ГалоўнаяПаслугiІнфармацыйныя паслугіІнфармацыйна-бібліяграфічнае абслугоўваннеПрысваенне індэксаў УДК, ББК і аўтарскага знака

Прысваенне індэксаў УДК, ББК, рубрык ДРНТІ і аўтарскага знака

Сучасныя стандарты абавязваюць выдавецтвы і прыватных асоб пры афармленні друкаванай прадукцыі змяшчаць у выхадныя звесткі індэксы УДК, ББК, рубрыкі ДРНТІ і аўтарскі знак. Гэта важныя элементы любога выдання, якія дазваляюць вызначыць яго галіновую прыналежнасць і выкарыстоўваць гэтыя звесткі ў бібліятэчнай, кнігагандлёвай практыцы, іншых сферах дзейнасці.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі прапануе дапамогу ў правільным афармленні гэтых элементаў.

Для прысваення індэксаў УДК, ББК, рубрык ДРНТІ і аўтарскага знака артыкулам, асобным выданням, аўтарэфератам дысертацый і дысертацыям неабходна:

  • звярнуцца для аказання платнай паслугі да спецыялістаў аддзела індэксавання дакументаў;
  • прадаставіць інфармацыю аб аўтарстве, назве, змесце плануемай публікацыі ў адвольным выглядзе (друкаваным, электронным, славесным);
  • прыйсці ў бібліятэку для афармлення і аплаты паслугі ці скарыстацца анлайн-аплатай.

Аказанне платнай паслугі "Індэксаванне дакументаў" ацэньваецца для фізічных і юрыдычных асоб згодна з Прэйскурантам платных паслуг.

Кантакты:
Загадчык аддзела індэксавання дакументаў
Тэл.: (8 017) 293 26 74; е-mail: pugacheva@nlb.by
Загадчык сектара індэксавання дакументаў па прыродазнаўчых і прыкладных навуках
Тэл.: (8 017) 293 26 88
Загадчык сектара індэксавання дакументаў па гуманітарных навуках
Тэл.: (8 017) 293 26 78

Бібліятэкарам