. Взаимовлияние культур в советской историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества (Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается) материалы Республиканской научно-практической конференции : (Барановичи, 17 апреля 2015 года) / Барановичский государственный университет. – Барановичи, 2015.
 24. Симончик, А. Н. Досоветская историография истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – № 2. – 2015. – С. 47–54. – Библиография: 50 назв.
 25. Симончик, А. Н. Исследования по историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. досоветского периода / А. Н. Симончик // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2014. – № 4. – С. 46–50. – Библиография: 15 назв.
 26. Симончик, А. Н. Исследования постсоветского периода историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вышэйшая школа. – 2015. – № 5. – С. 51–53. – Аннотация на русском и английском языках. – Библиография: 9 назв.
 27. Симончик, А. Н. Исследования советского периода в области развития белорусского театра конца XVIII – первой половины XIX века / А. Н. Симончик // Содружество наук. Барановичи – 2015 : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 21–22 мая 2015 года) : в 3 ч. – Барановичи, 2015. – Ч. 1. – С. 198–200. – Библиография: 30 назв.
 28. Симончик, А. Н. Исследования советского периода о развитии белорусского изобразительного и декоративно-прикладного искусства конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Содружество наук. Барановичи – 2015 : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 21–22 мая 2015 года) : в 3 ч. – Барановичи, 2015. – Ч. 1. – С. 195–197. – Библиография: 24 назв.
 29. Симончик, А. Н. Исследования советского периода по историографии истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник МГИРО. – № 1. – 2015. – С. 65–70. – Библиография: 14 назв.
 30. Симончик, А. Н. Исследования 40–50-х гг. ХХ в. по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2015. – № 4. – С. 45–49.
 31. Симончик, А. Н. Историографический анализ исследований досоветского периода о развитии белорусского народного театра конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Інтэрпрэтацыя сімвала ў нацыянальнай культуры : XXXIX навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (26 сакавіка 2014 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / [рэдакцыйны савет: В. Р. Языковіч (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 166–169. – Библиография: 15 назв.
 32. Симончик, А. Н. Источники по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А. Н. Симончик // Вестник БарГУ. Серия "Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки". – 2015. – Вып. 3. – С. 45–53.
 33. 100 год з гісторыі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы 1840–1940 гг. : (да 175-годдзя з дня адкрыцця) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Лупіновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; складальнікі: І. У. Градоўкіна [і інш.], ; пад навуковай рэдакцыяй Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) : каляр. ; 12 см; у кантэйнеры, 19х14 см. – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400; RAM 64; SVGA; Windows 98. – Загаловак з тытульнага экрана. – Частка тексту на рускай мове. – 100 экз. – Сярод складальнікаў таксама: С. К. Ісаева, В. В. Тармашова, Ю. В. Храмцова-Карпікава, А. У. Якубоўская.

2014

 1. Брага, Г.В. Праз полымя вайны: да 70-годдзя вызвалення Беларусі / Галіна Брага // Бібліятэчны свет. – 2014. – № 3. – С. 11–12.
 2. Варанько, К.Д. 4 красавіка 2014 года – 200 гадоў з дня нараджэння І.А. Гашкевіча, дыпламата, мовазнаўца, даследчыка Японіі і Кітая / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 4. – С. 79–80.
 3. Варанько, К.Д. 15 лютага 2014 года – 450 гадоў з дня нараджэння Галілеа Галілея, італьянскага фізіка, механіка і астранома / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 1. – С. 78. – (Даты сусветнага календара).
 4. Варанько, К.Д. 19 лютага 2014 года – 70 гадоў з часу стварэння Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 5. – С. 77–78.
 5. Варанько, К.Д. 22 красавіка 2014 г. – 290 гадоў з дня нараджэння І. Канта, нямецкага філосафа / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 3. – 3-я с. вокладкі.
 6. Варанько, К.Д. За кадрам… / К.Д. Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 22 мая (№ 22). – С. 13.
  Да 70-годдзя з дня нараджэння (1944) Ю.М. Гарулёва, дакументаліста, аператара, кінарэжысёра.
 7. Варанько, К.Д. Матэрыял да вывучэння сучаснай беларускай паэзіі ў XI класе / К.Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2. – С. 53–57. – (Сучасная літаратура).
 8. Варанько, К.Д. Матэрыял да вывучэння сучаснай беларускай паэзіі ў XI класе / К.Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 3. – С. 51–55. – (Сучасная літаратура).
 9. Варанько, К.Д. 440 гадоў з пачатку дзейнасці друкарні Мамонічаў / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 8. – С. 76–77.
 10. Варанько, К.Д. Патрыярх фразеалогіі / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 17 кастр. (№ 41). – С. 6.
  Пра І. Лепешава.
 11. Грядовкина, И.В. Мультимедийный проект “Памятные книжки Гродненской губернии” в помощь изучению истории Гродно и региона / Ирина Грядовкина // Бібліятэчны свет. – 2014. – № 2. – С. 19–21 : ил. – Библиография: с. 21.
 12. Грядовкина, И.В. Памятные книжки Гродненской губернии (1847–1915) как источник изучения истории края / Грядовкина И. В. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2014. – Вып. 16. – С. 18–30. – Библиография: 7 назв.
 13. Кнігі беларускіх выдавецтваў па культуры і мастацтве (2012 – І квартал 2013 г.) / падрыхтавала І.В. Нарчук // Артэфакт. – 2014. – № 1. – С. 147–163.
 14. Новинки психолого-педагогической литературы / подготовила И.В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 11. – С. 71–72.
 15. Памятные книжки Виленской губернии (1845–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; составитель И.В. Грядовкина ; под научной редакцией Т.В. Кузьминич. – Минск : НББ, 2014. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) : звук, цв.
 16. Симончик, А.Н. Анализ исследований досоветского периода о развитии белорусского народного театра конца XVIII – первой половины XIX в. / А.Н. Симончик // XXXIX Итоговая научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов, 26 марта 2014 года, г. Минск / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [редколлегия: В.Р. Языкович и др.]. – Минск, 2014.
 17. Симончик, А.Н. Белорусская архитектура конца XVIII – первой половины XIX в. в источниках досоветского периода / А.Н. Симончик // Материалы Международной молодежной научно-практической конференции “Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси”, г. Пинск, 4 апр. 2014 г. / Полесский государственный университет ; [редколлегия: К.К. Шебеко и др.]. – Пинск, 2014. – С. 351–352. – Библиография: 10 назв.
 18. Симончик, А.Н. Исследования досоветского периода о взаимовлиянии культур народов, проживающих на территории Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. / А.Н. Симончик // Х международная научная конференция “Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе”, 27–28 марта, Гродно / Гродненский государственный университет им. Я. Купалы ; [редколлегия: С.А. Полежаева и др.]. – Гродно, 2014.
 19. Симончик, А.Н. Историография досоветского периода о развитии белорусской народной музыки конца XVIII – первой половины XIX вв. / А.Н. Симончик // Беларусь у пачатку ХХ ст. : зборнік навуковых артыкулаў : да 100 годдзя БДПУ / Беларускі дзяржаўны педагагагічны ўніверсітэт імя М. Танка ; [рэдкалегія: А.І. Андарала і інш.]. – Мінск, 2014. – С. 88–93. – Библиография: 21 назв.
 20. Симончик, А.Н. Особенности использования методов исторического исследования в историографии при исследовании истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины ХIХ в. / А.Н. Симончик // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2014. – № 4. – C. 104–106.

