1. 3ОК6382
Ад Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” / ЦБ Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” // Маладняк. – 1926. – № 9. – С. 5–10.
2. 4Н//245
Бібліяграфія. Маладняк. Літ.-маст. і грамад.-паліт. часоп. ЦБ “Маладняка” // Звязда. – 1928. – 3 лют. – С. 4.
3. 4Н//245
Два гады “Маладняка” // Звезда. – 1925. – 25 нояб. – С. 1.
4. 4Н//245
Дзве даты // Звязда. – 2010. – 23 лістап. – С. 7.
5. 3Н//2837
Дземідзенка, Л. П. “…Новыя хочуць цымбаліць лады” : паэтычныя адметнасці словатворчасці маладнякоўцаў / Л. Дземідзенка // Палац. – 2017. – Вып. 5. – С. 244–251.
6. 4Н//334
Дранько-Майсюк, В. Бесклапотныя каралі беларускай літаратуры / В. Дранько-Майсюк // ЛІМ. – 2018. – 23 лістап. – С. 1, 4. ( размешчаны са згоды аўтара)
7. 4Н//334
Зуеў, М. Якуб Колас і Віцебская філія “Маладняка” / М. Зуеў // ЛІМ. – 2012. – 16 лістап. – С. 23.
8. 3ОК2069
Капуста, Ж. Аб’яднанне “Маладняк”: мастацкая платформа / Ж. Капуста // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 33–35.
9. 4Н//334
Капуста, Ж. “Парнаскае балота” на ўзвышшы; Двайныя стандарты гучных слоў: [аб супрацьстаянні паміж бел. літ.-маст. згурт. “Узвышша” і “Маладняк”, 1920–1930-я гг.] / падр. Ж. Капуста // ЛІМ. – 2010. – 5 сак. – С. 14.
10. 14Н//81
Ластоўскі, В. Уражанні ад паездкі ў Беларускую радовую сацыялістычную рэспубліку: Маладняк / пад псеўд. Власт // Крывіч. – 1927. –№12. – С. 87–89.
11. 3ОК54
Лаўрык, Т. “Знаем – намі пройдзеных пуцін не забыць, ня зьнішчыць, не закрэсьліць…” / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 2. – С. 93–97. (размешчаны са згоды аўтара)
12. 3ОК54
Лаўрык, Т. “Мы зарунелі на беларускіх загонах” : раннія творы маладнякоўцаў у беларускіх газетах 1917–1922 гг. / Т. Лаўрык // Маладосць. – 2019. – № 9. – С. 92–98. (размешчаны са згоды аўтара)
13. 3Н//3004
Левицький, В. Як зробити “старэйшых” і “Маладняк” однаково модними: Олександр Сорока – перекладач із білоруськоï літератури / В. Левицький // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва ўкр. лiт. пры Саюзе беларускiх пiсьменнiкаў. – 2017. – Вып. 4. – С. 181–193.
14. 4Н//245
Ліманоўскі, Я. На павароце. Да канферэнцыі “Маладняка” / Я. Ліманоўскі // Звязда. – 1928. – 15 лют. – С. 3.
15. 3ОК6382
“Маладняк”(замест дэкларацыі) // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 55.
16. 4Н//4403
“Маладняк” на вёсцы / пад крыпт. М. К. // Савец. Беларусь. – 1925. – 26 лістап. – С. 5.
17. 3ОК54
Паўлоўская, М. Хто ж такія маладнякоўцы? / М. Паўлоўская // Маладосць. – 2019. – № 4. – С. 98–103.
18. 4Н//245
Першае ўрачыстае пасяджэнне з’езду “Маладняк” // Звезда. – 1925. – 28 нояб. – С. 3.
19. 4Н//245
Першы з’езд “Маладняка” // Звезда. – 1925. – 1 дек. – С. 3.
20. 3ОК11866
Пушча, Я. Маладняцкія ўсходы / Я. Пушча // Маладняк Калініншчыны. – 1924. – № 1. – С. 15–18.
21. 3ОК6382
Сядура, Ул. Камсамол у беларускай паэзіі / У. Сядура // Маладняк. – 1932. –№ 1. – С. 142–156.
22. 4Н//245
Усебеларуская канферэнцыя “Маладняка”. Сучасная беларуская літаратура : [даклад тав. Сянкевіча] // Звязда. – 1928. – 18 лют. – С. 2.
23. 4Н//4403
Чарот, М. Маладнякоўскімі крокамі / М. Чарот // Савец. Беларусь. – 1925. – 22 ліст. – С. 7.
24. 4Н//308
Эверс, Д. Па старонках часопіса “Маладняк Калініншчыны” / Д. Эверс // Краязн. газ. – 2017. – № 5 (люты). – С. 6.
Бібліятэкарам
111