ГалоўнаяБiблiятэкарамКаардынацыйны план работы бібліятэкКаардынацыйны план работы бібліятэк на 2022 год

Каардынацыйны план работы бібліятэк на 2022 год

Назва работы
Выканаўца
Тэрміны выканання
Вынік

1

2

3

4

1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Сістэма захоўвання і забеспячэння свабоднага доступу з дапамогай інтэрнэт-тэхналогій да дакументальнай інфармацыі аб бібліятэчнай справе Беларусі як частцы нацыянальнай культурнай спадчыны

НББ,
Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў

2020–2022

Анлайн-рэсурс "Бібліятэчная справа Беларусі ў дакументах і матэрыялах"

Беларуская бібліяграфія ў асобах

НББ

2021–2022

Даведачнае выданне "Беларуская бібліяграфія ў асобах"

Рэстаўрацыя і кансервацыя дакументаў у публічных бібліятэках Рэспублікі Беларусь

НББ

2021–2022

Навуковая справаздача

Беларускамоўная cельскагаспадарчая тэрміналогія як складнік шматмоўнага тэзаўруса харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый: сістэматызацыя, упарадкаванне і навуковае апісанне

БелСГБ

2022–2025

Навуковая справаздача

Маркетынгавае даследаванне збыту бібліятэчна-інфармацыйных паслуг, выпрацоўка шляхоў, форм і метадаў прыцягнення карыстальнікаў у бібліятэку

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

II квартал

Навуковая справаздача

Беларуская перыёдыка першай паловы XX ст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Навуковая справаздача,
публікацыі па тэме

Бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў у фондах ЦНБ НАН Беларусі: вывучэнне складу і навуковае апісанне дэфектных друкаваных дакументаў у XVIII ст. (1751–1770)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Каталог, публікацыі па тэме

Выданні кніг грамадзянскага друку (1725–1800)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Навуковае апісанне, аналіз, збор матэрыялаў, публікацыі па тэме

Крыніца па гісторыі Беларусі XVI – першай паловы XX ст. у фондзе № 23 вопіс 1. "Калекцыі матэрыялаў па гісторыі, навуцы і культуры"

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Выяўленне крыніц, археаграфічная апрацоўка прывілеяў, інвентароў, актаў абмежавання, тэстаментаў, рэестраў прыватных архіваў, публікацыі па тэме

Кірылічныя выданні XVII ст. (Вып. 4) 1644–1648 з калекцыі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Каталог, публікацыі па тэме

Кніжная культура ў кантэксце развіцця грамадства:

  • чытанне як з'ява, працэс, дзейнасць, у тым ліку ў гістарычным аспекце;
  • праблемы кнігавыдання электронных дакументаў (прававыя асновы, дзейнасць выдавецтваў, перспектывы);
  • развіццё галіновай бібліяграфіі як адной з базавых складнікаў бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання, у т.л. у гістарычным аспекце. Біяграфіка

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Лінгвістычнае забеспячэнне: праблемы падтрымкі рубрыкатараў і тэзаўрусаў, забеспячэнне ЭК, індэксавання навуковых дакументаў, развіццё класіфікацыйных сістэм, актуалізацыя рубрыкатара ІРІ і тэматычных слоўнікаў

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Навукаметрычнае даследаванне публікацыйнай актыўнасці беларускіх навукоўцаў, вызначэнне прыярытэтных навуковых напрамкаў, развіццё міжнароднага супрацоўніцтва, грантавая падтрымка навуковымі фондамі айчынных публікацый у вядучых міжнародных часопісах

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка дакументаў фондаў асабістага паходжання, якія паступілі ў 2020–2022 гг.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання фондаў асабістага паходжання

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва доктара гістарычных навук М.І. Біча (1937–1999)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Вопіс дакументаў фонду М.І. Біча;
 навукова-даведачны апарат да яго фонду,
публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва акадэміка Г.І. Гарэцкага (1900–1988)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання Г.І. Гарэцкага, публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка новых дакументаў рукапіснага архіва В.Ф. Купрэвіча (1897–1969)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–II квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання В.Ф. Купрэвіча; вопіс дакументаў фонду; навукова-даведачны апарат да фонду

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва акадэміка П.Е. Панчанкі (1917–1995)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–II квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання П.Е. Панчанкі, публікацыі па тэме

Навукова-тэхнічная апрацоўка рукапіснага архіва акадэміка, доктара гістарычных навук В.А. Сербента (1895–1980)

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Разбор і сістэматызацыя пааркушнага россыпу; фарміраванне і навуковае апісанне адзінак захоўвання фонду В.А. Сербента

Нямецкія кніжныя помнікі XVI–XVIII стст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Навуковае апісанне, атрыбуцыя рукапісных маргіналій, публікацыі па тэме

