ГалоўнаяНавуковая дзейнасцьПублікацыі супрацоўнікаў Нацыянальнай бібліятэкі БеларусіПублікацыі супрацоўнікаў бібліятэкі ў 2007 годзе

Публікацыі супрацоўнікаў бібліятэкі ў 2007 годзе

 1. Алейник, М.Г. Законодательное обеспечение деятельности библиотек Республики Беларусь / М.Г. Алейник // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек [Электронный ресурс]: материалы конференции “LIBCOM-2007”. – Москва: ГПНТБ России, 2007. – Электронный оптический диск
  (CD-ROM).
 2. Алейник, М.Г. Научно-методическое обеспечение библиотечной деятельности / М.Г. Алейник // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития : к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 226–240.
 3. Алейник, М.Г. Социологические исследования как один из этапов осуществления маркетинговой концепции Национальной библиотеки Беларуси/ М.Г. Алейник; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 4. Андронава, А. Бібліятэчна-бібліяграфічная класіфікацыя на сучасным этапе / А. Андронава // Бібліятэка прапануе. – 2007. – № 2. – С. 12–13.
 5. Андронова, А. Еще раз о Средних таблицах ББК / А. Андронова // Бібліятэчны свет. – № 1. – С. 30.
 6. Балашевич, З.М. Дореволюционная периодика отдела хранения журналов и продолжающихся изданий Национальной библиотеки Беларуси: краткий обзор / З.М. Балашевич; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 7. Белы, А.В.Агляд фонду асабістага паходжання Ватацы Н.Б. / А.В. Белы // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 172–177.
 8. Белы, А.В. Калекцыя газеты “Наша Ніва” ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / А.В. Белы // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 9. Белы, А.В. Праблемы вывучэння філіграняў беларускіх друкаваных кірылічных выдан­няў канца XVI–XVII ст. / А.В. Белы // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 189–193.
 10. Бричковский, В.И. Персонализация процессов дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития / В.И. Бричковский, В.И. Красовский, В.Е. Проволоцкий // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: материалы VI Международной конференции. – Минск: БГУИР, 2007. – С. 277–278.
 11. Буравкин, А.Г. Ретроспективная конверсия информационных ресурсов / А.Г. Буравкин; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 12. Буравкин, А.Г., Шидловская, А.А. Оцифровка библиотечных фондов как производственный процесс / А.Г. Буравкин, А.А. Шидловская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 13. Бураўкін, А.Г. Рэтраканверсія – тэхналогія захавання культурнай спадчыны ў інфармацыйным грамадстве / А.Г. Бураўкін // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: материалы Международной конференции, Минск, 30 ноября – 1 декабря 2006 г. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 111–114.
 14. Варанько, К. Акно ў свет паэта: да 75-годдзя з дня нараджэння Пятруся Макаля / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 24 жн. (№ 34). – С. 15.
 15. Варанько, К. 890 год з часу першага летапіснага ўпамінання горада Слуцка (1116) / К. Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 8. – С. 60–61.
 16. Варанько, К. Да стагоддзя з дня нараджэння М.М. Улашчыка (1906– 986) / К. Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 53–55.
 17. Варанько, К. Загартаваны лёсам / К. Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2007. – 30 лістап. (№ 46). – С. 15.
 18. Варанько, К. Паэт-рамантык: да 210-годдзя Т. Зана / К. Варанько // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 15 снеж. (№ 50). – С. 12.
 19. Варанько, К. Роўны сярод вялікіх / К. Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 16 сак. (№ 11). – С. 15.
 20. Варанько, К. 150 год з дня нараджэння беларускага і польскага этнографа, фалькларыста Ч.Г. Пяткевіча / К. Варанько // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2006. – № 11. – С. 53–54.
 21. Варанько, К.Дз. Васіль Феафілавіч Купрыевіч (да 110-годдзя з дня нараджэння) / К.Дз. Варанько // Біялогія: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 56–57.
 22. Варанько, К.Дз. Ота Юльевіч Шміт (1891–1956): да 115-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2006. – № 4. – С. 62–64.
 23. Варанько К.Дз. 11 ліпеня – 75 год з дня нараджэння А.А. Анікейчыка (1932–1989), скульптара, народнага мастака Беларусі / К.Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 3. – С. 60–61.
 24. Варанько, К.Дз. 11 лютага – 200 год з дня нараджэння Напалеона Орды (1807–1883) / К.Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 52–55.
 25. Варанько, К.Дз. Акружная Святлана Арцёмаўна: да 60-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 26, 37.
 26. Варанько, К.Дз. 18 студзеня – 125 год з дня нараджэння І.Р. Лангбарда (1882––1951), архітэктара, педагога / К.Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 1. – С. 55–56.
 27. Варанько, К.Дз. 8 студзеня – 160 гадоў з дня нараджэння Я.А. Наркевіча-Ёдкі (1848–1905), прыродазнаўца, вынаходніка, медыка / К.Дз. Варанько // Фізіка. Праблемы выкладання. – 2007. – № 6. – С. 54–55.
 28. Варанько, К.Дз. Галубок Уладзіслаў Іосіфавіч, 1882––1937: да 125-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 62, 2-я с. вокл.
 29. Варанько, К.Дз. 22 мая – 100 год з дня нараджэння А.В. Аладавай (1907–1986), мастацтвазнаўца / К.Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 2. – С. 62.
