ГалоўнаяБiблiятэкарамКаардынацыйны план работы бібліятэкКаардынацыйны план работы бібліятэк на 2023 год

Каардынацыйны план работы бібліятэк на 2023 год

Назва работы
Выканаўца
Тэрміны выканання
Вынік

1

2

3

4

1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Бібліятэкі Беларусі

НББ

2023–2024

Актуалізацыя фактаграфічнай базы даных “Бібліятэкі Рэспублікі Беларусь і замежных краін”

Прыватныя бібліятэкі Магілёўшчыны ХІХ стагоддзя: кнігазбор Я.І. Бараноўскага ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

НББ

2023–2024

Выяўленне, улік, навуковае апісанне, папулярызацыя кнігазбору Я.І. Бараноўскага

Даследаванне фонду аддаленых электронных інфармацыйных рэсурсаў бібліятэк Беларусі: аналіз, методыка адбору і эфектыўнасць выкарыстання

НББ

2023

Метадычныя рэкамендацыі

Беларускамоўная cельскагаспадарчая тэрміналогія як складнік шматмоўнага тэзаўруса харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый: сістэматызацыя, упарадкаванне і навуковае апісанне

БелСГБ

2022–2025

Навуковая справаздача

Распрацоўка стратэгіі папулярызацыі інфармацыйных рэсурсаў і паслуг Рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкі

РНМБ

I–IV квартал

Стратэгія папулярызацыі інфармацыйных рэсурсаў і паслуг

Беларуская перыёдыка першай паловы XX ст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Збор, навуковы аналіз, публікацыі па тэме

Бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў у фондах ЦНБ НАН Беларусі: вывучэнне складу і навуковае апісанне дэфектных друкаваных дакументаў у XVIII ст. (даапісанне). Кн. 3 (1751–1770)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Каталог, публікацыі па тэме

Выданні кніг грамадзянскага друку (1725–1830)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Навуковае апісанне, аналіз, збор матэрыялаў, публікацыі па тэме

Гісторыя Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа ў 1946–2010 гг.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Манаграфічны нарыс

Крыніцы па гісторыі Беларусі XVI – першай паловы XX ст. у фондзе № 23 вопіс 1. "Калекцыі матэрыялаў па гісторыі, навуцы і культуры"

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Кірылічныя выданні XVII ст. (Вып. 5) 1648–1653 з калекцыі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Каталог, публікацыі па тэме

Кніжная культура ў кантэксце развіцця грамадства:

  • чытанне як з'ява, працэс, дзейнасць, у т.л. у гістарычным аспекце;
  • праблемы кнігавыдання электронных дакументаў (прававыя асновы, дзейнасць выдавецтваў, перспектывы);
  • развіццё галіновай бібліяграфіі як адной з базавых складнікаў бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання, у т.л. у гістарычным аспекце. Біяграфіка

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Навукаметрычнае даследаванне публікацыйнай актыўнасці беларускіх вучоных, вызначэнне прыярытэтных навуковых напрамкаў, развіццё міжнароднага супрацоўніцтва, грантавая падтрымка навуковымі фондамі айчынных публікацый у вядучых міжнародных часопісах

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Прамежкавая справаздача, публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва фонду № 68 кандыдата тэхнічных навук М.І. Мінкевіча

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Вопіс дакументаў фонду М.І. Мінкевіча;
 навукова-даведачны апарат да яго фонду,
публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва акадэміка В.Г. Гусакова

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання В.Г. Гусакова

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва акадэміка П.Е. Панчанкі (1917–1995)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–II квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання П.Е. Панчанкі, публікацыі па тэме

Вызначэнне развіцця галін навукі ў Рэспубліцы Беларусь на аснове шматаспектнага аналізу публікацыйнай актыўнасці вучоных і навуковых устаноў.
Бібліяметрычныя даследаванні публікацыйнай актыўнасці вучоных і ўстаноў Рэспублікі Беларусь па даных міжнародных навукаметрычных сістэм

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Праектная дзейнасць навуковых бібліятэк: арганізацыйна-педагагічны аспект

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Рукапісныя дакументы аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў XVI–XX стст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Крыніцазнаўчая і археаграфічная апрацоўка дакументаў кармелітаў, публікацыі па тэме