Вызначэнне развіцця галін навукі ў Рэспубліцы Беларусь на аснове шматаспектнага аналізу публікацыйнай актыўнасці вучоных і навуковых устаноў:

  • бібліяметрычныя даследаванні публікацыйнай актыўнасці вучоных і ўстаноў Рэспублікі Беларусь па даных міжнароднай навукаметрычнай сістэмы Scopus выдавецтва Elsevier;
  • бібліяметрычныя даследаванні публікацыйнай актыўнасці вучоных і ўстаноў Рэспублікі Беларусь па даных міжнародных баз даных па цытаванні – Web of Science, РІНЦ

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Праектная дзейнасць навуковых бібліятэк: арганізацыйна-педагагічны аспект

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Рукапісныя дакументы аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў XVI–XX стст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Крыніцазнаўчая і археаграфічная апрацоўка дакументаў кармелітаў, публікацыі па тэме

Узроўні і формы самаідэнтыфікацыі дзеячаў навукі і культуры Беларусі XIX–XX стст.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Публікацыі па тэме

Чытанне ў лічбавую эпоху

Брэсцкая АБ

I–II квартал

Навуковая справаздача

Віртуальныя бібліятэчныя сэрвісы ў дапамогу навуковай дзейнасці

Віцебская АБ

I квартал

Навуковая справаздача

Публічны цэнтр прававой інфармацыі вачамі карыстальнікаў

Віцебская АБ

I квартал

Навуковая справаздача

Даследаванні па матэрыялах Літаратурнага музея пісьменнікаў Гомельшчыны і Мемарыяльнай залы Андрэя Макаёнка

Гомельская АБ

I–IV квартал

Навуковая справаздача

Дзіцячае чытанне на Гродзеншчыне: рэаліі і прагнозы

Гродзенская АБ

I–III квартал

Навуковая справаздача

2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

2.1. Планы, справаздачы, статыстычныя табліцы

Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці бібліятэк – метадычных цэнтраў Рэспублікі Беларусь на 2022 г.

НББ

I квартал

План

Каардынацыйны план навукова-метадычнай работы Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага і бібліятэчнай сеткі вобласці на 2022 г.

Брэсцкая АБ

I квартал

План

Зводны каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці публічных бібліятэк – каардынацыйных і метадычных цэнтраў Віцебскай вобласці на 2022 г.

Віцебская АБ

студзень

План

План работы з бібліятэкамі санаторна-курортных і лячэбна-прафілактычных устаноў, падпарадкаваных Упраўленню справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2022 г.

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

I квартал

План

Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай работы сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2023 г.

ФБ БДУ

IV квартал

План

Публічныя бібліятэкі Брэсцкай вобласці ў 2021 г.

Брэсцкая АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз дзейнасці публічных бібліятэк у 2021 г.

Гродзенская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Бібліятэкі Міншчыны ў 2021 г.

Мінская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Публічныя бібліятэкі Магілёўшчыны ў 2021 г.

Магілёўская АБ

I квартал

Аналітычны агляд

Аналітычны агляд дзейнасці бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2021 г.

ФБ БДУ

I квартал

Аналітычны агляд

Аналітычны агляд працы бібліятэк пры арганізацыях, падпарадкаваных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі за 2021 г.

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I квартал

Справаздача

Справаздача аб рабоце дзяржаўнай установы "Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь" з бібліятэкамі санаторна-курортных і лячэбна-прафілактычных устаноў, падпарадкаваных Упраўленню справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2022 г.

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

IV квартал

Справаздача

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці публічных бібліятэк Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2020–2021 гг.

НББ

I квартал

Статыстычныя табліцы

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці дзіцячых бібліятэк Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2020–2021 гг.

НББ

I квартал

Статыстычныя табліцы

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці аб'яднаных бібліятэк у 2020–2021 гг.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці бібліятэк па абслугоўванні слабавідушчых і інвалідаў па зроку ў 2020–2021 гг.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці ПЦПІ ў 2021 г.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі работы бібліёбусаў у 2020–2021 гг.

НББ

I квартал

Статыстычная табліца

Статыстычныя паказчыкі работы ўстановы у 2017–2021 гг.