 30. Варанько, К.Дз. Міхаіл Якаўлевіч Фінберг: да 60-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 1. – С. 20, 46.
 31. Варанько, К.Дз. Стома Здзіслаў Францавіч: да 100-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 8, 2-я с. вокл.
 32. Васильева, Н.В. Книжный фонд национального документа в системе фондов Национальной библиотеки Беларуси / Н.В. Васильева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 33. Вашкевич, И.Е. Издания XVIII в. на польском языке в коллекциях НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси: проблемы выявления, исследования и научной обработки / И.Е. Вашкевич // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 34. Вашкевич, И.Е. Полоника XVIII в. в фонде НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси: проблемы и перспективы выявления, научной обработки и исследования / И.Е. Вашкевич // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 220–227.
 35. Верас, Н.Я. Тэрмін “бібліяграфічная рэдкасць” адносна беларускай рэдкай кнігі: да пастаноўкі пытання / Н.Я. Верас // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 15–24.
 36. Воронько, К.Д. Беларусь спортивная / К.Д. Воронько // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 3. – С. 58–60.
 37. Гамеза, А.А. Специфика индексирования документов на иностранных языках в Национальной библиотеке Беларуси / А.А. Гамеза; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 38. Голуб, М.М. Смысловая обработка документов по гуманитарным наукам и проблемы нормирования / М.М. Голуб; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 39. Голубев, А.М.Корпоративное взаимодействие библиотек Беларуси: состояние и перспективы / А.М. Голубев // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек [Электронный ресурс]: материалы конференции “LIBCOM-2007”. – Москва: ГПНТБ России, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 40. Голубев, А.М. Организация взаимодействия библиотек Республики Беларусь при формировании корпоративных информационных ресурсов / А.М. Голубев // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 108–111.
 41. Голубев, А.М. Проблемы оцифровки аудиовизуальных документов / А.М. Голубев, Ю.Э. Прозорович, Т.В. Неборская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 42. Гончаренко, И.В., Мирончик, В.А. Периодика в фондах НББ: тенденции развития коллекции в современной коммуникативной среде / И.В. Гончаренко, В.А. Мирончик; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]:
  ХIV Международная конференция “Крым-2007”: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 43. Горбачева, Л.В. Роль Национальной библиотеки Беларуси в художественном образовательном процессе: по материалам круглого стола “Актуальные проблемы художественного образования в Республике Беларусь” / Л.В. Горбачева // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 3. – С. 20–21.
 44. Горбачева, Л.В. Информационные потребности специалистов социокультурной сферы: (некоторые подходы к выявлению и обеспечению) / Л.В. Горбачева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 45. Гумерова, А.С., Буравкин, А.Г. Имидж-каталог Национальной библиотеки Беларуси / А.С. Гумерова, А.Г. Буравкин; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 46. Гушчынская, Л.Г., Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за студзень – сакавік 2007 г.) / Л.Г Гушчынская, Н.Я. Ягорава // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 1.
 47. Гушчынская, Л.Г., Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за красавік – чэрвень 2007 г.) / Л.Г. Гушчынская, Н.Я. Ягорава // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 2.
 48. Гущинская, Л.Г. Опыт, проблемы, инновации в культуре (библиографический обзор публикаций стран СНГ) / Л.Г. Гущинская, Н.Е. Егорова,К.В. Пренц //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 1.
 49. Демиденко, А.А. Роль библиотек агрогородков в процессе удовлетворения информационных потребностей населения: по результатам социологического исследования / А.А. Демиденко // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 87–92.
 50. Долгополова, Е.Е. Библиотечно-информационное обслуживание / Е.Е. Долгополова // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития : к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руково-дитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 170–196.
 51. Долгополова, Е.Е. Научно-технические библиотеки в системе информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 05.25.03 / Долгополова Елена Еремеевна; Учреждение образования “Белорусский государственный университет культуры и искусств”. – Минск, 2007. – 22 с.
 52. Долгополова, Е.Е. Научно-технические библиотеки в системе информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятий [Электронный ресурс]: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 05.25.03 : защищена 22.11.07 / Долгополова Елена Еремеевна; научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Яцевич Н.А.; Учреждение образования “Белорусский государственный университет культуры и искусств”. – Минск, 2007.
 53. Долгополова, Е.Е. Организация обслуживания пользователей в условиях освоения нового здания Национальной библиотеки Беларуси / Е.Е. Долгополова; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 54. Долгополова, Е.Е., Кузьминич, Т.В. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси: проблемы корпоративного формирования и использования / Е.Е. Долгополова, Т.В. Кузьминич; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: ХIV Международная конференция “Крым-2007” [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 55. Дробышевская, Т.В. Обеспечение доступа пользователей к документам международных организаций: современное состояние и перспективы развития / Т.В. Дробышевская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 56. Дрыбин, В.В. Библиографическое описание документов на иностранных языках: особенности и перспективы развития / В.В. Дрыбин; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 57. Дубай, С.С. На пути к созданию электронных фондов / С.С. Дубай // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – N 1. – С. 65–68.
 58. Дубай, С.С. Рецепты создания электронных ресурсов / С.С. Дубай // Библиотека. – 2007. – № 5.– С. 58–61.
 59. Дубай, С.С. Электронные учебно-методические издания как основа электронной библиотеки вуза / С.С. Дубай // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С.120–123.