Узроўні і формы самаідэнтыфікацыі дзеячаў навукі і культуры Беларусі XIX–XX стст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Навуковая справаздача,
публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка кніжнага фонду XIX стагоддзя аддзела рэдкай кнігі

Віцебская АБ

I–IV квартал

Навуковае апісанне,
публікацыі па тэме

Даследаванні па матэрыялах Літаратурнага музея пісьменнікаў Гомельшчыны і Мемарыяльнай залы Андрэя Макаёнка

Гомельская АБ

I–IV квартал

Навуковая справаздача

Вывучэнне архітэктурнай спадчыны І.Ф. Бурлака і В.С. Бурлака ў Гомелі

Гомельская АБ

I–IV квартал

Навуковая справаздача

2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

2.1. Планы, справаздачы, статыстычныя табліцы

Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці бібліятэк – метадычных цэнтраў Рэспублікі Беларусь на 2023 г.

НББ

I квартал

План

Каардынацыйны план навукова-метадычнай работы Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага і бібліятэчных сістэм вобласці на 2023 г.

Брэсцкая АБ

I квартал

План

Зводны каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці публічных бібліятэк – каардынацыйных і метадычных цэнтраў Віцебскай вобласці на 2023 г.

Віцебская АБ

студзень

План

Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай работы сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2023 г.

ФБ БДУ

IV квартал

План

Публічныя бібліятэкі Брэсцкай вобласці ў 2022 г.

Брэсцкая АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён у 2022 г.

Віцебская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Дзіцячыя бібліятэкі Віцебскай вобласці

Віцебская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз дзейнасці публічных бібліятэк у 2022 г.

Гродзенская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Публічныя бібліятэкі Гомельшчыны ў 2022 г.

Гомельская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Бібліятэкі Міншчыны ў 2022 г.

Мінская АБ

II квартал

Аналітычны агляд

Публічныя бібліятэкі Магілёўшчыны ў 2022 г.

Магілёўская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Аналітычны агляд дзейнасці бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2022 г.

ФБ БДУ

I квартал

Аналітычны агляд

Аналітычная справаздача аб працы бібліятэк, падпарадкаваных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі за 2022 г.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I квартал

Справаздача

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці публічных бібліятэк Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2021–2022 гг.

НББ

I квартал

Статыстычныя табліцы

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2021–2022 гг.

НББ

I квартал

Статыстычныя табліцы

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці аб'яднаных бібліятэк у 2021–2022 гг.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці бібліятэк па абслугоўванні слабавідушчых і інвалідаў па зроку ў 2021–2022 гг.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці ПЦПІ ў 2022 г.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі працы бібліёбусаў у 2021–2022 гг.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Медыцынскія бібліятэкі Рэспублікі Беларусь у 2022 г.

РНМБ

I квартал

Статыстычная табліца

Зводная табліца паказчыкаў дзейнасці сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі за 2022 г.

ФБ БДУ

I квартал

Статыстычная табліца

2.2. Нарматыўная, вытворча-практычная дакументацыя

2.2.1. Кодэксы, законы, стандарты

рэспубліканскі ўзровень

Новая рэдакцыя стандарту Беларусі 7.20–2000 "Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні"

НББ

2023

Праект новай рэдакцыі стандарту

2.2.2. Інструкцыі

лакальны ўзровень

Тэхналагічная інструкцыя па прысваенні навуковай рабоце лічбавага ідэнтыфікатара аб'екта (DOI)

ФБ БДУ

I–IV квартал

Праект новай рэдакцыі Інструкцыі

2.2.3. Канцэпцыі, навукова-метадычныя дапаможнікі, палажэнні і праграмы

лакальны ўзровень

Канцэпцыя экспазіцыйнай прасторы аддзела рэдкай кнігі

Віцебская АБ

I–IV квартал

Канцэпцыя

Канцэпцыя дзіцячага забаўляльна-развіваючага цэнтра

Віцебская АБ

I–IV квартал

Канцэпцыя

Сучасны стан бібліятэчнай справы

РНМБ

I квартал

Праграма павышэння кваліфікацыі

Палажэнне аб правядзенні абласнога конкурсу па стварэнні віртуальных музеяў у рамках праекта "Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю"