ЦСДПБ г. Мінска

I квартал

Статыстычны зборнік

Зводная табліца паказчыкаў дзейнасці сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі за 2021 год

ФБ БДУ

I квартал

Статыстычная табліца

2.2. Нарматыўная, вытворча-практычная дакументацыя

2.2.1. Кодэксы, законы, стандарты

рэспубліканскі ўзровень

Новая рэдакцыя стандарту Беларусі 7.20–2000 "Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні"

НББ

2022–2023

Праект новай рэдакцыі стандарту

2.2.2. Інструкцыі

рэспубліканскі ўзровень

Новая рэдакцыя Інструкцыі па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь

НББ

I–IV квартал

Праект новай рэдакцыі Інструкцыі

2.2.3. Канцэпцыі, навукова-метадычныя дапаможнікі, палажэнні і праграмы

лакальны ўзровень

Навукова-метадычны дапаможнік для сеткі бібліятэк Упраўлення справамі Прэзідэнта РБ (санаторыяў, прафілакторыяў)

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Навукова-метадычны дапаможнік

Канцэпцыя развіцця дзяржаўнай установы "Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь"

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

III квартал

Канцэпцыя

Адукацыйная праграма павышэння кваліфікацыі "Сучасныя тэхналогіі бібліятэчнай справы"

ФБ БДУ

I–IV квартал

Праграма

Палажэнне аб Рэспубліканскім каардынацыйным і метадычным цэнтры сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь

ФБ БДУ

III квартал

Палажэнне

Палажэнне аб правядзенні абласнога анлайн-конкурсу кніжных кампазіцый "Праз кнігу ўбачыць краіну: BELARUS"

Віцебская АБ

I квартал

Палажэнне

Палажэнне аб рабоце творчай майстэрні віртуальных зносін

УК "ЦСПБ г. Магілёва"

I квартал

Палажэнне

2.2.4. Метадычныя рэкамендацыі

Зямля, дзе пачаўся твой лёс: патрыятычнае выхаванне ў бібліятэцы

ЦСДПБ г. Мінска

люты

Метадычныя рэкамендацыі

Вызначэнне публікацыйнай актыўнасці вучоных і ўстаноў Рэспублікі Беларусі паводле даных бібліяметрычнай статыстыкі (Scopus. WoS, РІНЦ). Работа з БД “Бонус”: Аўтаматызаваная сістэма інфармацыйнага забеспячэння бібліяметрычнай ацэнкі навуковай прадуктыўнасці і дзейнасці даследчых арганізацый і вучоных

ЦНБ
імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–IV квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Жывое слова мудрасці духоўнай: вопыт работы Гарадской бібліятэкі № 8 імя Е. Полацкай па арганізацыі і правядзенні мерапрыемстваў па праваслаўным і духоўна-маральным выхаванні дзяцей і моладзі

УК "ЦБС г. Бабруйска" Магілёўскай вобласці

I, III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Бібліятэка ў віртуальнай прасторы: дыяпазон магчымасцей

ЦСДПБ г. Мінска

красавік

Метадычны зборнік

Насустрач роднаму слову: папулярызацыя беларускай кнігі ў бібліятэцы

Клімавіцкая бібліятэчная сетка Магілёўскай вобласці

чэрвень

Метадычныя рэкамендацыі

Бібліятэка – тэрыторыя грамадзянска-патрыятычнага выхавання

Быхаўская бібліятэчная сетка Магілёўскай вобласці

III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

У адзінстве народа – вялікая сіла

Круглянская бібліятэчная сетка Магілёўскай вобласці

III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Квесты ў бібліятэках

Віцебская АБ

III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Прафарыентацыйная дзейнасць бібліятэк

Мінская АБ

III квартал

Метадычныя рэкамендацыі

Зборнік метадычных матэрыялаў для навукова-тэхнічных бібліятэк

РНТБ

III–IV квартал

Метадычны зборнік

3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АБМЕН ДОСВЕДАМ

3.1. Павышэнне кваліфікацыі

3.1.1. Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі і семінары

Бібліятэка ў XXI стагоддзі

ББА,
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
БДУКМ

24–25 лютага

XII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных і спецыялістаў

У культуры няма меж, але ёсць традыцыі

Віцебская АБ,
Курская абласная ўніверсальная бібліятэка імя М.М. Асеева

сакавік

Міжнародны вэбінар

Новы час – новы фармат! (Рэспубліка Беларусь – Расійская Федэрацыя – Казахстан)

УК "ЦСПБ г. Магілёва"

сакавік, кастрычнік

Творчая майстэрня віртуальных зносін

XVIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні

НББ

красавік

XVIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні

Фёдараўскія чытанні: да 295-годдзя Акадэмічнай друкарні

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Цэнтр даследаванняў кніжнай культуры ФДБУ навукі Навуковы і выдавецкі цэнтр "Навука" РАН

25 мая

Міжнародная навуковая канферэнцыя

Biblio-ПЕРАЗАГРУЗКА (Рэспубліка Беларусь – Расійская Федэрацыя – Казахстан)

ЦСПБ г. Магілёва

май

Прафесійны форум

Чытаем куміраў разам са светам: да 140-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа

Брэсцкая АБ

май

Міжнародны паэтычны анлайн-марафон

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 45-годдзю Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэцы

РНТБ

II квартал

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

XXVIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні

МА РБ, Беларускі экзархат Рускай праваслаўнай царквы, Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірыла БДУ, БДУКМ, міжнароднае грамадскае аб’яднанне “Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя Святых Мяфодзія і Кірыла”