2013

 1. Брага, Г.В. Гісторыка-культурны патэнцыял Беларусі / Г.В. Брага // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 7. – С. 89–90.
 2. Варанько, К.Д. Адольф Янушкевіч – слаўны сын беларускага народа : 9 чэрвеня – 210 гадоў з дня нараджэння А. Янушкевіча (1803–1857), падарожніка, пісьменніка / К.Д. Варанько // Геаграфія. – 2013. – № 6. – С. 63–64. – (Славутыя землякі).
 3. Варанько, К.Д. Інфарматызацыя адукацыі: сучасны стан і перспектывы развіцця / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 2. – С. 94.
 4. Варанько, К.Д. Міхаіл Андрэевіч Савіцкі : народны мастак Беларусі і СССР, Герой Беларусі / К.Д. Варанько // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2013. – № 3. – 2 с. вокладкі, с. 15.
 5. Варанько, К.Д. 14 кастрычніка – 110 гадоў з дня нараджэння С. А. Косберга (1903–1965), канструктара і вучонага ў галіне авіяцыйных і ракетных рухавікоў / К. Д. Варанько // Фізіка. – 2013. – № 5. – С. 59–60.
 6. Грядовкина, И.В. Структура и содержательный аспект памятных книжек Гродненской губернии / Грядовкина И.В. // Памятные книжки Гродненской губернии (1847–1915) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; под научной редакцией Т.В. Кузьминич. – Минск, 2013. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM).
 7. Грядовкина, И.В. Формирование краеведческих полнотекстовых коллекций в Национальной библиотеке Беларуси: достижения и перспективы / Грядовкина И.В. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В. У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 176–188.
 8. Касінская, А. І. Забеспячэнне даступнасці краязнаўчых бібліяграфічных інфармацыйных рэсурсаў абласных бібліятэк Беларусі / Касінская А.І., Струц Н.В. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В.У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 272–280.
 9. Лихимович, О.В. Электронные краеведческие ресурсы областных библиотек Беларуси как источник изучения истории и культуры региона / Лихимович О.В. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В.У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 158–164.
 10. Малиновская, Е.Н. Краеведческий сегмент баз данных, генерируемых Национальной библиотекой Беларуси / Малиновская Е.Н. // Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектыў : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік і навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч ; адказны за выпуск В.У. Ліхімовіч]. – Мінск, 2013. – С. 171–176.
 11. Новинки психолого-педагогической литературы / подготовила И.В. Нарчук // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 11. – С. 94–95. – (Бібліяграфічны даведнік).
 12. Шашэнька, Н.А. Магілёў – культурная сталіца Беларусі і СНД 2013 года / Наталля Шашэнька, Кацярына Варанько // Бібліятэчны свет. – 2013. – № 2. – С. 26–28 : іл.
 13. Шашэнька, Н.А. Фестывальны рух у Беларусі / Шашэнька Наталля Алегаўна // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2013. – № 6. – С. 52–58.

