Поўныя тэксты матэрыялаў сучасных аўтараў
(размешчаны са згоды аўтараў)

 1. Амосава, Ю. “О, Беларусь, мая шыпшына” : анлайн-конкурс чытальнікаў да 120-годдзя Уладзіміра Дубоўкі / Ю. Амосава // Бібліятэчны свет. – 2021. – № 2. – С. 22–24, 3-я с. вокладкі : іл.
  Шыфр НББ: 3ОК7392
 2. Багдановіч, І. Авангард – у слове, слова – у авангардзе : авангардны дыскурс беларускай паэзіі 1910–1920-х гг. / І. Багдановіч // Род. слова. – 2006. – № 11. – С. 21–23.
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 3. Багдановіч, І. Духоўнае пабрацімства: Уладзімір Дубоўка і Гаўрыла Гарэцкі / І. Багдановіч // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыцце і творчасць : (да 105-годдзя з дня нарадж. Г. Гарэцкага) : XIII Гарэцкія чытанні : матэрыялы чытанняў, Мінск, 16 чэрв. 2005 г. / [рэдкал.: Р. Гарэцкі (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 38–46.
  Шыфр НББ: 1Н//220027(039)*1Н//220029(039)*1Н//222238(039)
 4. Багдановіч, І. Э. Жыццё і творчасць Уладзіміра Дубоўкі (X клас) / І. Э. Багдановіч // Беларус. мова і літ. – 2009. – № 6. – С. 8–13.
  Шыфр НББ: 3ОК7192
 5. Багдановіч, І. Зборнік Уладзіміра Дубоўкі “Наля”: ад прататыпу да мастацкай канцэптуалізацыі / І. Багдановіч // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага : зб. навук. арт. / рэдкал.: У. В. Рагойша (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2001. – С. 59–65.
  Шыфры НББ: 1БА251535*1БА251536*1БА253516*1БА253517
 6. Багдановіч, І. “На дзіды сэрца накалю…” / І. Багдановіч // Дубоўка, У. Збор твораў : у 2 т. / У. Дубоўка ; [уклад., прадм. і камент. Д. Давідоўскага]. – Мінск, 2017. – Т. 1. – С. 7–36.
  Шыфры НББ: 1Н//686677(039)*1Н//625658(039)*1Н//625659(039)
 7. Багдановіч, І. “На дзіды сэрца накалю…” : Уладзімір Дубоўка: партрэт паэта ў рэтраспектыве / І. Багдановіч // Полымя. – 2000. – № 4. – С. 206–233.
  Шыфр НББ: 3ОК1714
 8. Багдановіч, І. “Пэрламутны смутак у імгле…”, або футурыстычная “заумь” Уладзіміра Дубоўкі / І. Багдановіч // Род. слова. – 2006. – № 11. – С. 23–25.
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 9. Багдановіч, І. “У думках я на Беларусь малюся…” / І. Багдановіч // На ўзвышшы : вершы, паэмы / У. Дубоўка ; [уклад. і прадм. І. Багдановіч]. – Мінск, 2007. – С. 5–13.
  Шыфры НББ: 1Н//76664(039)*1Н//76665(039)*1Н//86802(039)* 1Н//349059(039)
 10. Багдановіч, І. Уладзімір Дубоўка : анталогія беларускай паэзіі 1920-х гадоў / І. Багдановіч // Беларусь. – 1988. – № 6. – С. 18.
  Шыфры НББ: 3ОК242
 11. Багдановіч, І. Уладзімір Дубоўка і паэтыка “Узвышша” / І. Багдановіч // Запісы Беларус. ін-та навукi і мастацтва. – 2005. – Кн. 28. – С. 93–168.
  Шыфр НББ: 19ин137
 12. Будовіч, Я. “Жыццё маё – ці васілёк, ці ружа…” / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2020. – 31 ліп. – С. 11.
  Шыфр НББ: 4Н//334
 13. Давідоўскі, Д. Вяртанне творчасці Уладзіміра Дубоўкі / Д. Давідоўскі // Бібл. свет. – 2004. – № 1. – С. 20–22.