 60. Ерохо, Т.А. Тенденции развития виртуального справочного обслуживания / Т.А. Ерохо // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 3. – С. 64–67.
 61. Есис, Н.С. Формирование электронной библиотеки диссертаций, защищенных в Республике Беларусь / Н.С. Есис // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек [Электронный ресурс]: материалы конференции “LIBCOM-2007” . – Москва: ГПНТБ России, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 62. Жерносек, А.Н., Виноградская, О.М. Проблемы подготовки тематических компакт-дисков / А.Н. Жерносек, О.М. Виноградская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 63. Задерковская, Н.И. Современное состояние и тенденция развития информационных ресурсов публичных библиотек / Н.И. Задерковская // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 128–132.
 64. Задерковская, Н.И. Роль социокультурной деятельности публичных библиотек в формировании интеллектуальных ценностей общества / Н.И. Задерковская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 65. Задерковская, Н. Социокультурная деятельность публичных библиотек: вопросы терминологии / Н. Задерковская // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 4. – С.12–15.
 66. Зайцева, Т.Ф. Информационные ресурсы по изобразительному искусству в Национальной библиотеке Беларуси: состояние и перспективы использования / Т.Ф. Зайцева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 67. Зайцева, Т., Суша, А. Необычные открытки: из коллекции открыток Национальной библиотеки Беларуси / Т. Зайцева, А. Суша // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 4. – С. 25–28.
 68. Зеленевская, Н.П. Ретроконверсия и рекаталогизация как средство отражения ретроспективного фонда Национальной библиотеки Беларуси / Н.П. Зеленевская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 69. Знак, М.В., Маркушевская, Л.А. Роль Национальной библиотеки Беларуси в правовой информатизации общества / М.В. Знак, Л.А. Маркушевская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 70. Ивашко, Т.В. Ноты как структурная часть коллекции отдела хранения специализированных фондов / Т.В. Ивашко; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 71. Иващенко, С.И. Организация обслуживания пользователей Национальной библиотеки Беларуси электронными информационными ресурсами / С.И. Иващенко; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: ХIV Международная конференция “Крым-2007” [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 72. Иващенко, С.И., Ходосевич, Т.А. Система подсобных фондов как фактор оптимизации обслуживания / С.И. Иващенко, Т.А. Ходосевич; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 73. Изотова, Е.В. Повышение квалификации библиотечных кадров в условиях внедрения системы корпоративной каталогизации / Е.В. Изотова // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 46–50.
 74. Ильина, С.В., Петровская, З.А. Авторитетный контроль при подготовке электронных информационных ресурсов Национальной библиотеки Беларуси: организационно-технологический аспект / С.В. Ильина, З.А. Петровская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 75. Какшинская, О.А. Библиотека и экологическое просвещение населения в условиях глобализационных процессов / О.А. Какшинская // Экологическое образование в интересах устойчивого развития: опыт и перспективы: тезизы докладов XIII Международной конференции по экологическому образованию. – М.: РГБ, 2007. – С. 202–203.
 76. Какшинская, О.А. Система экологического просвещения подростков в публичной библиотеке / О.А. Какшинская // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 177–183.
 77. Какшинская, О.А. Публичная библиотека в системе экологического воспитания подростков: организационный аспект / О.А. Какшинская // Сахаровские чтения 2007 г.: экологические проблемы XXI века: материалы 7-й Международной научной конференции, 17–18 мая 2007 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С.П. Кундаса, С.Б. Мельнова, С.С. Позняка. – Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2007. – С. 235–246.
 78. Какшинская, О.А. Экологическая информация и работа школьных библиотек по экологическому просвещению подростков / О.А. Какшинская // Веснік адукацыі. – 2007. – № 11.
 79. Какшинская, О.А. Экологическое воспитание подростков – читателей публичной библиотеки / О.А. Какшинская // Актуальные проблемы научных исследований-2007: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции – Т. 7. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 99–100.
 80. Какшынская, В.А. Педагагічныя аспекты экалагічнага выхавання чытачоў – падлеткаў / В.А. Какшынская // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Вып. 4 (9) / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2007. – С. 282–287.
 81. Какшынская, В.А. Сацыяльная роля бібліятэкі ў сістэме экалагічнага выхавання падлеткаў / В.А. Какшынская // XII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 24–26 мая 2006 г.): матэрыялы чытанняў / рэдкал.: М.А. Бяспалая (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2007. – С. 70–73.
 82. Какшынская, В.А. Тэарэтычнае асэнсаванне экалагічнага выхавання падлеткаў – чытачоў бібліятэкі / В.А. Какшынская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. – 2007. – № 7. – С. 120–127.
 83. Камароўская, Л.В. Сацыяльна-культурныя мерапрыемствы як сродак фарміравання пазітыўнага іміджа Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Л.В. Камароўская, К.І. Паўлюкевіч // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 25–28.
 84. Камароўская, Л.В. Творчае асэнсаванне фальклорнай спадчыны ў дакастрычніцкіх апавяданнях Якуба Коласа / Л.В. Камароўская // Шэдэўры літаратурнай спадчыны Беларусі [Электронный ресурс] / склад. І.І. Зайцаў, В.П. Русак, А.А. Суша; НББ; Ін-т мовазн. імя Я. Коласа НАНБ. – Мінск, 2007. – Электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 85. Капустина, С. Библиотека и сельский туризм: пути взаимодействия / С. Капустина // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 4. – С. 23–25.