Віцебская АБ

I квартал

Палажэнне

Рэгламент працы Фундаментальнай бібліятэкі БДУ ў сацыяльных сетках

ФБ БДУ

I квартал

Палажэнне

Брэндбук Рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкі

РНМБ

III квартал

Брэндбук

2.2.4. Метадычныя рэкамендацыі

Распрацоўка метадычных рэкамендацый па стварэнні адзінай інфармацыйна-камунікацыйнай платформы ў выглядзе галіновага зводнага электроннага каталога навуковых выданняў аграрнага профілю для функцыянавання рэсурсаў навукова-тэхнічнай інфармацыі арганізацый Аддзялення аграрных навук НАН Беларусі

БелСГБ

I–IV квартал

Метадычныя рэкамендацыі

З вопыту працы публічных бібліятэк Мінскай вобласці з непаўналетнімі і моладдзю

Мінская АБ

I квартал

Метадычны даведнік

У сімвалах гісторыя краіны

УК "ЦСПБ г. Магілёва"

I квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Топ 50 сучасных форм мерапрыемстваў. Слоўнік-даведнік

ЦСДПБ г. Мінска

сакавік

Метадычны зборнік

Структура і інфармацыйнае напаўненне сайта бібліятэкі

Гомельская АБ

II квартал

Метадычныя рэкамендацыі

#В_тренде: метадычныя рэкамендацыі па стварэнні кантэнту для сацыяльных сетак

Гомельская АБ

II квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Ад ідэі да праекта – распрацоўка праектаў, праграм па розных напрамках дзейнасці публічных бібліятэк

ЦСДПБ г. Мінска

красавік

Метадычныя рэкамендацыі

Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні мерапрыемстваў, прысвечаных пісьменнікам-юбілярам 2024 г.

Гомельская АБ

III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Метадычныя рэкамендацыі па запаўненні Табліц статыстычнай справаздачнасці

ФБ БДУ

III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Мемарыяльныя віртуальныя музеі на сайтах бібліятэк

Мінская АБ

IV квартал

Метадычныя рэкамендацыі

3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АБМЕН ДОСВЕДАМ

3.1. Павышэнне кваліфікацыі

3.1.1. Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі і семінары

Бібліятэка ў XXI стагоддзі: маладзёжны патэнцыял у навуцы і практыцы

ББА,
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
БДУКМ

22 лютага

XIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных і спецыялістаў

Пазнавай вобраз, або Заяві пра сябе прыгожа (мемарыяльная функцыя бібліятэк як брэнд арганізацыі)

Магілёўская АБ,
Хабараўскі дзяржаўны інстытут культуры

сакавік

Навукова-практычны круглы стол

IX Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні

НББ

красавік

IX Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні

Бібліятэка – тэрыторыя творчасці

Брэсцкая АБ,
бібліятэчныя сістэмы вобласці,
Пензенская АБ для дзяцей і юнацтва

красавік

Міжрэгіянальная інавацыйная лабараторыя (анлайн)

Беркаўскія чытанні. Кніжная культура ў кантэксце міжнародных кантактаў

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі, Навуковы і выдавецкі цэнтр "Навука" РАН, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна, Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

май

Прафесійны форум

XXIX Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні

МА РБ, Беларускі экзархат Рускай праваслаўнай царквы, Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірыла БДУ, БДУКМ, міжнароднае грамадскае аб’яднанне “Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя Святых Мяфодзія і Кірыла”

май

XXIX Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні

Роля бібліятэк у сістэме міжкультурнага і міжнацыянальнага ўзаемадзеяння і выхавання падрастаючага пакалення

Брэсцкая АБ,
Карагандзінская абласная юнацкая бібліятэка імя Ж. Бектурава (Рэспубліка Казахстан)

май

Бібліялабараторыя (анлайн)

Метадычная служба рэгіянальных бібліятэк у сучасных умовах

Брэсцкая АБ,
Пензенская АБ

ліпень

Круглы стол

Сельская гаспадарка Беларусі скрозь прызму навуковых даследаванняў

БелСГБ,
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

29 верасня

ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя

Брэсцкая Біблія – помнік беларускага і сусветнага кнігадрукавання: да 460-годдзя з дня выдання і 470-годдзя заснавання першай на тэрыторыі Беларусі друкарні