ІІ квартал

XXVIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні

Бібліятэка як феномен культуры

НББ

ІІІ квартал

ІX Міжнародны кангрэс

Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці

БДУКМ

13 кастрычніка

XІ  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання

Брэсцкая АБ

кастрычнік

V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

Бібліятэка. Больш чым заўсёды

ББА,
ЦСДПБ г. Мінска

кастрычнік

Міжнародная канферэнцыя

Міжнародная дзейнасць бібліятэк у развіцці і папулярызацыі сваёй тэрыторыі

Віцебская АБ,
Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая бібліятэка

кастрычнік

Міжнародная фокус-канферэнцыя

Нас аб'ядноўвае кніга: да 50-годдзя супрацоўніцтва бібліятэк Бранскай, Гомельскай і Чарнігаўскай абласцей

Гомельская АБ,
Бранская, Чарнігаўская абласныя бібліятэкі

кастрычнік

Міжнародны форум бібліятэкараў

Віцебскі край

Віцебская АБ

лістапад

VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

Сучасныя праблемы кніжнай культуры: Асноўныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця. 100 гадоў Інбелкульту і беларускай акадэмічнай навуцы

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Інстытут сацыялогіі НАН Беларусі,
Цэнтр даследаванняў кніжнай культуры ФДБУ навукі Навуковы і выдавецкі цэнтр "Навука" РАН

22–23 лістапада

XV Беларуска-Расійскі навуковы семінар-канферэнцыя

Брэст – Ліпецк: крокі насустрач

Брэсцкая АБ,
Ліпецкая абласная дзіцячая бібліятэка

лістапад

Анлайн-мост

VIII Беларускія Калядныя чытанні

Беларуская праваслаўная царква,
МК РБ, МА РБ

снежань

Міжнародная канферэнцыя

Бібліятэкі ў інфармацыйным грамадстве: захаванне традыцый і развіццё новых тэхналогій

БелСГБ

1–2 снежня

Міжнародная канферэнцыя

Бібліятэка ўніверсітэта на новым этапе развіцця сацыяльных камунікацый

НБ БНТУ

IV квартал

VI  Міжнародная канферэнцыя

Менеджмент бібліятэк ВНУ

ФБ БДУ, НБ БНТУ, БДАМ

IV квартал

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

РІНТІ-2022

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі,
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі

IV квартал

Міжнародная канферэнцыя

Анлайн-сустрэчы з бібліятэкамі Беларусі і Расійскай Федэрацыі

ЦСДПБ г. Мінска

на працягу года

Цыкл семінараў

3.1.2. Рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы

Тэхналагічныя пытанні пры падключэнні бібліятэк да РЗЭК

НББ

люты

Вэбінар

Беларусазнаўчыя і краязнаўчыя інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў дапамогу адукацыі

НББ

сакавік

Вэбінар / семінар

Ураджэнцы роднага краю

НББ

I квартал

Навукова-практычны семінар

Выкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў дзейнасці бібліятэк устаноў адукацыі

НББ

I квартал

Семінар

Метадычнае суправаджэнне дзейнасці бібліятэк Гомельскай вобласці

НББ

I квартал

Семінар

Метадычнае суправаджэнне дзейнасці бібліятэк Мінскай вобласці

НББ

I квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для карыстальнікаў публічных бібліятэк Рэспублікі Беларусь

НББ

I квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для забеспячэння навукова-даследчай дзейнасці

НББ

I квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для інфармацыйнага забеспячэння навукі, практыкі і адукацыі

НББ

І квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для бібліятэк устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі

НББ

І квартал

Семінар

Мікрабіялагічны аспект у захаванні бібліятэчных дакументаў

НББ

І квартал

Вэбінар

Магчымасці бібліятэк па падтрымцы навуковых універсітэцкіх часопісаў (у рамках Форуму ВНУ інжынерна-тэхналагічнага профілю СНД)

ФБ БДУ

І квартал

Семінар

Праблема некарэктных запазычанняў у адукацыі і навуцы. Сістэма "Антыплагіят" як інструмент ацэнкі навуковых прац. Новыя магчымасці для вучоных і экспертаў

ФБ БДУ

І квартал

Семінар

Падрыхтоўка метаданых навуковага артыкула па аграрнай і сумежнай тэматыцы на англійскай мове

БелСГБ

І квартал

Семінар

Прэзентацыя інфармацыйных рэсурсаў, сэрвісаў і паслуг БелСГБ

БелСГБ

I–IV квартал

Семінар-прэзентацыя

Аўтарскае права і сумежныя правы для прадстаўнікоў бібліятэк рэспублікі

НББ

21 красавіка

Семінар

Методыка і тэхналогія каталагізацыі дакументаў у рэгіянальных зводных электронных каталогах. Частка 3