2012

 1. Брага, Г. В. 15 верасня – 90 гадоў з дня заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Г. В. Брага, К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 8. – С. 69–71.
 2. Брага, Г. В. 1812 год у гісторыі Беларусі : да 200-годдзя з пачатку Вайны / Г. В. Брага // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2012. – № 8. – С. 11–15.
 3. Варанько, К. Д. 31 ліпеня ― 210 гадоў з дня нараджэння І. І. Дамейкі (1802―1889) / К. Д. Варанько // Хімія: праблемы выкладання. — 2012. ― № 9. ― С. 62―64.
 4. Варанько К. Д. 3 сакавіка – 70 гадоў з дня нараджэння (1942) У.В. Кавалёнка, лётчыка-касманаўта, двойчы Героя Савецкага Саюза / К. Д. Варанько // Фізіка : праблемы выкладання. – 2012. – № 2. – С. 56–57.
 5. Варанько, К. Д. Да 70-годдзя з дня нараджэння П. І. Клімука, першага беларускага касманаўта / К. Д. Варанько // Фізіка: праблемы выкладання. — 2012. ― № 4. ― С. 61―62.
 6. Варанько, К. Д. Матэрыялы да вывучэння біяграфій беларускіх пісьменнікаў у X класе / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. — 2012. ― № 10. ― С. 37―46. – (Гісторыя літаратуры).
  Змешчана інфармацыя пра Я. Брыля, І. Мележа, М. Танка, А. Куляшова, П. Панчанку.
 7. Варанько, К. Д. Матэрыял да вывучэння даўняй беларускай літаратуры ў IX класе / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. — 2012. ― № 9. ― С. 42―48. – (Гісторыя літаратуры).
  Змешчана інфармацыя пра С. Буднага, В. Цяпінскага, Л. і С. Зізаніяў, А. Рымшу.
 8. Варанько К. Д. Матэрыял да вывучэння тэмы “Беларуская літаратура на сучасным этапе” ў ХІ класе / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 6. – С. 34–44.
 9. Варанько, К. Д. Народнаму мастаку Беларусі і СССР, Герою Беларусі М.А. Савіцкаму споўнілася б 90 гадоў / К. Д. Варанько // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2012. – № 2. – С. 71–72.
 10. Варанько, К. Д. Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І. Цітовіча : да 60-годдзя з дня стварэння / К. Д. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2012. – № 1. – 1, 3-я с. вокладкі.
 11. Варанько К. Д. Пра Эдуарда Малафеева : 2 чэрвеня – 70 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Малафеева, беларускага і расійскага спартсмена і трэнера (футбол) / К. Д. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2012. – № 2. – С. 63–64.
 12. Варанько, К. Д. Псіхалагічныя веды – педагогу / К.Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 3. – 3-я с. вокладкі. Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”, 2011, № 11, дадатак).
 13. Воронько, Е. Боль Чернобыля: уроки через 25 лет : презентация библиографического списка Национальной библиотеки Беларуси / Екатерина Воронько, Наталья Шашенько // Гимн биологическому разнообразию : [сборник сценариев / редактор-составитель Л. В. Нестерович]. – Минск, 2012. – С. 52–59.
 14. Лагош, Т. І. Нясвіж – цэнтр гісторыі, духоўнасці і культуры / Таццяна Лагош // Бібліятэчны свет. – 2012. – № 2. – С. 27–29.
  Пра бібліяграфічны спіс “Нясвіж – культурная сталіца Беларусі 2012 года”.
 15. Ліхімовіч, В. У. Агляд краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі абласных бібліятэк Беларусі / Ліхімовіч В. У., Касінская А. І. // Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2006―2010) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; рэдактары: Т. А. Ероха [і інш.] ; праграмаванне А. А. Грышэля. ― Мінск, 2012. ― 21 с. ― Бібліяграфія: 43 назв.
 16. Лихимович, О. В. База данных “Беларусь в лицах и событиях” – информационный ресурс национального уровня / О. В. Лихимович, Е. Н. Малиновская // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 1. – С. 68–72.
 17. Шашэнька, Н. А. Там, дзе вежы Сафіі / Н. А. Шашэнька // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 5. – С. 67–71.
  Пра бібліяграфічны спіс “Дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель...: да 1150-годдзя Полацка”.
 18. Шашэнька, Н. А. Бэла Амікаўна Масумян : 75 гадоў з дня нараджэння / Н. А. Шашэнька // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2012. – № 4. – С. 64.

2011

 1. Брага, Г. Нябесная заступніца зямлі беларускай : да 910-годдзя з дня нараджэння Ефрасінні (Еўфрасінні) Полацкай / Галіна Брага, Кацярына Варанько // Бібліятэчны свет. – 2011. – № 4. – С. 20–21.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі : па старонках беларускага друку”, 2011, № 4, дадатак).
 2. Варанько, К. 990 гадоў з часу першага ўпамінання (пад 1019) у “Аповесці мінулых гадоў” г. Брэста / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2011. – № 2. – С. 62–63.
 3. Варанько, К. 980 гадоў з дня нараджэння Усяслава Брачыславіча (каля 1029 – 1101), князя Полацкага / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2011. – № 2. – С. 61–62.
 4. Варанько, К. Д. 1 студзеня – 150 гадоў з дня нараджэння Я. Ф. Карскага (1861–1931), філолага-славіста, этнографа, фалькларыста, палеографа, педагога / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 1. – 3-я с. вокладкі.
 5. Варанько, К. Д. Сымон Будны : раім пачытаць / К. Д. Варанько // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2011. – № 1. – С. 42, 56.
 6. Варанько, К. Д. Экалагічнае выхаванне і навучанне ў адукацыйных установах / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 1. – С. 79.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”, 2010, № 11, дадатак).
 7. Варанько, К. Д. Боль Чарнобыля: урокі праз 25 гадоў / К. Д. Варанько, Н. А. Шашэнька // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 3. – С. 77–79.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (“Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”, 2011, № 2, дадатак).
  Тое ж // Бібліятэка прапануе. – 2011. – № 6. – С. 8–11.
 8. Варанько, К. Д. Боль Чарнобыля: урокі праз 25 гадоў : дзяржаўная стратэгія пераадолення наступстваў аварыі на ЧАЭС / К. Д. Варанько, Н. А. Шашэнька // Народная асвета. – 2011. – № 4. – С. 3–5.
 9. Варанько, К. Д. Асветнік Пятроўскай эпохі : да 360-годдзя з дня нараджэння І. Ф. Капіевіча (1651–1714), асветніка, перакладчыка, выдаўца, літаратара / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 7. – С. 68–71.
 10. Варанько, К. Дз. Уладзімір Георгіевіч Мулявін : да 70-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2011. – № 1. – 2-я с. вокладкі, с. 7, 12.
 11. Касінская, А. Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі аб чарнобыльскай катастрофе : да 25-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС / Алена Касінская // Бібліятэчны свет. – 2011. – № 2. – С. 11– 13.
 12. Лагош, Т. І. “І зорка гарыць, і не вяне вянок” : біяграфічны нарыс / Т. І. Лагош // Паэт красы і гармоніі: да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1891–1917) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л. Г. Гушчынская [і інш.]. – Электронныя, тэкставыя, графічныя даныя і праграма (3,54 Гб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2011. – 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400 ; RAM 64 ; SVGA ; Windows 98. – Загаловак з тытульнага экрана. – 600 экз.
 13. Лагош, Т. І. І зорка гарыць, і не вяне вянок : (да 120-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча) / Т. І. Лагош // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 11. – С. 67–71.
  Пра аднайменны матэрыял, змешчаны ў бюлетэні “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” (2011, № 7, дадатак).
 14. Лихимович, О.В. “Беларусь в лицах и событиях” / О.В. Лихимович, Е. Н. Малиновская // Современная библиотека. – 2011. – № 5. – С. 23–24.