 86. Капырина, А.А. Международная деятельность / А.А. Капырина// Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 247–265.
 87. Капырина, А.А. “Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества”: Международная научно-практическая конференция / А.А. Капырина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 1. – С. 6–7.
 88. Капырина, А.А. Нормативно-регламентирующее обеспечение деятельности Национальной библиотеки Беларуси / А.А. Капырина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 2. – С. 42–46.
 89. Капырина, А.А. Нормативно-регламентирующее обеспечение деятельности Национальной библиотеки Беларуси на современном этапе / А.А. Капырина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 90. Капырына, А. Місія бібліятэкі ў фарміраванні інтэлектуальнага патэнцыялу грамадства / Аліса Капырына // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 1. – С. 4–5.
 91. Касперович, С.Б., Марковский П.С. Инженерные системы / С.Б. Касперович, П.С. Марковский// Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития : к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 72–78.
 92. Касперович, С.Б. Освоение и эксплуатация нового здания Национальной библиотеки Беларуси / С.Б. Касперович; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 93. Киреева, Г.В. Издания Спиридона Соболя в книжных собраниях Беларуси / Г.В. Киреева // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; склад. Т.А. Дзем’яновіч, Л.І. Доўнар, Т.А. Самойлюк. – Мінск, 2006. – С. 105–110.
 94. Киреева, Г.В. Международные проекты Национальной библиотеки Беларуси / Г.В. Киреева // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: материалы международной конференции, Минск, 30 ноября – 1 декабря 2006 г. / Национальная библиотека Беларуси; составитель Г.В. Киреева. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 59–64.
 95. Киреева, Г.В. Сводный электронный каталог как форма учета национального книжного наследия / Г.В. Киреева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 96. Киреева, Г.В. Старообрядческая книга в фонде Национальной библиотеки Беларуси / Г.В. Киреева // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 97. Киреева, Г.В. Творческое наследие Наполеона Орды в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Г.В. Киреева, Т.И. Рощина, А.А. Суша // Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию Наполеона Орды «Наполеон Орда: жизнь, творчество, художественное наследие»: (Минск, 15–16 февраля 2007 г.) / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси; гл. ред. А.И. Локотко. – Минск: Право и экономика, 2007. – С. 200–207.
 98. Кирюхина, Л.Г. Государственная программа “Память Беларуси”: взаимодействие библиотек, архивов, музеев / Л.Г. Кирюхина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 2. – С. 53–57.
 99. Кирюхина, Л.Г. Государственная программа “Память Беларуси”: взаимодействие библиотек, архивов, музеев / Л.Г. Кирюхина // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 100. Кирюхина, Л.Г. Государственная программа “Память Беларуси”: взаимодействие библиотек, архивов, музеев / Л.Г. Кирюхина // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: материалы международной конференции, Минск, 30 ноября – 1 декабря 2006 г. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 16–22.
 101. Кирюхина, Л.Г. Научная и издательская деятельность / Л.Г. Кирюхина// Националь-ная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Националь-ной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 210–247.
 102. Кирюхина, Л.Г. Научное обеспечение деятельности Национальной библиотеки Беларуси – республиканского информационного и социокультурного центра / Л.Г. Кирюхина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 103. Кирюхина, Л.Г., Алейник, М.Г. Научное обеспечение деятельности библиотек Беларуси / Л.Г. Кирюхина, М.Г. Алейник; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: ХIV Международная конференция “Крым– 2007” [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 104. Кірухіна, Л. Дзяржаўная праграма “Памяць Беларусі”: узаемадзеянне бібліятэк, архіваў, музеяў / Л. Кірухіна // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 2. – С. 14–17.
 105. Кірухіна, Л.Г. Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных традыцый: тэарэтыка-метадычны аспект / Л.Г. Кірухіна; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2005. – 75 с.
 106. Ковалевская, Н.И. Формирование поискового образа документа по естественным и прикладным наукам в Национальной библиотеке Беларуси / Н.И. Ковалевская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 107. Кондратович, С.Н. Адаптация справочно-библиографического обслуживания к изменяющимся потребностям пользователей / С.Н. Кондратович; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 108. Коренькова, С.В. Фонд книжных документов дальнего зарубежья в структуре Национальной библиотеки Беларуси: история и современное состояние / С.В. Коренькова; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 109. Косинская, Е.И. Краеведческая информационная продукция областных библиотек (по материалам исследования за 2001–2005 гг.) / Е.И. Косинская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 110. Кузьмініч, Т.В. Бібліяграфічны аспект дзейнасці навуковага таварыства па вывучэнні Беларусі пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі: (другая палова 20- пачатак 30-х гг. XX ст.) / Т.В. Кузьмініч // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў: навукова-метадычны часопіс. – 2007. – № 7. – С. 95–108.
 111. Кузьминич, Т.В. Информационные ресурсы – основная ценность в новом здании Национальной библиотеки Беларуси / Т.В. Кузьминич; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества: [Электронный ресурс] Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 112. Кузьминич, Т.В. Формирование информационных ресурсов / Т.В. Кузьминич // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 117–169.