Брэсцкая АБ

верасень

Міжнародны круглы стол

Бібліятэка як феномен культуры

НББ

кастрычнік

X Міжнародны кангрэс

Бібліятэка. Больш чым заўсёды

ББА,
ЦСДПБ г. Мінска

кастрычнік

Міжнародная канферэнцыя

Духоўнасць. Міласэрнасць. Бібліятэка: праца з сацыяльна неабароненымі катэгорыямі чытачоў

Гомельская АБ

кастрычнік

Міжнародны вэбінар

Сучасныя праблемы кніжнай культуры: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця: да 100-годдзя выдавецтва Расійскай акадэміі навук

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Навуковы і выдавецкі цэнтр "Навука" РАН, Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

22–23 лістапада

XVІ Беларуска-Расійская навуковая канферэнцыя

Віцебскі край

Віцебская АБ

лістапад

IX Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

Калядныя чытанні

Беларуская праваслаўная царква,
МК РБ, МА РБ

снежань

Міжнародная канферэнцыя

РІНТІ-2023

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі

IV квартал

Міжнародная канферэнцыя

Менеджмент бібліятэк ВНУ

ФБ БДУ, БРУ

IV квартал

Міжнародная канферэнцыя

III Міжнародныя Паскевічаўскія чытанні

Гомельская АБ

IV квартал

III Міжнародныя чытанні

Анлайн-сустрэчы з бібліятэкамі Беларусі і Расійскай Федэрацыі

ЦСДПБ г. Мінска

на працягу года

Цыкл семінараў

3.1.2. Рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы

І жывыя памяццю старонкі рэдкіх кніг: да 15-годдзя Музея рэдкай кнігі ў рамках святкавання 95-годдзя Гомельскай абласной бібліятэкі

Гомельская АБ

22 лютага

Круглы стол

Вэбінар у дапамогу новым партнёрам рэгіянальных зводных электронных каталогаў бібліятэк Беларусі

НББ

люты

Вэбінар

Выкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў дзейнасці бібліятэк устаноў адукацыі

НББ

I квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для забеспячэння навукова-даследчай дзейнасці

НББ

I квартал

Семінар

Электронныя бібліятэчныя сістэмы як інфармацыйны рэсурс для забеспячэння адукацыйных працэсаў

НББ

І квартал

Семінар

Электронная медыцынская бібліятэка Рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкі для медыцынскай адукацыі, навукі, практыкі

РНМБ

І квартал

Навукова-практычны семінар

Падрыхтоўка метаданых навуковага артыкула па аграрнай і сумежнай тэматыцы на англійскай мове

БелСГБ

І квартал

Семінар

Сайт як "кропка кантакту" да паслуг бібліятэкі

ФБ БДУ

І квартал

Вэбінар

Гісторыя Праваслаўя роднага краю: вопыт і методыка вывучэння

НББ,
аддзел рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі БПЦ

ІІ квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для карыстальнікаў публічных бібліятэк Рэспублікі Беларусь

НББ

ІІ квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для інфармацыйнага забеспячэння навукі і адукацыі

НББ

II квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для бібліятэк устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі

НББ

II квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для забеспячэння адукацыйнай сферы

НББ

II квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для інфармацыйнага забеспячэння навукі, практыкі і адукацыі

НББ

II квартал

Семінар

Семінар па пытаннях аўтарскага права ў бібліятэчнай справе

НББ

красавік

Семінар

Нарматыўнае прававое забеспячэнне дзейнасці медыцынскіх бібліятэк

РНМБ

II квартал

Семінар

Сістэма аўтаматызацыі бібліятэк ІРБІС: магчымасці работы ў сістэме

БелСГБ

II квартал

Семінар

XXV Рэспубліканскі семінар па інтэлектуальнай уласнасці

РНТБ

красавік

Семінар

Метадычнае апісання электронных рэсурсаў у фармаце BELMARC

НББ

красавік

Вэбінар

Электронная культура

НББ

май

XI навукова-практычная канферэнцыя

Семінар па пытаннях вядзення Дзяржаўнага рэестра кніжных помнікаў

НББ

май

Семінар

Генеалогія і сямейная гісторыя Беларусі: актуальныя праблемы і задачы

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

21 верасня

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя

Віртуальная чытальная зала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: электронныя рэсурсы для карыстальнікаў навуковых бібліятэк