НББ

красавік

Вэбінар

XXIV Рэспубліканскі семінар па інтэлектуальнай уласнасці

РНТБ

красавік

Анлайн-семінар

Электронная культура

НББ

4 мая

Навукова-практычная канферэнцыя

Віртуальная чытальная зала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: электронныя рэсурсы для карыстальнікаў навуковых бібліятэк

НББ

II квартал

Семінар

Інфармацыйная прадукцыя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў дапамогу краязнаўчай дзейнасці

НББ

II квартал

Семінар

Метадычнае суправаджэнне дзейнасці бібліятэк Брэсцкай вобласці

НББ

II квартал

Семінар

Метадычнае суправаджэнне дзейнасці бібліятэк Гродзенскай вобласці

НББ

II квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння навукова-даследчай дзейнасці

НББ

II квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для інфармацыйнага забеспячэння навукі і адукацыі

НББ

II квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для забеспячэння адукацыйнай сферы

НББ

II квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў сістэме абслугоўвання карыстальнікаў публічных бібліятэк рэспублікі

НББ

II квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для забеспячэння навуковай дзейнасці

НББ

II квартал

Семінар

Аператыўны рамонт пашкоджанага кніжнага блока сучасных дакументаў

НББ

II квартал

Вэбінар

Сістэма аўтаматызацыі бібліятэк ІРБІС: магчымасці работы ў сістэме

БелСГБ

II квартал

Семінар

Інфармацыйная і патэнтавая пісьменнасць

ФБ БДУ

ІІ квартал

Вэбінар

Актуальныя аспекты метадычнай работы ў бібліятэцы ўстаноў вышэйшай адукацыі на сучасным этапе

ББА,
ФБ БДУ

ІІ квартал

Школа метадыста

Лічбавая трансфармацыя інфармацыйнага забеспячэння навукова-адукацыйных працэсаў і ініцыятыва адкрытага доступу

НББ

верасень

Семінар

Адзінства народа – адзінства краіны

Віцебская АБ

верасень

Круглы стол

Методыка і тэхналогія каталагізацыі дакументаў у рэгіянальных зводных электронных каталогах. Частка 4

НББ

верасень

Вэбінар

Метадычнае суправаджэнне дзейнасці бібліятэк Магілёўскай вобласці

НББ

III квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў інфармацыйным забеспячэнні карыстальнікаў публічных бібліятэк

НББ

III квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння інавацыйнай дзейнасці

НББ

III квартал

Семінар

Метадычнае суправаджэнне дзейнасці бібліятэк Віцебскай вобласці

НББ

IV квартал

Семінар

Рэсурсы віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі для інфармацыйнага забеспячэння адукацыйнай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы для бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя базы даных сусветных вытворцаў для інфармацыйнага забеспячэння навукова-даследчай дзейнасці

НББ

IV квартал

Семінар

Электронныя бібліятэчныя сістэмы як інфармацыйны рэсурс для забеспячэння адукацыйных працэсаў

НББ

IV квартал

Семінар

"Беларусь у інфармацыйнай прасторы" – зручны навігатар па беларусазнаўчых крыніцах інфармацыі

НББ

IV квартал

Вэбінар / семінар

Анлайн-энцыклапедыя "Беларусь у асобах і падзеях" – каштоўны крыніцазнаўчы рэсурс

НББ

IV квартал

Вэбінар / семінар

Падбор крыніц для апублікавання вынікаў навуковых даследаванняў па аграрнай і сумежнай тэматыцы

БелСГБ

IV квартал

Семінар

Рэспубліканскі семінар для навукова-тэхнічных бібліятэк, службаў стандартызацыі, інфармацыйных і патэнтавых службаў

РНТБ

кастрычнік

Анлайн-семінар

Анлайн-школа кампетэнтнага бібліятэкара

ЦСДПБ г. Магілёва

штоквартальна

Цыкл анлайн-лекцый

3.1.3. Абласныя, раённыя навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы, школы

Вынікі працы публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці ў 2021 годзе: дасягненні, праблемы і перспектывы развіцця на 2022 г.