 113. Кузьминич, Т.В., Пугачева, С.А. Смысловая обработка документного потока в условиях корпоративного взаимодействия библиотек Беларуси / Т.В. Кузьминич, С.А. Пугачева; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: ХIV Международная конференция “Крым – 2007” [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 114. Кулинкович, Т. Опыт корпоративного обучения в Национальной библиотеке Беларуси / Тамара Кулинкович // Отдел кадров, 2007. – № 5. – С. 99–100.
 115. Кулинкович, Т. Психолог в библиотеке. Психологические особенности труда библиотекаря / Тамара Кулинкович // ART- менеджер . – 2007. – № 2 (16) . – С. 54–58.
 116. Кулинкович, Т. Управление организационной коммуникацией посредством внутренних тренингов / Тамара Кулинкович // Кадровая служба, 2007. – № 6. – С. 112–115.
 117. Кулинкович, Т.О. Работа детской комнаты как элемента социокультурной деятельности Национальной библиотеки Беларуси / Т.О. Кулинкович; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 118. Курилина, Л.И. Межбиблиотечное обслуживание в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития / Л.И. Курилина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 119. Левченко, Э.Э. Обеспечение физической сохранности фондов в условиях нового здания Национальной библиотеки Беларуси / Э.Э. Левченко; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 120. Липень, С.В. Библиотека в информационной инфраструктуре агрогородка: по результатам социологического исследования / С.В. Липень // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 92–95.
 121. Лосик, О.П. Маркетинговые исследования как способ изучения потребностей читателей / О.П. Лосик // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 74–79.
 122. Мазура, В.Я. Беларуская музыка як інтэлектуальная ўласнасць (кампазітарская творчасць і аўтарскае права) / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 3.
 123. Мазура, В.Я. Новая беларуская драматургія ў кантэксце мастацкіх здабыткаў сучаснасці: новы падыход да традыцыйных паняццяў, творчыя эксперыменты, развіццё прафесійнага патэнцыялу аўтараў / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 4.
 124. Мазура, В.Я. Новыя тэндэнцыі ў галіне кампазіцыі, сінтэзу розных напрамкаў і вобразных структур сучаснага айчыннага харэаграфічнага мастацтва: аналіз стану і перспектывы развіцця ў кантэксце творчых ідэй і практычнага вопыту замежных краін / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 3.
 125. Мазура, В.Я. Сучасныя рэаліі айчыннай музычнай культуры (у галіне арганізацыйнай і выканальніцкай дзейнасці, адукацыі, кампазітарскай творчасці) / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 4.
 126. Мазура, В.Я. Тэатральны сезон 2005/2006 г. у драматычным мастацтве Беларусі ў кантэксце сучаснага тэатральнага працэсу: асноўныя падзеі, праблемы і тэндэнцыі развіцця (рэпертуарная палітыка, творчыя пошукі, спалучэнне элементаў традыцыйнага і сучаснага мастацтва) / В.Я. Мазура //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 3.
 127. Мазура, В.Я. Фестываль як дэманстрацыя дасягненняў айчыннай музычнай культуры і яго роля ў прапагандзе і папулярызацыі музычнага мастацтва: комплексныя тэхналогіі, стратэгіі сучаснага фестывальнага руху на прыкладзе фестывальных праектаў Беларусі / В.Я. Мазура //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 4.
 128. Масловская, А. Информационное пространство детей и подростков агрогородков: печатные СМИ (по результатам социологического исследования) / Анастасия Масловская // Журналістыка – 2007: надзённыя праблемы. Перспектывы. Матэрыялы 9-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Вып. 9 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2007. – С. 359–361.
 129. Масловская, А.Ю. Роль библиотек в решении проблемы возрождения и развития села: по результатам социологического исследования / А.Ю. Масловская // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 95–103.
 130. Мицкевич, В.В. Специализированные программные модули для организации дистанционного обучения ЛОПФР / В.В. Мицкевич, В.И. Красовский, В.Е. Проволоцкий, В.И. Бричковский // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: материалы VI Международной конференции. – Минск: БГУИР, 2007. – С. 275–277.
 131. Моргачева, Н.А. Перемещение фондов отдела книгохранения Национальной библиотеки Беларуси в новое здание: из опыта работы / Н.А. Моргачева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 132. Мотульский, Р. «Мы принимаем всех, кому исполнилось 16 лет» / Р. Мотульский; беседу вела Т. Маркина // Рэспубліка. – 2007. – 24 крас. – С. 4.
 133. Мотульский, Р. Национальная библиотека Беларуси как центр корпоративного взаимодействия библиотек страны / Р. Мотульский // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 3. – С. 12–15.
 134. Мотульский, Р. Национальная библиотека Беларуси – центр корпоративного взаимодействия всех библиотек страны / Р. Мотульский // Союзное государство. – 2007. – № 9 (18). – С. 58 –61.
 135. Мотульский, Р.С. Гуманизация библиотечно-информационного пространства как фактор устойчивого развития общества / Р.С. Мотульский // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2006. – № 4. – С. 48–49.
 136. Мотульский, Р.С. Концептуальные и организационно-правовые основы строительства нового здания Национальной библиотеки Беларуси / Р.С. Мотульский; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: ХIV Международная конференция “Крым – 2007”: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 137. Мотульский, Р.С. Концептуальные и организационно-правовые основы развития Национальной библиотеки Беларуси и строительства нового здания / Р.С. Мотульский // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 23–69.