  Шыфр НББ: 3ОК7392
 14. Давідоўскі, Д. Гістарычны лёс літаратурнага аб’яднання “Узвышша” ў дакументах і лістах Уладзіміра Дубоўкі / Д. Давідоўскі // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага : зб. навук. арт. / рэдкал.: У. В. Рагойша (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2001. – С. 98–102.
  Шыфры НББ: 1БА251535*1БА251536*1БА253516*1БА253517
 15. Давідоўскі, Д. За верш – тэрмінова арыштаваць… / Д. Давідоўскі // ЛіМ. – 1995. – 10 ліст. – С. 12.
  Шыфр НББ: 4Н//334
 16. Давідоўскі, З. Наўздагон юбілею Уладзіміра Дубоўкі / З. Давідоўскі // Роднае слова. – 2020. – № 12. – С. 14–16.
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 17. Давідоўскі, З. Пра з’яўленне аднаго верша… і не толькі : штрыхі да сучаснага дубоўказнаўства / З. Давідоўскі // Маладосць. – 2013. – № 8. – С. 112–117.
  Шыфр НББ: 3ОК54
 18. Давідоўскі, З. Студэнцкая справа Уладзіміра Дубоўкі / З. Давідоўскі // Маладосць. – 2017. – № 9. – С. 90–92.
  Шыфр НББ: 3ОК54
 19. Давідоўскі, Д. Узвышшы і прорвы: шлях Уладзіміра Дубоўкі / Д. Давідоўскі // Дубоўка, У. Збор твораў : у 2 т. / У. Дубоўка ; [уклад., прадм. і камент. Д. Давідоўскага]. – Мінск, 2017. – Т. 1. – С. 37–48.
  Шыфры НББ: 1Н//686677(039)*1Н//625658(039)*1Н//625659(039)
 20. Давідоўскі, Д. Уладзімір Дубоўка і Адам Бабарэка – вязні сумлення / Д. Давідоўскі // Здабыткі : дак. помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 2004. – Вып. 6. – С. 292–297.
  Шыфры НББ:1БА390512*1БА390513*1БА390514*1БА390755*1БА390756
 21. Данільчык, А. Крытыка і апалагетыка цывілізацыі ў беларускай літаратуры 20–30-х гадоў XX стагоддзя / А. Данільчык // Białorutenistyka Białostocka [rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią i kulturą białoruską] / [red.: H. Twaranowicz] ; Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej. – Białystok, 2017. – Т. 9. – С. 57–74.
  Шыфр НББ: 1Н//673584(039)
 22. Дранько-Майсюк, В. Казачнік Дубоўка паводле летуценніка Давідоўскага / В. Дранько-Майсюк // ЛіМ. – 2018. – 6 крас. – С. 5.
  Шыфр НББ: 4Н//334
 23. Жарская, Н. 880 кветачак шыпшыны / Н. Жарская // Краязн. газ. – 2021. – 16 крас. – С. 2.
  Шыфр НББ: 4Н//308
  Пра ўрачыстую цырымонію ўзнагароджання пераможцаў Рэспубліканскага анлайн-конкурсу чытальнікаў “О, Беларусь, мая шыпшына” да 120-годдзя У. Дубоўкі.
 24. Жыбуль, В. Валун у мур дубоўказнаўства / В. Жыбуль // Дзеяслоў. – 2018. – № 2. – С. 245–252. – Рэц. на кн.: Севярынец, Г. Уладзімір Дубоўка : ён і пра яго / [уклад., прадм., камент.: Г. Севярынец]. – Мінск : Лімарыус, 2017. – 540 с. – (Беларуская мемуарная бібліятэка)
  Шыфр НББ: 3ОК10411
 25. Жыбуль, В. Вобраз Дона Пуза ў паэме “Штурмуйце будучыні аванпосты!” Уладзіміра Дубоўкі / В. Жыбуль // Род. слова. – 2010. – № 7. – 29–33.
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 26. Жыбуль, В. Пра шыпшыну і Чарнобыль : [аб вершы У. Дубоўкі “О Беларусь, мая шыпшына”] / В. Жыбуль // Маладосць. – 2014. – № 7. – С. 158–159.