Брэсцкая АБ

люты

Семінар

Прававая асвета карыстальнікаў бібліятэкі ва ўмовах прававой інфарматызацыі

Віцебская АБ

люты

Круглы стол

Выкарыстанне ДАСТ 7.1-2003 "Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы"

Магілёўская АБ

люты

Вэбінар

Удзел бібліятэк – пастаўшчыкоў карпаратыўнай каталагізацыі ў інфармацыйным напаўненні РЗЭК

Магілёўская АБ

люты

Вэбінар

Бібліятэкі Магілёўшчыны ў інфармацыйнай і сацыякультурнай прасторы рэгіёну

Магілёўская АБ

сакавік

Семінар

Вынікі, вопыт і перспектывы развіцця бібліятэчнай справы Гомельскай вобласці

Гомельская АБ

2–3 сакавіка

Семінар

Пехцераўскія чытанні


ЦСДПБ г. Магілёва

І квартал

Навукова-практычная канферэнцыя

Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк як аснова гістарычнага і патрыятычнага выхавання

Віцебская АБ

І квартал

Семінар

Сацыякультурная дзейнасць сучаснай публічнай бібліятэкі

Гродзенская АБ

І квартал

Семінар

Дзіцячая бібліятэка ў сучасным соцыуме: задачы, праблемы, перспектывы

Мінская АБ

красавік

Вэбінар

Новыя формы арганізацыі масавай работы ў бібліятэках як спосаб папулярызацыі кнігі і чытання

Гомельская АБ

25–26 мая

Семінар

Папулярызацыя чытання: дыяпазон бібліятэчных ідэй і стратэгій

Мінская АБ,
Крупская раённая бібліятэка імя Я. Купалы

май

Семінар

V Купалаўскія чытанні

ЦСДПБ г. Магілёва

ІІІ квартал

Навукова-практычная канферэнцыя

Спартыўнае жыццё Гродзеншчыны: гісторыя, дасягненні

Гродзенская АБ

ІІІ квартал

ХVІІ Гродзенскія навуковыя чытанні

Метадычнае забеспячэнне дзейнасці бібліятэк: прыярытэты і навацыйныя практыкі

Віцебская АБ

чэрвень

Семінар

Папулярызацыя чытання ў век лічбавай трансфармацыі

Брэсцкая АБ

жнівень

Семінар

Метадычная эстафета: дыяпазон ідэй і практык

Гомельская АБ

28–29 верасня

Семінар

Гісторыя бібліятэк Міншчыны: публічныя бібліятэкі Пухавіцкага раёна: мінулае і шляхі наступнага развіцця

Мінская АБ,
Пухавіцкая РЦБ

верасень

Школа дырэктара

Бібліятэка – асяроддзе інтэлектуальнага і развіваючага вольнага часу для дзяцей і падлеткаў

Мінская АБ,
Капыльская РЦБ

кастрычнік

Семінар

Метадычнае забеспячэнне бібліятэчнай дзейнасці: стан, праблемы ўдасканалення

Магілёўская АБ

кастрычнік

Семінар

Метадычнае забеспячэнне прыярытэтных напрамкаў бібліятэчнай дзейнасці. Практыка асваення новых ідэй, методык і тэхналогій

Мінская АБ,
Уздзенская РЦБ

кастрычніка

Школа метадыста

Захапіць чытаннем: інтэрактыўны падыход у працы з кнігай

ЦСДПБ г. Мінска

лістапад

Семінар

Публічная бібліятэка як рэсурс інтэлектуальнага развіцця грамадства

Гродзенская АБ

ІV квартал

Семінар

3.1.4. Конкурсы, праекты, базы даных

Міжнародны конкурс творчых работ, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа (Расійская Федэрацыя і Рэспубліка Казахстан)

Магілёўскі гарадскі выканаўчы камітэт,
ЦСДПБ г. Магілёва

I–ІV квартал

Міжнародны конкурс

Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры

МК РБ,
НББ

I–II квартал

Рэспубліканскі конкурс

Бібліятэка – цэнтр духоўнай асветы і выхавання

Экзархат Беларускай праваслаўнай царквы, МК РБ, МА РБ, НББ

I–II квартал

Рэспубліканскі конкурс

Конкурс на лепшы электронны рэсурс для чытачоў

НБ ВДУ

I–III квартал

Конкурс

Агляд-конкурс на лепшую навукова-тэхнічную бібліятэку сярод навукова-тэхнічных бібліятэк прадпрыемстваў і арганізацый Рэспублікі Беларусь

РНТБ

I–IV квартал

Агляд-конкурс

Актыўныя карыстальнікі Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі

БелСГБ

IV квартал

Конкурс сярод аддаленых карыстальнікаў, якія выкарыстоўваюць паслугі бібліятэкі ў аддаленым рэжыме

Сельская бібліятэка – партрэт у сучасным інтэр'еры

Брэсцкая АБ

красавік – кастрычнік

Абласны конкурс праектаў

Лета з кнігай

Брэсцкая АБ

чэрвень – жнівень

Конкурс летняга чытання дзяцей

Майстры і куміры: да 140-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа

Брэсцкая АБ

лістапад

Абласны конкурс чытальнікаў

Праз кнігу ўбачыць краіну: BELARUS

Віцебская АБ

1 красавіка – 15 верасня

Абласны конкурс кніжных кампазіцый

Вернісаж літаратурных герояў

Гродзенская АБ

I–II квартал

Абласны конкурс самаробнай лялькі сярод жыхароў Гродзеншчыны

Ад мінулага – да будучыні

Гродзенская АБ

I–IV квартал

Абласны конкурс краязнаўчых праектаў

Мы разам: Дзеці, Кніга, Бібліятэка

Магілёўская АБ

I–IV квартал

Абласны агляд-конкурс на лепшы праект па выхаваўчай і адукацыйнай працы з падрастаючым пакаленнем