 138. Мотульский, Р.С. Миссия Национальной библиотеки Беларуси в формировании интеллектуального потенциала общества / Р.С. Мотульский // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 1. – С. 42–44.
 139. Мотульский, Р.С. Миссия Национальной библиотеки Беларуси в формировании интеллектуального потенциала общества / Р.С. Мотульский; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 140. Мотульский, Р.С. Национальная библиотека Беларуси в обеспечении устойчивого развития страны / Р.С. Мотульский; Национальная библиотека Беларуси // Роль библиотек и информации в устойчивом развитии общества: материалы международной научно-практической конференции (25–27 октября 2005 г., Минск) [Электронный ресурс]. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 141. Мотульский, Р.С. Национальная библиотека Беларуси как центр корпоративного взаимодействия библиотек страны / Р.С. Мотульский; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: ХIV Международная конференция “Крым-2007” [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 142. Мотульский, Р.С. Приветствие директора Национальной библиотеки Беларуси участникам Международной конференции «Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия» / Р.С. Мотульский // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: материалы международной конференции, Минск, 30 ноября – 1 декабря 2006г. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 6–8.
 143. Неборская, О.В. Современное состояние и развитие книжных фондов в контексте поэтапного развития фондов Национальной библиотеки Беларуси / О.В. Неборская; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 144. Несмелова, Т.Н. Районные газеты в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Т.Н. Несмелова; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала обществ [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 145. Никитина, Ж.В. Особенности ведения карточного систематического каталога в контексте изменений УДК / Ж.В. Никитина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 146. Олейников, А.С. Проблемы функционирования службы электронной доставки документов в Национальной библиотеке Беларуси / А.С. Олейников; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 147. Олейникова, Н.П. Основные подходы к организации газетного фонда Национальной библиотеки Беларуси на современном этапе / Н.П. Олейникова; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 148. Палазник, В.М. Книжная часть действующих фондов НББ: структура и использование / В.М. Палазник; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 149. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (верасень – снежань 2007 г.) / Т.П. Папроцкая //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 4.
 150. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (красавік – чэрвень 2007 г.) / Т.П. Папроцкая //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 2.
 151. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (ліпень – верасень 2007 г.) / Т.П. Папроцкая //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 3.
 152. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (студзень – сакавік 2007 г.) / Т.П. Папроцкая//Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 1.
 153. Погодина, М.Г., Предеина, А.В. Базы данных по экономике и экономическим наукам, генерируемые научными библиотеками Республики Беларусь / М.Г. Погодина, А.В. Предеина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 154. Подрезенко, Л.В. Финансово-экономическое обеспечение деятельности / Л.В. Подрезенко // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 265–271.
 155. Предеина, А.В. Координационная деятельность Национальной библиотеки Беларуси по созданию информационной продукции / А.В. Предеина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 156. Прэнц, К.У. Арт-рынок: современное развитие и проблемы (библиографическая информация по материалам российской печати) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 4.
 157. Прэнц, К.У. Музеі Беларусі ў 2006 г. (па матэрыялах перыядычнага друку) / К.У. Прэнц // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 1.
 158. Пугачева, С.А. Смысловая обработка документного потока в Национальной библиотеке Беларуси: современное состояние и перспективы развития / С.А. Пугачева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Ммеждународная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 159. Пшибытко, В.В. Интернет-технологии в библиотеке: состояние и перспективы развития / В.В. Пшибытко; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 160. Рошчына, Т.І. Водар часу і сацыяльная гульня / Т.І. Рошчына // Мастацтва. – 2007. – № 6. – С. 53–55.
 161. Рошчына, Т.І. Мара стала яваю… / Т.І. Рошчына // Бібліятэчны свет. – 2006. – № 4. – С. 29–30.
 162. Рошчына, Т.І. Пінская друкарня / Т.І. Рошчына // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. У 2 т. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2006. – Т. 2. – С. 434.
 163. Рошчына, Т.І. Правененцыйныя даследаванні ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі / Т.І. Рошчына // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. арт.
  У 2 ч. Ч. 1 / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; склад. Т.А. Дзем’яновіч, Л.І. Доўнар, Т.А. Самойлюк. – Мінск, 2006. – С. 147–157.
 164. Рощина, Т.И. Книги из российских книжных собраний в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Т.И. Рощина // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 211–220.
 165. Рощина, Т.И. Книги из российских книжных собраний в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Т.И. Рощина // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 166. Рощина, Т.И. Проект «Radziviliana»: проблемы и пути реализации / Т.И. Рощина // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: материалы международной конференции, Минск, 30 ноября – 1 декабря 2006 г. / Национальная библиотека Беларуси; составитель Г.В. Киреева. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 136–141.
 167. Рысева, Ж.В., Селькина, Г.С. Технологические решения доставки документов в НББ / Ж.С. Рысева, Г.С. Селькина; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 168. Саверчанка, Н.С. Заходнееўрапейскі кніжны друк і яго значэнне для Беларусі XVI ст. / Н.С. Саверчанка // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 40–47.
 169. Саверчанка, Н.С. Заходнееўрапейскія гістарычныя выданні ХV–XVI стст. у Беларусі / Н.С. Саверчанка // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2007. – № 1. – С. 9–15.
