1. 3ОК6382
Ад Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” / ЦБ Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” // Маладняк. – 1926. – № 9. – С. 5–10.
2. 4Н//334
Барадуля, Т. Абавязак перад тымі, каго няма / пад. псеўд. Марыя Ярашэвіч // ЛіМ. – 2022. – 25 лют. – С. 15. (размешчаны са згоды аўтара).
3. 4Н//245
Бібліяграфія. Маладняк. Літ.-маст. і грамад.-паліт. часоп. ЦБ “Маладняка” // Звязда. – 1928. – 3 лют. – С. 4.
4. 4Н//334
Будовіч, Я. “Каб узняцца ізноў, і вышай…” / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2021. – 18 чэрв. – С. 11. (размешчаны са згоды аўтара).
5. 4Н//334
Будовіч, Я. “Маладняк”: імёны, лёсы / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2021. – 5 лют. – С. 3. (размешчаны са згоды аўтара).
6. 4Н//334
Будовіч, Я. Маладыя назаўсёды / Я. Будовіч // ЛіМ. – 2020. – 7 лют. – С. 11. (размешчаны са згоды аўтара).
7. 3ОК54
Данільчык, А. Тры паэткі, тры лёсы: Зінаіда Бандарына, Наталля Вішнеўская, Яўгенія Пфляўмбаўм у кантэксце гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст. / Аксана Данільчык // Маладосць. – 2021. – № 4. – С. 108–112. (размешчаны са згоды аўтара).
8. 4Н//245
Два гады “Маладняка” // Звезда. – 1925. – 25 нояб. – С. 1.
9. 4Н//245
Дзве даты // Звязда. – 2010. – 23 лістап. – С. 7.
10. 3Н//2837
Дземідзенка, Л. П. “…Новыя хочуць цымбаліць лады” : паэтычныя адметнасці словатворчасці маладнякоўцаў / Л. Дземідзенка // Палац. – 2017. – Вып. 5. – С. 244–251.
11. 4Н//334
Дранько-Майсюк, В. Бесклапотныя каралі беларускай літаратуры / В. Дранько-Майсюк // ЛІМ. – 2018. – 23 лістап. – С. 1, 4. ( размешчаны са згоды аўтара)
12. 4Н//334
Зуеў, М. Якуб Колас і Віцебская філія “Маладняка” / М. Зуеў // ЛІМ. – 2012. – 16 лістап. – С. 23.
13. 3ОК2069
Капуста, Ж. Аб’яднанне “Маладняк”: мастацкая платформа / Ж. Капуста // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 33–35.
14. 4Н//334
Капуста, Ж. “Парнаскае балота” на ўзвышшы; Двайныя стандарты гучных слоў: [аб супрацьстаянні паміж бел. літ.-маст. згурт. “Узвышша” і “Маладняк”, 1920–1930-я гг.] / падр. Ж. Капуста // ЛІМ. – 2010. – 5 сак. – С. 14.
15. 14Н//81
Ластоўскі, В. Уражанні ад паездкі ў Беларускую радовую сацыялістычную рэспубліку: Маладняк / пад псеўд. Власт // Крывіч. – 1927. – №12. – С. 87–89.
16. 3ОК54
Лаўрык, Т. “Знаем – намі пройдзеных пуцін не забыць, ня зьнішчыць, не закрэсьліць…” / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 2. – С. 93–97. (размешчаны са згоды аўтара)
17. 3ОК54
Лаўрык, Т. “Мы зарунелі на беларускіх загонах” : раннія творы маладнякоўцаў у беларускіх газетах 1917–1922 гг. / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 9. – С. 92–98. (размешчаны са згоды аўтара)
18. 3Н//3004
Левицький, В. Як зробити “старэйшых” і “Маладняк” однаково модними: Олександр Сорока – перекладач із білоруськоï літератури / В. Левицький // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва ўкр. лiт. пры Саюзе беларускiх пiсьменнiкаў. – 2017. – Вып. 4. – С. 181–193.
19. 4Н//245
Ліманоўскі, Я. На павароце. Да канферэнцыі “Маладняка” / Я. Ліманоўскі // Звязда. – 1928. – 15 лют. – С. 3.
20. 3ОК6382
“Маладняк” (замест дэкларацыі) // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 55.
21. 4Н//4403
“Маладняк” на вёсцы / пад крыпт. М. К. // Савец. Беларусь. – 1925. – 26 лістап. – С. 5.
22. 4Н//308
Новыя ініцыятывы па ўшанаванні памяці пісьменнікаў-маладнякоўцаў // Краязн. газ. – 2022. – № 6. – С. 2.
23. 3ОК54
Паўлоўская, М. Хто ж такія маладнякоўцы? / М. Паўлоўская // Маладосць. – 2019. – № 4. – С. 98–103.
24. 4Н//245
Першае ўрачыстае пасяджэнне з’езду “Маладняк” // Звезда. – 1925. – 28 нояб. – С. 3.
25. 4Н//245
Першы з’езд “Маладняка” // Звезда. – 1925. – 1 дек. – С. 3.
26. 3ОК11866
Пушча, Я. Маладняцкія ўсходы / Я. Пушча // Маладняк Калініншчыны. – 1924. – № 1. – С. 15–18.
27. 4Н//323
Рудак, А. Нясцёртыя сляды матчынай мовы / А. Рудак // Культура. – 2022. – 19 лют. – С. 4.
28. 3ОК2069
Скібскі, Я. Хвалі і плыні праекта “На хвалі часу, у плыні жыцця” / Я. Скібскі // Род. слова. – 2022. – № 5. – С. 6. (размешчаны са згоды аўтара)
29. 3ОК6382
Сядура, Ул. Камсамол у беларускай паэзіі / У. Сядура // Маладняк. – 1932. – № 1. – С. 142–156.
30. 4Н//334
Трус, М. З чужых дарог / М. Трус // ЛіМ. – 2021. – 3 снеж. – С. 10.
31. 4Н//245
Усебеларуская канферэнцыя “Маладняка”. Сучасная беларуская літаратура : [даклад тав. Сянкевіча] // Звязда. – 1928. – 18 лют. – С. 2.
32. 4Н//4403
Ц.Б. Аб маладнякоўскіх выданнях / Ц.Б. // Савец. Беларусь. – 1925. – 18 ліп. – С. 4.
33. 4Н//4403
Чарот, М. Маладнякоўскімі крокамі / М. Чарот // Савец. Беларусь. – 1925. – 22 ліст. – С. 7.
34. 4Н//308
Эверс, Д. Па старонках часопіса “Маладняк Калініншчыны” / Д. Эверс // Краязн. газ. – 2017. – № 5 (люты). – С. 6.
Бібліятэкарам