НББ

III квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў сістэме абслугоўвання карыстальнікаў публічных бібліятэк рэспублікі

НББ

ІІІ квартал

Семінар

Аддаленыя сэрвісы Рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкі ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння сферы аховы здароўя

РНМБ

ІІІ квартал

Круглы стол

Канферэнцыя РНТБ па актуальных пытаннях дзейнасці бібліятэк

РНТБ

кастрычнік

Канферэнцыя

Аднаўленне нарматыўнай дакументацыі па фарміраванні бібліяграфічных запісаў

НББ

кастрычнік

Вэбінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў інфармацыйным забеспячэнні карыстальнікаў публічных бібліятэк

НББ

IV квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для інфармацыйнага забеспячэння адукацыйнай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння навукова-даследчай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для забеспячэння навуковай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння інавацыйнай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы для бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя базы даных сусветных вытворцаў для інфармацыйнага забеспячэння навукова-даследчай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Падбор крыніц для апублікавання вынікаў навуковых даследаванняў па аграрнай і сумежнай тэматыцы

БелСГБ

IV квартал

Семінар

Рэспубліканскі семінар для НТБ, службаў стандартызацыі, інфармацыйных і патэнтавых службаў

РНТБ

лістапад

Семінар

3.1.3. Абласныя, раённыя навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы, школы

Вынікі працы публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці ў 2022 г.: дасягненні, праблемы і перспектывы развіцця на 2023 г.

Брэсцкая АБ

люты

Абласны семінар

Бібліятэкі і бібліятэчная практыка ў Год гістарычнай памяці

Віцебская АБ

люты

Абласны семінар

Сучасная публічная бібліятэка: актуальныя праблемы, арыенціры развіцця

Гомельская АБ

сакавік

Абласны семінар

XII Пысінскія чытанні "У сяброўстве з зямлёй і зорамі"

Магілёўская АБ

І квартал

Навукова-практычная канферэнцыя

Бібліятэкі Магілёўшчыны. Сацыякультурная і інфармацыйная дзейнасць бібліятэк: аналіз, вынікі, дасягненні

Магілёўская АБ,
ЦБС Быхаўскага раёна

І квартал

Абласны семінар

Бібліятэка – асяроддзе інтэлектуальнага і развіваючага вольнага часу для дзяцей і падлеткаў

Мінская АБ,
Капыльская РЦБ

І квартал

Абласны семінар

Бібліятэчнае краязнаўства – тэрыторыя вялікіх магчымасцей


Гродзенская АБ

ІІ квартал

Абласны семінар

Папулярызацыя чытання: арганізацыя інфармацыйнай прасторы ў бібліятэцы

Мінская АБ,
Мінская РЦБ

ІІ квартал

Абласны семінар

Міжнароднае культурнае супрацоўніцтва: стан і перспектывы

Брэсцкая АБ

май

Школа дырэктара

Публічная бібліятэка сёння: новыя стратэгіі ў дзейнасці

Мінская АБ,
Барысаўская РЦБ

ІІ квартал

Школа дырэктара

Бібліятэчнае краязнаўства – тэрыторыя вялікіх магчымасцей па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна

раённая БС

чэрвень

Абласны семінар

Бібліятэчнае абслугоўванне: сучасныя падыходы і пошукі новых фарматаў

Віцебская АБ

чэрвень

Абласны семінар

Метадычнае забеспячэнне прыярытэтных напрамкаў дзейнасці бібліятэк рэгіёна: тэндэнцыі і перспектывы

Гомельская АБ,
Лельчыцкая БМ

верасень

Абласны семінар

Абласны метадычны семінар для НТБ, службаў стандартызацыі, патэнтных і інфармацыйных службаў. Да 25-годдзя Гомельскага філіяла

Гомельская АНТБ

ІІІ–IV квартал

Абласны семінар

Абласны метадычны семінар для НТБ, службаў стандартызацыі, патэнтных і інфармацыйных службаў. Да 25-годдзя Магілёўскага філіяла