2010

 1. Беларусазнаўчая фактаграфічная база даных “Беларусь у асобах і падзеях” // Бібліятэчны свет. – 2010. – № 4. – 3-я с. вокладкі.
 2. Варанько, К. Д. 25 кастрычніка – 150 гадоў з дня нараджэння Э. К. Пякарскага (1858–1934), беларускага і расійскага вучонага ў галіне этнаграфіі і геаграфіі, мовазнаўца, фалькларыста, лінгвіста / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2010. – № 2. – С. 64.
 3. Варанько, К. 1050 гадоў з дня нараджэння полацкай князёўны, асветніцы Рагнеды Рагвалодаўны (960(7)–1000) / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2010. – № 10. – С. 60–61. – (Славутыя імёны).
 4. Варанько, К. Дз. Віктар Паўлавіч Тарасаў / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 1. – 2-я с. вокладкі.
 5. Варанько, К. Д. Генадзь Іванавіч Цітовіч (1910–1986) / К. Д. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 2. – 2-я с. вокладкі.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння Г. І. Цітовіча, этнамузыказнаўца, дзеяча харавога мастацтва, дырыжора, народнага артыста Беларусі і СССР.
 6. Варанько, К. Дз. Міхаіл Паўлавіч Дрынеўскі : да 70-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 4. – 2-я с. вокладкі, с. 28.
 7. Варанько, К. Дз. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы : да 90-годдзя з дня адкрыцця / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – № 3. – 2-я с. вокладкі; С. 16, 26, 58.
 8. Варанько, К. Д. Свяшчэннай памяццю авеяныя гады / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 4. – 3-я с. вокладкі.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс, прысвечаны 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг. (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2010, № 3, дадатак).
 9. Варанько, К. Свяшчэннай памяццю авеяныя гады : да 65-годдзя Вялікай Перамогі / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2010. – № 5. – С. 63–64.
  Пра аднайменны бібліяграфічны спіс (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2010, № 3, дадатак).
 10. Лихимович, О. В. Навигатор в море информации : (к 50-летию со времени выхода первого номера ежемесячного библиографического бюллетеня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”) / Лихимович Ольга Владимировна, Нарчук Ирина Васильевна // Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Л. Г. Кірухіна, М. Г. Пшыбытка]. – Мінск, 2010. – Вып. 2. – С. 201–210.
 11. Лихимович, О. В. Полвека вместе с читателями! / Ольга Владимировна Лихимович // Современная библиотека. 2010. – № 3. – С. 86–87.
  К 50-летию со времени выхода первого номера ежемесячного библиографического бюллетеня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”.
 12. Наварыч, Т. Бібліяграфічная анталогія : да 50-годдзя з пачатку выдання бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” / Т. Наварыч // Бібліятэчны свет. – 2010. – № 3. – С. 27–30 : іл.
 13. Наварыч, Т. В. Жамчужына рэкамендацыйнай бібліяграфіі : да 50-годдзя з пачатку выдання бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” / Т. В. Наварыч // Бібліятэка прапануе. – 2010. – № 12. – С. 10–15.
 14. Наварыч, Т. В. З любоўю да кнігі: да 75-годдзя з дня нараджэння Анатоля Клышкі / Т. В. Наварыч // Пачатковая школа. – 2010. – № 4. – С. 26–27.
 15. Наварыч, Т. В. Надзейны компас у моры ведаў / Т. В. Наварыч // Веснік адукацыі. – 2010. – № 9. – С. 52–57.
  Да 50-годдзя з пачатку выдання бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”.
 16. Наварыч, Т. В. Слава і гонар Беларусі : да 520-годдзя з дня нараджэння мысліцеля-асветніка, гуманіста і першадрукара Францыска Скарыны / Т. В. Наварыч // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 7. – 3-я с. вокладкі. : іл.
  Аб бібліяграфічным спісе “Слава і гонар Беларусі: да 520-годдзя з дня нараджэння мысліцеля-асветніка, гуманіста і першадрукара Францыска Скарыны” (Новыя кнігі: па старонках беларускага друку, 2010, № 7, дадатак).
 17. Наварыч, Т. В. Старонкі памяці свяшчэннай / Т. В. Наварыч // Бібліятэка прапануе. – 2010. – № 6. – С. 6.
 18. Наварыч, Т. В. Старонкі памяці свяшчэннай / Т. В. Наварыч // Веснік адукацыі. – 2010. – № 4. – С. 64–65.
 19. Наварыч, Т. Старонкі памяці свяшчэннай / Таццяна Наварыч // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 9 красавіка (№ 14). – С. 5.
 20. Прадзеіна, А. В. "Запаветны напеў, запаветная даль… Белавежская пушча" : (аб новым выданні Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / А. В. Прадзеіна, Н. В. Струц // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 2. – 3-я с. вокладкі : іл.
 21. Предеина, А. В. Национальная библиография Беларуси: по материалам Программы развития национальной библиографии Беларуси на 2011–2015 гг. / Предеина А. В., Шереметьева А. А., Косинская Е. И. // Материалы VI Международных книговедческих чтений “Библиотеки в формировании инновационной среды для развития науки, образования и бизнеса”, Минск, 27–29 октября 2010 г. / Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная библиотека Беларуси ; [составитель Л. Г. Кирюхина]. – Минск, 2010. – С. 335–341.