Зямлі вялікай галасы

Магілёўская АБ,
Магілёўская абласная арганізацыя ГА "БелТІЗ"

15 кастрычніка – 15 лістапада

Абласны конкурс сярод людзей з інваліднасцю па зроку на лепшае чытанне твораў класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа

Ёсць ідэя

ЦСДПБ г. Мінска

кастрычнік

Конкурс праектаў

Астрахань – Віцебск: гісторыка-культурны дыялог

Віцебская АБ,
Астраханская абласная навуковая бібліятэка імя Н.К. Крупскай

I–IV квартал

Міжнародны праект

#ЯнкаКупала140

Віцебская АБ,
Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая бібліятэка

красавік – чэрвень

Міжнародны праект

Чытаем разам. Гейне – 225

Віцебская АБ,
Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая бібліятэка

ліпень – снежань

Міжнародны праект

Мінскі гарадскі тэатр паэзіі ў Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы

ЦСДПБ г. Мінска,
Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі

штомесяц

Праект

Майстэрня паэтычнага чытання: да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа

ЦСДПБ г. Мінска,
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа

I–IV квартал

Праект

МАЯК: Малады, Актыўны, Яркі, Крэатыўны: бібліятэка як прастора для паспяховай моладзі

ЦСДПБ г. Мінска,
Савецкі раённы камітэт БРСМ,
Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі,
БДУКМ,
Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры,
Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя

I–IV квартал

Праект

Пальчыкавы тэатр. Разам весела чытаць

ЦСДПБ г. Мінска

I–IV квартал

Літаратурна-развіваючы праект

Права, даступнае кожнаму

ЦСДПБ г. Мінска,
Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
Мінская гарадская натарыяльная палата,
Лабараторыя "Юрыдычная клініка" Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання Савецкага раёна

I–IV квартал

Інфармацыйна-прававы праект

Тэатр і кніга: адкрываем новыя магчымасці

ЦСДПБ г. Мінска,
Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача

I–IV квартал

Культурна-адукацыйны праект

Аўтографы на кнігах з калекцыі "Дары Прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь"

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Беларусь: дарогамі малой радзімы

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Бібліятэка ў СМІ

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I квартал

Праект

Дзяржаўныя, грамадскія і палітычныя дзеячы Беларусі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Дзяржава і права Беларусі (VI ст. – 1917 г.)

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Духоўная спадчына Беларусі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Заканадаўства БССР

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Кнігі, падораныя Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Свет паштоўкі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Музейны пакой гісторыі Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Наш выбар

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Грамадская кніжная шафа

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Па старонках старых кніг

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у сродках масавай інфармацыі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Рэгіёны

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Рэтраканверсія Генеральнага алфавітнага каталога

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Сістэма карпаратыўнай каталагізацыі і зводны электронны каталог бібліятэк Беларусі

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Фотаархіў кінастудыі "Беларусьфільм"

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

Хроніка дзейнасці першага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі (1994–1998)

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал

Праект

4. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Друкаваныя выданні

Бібліятэчны веснік: навуковы зборнік. Вып. 14

НББ

IV квартал


Бібліятэчны свет: часопіс

НББ

1 раз на два месяцы


Беларуская бібліяграфія ў асобах: даведнік

НББ

II квартал


Библиотека, ставшая судьбой: зборнік успамінаў

НББ

II квартал


Гісторыя беларускай нацыянальнай бібліяграфіі 1921–2021 гг.

НББ

II квартал


Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 25

НББ

III квартал


Каталог інкунабул

НББ

I–IV квартал


Каталог усходніх рукапісаў

НББ

I–IV квартал


Кніжная спадчына Ф. Скарыны ў свеце

НББ

I–IV квартал


Культура Беларусі на старонках айчынных газет: 1917–1922 гг.