Магілёўская АНТБ

ІІІ–IV квартал

Абласны семінар

Асоба, непадуладная часу: да 225-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча

Гродзенская АБ

ІІІ квартал

ХVІІІ абласныя Гарадзенскія чытанні

Сучасная публічная бібліятэка: прыярытэты развіцця

Брэсцкая АБ,
Гродзенская АБ,
Бярозаўская РБС

IV квартал

Міжрэгіянальны семінар

Сістэма метадычнага забеспячэння бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці: стан, патрабаванні, перспектывы

Магілёўская АБ

IV квартал

Абласны семінар

Горад мужнасці і славы: да 80-годдзя вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Гомельская АБ

лістапад

Круглы стол

Удасканаленне зместу і стылю метадычнай працы, новыя формы яе арганізацыі

Мінская АБ,
Нясвіжская ЦРБ

ІV квартал

Школа метадыста

Абласныя Свята-Георгіеўскія адукацыйныя чытанні

УК "ЦСДПБ г. Магілёва"

ІV квартал

Чытанні

3.1.4. Конкурсы, праекты, базы даных

Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры

МК РБ,
НББ

I–II квартал

Рэспубліканскі конкурс

Бібліятэка – цэнтр духоўнай асветы і выхавання

Экзархат Беларускай праваслаўнай царквы, МК РБ, МА РБ, НББ

I–II квартал

Рэспубліканскі конкурс

Бібліятэка.by

Гродзенская АБ

I–II квартал

Абласны конкурс на лепшую віртуальную віктарыну, інтэрактыўную гульню, анлайн-крыжаванку

Наш дом пад дахам блакітным

Магілёўская АБ,
Магілёўскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя

I–II квартал

Абласны творчы конкурс

Задума

Віцебская АБ

I–II квартал

Абласны конкурс дзіцячых гульнявых праграм

Мы разам: Дзеці, Кніга, Бібліятэка

Магілёўская АБ

I–IV квартал

Абласны агляд-конкурс на лепшы праект па выхаваўчай і адукацыйнай працы з падрастаючым пакаленнем

Бібліятэка, неабходная грамадству

Гомельская АБ

I–IV квартал

Абласны конкурс на творчую індывідуальнасць кожнай бібліятэкі ў рабоце з чытачамі

Бібліятэчная пляцоўка: у рамках Фестывалю кнігі #ЧИТАЙГОМЕЛЬ

Гомельская АБ

май

II Рэгіянальны агляд-конкурс

Адкрытая выстава-конкурс друкаваных выданняў у рамках Фестывалю кнігі #ЧИТАЙГОМЕЛЬ

Гомельская АБ

май

Выстава-конкурс

Конкурс па стварэнні віртуальных музеяў у рамках праекта "Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю"

Мінская АБ,
публічныя бібліятэкі Мінскай вобласці

IV квартал

Конкурс віртуальных музеяў

Актыўныя карыстальнікі Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі

БелСГБ

IV квартал

Конкурс сярод аддаленых карыстальнікаў, якія выкарыстоўваюць паслугі бібліятэкі ў аддаленым рэжыме

Абласны конкурс дзіцячых гульнявых праграм

Віцебская АБ

I–IV квартал

Міжнародны праект

Астрахань – Віцебск: гісторыка-культурны дыялог

Віцебская АБ,
Астраханская АБ

I–IV квартал

Міжнародны праект

Лепшыя казачнікі свету. Шарль Перо

Віцебская АБ,
Пскоўская АБ

I–IV квартал

Міжнародны праект

195 гадоў з Жулем Вернам

Віцебская АБ,
Пскоўская АБ

I–IV квартал

Міжнародны праект

Экамысленне: я і мой горад

Віцебская АБ,
Курская АБ для дзяцей і юнацтва

лістапад

Міжнародны праект

Кабінет Рускага свету

Магілёўская АБ,
Фонд "Русский мир" (г. Масква)