2009

 1. Варанько, К. “Ачалавечыць чалавека…” / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 25 верас. (№ 36). – С. 14.
  Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Я. Матукоўскага (1929–2001), драматурга.
 2. Варанько, К. “Вярнуся ветрам” / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 30 кастр. (№ 41). – С. 1.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння М. Лужаніна (1909–2001), пісьменніка, кінадраматурга, перакладчыка.
 3. Варанько, К. Герой Беларусі / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. – № 5. – С. 59–60.
  Да 110-годдзя з дня нараджэння В. З. Каржа.
 4. Варанько, К. Дз. Глебаў Яўген Аляксандравіч (1929–2000) : да 80-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2009. – № 3. – 2-я с. вокл.
 5. Варанько, К. Даследчык “Сымона-музыкі” / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 2 кастр. (№ 37). – С. 14.
  Да 110-годдзя з дня нараджэння А. А. Бабарэкі (1899–1938), пісьменніка, крытыка.
 6. Варанько, К. Жыццё, як знічка : 25 студзеня – 140-год з дня нараджэння А. К. Гурыновіча / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 23 студз. (№ 3). – С. 14.
 7. Варанько, К. Дз. Лідзія Іванаўна Ржэцкая (1899–1977) : да 110-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва. – 2009. – № 1. – 2-я с. вокл.
 8. Варанько, К. Ля вытокаў / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 16 студз. (№ 2). – С. 7.
  Да 140-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, драматурга, публіцыста Ядвігіна Ш.
 9. Варанько, К. Дз. “Патрыятызм, адвага, сціпласць…” : да 75-годдзя з дня нараджэння Ю. А. Гагарына / К. Дз. Варанько // Фізіка: праблемы выкладання. – 2009. –№ 2. – С. 61–62.
 10. Варанько, К. Першы двойчы Герой Савецкага Саюза / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 7 жн. (№ 29). – С. 14.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння ўдзельніка вайны ў Іспаніі (1936–1939 гг.) С. І. Грыцаўца.
 11. Варанько, К. Прасякнуты дабрынёй / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 20 сак. (№ 11). – С. 14.
  Да 75-годдзя з дня нараджэння драматурга А. А. Дзялендзіка.
 12. Варанько, К. Святло паэзіі і любові / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 6 лют. (№ 5). – С. 15.
  Да 130-годдзя з дня нараджэння паэта А. Зязюлі (сапр. А. Астрамовіч).
 13. Варанько, К. Сімяон Полацкі (1629–1680) : 380 гадоў з дня нараджэння / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2009. – № 11. – С. 59–61. – (Славутыя імёны).
 14. Варанько, К. Дз. У гонар князя К. К. Астрожскага (1526 (ці 1524, 1527?) – 1608), славутага грамадскага дзеяча і асветніка / К. Дз. Варанько // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. –№ 3. – С. 51–53.
 15. Варанько, К. У тэатры – Чалавек... / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2009. – 24 ліп. (№ 27). – С. 1.
  Да 75-годдзя з дня нараджэння народнага артыста Беларусі Г. М. Гарбука.
 16. Предеина, А. В. Источниковедческие коллекции в электронной библиотеке Национальной библиотеки Беларуси / Предеина А. В., Грядовкина И. В. // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 октября 2009 г. / [составитель Л. Г. Кирюхина ; научный редактор Р. С. Мотульский]. – Минск, 2009. – С. 195–203. – Библиография: 15 назв.
 17. Предеина, А. В. Источниковедческие коллекции в электронной библиотеке Национальной библиотеки Беларуси / Предеина А. В., Грядовкина И. В. // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 октября 2009 г. – Мінск, 2009. – С.195–203.
 18. Предеина, А. В. Проект “Кніга Беларусі” в системе ретроспективной национальной библиографии Беларуси / Предеина А. В., Киреева Г. В. // Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 октября 2009 г. – Мінск, 2009. – С.163–168.
 19. Предеина, А. В. Создание краеведческих электронных информационных ресурсов: тенденции развития // Библиотечное краеведение как фактор повышения культурного потенциала края : методические материалы / [сост. М. С. Рафеева]. – Гомель. – 2009. – С. 2–6.