НББ

I–IV квартал


Матэрыялы IХ Міжнароднага кангрэса "Бібліятэка як феномен культуры" "100 гадоў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі"

НББ

III кварталМатэрыялы ХVIII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў

НББ

II квартал


Новыя кнігі: па старонках беларускага друку

НББ

штомесяц


Информационный бюллетень РНТБ

РНТБ

II, IV квартал


Государство и право

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Парламентская деятельность: теория и практика

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Региональная политика, местное управление и самоуправление

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Книга и общество: навуковы зборнік

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

II–IV квартал


Наукометрия: навуковы зборнік

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

II–IV квартал


Сборник материалов научной конференции "Фёдоровские чтения: к 925-летию Академической типографии"

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–II квартал


Сборник материалов XV Белорусско-Российского научного семинара-конференции "Современные проблемы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы развития. 100-лет Инбелкульту и академической науке"

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

I–III квартал


Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов "Библиотека XXI века"

ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі

III–IV квартал


История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Книга 2 [калектыўная манаграфія]

БелСГБ

IV квартал


Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі "Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий"

БелСГБ

IV квартал


Совместное белорусско-украинское интеллектуальное наследие в области сельского хозяйства: персональный вклад учёных-аграриев (вторая половина XIX – начало XXI в.) [манаграфія]

БелСГБ

IV квартал


Каляндар знамянальных і памятных дат на 2023 год

Брэсцкая АБ

верасень


Матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання"

Брэсцкая АБ

кастрычнік


Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён: вынікі 2021 года: інфармацыйна-аналітычны зборнік

Віцебская АБ

II квартал


Дзіцячыя бібліятэкі. 2021: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь

Віцебская АБ

II квартал


Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год

Віцебская АБ

IV квартал


Зборнік матэрыялаў VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Віцебскі край", прысвечанай Году народнага адзінства (т. 7)

Віцебская АБ

I квартал


Краязнаўчы каляндар на 2023 год

Гродзенская АБ

III квартал


Падзеі бібліятэчнага жыцця Гродзеншчыны: інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 114–177

Гродзенская АБ

штоквартальна


Сборник материалов XVII Гродненских научных чтений "Спортивная жизнь Гродненщины: история, достижения"

Гродзенская АБ

III квартал


У дапамогу метадысту: інфармацыйны зборнік. Вып. 21

Гродзенская АБ

I квартал


Бібліятэчны веснік Мінскай вобласці: інфармацыйна-аналітычны зборнік

Мінская АБ

I, III квартал


Вестник библиотек: часопіс

Магілёўская АБ

I, III квартал


Biblio-ПЕРЕЗАГРУЗКА: зборнік матэрыялаў прафесійнага форуму

ЦСДПБ г. Магілёва

II квартал


Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год

Магілёўская АБ

жнівень


Календарь знаменательных и памятных дат по Могилёвской области на 2023 год

Магілёўская АБ

жнівень


Календарь литературных дат на 2023 год

Магілёўская АБ

сакавік


Публичные библиотеки города Могилёва: інфармацыйны даведнік

ЦСДПБ г. Магілёва

I квартал


Бюллетень новых поступлений

ЦСДПБ г. Мінска

штомесяц


Электронныя выданні

Белорусы на целинных землях Казахстана 1954 г. – середина 1960-х гг. Серыя "Переселенцы из БССР"

НББ

I–IV квартал


Сельское хозяйство. Серыя "НЭП в БССР"

НББ

I–IV квартал


Государство и право

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Региональная политика, местное управление и самоуправление

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Парламентская деятельность: теория и практика

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь

I–IV квартал


Библиотеки в информационном обществе: навуковы часопіс

БелСГБ

2 выпускі на год


Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии

БелСГБ

штоквартальна


Уладзімір Калеснік: шлях праз эпоху

Брэсцкая АБ

I–IV квартал


Материалы XXII Международной научно-практической конференции "Менеджмент вузовских библиотек"

ФБ БДУ

I–IV квартал


АРТ-календарь, 2023

Магілёўская АБ

жнівень


СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

АБ – абласная бібліятэка
АРАІК БПЦ – аддзел рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Беларускай праваслаўнай царквы
ББА – Беларуская бібліятэчная асацыяцыя
БД – база даных
БДАМ – Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
БДУКМ – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
БДЭУ – Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка
БелТІЗ – Беларускае таварыства інвалідаў па зроку
БНТУ – Беларускі навукова-тэхнічны ўніверсітэт
БРСМ – Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі
ВДУ – Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава
ВРІ – выбіральнае распаўсюджванне інфармацыі
МК РБ – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
МА РБ – Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
НАН – Нацыянальная акадэмія навук
НБ – навуковая бібліятэка
НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі
НТБ – навукова-тэхнічная бібліятэка
РАН – Расійская акадэмія навук
РЗЭК – Рэгіянальны зводны электронны каталог
РІНТІ – Развіццё інфарматызацыі і дзяржаўнай сістэмы навукова-тэхнічнай інфармацыі
РІНЦ – Расійскі індэкс навуковага цытавання
РНТБ – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка
РЦБ – раённая цэнтральная бібліятэка
СНД – Садружнасць Незалежных Дзяржаў
УК – установы культуры
ФБ БДУ – Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
ФДБУ – Федэральная дзяржаўная бюджэтная ўстанова
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЦСДПБ – Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк
ЭК – электронны каталог

Бібліятэкарам