 170. Саверчанка, Н.С. Італьянскі кніжны Рэнесанс у культуры Беларусі (З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / Н.С. Саверчанка // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 171. Саверченко, Н.С. Технологические особенности перемещения рукописных и редких фондов Национальной библиотеки Беларуси / Н.С. Саверченко; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 172. Сапега, Т.А. Друкаваная кніга як феномен культуры / Т.А. Сапега // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 2 / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; склад. Т.А. Дзем’яновіч, Л.І. Доўнар, Т.А. Самойлюк. – Мінск, 2006. – С. 56–68.
 173. Сенатарава, Н. Вячэрняя малітва / Надзея Сенатарава // ЛіМ. – 2006. – 15 снеж. (№ 50). – С. 7. – Рэцэнзія на кнігу: Вячэрняя малітва / Камейша Казімір. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2006. – 79 с.
 174. Сенаторова, Н.И. И радость, и счастье, и грусть… /Надежда Ивановна Сенаторова // Нёман. – 2007. – № 3. – С. 179–182.
 175. Сивакова, Е.А. Развитие фондов Национальной библиотеки Беларуси на современном этапе / Е.А. Сивакова; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 176. Сільнова, Л. Зачараваная краіна: вершы / Людка Сільнова. – Мінск: Лімарыус, 2007. – 160 с.
 177. Сільнова, Л. “Мая паэзія ніякага роду”: інтэрв’ю / гутарыла С. Дорская // Літаратура і мастацтва. – 2007. – № 25, 22 чэрвеня. – С. 15.
 178. Сільнова, Л. “Непераможнай поўні ззянне…”: Вясновы вецер …: [вершы] / Людка Сільнова // Роднае слова. – 2007. – № 4. – C. 14.
 179. Сільнова, Л. Зачараваная краіна: вершы / Людка Сільнова. – Мінск: Лімарыус, 2007. – 160 с.
 180. Сільнова, Л.Д. Калекцыя “Бібліятэка Я.Ф. Карскага”: стан і перспектывы даследавання / Л.Д. Сільнова // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 252–264.
 181. Сільнова, Л. Калекцыя пячатак на кнігах Янкі Купалы / Л. Сільнова // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі «Слядамі Купалы», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. – Маладзечна, 2007. – С. 24–26.
 182. Сільнова, Л. Ланцуг; Фламенка; Паўночнае ззянне; “На дне калодзежа памяці сіняга...”; Слова “каханая”; “Ты сказаў па тэлефоне...”; “Ведай, мілы, – і я...”; “У кучаравай тваёй барадзе...”; “Лягу-стаюся...”; Старая казка; “Ты, сабака ягоны...” : [вершы] / Людка Сільнова // Літаратура і мастацтва. – 2007. – 13 ліпеня (№ 28). – С. 8.
 183. Сільнова, Л. На Калінавым мосце: Муза і меч; Чара; Плённы дзень; Медытацыя над гнілым яблыкам; Кветкі-партрэты; Нататнік; Год-пераход; Школа рыфмаў; На Калінавым мосце; “Зноў пахне дымам, горкім дымам...”; Апошні прарок; Восень: Тры парасоны: [вершы ] / Людка Сільнова // Дзеяслоў. – 2007. – № 5 (30). – С. 100–105.
 184. Сільнова, Л. “Непераможнай поўні ззянне…”: Вясновы вецер …: [вершы] / Людка Сільнова // Роднае слова. – 2007. – № 4.
 185. Сільнова, Л.Д. Крышталёвы сад: кніга крытыкі / Л.Д. Сільнова. – Мінск: Логвінаў, 2007. – 143 с.
 186. Сільнова, Л.Д. “Сварог…зварганіла свій свет”: інтэрвью / гутарыла Г. Астроўская // Дзеяслоў. – 2007. – № 1 (26). – С. 305–309.
 187. Соловей, Т.В. “Триодь постная” Анонимной типографии в фонде Национальной библиотеки Беларуси / Т.В. Соловей // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 188. Станкевич, Л.И. Рукописные памятники мусульманской книжности в государственных коллекциях Беларуси: состояние и проблемы сохранения / Л.И. Станкевич, И.А. Сынкова, М.В. Тарелко // І Международная научно-практическая конференция “Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока” (17–19 апреля 2007 г.). – М.: Рудомино, 2007. – С. 192–197.
 189. Станкевич, Л.И. Рукописный сборник гадательно-астрологического содержания XVI в. (“Аристотелевы врата, или Тайная Тайных”) из фонда Национальной библиотеки Беларуси / Л.И.Станкевич // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 94–127.
 190. Станкевич, Л.И. Рукописный сборник гадательно-астрологического содержания XVI в. (“Аристотелевы врата, или Тайная Тайных”) из фонда Национальной библиотеки Беларуси / Л.И. Станкевич // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 191. Станкевіч, Л.І. Слуцкае Евангелле (XVI ст.) як помнік кніжнай культуры Беларусі / Л.І. Станкевіч // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. арт.
  У 2 ч. Ч. 1 / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; склад. Т.А. Дзем’яновіч, Л.І. Доўнар, Т.А. Самойлюк. – Мінск, 2006. – С. 43–52.
 192. Суша, А.А. Использование церковнославянского языка греко-католической церковью в Беларуси (1596–1839 гг.) / А.А. Суша // Ставайки съвременна наука – 2007: материали за
  V международна научна практична конференция, София, 1–15 октомври 2007 г. – София, 2007. – Т. 6. – С. 59–64.