2008

 1. Варанько, К. 880 гадоў з часу першых летапісных звестак (1128) пра горад Гродна / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 7. – С. 59–60.
 2. Варанько, К. 150 гадоў з дня нараджэння А. І. Вількіцкага (1858–1913), расійскага гідрографа-геадэзіста / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2008. – № 5. – С. 5, 10, 30.
 3. Варанько, К. Дз. Антон Раманавіч Жэбрак (1901–1965) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 3. – 2-я с. вокл.
 4. Варанько, К. Дз. Бенядзікт Іванавіч Дыбоўскі / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 2. – 2-я с. вокл.
 5. Варанько, К. Дз. Годнеў Ціхан Мікалаевіч (1893–1982) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – 2-я с. вокл. (Іх імя ў навуцы).
 6. Варанько, К. Дз. Да юбілею Р. І. Кліма / К. Дз. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2008. – № 2. – С. 57–58.
 7. Варанько, К. Дз. Іван Пятровіч Паўлаў (1849–1936) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2008. – № 5. – 4-я с. вокл. – (Іх імя ў навуцы).
 8. Варанько, К. Нацыянальнаму гістарычнаму архіву Беларусі – 70 гадоў / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 7. – С. 61–62.
 9. Варанько, К. Дз. Павел Васільевіч Кармунін (1919–2002) : да 90-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – 2-я с. вокл., с. 13.
 10. Варанько, К. Дз. Станіслаўскі Канстанцін Сяргеевіч (1863–1938) : да 145-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2008. – № 1. – 2-я с. вокл., с. 42.
 11. Варанько, К. Тонкі знаўца паэзіі: 90 год здня нараджэння Р. Бярозкіна / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2008. – 29 жн. (№ 35). – С. 14.
 12. Воронько, Е. Д. Туризм в Беларуси / Е. Д. Воронько // Фізічная культура і здароўе. – 2008. – № 1. – С. 60–62.
 13. Варанько, К. Дз. Шаляпін Фёдар Іванавіч (1873–1938) : да 135-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2008. – № 1. – С. 15–31.
 14. Мамедова, Т. Будущее страны строить молодым: дети и молодежь Беларуси: библиогр. обзор / Т. Мамедова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 3. – С. 20–23. – (У дапамогу спецыялісту).
 15. Предеина, А. В. Формирование тематической информационной продукции Национальной библиотеки Беларуси в контексте развития информационных технологий / А. В. Предеина; Национальная библиотека Беларуси // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси: сборник статей. – Минск, 2008 – С. 79–84.

2007

 1. Варанько, К. Дз. 11 ліпеня – 75 год з дня нараджэння А. А. Анікейчыка (1932–1989), скульптара, народнага мастака Беларусі / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 3. – С. 60–61.
 2. Варанько, К. Дз. 11 лютага – 200 год з дня нараджэння Напалеона Орды (1807–1883) / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 52–55.
 3. Варанько, К. Акно ў свет паэта: да 75-годдзя з дня нараджэння Пятруся Макаля / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 24 жн. (№ 34). – С. 15.
 4. Варанько, К. Дз. Акружная Святлана Арцёмаўна: да 60-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 26, 37.
 5. Варанько, К. Дз. Аўгусцін Лазаравіч Мілаванаў: да 70-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 63.
 6. Варанько, К. Дз. 18 студзеня – 125 год з дня нараджэння: І. Р. Лангбарда (1882–1951), архітэктара, педагога / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 55–56.
 7. Варанько, К. Дз. 8 студзеня – 160 гадоў з дня нараджэння Я. А. Наркевіча-Ёдкі (1848–1905), прыродазнаўца, вынаходніка, медыка / К. Дз. Варанько // Фізіка: праблемы выкладання. – 2007. – № 6. – С. 54–55.
 8. Варанько, К. Дз. Галубок Уладзіслаў Іосіфавіч, 1882–1937: да 125-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 62, 2-я с. вокл.
 9. Варанько, К. Да 140-годдзя з дня нараджэння М. В. Доўнар-Запольскага / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2007. – № 12. – С. 60–61.
 10. Варанько, К. Да 450-годдзя з дня нараджэння Льва Сапегі / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2007. – № 8. – С. 54–55.
 11. Варанько, К. Дз. Да юбілею А. В. Мядзведзя / К. Дз. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 4. – С. 59–60.
 12. Варанько, К. Дз. 22 мая – 100 год з дня нараджэння А. В. Аладавай (1907–1986), мастацтвазнаўца / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 2. – С. 62.
 13. Варанько, К. Загартаваны лёсам / Кацярына Варанько // ЛіМ. – 2007. – 30 лістап. (№ 48). – С. 15. Да 120-годдзя з дня нараджэння Ц. Гартнага (1887–1937), пісьменніка, грамадскага і дзяржаўнага дзеяча БССР, гісторыка, публіцыста.
 14. Варанько, К. Дз. Інавацыйная дзейнасць ва ўстановах адукацыі / К. Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 12. – С. 62.
 15. Варанько, К. Дз. Міхаіл Якаўлевіч Фінберг: да 60-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 1. – С. 20, 46.
 16. Варанько, К. Роўны сярод вялікіх / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 16 сак. (№ 11). – С. 15.
  Пра жыццёвы і творчы шлях Алеся Гаруна.
 17. Варанько, К. Дз. 75 год з часу заснавання (1932) Цэнтральнага батанічнага сада НАН Беларусі / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2007. – № 4. – С. 60–61.
 18. Варанько, К. Дз. Стома Здзіслаў Францавіч: да 100-годдзя з дня нараджэння / Варанько К. Дз. // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 8, 2-я с. вокл.
 19. Воронько, Е. Д. Беларусь спортивная / К. Д. Воронько // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 3. – С. 58–60.
 20. Предеина, А. В. Базы данных по экономике и экономическим наукам, генерируемые научными библиотеками Республики Беларусь / А. В. Предеина, М. Г. Погодина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: [материалы Междунар. науч-практ. конф., Минск, 4–6 дек. 2006 г.] / Национальная библиотека Беларуси; сост. А. А. Капырина. – Электрон. данные (44 Мб). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium II 400RAM 64/ SVGA/ Windows 98. – Загл. с экрана.
 21. Предеина, А. В. Координационная деятельность Национальной библиотеки Беларуси по созданию информационной продукции / А. В. Предеина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: [материалы Междунар. науч-практ. конф., Минск, 4–6 дек. 2006 г.] / Национальная библиотека Беларуси; сост. А. А. Капырина. – Электрон. данные (44 Мб). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium II 400RAM 64/ SVGA/ Windows 98. – Загл. с экрана.
 22. Предеина, А. В. Электронная информационная продукция НББ на современном этапе: тематико-видовой аспект // Роль библиотек и информации в устойчивом развитии общества: материалы Международной научно-практической конференции (25–27 окт. 2005 г., Минск) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси; составитель Л.Г. Кирюхина; редакционная коллегия Е.Е. Долгополова, Т.В. Кузьминич, О.А. Соболевская, Г.В. Шмырева. – Электронные данные (11,3 Мб). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium II 400; 64 Мб RAM;SVGA; Windows 98. – Загл. с экрана.
 23. Сенаторова, Н. И. И радость, и счастье, и грусть… / Н. И. Сенаторова // Нёман. – 2007. – № 3. – С. 179–182.
  Литературная критика на новую книгу стихов Геннадия Пашкова “Тваім святлом благаславёны”.