I–IV квартал

Міжнародны праект

Знамянальныя даты гісторыі медыцыны Беларусі – 2022

РНМБ

I квартал

Асветніцкі праект

Гісторыя ў вокладках

Брэсцкая АБ

I–IV квартал

Адукацыйна-асветніцкі праект

Выратавальны круг

Брэсцкая АБ

I–IV квартал

Праект

Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю

Мінская АБ, публічныя бібліятэкі Мінскай вобласці, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры і яго філіялы, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, Выдавецкі дом "Звязда", Беларускі акадэмічны тэатр юнага гледача, выдавецтва "Мастацкая літаратура", Саюз пісьменнікаў Беларусі

I–IV квартал

Праект

Гісторыя ў прадметах

РНМБ

I–IV квартал

Навукова-асветніцкі праект

COVID-19

РНМБ

I–IV квартал

Навукова-асветніцкі праект

Ёсць ідэя

ЦСПБ г. Мінска

май–лістапад

Конкурс праектаў

Мінскі гарадскі тэатр паэзіі ў Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы

ЦСДПБ г. Мінска,
Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі

штомесяц

Праект

МАЯК: Малады, Актыўны, Яркі, Крэатыўны: бібліятэка як прастора для паспяховай моладзі

ЦСДПБ г. Мінска,
Савецкі раённы камітэт БРСМ,
Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі,
БДУКМ,
Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры,
Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя

I–IV квартал

Праект

Пальчыкавы тэатр. Разам весела чытаць

ЦСДПБ г. Мінска

I–IV квартал

Літаратурна-развіваючы праект

Права, даступнае кожнаму

ЦСДПБ г. Мінска,
Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
Мінская гарадская натарыяльная палата,
Лабараторыя "Юрыдычная клініка" Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання Савецкага раёна

I–IV квартал

Інфармацыйна-прававы праект

Тэатр і кніга: адкрываем новыя магчымасці

ЦСДПБ г. Мінска,
Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача

I–IV квартал

Культурна-адукацыйны праект

Аўтографы на кнігах з калекцыі "Дары Прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь"

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Беларусь: дарогамі малой радзімы

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Бібліятэка ў СМІ

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Дзяржаўныя, грамадскія і палітычныя дзеячы Беларусі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Дзяржава і права Беларусі (VI ст. – 1917 г.). Прававыя акты і літаратура

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Духоўная спадчына Беларусі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Кнігі, падораныя Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Свет паштоўкі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Музейны пакой гісторыі Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Наш выбар

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Грамадская кніжная шафа

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Па старонках старых кніг

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у сродках масавай інфармацыі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Рэтраканверсія Генеральнага алфавітнага каталога

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Сістэма карпаратыўнай каталагізацыі і зводны электронны каталог бібліятэк Беларусі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Фотаархіў кінастудыі "Беларусьфільм"

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Хроніка дзейнасці першага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі (1994–1998)

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

4. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Друкаваныя выданні

Беларуская бібліяграфія У.У. Маякоўскага: да 130-годдзя з Дня нараджэння

НББ

I–IV квартал


Бібліятэчны веснік: навуковы зборнік. Вып. 15

НББ

IV квартал


Бібліятэчны свет: часопіс

НББ

1 раз на два месяцы


Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 26

НББ

III квартал

Матэрыялы Х Міжнароднага кангрэса "Бібліятэка як феномен культуры"

НББ

III квартал


Матэрыялы ХIХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў

НББ

II квартал


Новыя кнігі: па старонках беларускага друку

НББ

штомесяц


Французскія суперэкслібрысы XVIII–XIX стст. (вып. 2)

НББ

I–IV квартал


Паказальнік "Медицинские издания, поступившие в фонд ГУ РНМБ в 2023 году"

РНМБ

1 раз на два месяцы


Информационный бюллетень РНТБ

РНТБ

II, IV квартал


Государство и право

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Парламентская деятельность: теория и практика

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Региональная политика, местное управление и самоуправление

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Сборник материалов VII Международной научной конференции "Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов"

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Навуковы і выдавецкі цэнтр "Навука" РАН

I–II квартал


Сборник материалов XVII Белорусско-Российского научного семинара-конференции "Современные проблемы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы развития: к 100-летию издетельства Российской академии наук

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Навуковы і выдавецкі цэнтр "Навука" РАН

III–IV квартал


Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов "Библиотека XXI века: молодежный потенциал в науке и практике"