  Шыфр НББ: 3ОК54
 27. Жыбуль, В. Пялёсткі жоўтай акацыі : “загадкавы” нататнік У. Дубоўкі / В. Жыбуль // Роднае слова. – 2020. – № 7. – С. 10–13.
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 28. Жыбуль, В. Пялёсткі жоўтай акацыі : “загадкавы” нататнік У. Дубоўкі / В. Жыбуль // Роднае слова. – 2020. – № 8. – С. 6–9. (Заканчэнне)
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 29. Жыбуль, В. Чытаючы Дубоўкаў эпісталяр : [прадмова] / В. Жыбуль // Arche Пачатак. – 2009. – № 11, 12. – С. 338–343.
  Шыфр НББ: 3ОК8122
 30. Запартыка, Г. Уладзімір Дубоўка і Беларускі Дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва / Г. Запартыка // Аўтограф : альманах : заснаваны ў 2020 годзе / Беларус. дзярж. архіў-музей літ. і маст. ; [аўтар праекта і ўклад. Г. В. Запартыка ; навук. рэд. В. В. Жыбуль]. – Мінск, 2020. – Вып. 1. – С. 86–89.
  Шыфр НББ: 1Н//778955К(039)
 31. Лаўрык, Т. А. “Мы зарунелі на беларускіх загонах” : раннія творы маладнякоўцаў у беларускіх газетах 1917–1922 гг. / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 9. – С. 92–98.
  Шыфр НББ: 3ОК54
 32. Севярынец, Г. Вага ўзятых абавязкаў : да дня нараджэння У. Дубоўкі / Г. Севярынец // Маладосць. – 2020. – № 9. – С. 78–86.
  Шыфр НББ: 3ОК54
 33. Севярынец, Г. Уладзімір Дубоўка : ён і пра яго / [уклад., прадм., камент.: Г. Севярынец]. – Мінск : Лімарыус, 2017. – 537 с. – (Беларуская мемуарная бібліятэка)
  Шыфр НББ: 1Н//649076(039) * 1Н//625655(039) * 1Н//625656(039)
 34. Севярынец, Г. Уладзімір Дубоўка іранізуе / Г. Севярынец // Белгазета. – 2019. – 22 кастр. – С. 14.
  Шыфр НББ: 1Н//649076(039)*1Н//625655(039)*1Н//625656(039)
 35. Севярынец, Г. У цяні кіпарысаў : па слядах аднаго прысвячэння / Г. Севярынец // Асоба і час : беларус. біягр. альм. – Мінск, 2018. – Вып. 8. – С. 212–218.
  Шыфр НББ: 3Н//1440
 36. Севярынец, Г. К. Шыфры Уладзіміра Дубоўкі: “Жоўтая акацыя” як летапіс разгрому “Узвышша” / Г. К. Севярынец // Дзясятыя Танкаўскія чытанні : (да Года культуры ў Беларусі) : зб. навук. арт. : [матэрыялы Міжнар. навук. канф., 16 верас. 2016 г., г. Мінск / рэдкал.: В. Д. Старычонак (адказ. рэд.), І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц]. – Мінск, 2016. – С. 307–312.
  Шыфры НББ: 1Н//585163(039)*1Н//585164(039)
 37. Сільнова, Л. Пярэсты букет / Л. Сільнова // Крыніца. – 1997. – № 8. – С. 37–38.
  Шыфр НББ: 3ОК1713
 38. Сільнова, Л. Ветразі паэзіі Уладзіміра Дубоўкі / Л. Сільнова // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага : зб. навук. арт. / рэдкал.: У. В. Рагойша (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2001. – С. 198–203.
  Шыфры НББ: 1БА251535*1БА251536*1БА253516*1БА253517
 39. Трафімчык, А. “Каб толькі хутчэй зруйнаваць той падзел…” : праблема цэласнасці Беларусі ў паэтычным асэнсаванні Уладзіміра Дубоўкі / А. Трафімчык // Роднае слова. – 2020. – № 7. – С. 3–9.
  Шыфр НББ: 3ОК2069
 40. Уладзімір Дубоўка пра Сцяпана Злобіна / публ. З. Давідоўскага) // Маладосць. – 2017. – № 4. – С. 99–103.
  Шыфр НББ: 3ОК54


Назад
Бібліятэкарам