2006

 1. Варанько, К. Дз. “Апошні рамантык XX стагоддзя”: да 80-годдзя з дня нараджэння Мікалая Мікалаевіча Яроменкі, народнага артыста Беларусі і СССР / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2006. – № 2. – 2-я с. вокл., с. 11.
 2. Варанько, К. Асоба ў навуцы і ў творчасці / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 24 сак. (№ 12). – С. 11.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння Лідзіі Мухарынскай (1906–1987), музыказнаўцы-фалькларыста, заснавальніцы этнамузыказнаўчай школы ў Беларусі.
 3. Варанько, К. 890 год з часу першага летапіснага ўпамінання горада Слуцка (1116) / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 8. – С. 60–61.
 4. Варанько, К. Дз. Васіль Феафілавіч Купрыевіч: (да 110-годдзя з дня нараджэння) / К. Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 56–57.
 5. Варанько, К. Вясёлы, надзейны, мужны / Кацярына Варанько // Культура. – 2006. – 25 лют. – 3 сак. (№ 8). – С. 8.
  Да 60-годдзя з дня нараджэння народнага артыста Беларусі, заслужанага артыста Расіі Уладзіміра Гасцюхіна.
 6. Варанько, К. Да стагоддзя з дня нараджэння М. М. Улашчыка: (1906–1986) / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 53–55.
 7. Варанько, К. Да 125-годдзя з дня нараджэння У. М. Ігнатоўскага / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 6. – С. 61.
 8. Варанько, К. Дз. Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння В. Ф. Шматава, мастацтвазнаўца, мастака / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2006. – № 2. – С. 52–53.
 9. Варанько, К. Дз. Да 75-годдзя з дня нараджэння Г. Г. Паплаўскага, народнага мастака Беларусі / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2006. – № 1. – С. 62–64.
 10. Варанько, К. З Гамбурга – у Нясвіж / Кацярына Варанько // Культура. – 2006. 1–7 крас. (№ 13). – С. 14.
  Да 260-годдзя з дня нараджэння Яна Давіда Голанда, польскага кампазітара і дырыжора.
 11. Варанько, К. Дз. Ён жыў літаратурай: 8 лютага – 85 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі І. П. Мележа (1921–1976) / К. Дз. Варанько // Веснік адукацыі. – 2006. – № 2. – С. 66–68.
 12. Варанько, К. Дз. Інфармацыя / К. Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 4. – С. 10.
  Пра бібліяграфічны спіс "Да 20-годдзя чарнобыльскай катастрофы" (Новыя кнігі: па старонках беларус. друку, 2006 г., № 3, дадатак).
 13. Варанько, К. Дз. Ота Юльевіч Шміт (1891–1956): да 115-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 62–64.
 14. Варанько, К. Паэт-рамантык: да 210-годдзя Т. Зана / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 15 снеж. (№ 50). – С. 12.
 15. Варанько, К. Дз. Профільнае навучанне ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі / К. Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 5. – С. 15.
 16. Варанько, К. Смуткуючы па Радзіме: (да 175-годдзя з дня нараджэння В. Каратынскага) / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 8 верас. (№ 36). – С. 6.
 17. Варанько, К. 150 год з дня нараджэння беларускага і польскага этнографа, фалькларыста Ч. Г. Пяткевіча / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 11. – С. 53–54.
 18. Варанько, К. Тэадор Драйзер: да 135-годдзя з дня нараджэння / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 20 кастр. (№ 42). – С. 6. – (Зоркі сусветнай літаратуры).
 19. Варанько, К. Этнограф і фалькларыст / Кацярына Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 8. – С. 61–62.
  Да 180-годдзя з дня нараджэння П. В. Шэйна (1826-1900), збіральніка беларускай вусна-паэтычнай тврчасці, этнографа.
 20. Предеина, А. В. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси по экологии / А. В. Предеина // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: материалы конф. – Электроные данные. – М.: ГПНТБ России, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 5-85638-106-8. – № гос. регистрации 03206000550 ; Бібліятэчны свет. – 2006. – № 2. – С. 26–27.