 193. Суша, А.А. Культура Беларусі часоў Рэчы Паспалітай на памежжы ўплываў Усходу і Захаду / А.А. Суша // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья: материалы Междунар. науч.-теорет. конф. (Витебск, 19–20 апреля 2007 г.): в 2 ч. – Витебск, 2007. – Ч. 1. – С. 346–348.
 194. Суша, А.А. Рымскія выданні Ігната Кульчынскага / А.А. Суша // Здабыткі: дакумен-тальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 47–78.
 195. Суша, А.А. “Specimen Ecclesiae Ruthenicae…” Ігната Кульчынскага – адно з першых падсумаванняў гісторыі хрысціянства ў Беларусі / А.А. Суша // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 210–218.
 196. Суша, А.А. “Signum magnum apparuit in Caelo …” (творчая спадчына І. Кульчынскага) / А.А. Суша // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; склад. Т.А. Дзем’яновіч, Л.І. Доўнар, Т.А. Самойлюк. – Мінск, 2006. – С. 139–144.
 197. Суша, А., Языковіч, К. Вопыт стварэння мультымедыйнага рэсурса “Кніга Беларусі: зводны каталог” у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі / А. Суша, К. Языковіч // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: Международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана..–
 198. Сцебурака, А.М. Агляд калекцыі французскіх рукапісаў аб Напалеонаўскіх войнах у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / А.М. Сцебурака // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 242–244.
 199. Сцебурака, А.М. “Гэта сапраўдная гістарычная рэдкасць” (Лёс прыжыццёвага выдання ўспамінаў сяржанта Бургоня з бібліятэкі Каладзеева) / А.М. Сцебурака // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной: международная электронная конференция (ноябрь, 2007). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 200. Сцебурака, А.М. Смаленскі езуіцкі калегіум: гісторыя кнігазбора / А.М. Сцебурака // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 227–234.
 201. Сцебурака, А.М. “In usum scholarum”. Навучальная літаратура каталіцкіх адукацыйных устаноў канца XVI – першай паловы XVII ст. на Беларусі / А.М. Сцебурака // Научные труды РИВШ. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. / под ред. В.Ф. Беркова. – Мінск, 2007. – Выпуск 4 (9). – С. 201–207.
 202. Тарасевич, Т.И. Системы безопасности / Т.И. Тарасевич // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 78–80.
 203. Федосеня, И.В. Зарубежные полнотекстовые базы данных в Национальной библиотеке Беларуси / И.В. Федосеня; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 204. Ходосевич, Т.А. Место периодических изданий в видовой структуре фондов и удовлетворение запросов пользователей Национальной библиотеки Беларуси / Т.А. Ходосевич; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 205. Хрытановіч, Н.В. Дзейнасць дзіцячых бібліятэк па адраджэнню нацыянальнай культуры / Н.В. Хрытановіч // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 37–40.
 206. Чернов, С.И. Комплекс информационно-технологических систем / С.И. Чернов // Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 80–100.
 207. Чернов, С.И., Шереметьева, А.А. Формирование и развитие комплекса информационно-технологических систем Национальной библиотеки Беларуси / С.И. Чернов, А.А. Шереметьева; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 208. Шереметьев, С.И. Особенности проектирования социокультурного пространства в новом здании Национальной библиотеки Беларуси / С.И. Шереметьев; Национальная библиотека Беларуси // Миссия библиотеки в формировании интеллектуального потенциала общества [Электронный ресурс]: Международная научно-практическая конференция. – Минск, 2007. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 209. Шереметьев, С.И. Социокультурная деятельность / С.И. Шереметьев// Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 197–210.
 210. Шереметьев, С.И., Думанская, И.И. Проектирование социокультурного пространства в новом здании Национальной библиотеки Беларуси / С.И. Шереметьев, И.И. Думанская; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: ХIV Международная конференция “Крым-2007”: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 211. Шереметьева, А. Информационный центр НББ: ключевые векторы стратегического развития / А. Шереметьева // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 4. – С. 6–9.
 212. Шереметьева, А.А. Формирование электронной библиотеки / А.А. Шереметьева// Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития : к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси; научный руководитель Р.С. Мотульский. – Минск, 2007. – С. 167–169.
 213. Шереметьева, А.А., Фисенко, Л.В. Информационный центр НББ в развитии корпоративного взаимодействия библиотек Беларуси / А.А. Шереметьева, Л.В. Фисенко ; Национальная библиотека Беларуси // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: ХIV Международная конференция “Крым-2007” [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 214. Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за ліпень – верасень 2007 г.) / Н.Я. Ягорава //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 3.
 215. Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за кастрычнік – снежань 2007 г.) / Н.Я. Ягорава //Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс]: інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 4.
 216. Языкович, К.В. Белорусский вклад в Международную “Ежегодную библиографию по истории печатной книги и библиотек” / К.В. Языкович // Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Минск: Красико-Принт, 2007. – С. 229–234.
 217. Motulsky, Roman. The National Library of Belarus: a new stage of development / Roman Motulsky // IFLA journal. – 2007. – Vol. 33. – № 4. – P. 327–334.
 218. Silnovova, Ljudka. Rybizovy ker [Парэчкавы куст]: [мікрапаэма] / Prelozil Sjarhej Smatrycenka, prebasnila Lenka Danhelova // Navychod. – 2007. – № 1. – S. 43.
111