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

III квартал


"Библиотеки в период пандемии: от адаптации к инновациям" [навуковае выданне]

БелСГБ

IV квартал


Материалы II Международной научной конференции "Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований"

БелСГБ

III квартал


Каляндар знамянальных і памятных дат на 2024 год

Брэсцкая АБ

верасень


Календарь знаменательных и памятных дат на 2024 год

Віцебская АБ

IV квартал


Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Витебский край», посвященной Году народного единства (т. 8)

Віцебская АБ

I квартал


Каляндар дат і падзей: Старонкі гісторыі  Гомельшчыны (на 2024 год): каляндар

Гомельская АБ

кастрычнік


Весткі з бібліятэк Гомельшчыны: жыццё, падзеі, праблемы: бюлетэнь

Гомельская АБ

I–IV квартал


Альбом #ЧИТАЙГОМЕЛЬ (да юбілею фестываля кнігі: 2018–2023)

Гомельская АБ

жнівень


Культурная жизнь Гомельщины: хроника событий (інфармацыйныя матэрыялы)

Гомельская АБ

I–IV квартал


Краязнаўчы каляндар на 2024 год

Гродзенская АБ

III квартал


Падзеі бібліятэчнага жыцця Гродзеншчыны: інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 118–121

Гродзенская АБ

штоквартальна


Зборнік матэрыялаў ХVІІІ Гродзенскіх навуковых чытанняў "Асоба, непадуладная часу: да 225-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча"

Гродзенская АБ

III квартал


У дапамогу метадысту: інфармацыйны зборнік. Вып. 22

Гродзенская АБ

I квартал


Вестник библиотек: часопіс

Магілёўская АБ

I, IV квартал


Зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі XII Пысінскіх чытанняў "У сяброўстве з зямлёй і зорамі"

Магілёўская АБ

I–IV квартал


Календарь знаменательных и памятных дат на 2024 год

Магілёўская АБ

III квартал


Календарь знаменательных и памятных дат по Могилёвской области на 2024 год

Магілёўская АБ

III квартал


Календарь литературных дат на 2024 год

Магілёўская АБ

I квартал


Бюллетень новых поступлений

ЦСДПБ г. Мінска

штомесяц


Электронныя выданні

Бюлетэнь "Горад Мінск: гісторыя і сучаснасць"

ЦСПБ г. Мінска

штоквартальна


Государство и право

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Парламентская деятельность: теория и практика

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Региональная политика, местное управление и самоуправление

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Библиотечно-информационный дискурс: навуковы рэцэнзуемы часопіс

БелСГБ

2 выпускі на год


Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии: бюлетэнь

БелСГБ

штоквартальна


Вернасць жыццю і лёсу: да 80-годдзя з дня нараджэння Ніны Мацяш

Брэсцкая АБ

верасень


Гомельшчына ў друку: літаратура аб Гомелі і вобласці за 2022 год

Гомельская АБ

снежань


АРТ-календарь, 2024

Магілёўская АБ

III квартал


СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

АБ – абласная бібліятэка
АНТБ – абласная навукова-тэхнічная бібліятэка
АРАІК БПЦ – аддзел рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Беларускай праваслаўнай царквы
ББА – Беларуская бібліятэчная асацыяцыя
БД – база даных
БДУКМ – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка
БРСМ – Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі
БРУ – Беларуска-Расійскі ўніверсітэт
ВРІ – выбіральнае распаўсюджванне інфармацыі
МА РБ – Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
МК РБ – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
НАН – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі
НТБ – навукова-тэхнічная бібліятэка
РАН – Расійская акадэмія навук
РЗЭК – Рэгіянальны зводны электронны каталог
РІНТІ – Развіццё інфарматызацыі і дзяржаўнай сістэмы навукова-тэхнічнай інфармацыі
РІНЦ – Расійскі індэкс навуковага цытавання
РНТБ – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка
РЦБ – раённая цэнтральная бібліятэка
СНД – Садружнасць Незалежных Дзяржаў
УК – установы культуры
ФБ БДУ – Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
ФДБУ – Федэральная дзяржаўная бюджэтная ўстанова
ЦБС – цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЦСДПБ – Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк
ЭК – электронны каталог

Бібліятэкарам