2005

 1. Анохин, С. А. Электронные ресурсы научно-библиографического отдела НББ и формы представления их в Интернет / С. А. Анохин. – Режим доступа: http://csl.bas-net.by/details054-3.asp. – Загл. с экрана.
 2. Варанько, К. Дз. Да юбілею мастака Мая Данцыга / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2005. – № 2. – С. 59–60.
 3. Варанько, К. Д. Ён пісаў гісторыю беларускага мастацтва… / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2005. – № 11. – С. 77–79.
  Да 75-годдзя з дня нараджэння У. С. Караткевіча (1930-1984).
 4. Варанько, К. Д. Па слядах мамантаў / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2005. – № 2. – С. 63–64.
  Пра прыродазнаўца, геолага, географа, хіміка, заснавальніка чацвярцічнай геалогіі і палеаграфіі Еўрапейскай Поўначы і Запаляр’я Усходняй Сібіры Канстанціна Адамавіча Валасовіча (1869, Салігорскі раён – 1919).
 5. Варанько, К. Дз. Падзвіжніца і яе святыні / К. Дз. Варанько // Гісторыя і праблемы выкладання. – 2005. – № 3. – С. 56–57.
  Пра жыццё і дзейнасць княгіні, святой Соф’і Слуцкай (1585-1612).
 6. Варанько, К. Д. 15 мая – 160 гадоў з дня нараджэння І. Д. Чэрскага, геолага, географа, даследчыка Сібіры / К. Д. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2005. – № 2. – С. 61–63.
 7. Варанько, К. Д. У самым значным, у самым простым паэзія яго… / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2005. – № 6. – С. 67–68.
  Да 100-годдзя з дня нараджэння П. У. Броўкі.

2004

 1. Брага Г. В. “Муж благоверный, народу полезный …”: К 375-летию со дня рождения Симеона Полоцкого (1629–1680) / Г. В. Брага, Е. Д. Воронько // Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. – 2004. – №3. – С. 86–87.
 2. Варанько, К. Д. Выдатны вучоны-мысліцель: да 125-годдзя з дня нараджэння Альберта Эйнштэйна / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 3. – С. 73–74.
 3. Варанько К. Дз. Выдатны майстар паэзіі: Да 90-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі А. Куляшова / К. Дз. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 2. – С.60–61.
 4. Варанько К. Дз. Вялікі педагог і вучоны: 180 гадоў з дня нараджэння К. Д. Ушынскага / К. Дз.Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 2. – С.72–73.
 5. Варанько, К. Дз. Да юбилею мастака А. М. Кашкурэвича / К. Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя и культура. – 2004. – №4. – С. 15–16.
 6. Варанько, К. Дз. З высокім усведамленнем: да 70-годдзя з дня нараджэння І. Чыгрынава / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 24 снеж. (№ 51). – С. 15.
 7. Варанько, К. Звонкія крыніцы. “Аддам сваё жыццё…”. Золкія завеі: Да 100-гадовых юбілеяў А. Русака, М. Хведаровіча, П. Труса // ЛіМ. – 2004. – 14 мая (№ 20). – С.15.
 8. Варанько, К. Дз. Міхаіл Іванавіч Глінка (1804-1857): да 200-годдзя з дня нараджэння / К. Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2004. – № 2. – 2-я, 3-я с. вокладкі.
 9. Варанько, К. Наш першы энцыклапедыст: 16 чэрвеня – 170 гадоў з дня нараджэння А. Ельскага / Кацярына Варанько // Культура. – 2004. – 12-18 чэрв. (№ 24). – С. 22.
 10. Варанько, К. “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку” / Кацярына Варанько // Роднае слова. – 2004. – № 7. – С. 92.
 11. Варанько, К. Д. Нястомны збіральнік казак: да 140-годдзя з дня нараджэння А. К. Сержпутоўскага (1864–1940), этнографа, фалькларыста, мовазнаўцы / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 6. – С. 67–68.
 12. Варанько, К. Расійскі граф – славуты гамяльчанін / Кацярына Варанько // Культура. – 2004. – 17–23 крас. (№ 16). – С. 14.
  Пра расійскага дзяржаўнага дзеяча, мецэната Мікалая Пятровіча Румянцава (1754-1826), жыццё і дзейнасць якога звязаны з Гомелем.
 13. Варанько, К. Дз. “Руплівец нашай старасветчыны”: Да 190-годдзя з дня нараджэння Я. П. Тышкевіча (1814–1873) / К. Дз. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 4. С. 66–67.
 14. Варанько, К. Дз. Сечанаў Іван Міхайлавіч (1829-1905): да 175-годдзя з дня нараджэння / К. Дз.Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2004. – №4. – С 53–55.
 15. Варанько, К. Д. 150 год з дня нараджэння Ю. М. Пэна (1854-1937), жывапісца, педагога / К. Д. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – № 3. – С. 59–60.
 16. Варанько, К. Д. У пошуках ісціны: да 280-годдзя з дня нараджэння Імануіла Канта / К. Д. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 4. – С. 75–76.
 17. Варанько, К. Д. Чалавек шматграннага таленту: да 75-годдзя з дня нараджэння Васіля Макаравіча Шукшына (1929-1974) / К. Д. Варанько // Веснік адукацыі. – 2004. – № 7. – С. 64–65.
 18. Воронько, Е. Д. “Муж благоверный, народу полезный...” / Е. Д. Воронько // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 7. – С. 32–34.
  Описателе-гуманисте, просветителе XVII в. Симеоне Полоцком.
 19. Касінская, А. І. Краязнаўчая бібліяграфія ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій: традыцыі і навацыі / А. І. Касінская // Абласныя бібліятэкі: актуальныя аспекты дзейнасці / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2004. – С. 38–45.
 20. Мамедава, Т. “Шлях Перамогі” / Т. Мамедава // Настаўніцкая газета. – 2004. – 2 ліп. –С. 4. Прысвячаецца 60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
 21. Соболь Р. С. Краткий обзор основных электронных ресурсов собственной генерации Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние, перспективы развития / Р. С. Соболь // Информационные технологии и электронные ресурсы библиографической работе: материалы семинара. – Минск, 2004. – С. 5–14.
 22. Экскурсионная производственная практика: метод. реком. / Сост. А. В. Предеина. Витебск: Изд-во УО “ ВГУ им. П. М. Машерова”. – 21 с.
Бібліятэкарам
111